Ťažba a spracovanie ropy a plynu a petrochemický priemysel

Rafinérie · Velíny ropovodov a plynovodov · Chemické a petrochemické výrobné závody · Spracovanie plynu a kompresorové stanice · Telekomunikácie · FLNG · FPSO · Systémy hlásenia požiaru a detekcie plynu · Núdzové svietenie · Meranie a riadenie procesov · Rádiová a pagerová komunikácia · Rozvodne VN a NN · Spracovanie údajov · Signalizácia ...

Zaistenie maximálnej disponibility

  • zamedzením systémovo relevantným rizikám
  • zamedzením komplexným údržbovým a opravným procesom
  • zamedzením nepriaznivým vplyvom na životné prostredie
Výzva na ropný, plynárenský a petrochemický priemysel - nedostatočná dostupnosť

Naše riešenie

  • robustné systémy
  • odolné voči vplyvom životného prostredia
  • prvotriedny zákaznícky servis
  • vysoká hodnota MTBF
  • nízka hodnota MTTR
Výzva na ropný, plynárenský a petrochemický priemysel - nedostatočná dostupnosť

Zaistenie vysokej kvality napájacej siete

  • k zamedzeniu porúch a škôd v elektrickej infraštruktúre
  • k zamedzeniu porúch a škôd v IT infraštruktúre a elektronických riadiacich procesoch
  • k zamedzeniu výpadkom vo výrobe a ohrození ľudí a majetku
  • k zamedzeniu zbytočným nákladom a skracovaniu životnosti zariadení
Výzva na ropný, plynárenský a petrochemický priemysel - nedostatočná kvalita elektrickej energie

Naše riešenie

  • bezpečná a čistá konverzia energie
  • bez porúch v dôsledku
    • vyšších harmonických a prepätím
    • špičiek prepätia
    • podpätia
    • EMC vyžarovania
Ropný, plynový a petrochemický priemysel - vynikajúca kvalita napájania

Realizácia rýchleho ROI (Return of invest - návratnosť investícií)

  • zamedzením vysokým prevádzkovým nákladom zapríčineným
    • náročnými udržiavacími a opravnými procesmi
    • nízkou energetickou účinnosťou
  • zamedzením vysokým investičným, inštalačným a servisným nákladom
Výzva na ropný, plynárenský a petrochemický priemysel - nedostatočná dostupnosť

Naše riešenie

Nízke celkové náklady v dôsledku

  • rozširovanie podľa potreby (pay as you grow - plaťte ako rastiete)
  • vysokej energetickej účinnosti
  • nízkeho TCO (Total Cost of Ownership - celkové náklady vlastníctva)
Výzva na ropný, plynárenský a petrochemický priemysel - nedostatočná dostupnosť

Nachádzate sa tu:

BENNING riešenia pre ropný, plynárenský a petrochemický priemysel

výkonový rad:
300W až 2400W

výstupné napätie:
12 V, 24 V, 48 V, 60 V, 108-110 V, 216-220 V

  • opravy a údržba
  • trakcia a trakčné motory
  • elektrické motory
  • servis na mieste

Rozsah výkonu:
10 až 240 kVA

Výstupné napätie:
220 V / 230 V / 240 V (± 1%)
380 V / 400 V / 415 V (± 1%)
ďalšie napätia na vyžiadanie

Rozsah výkonu:
20 kW až 1000 kW

výstupné napätie:
380 V, 400 V, 415 V

rozsah výkonu:
10 až 200 kVA

jednofázové alebo trojfázové výstupné napätie:
120 V / 220 V / 230 V / 240 V (iné na požiadanie)
208 V / 380 V / 400 V / 415 V / 480 V (iné na požiadanie)

rozsah výkonu:
1,25 až 23 kVA

výstupné napätie:
220 V, 230 V, 240 V (nastaviteľné), 120 V (moduly 1,25 kVA)

rozsah výkonu:
10 kVA až 180 kVA

výstupné napätie:
120/208 V +N ± 5 % nastaviteľné (10 kVA moduly),
230/400 V +N ± 5 % nastaviteľné

  • Servis "na mieru"
  • Prevádzka a údržba
  • 24/7 hot line
  • monitoring a diaľkový dohľad
  • technická podpora na mieste
  • školenie
  • pre zabezpečenie bezpečnosti a disponibility vašich systémov a prevádzkových procesov

rozsah výkonu:
13,5 kW - 2,7 MW

výstupné napätia:
48 V, 110 V, 220 V, 336 V

Priemyselný usmerňovač - rozsah výkonu:
1,8 kW - 600 KW

Výstupné napätie:
24 V, 48 V, 60 V, 108 V, 216 V

 

DC menič - rozsah výkonu:
600 W - 28,8 kW

Výstupné napätie:
12 V, 24 V, 48 V, 60 V, 110 V, 220 V

rozsah výkonu:
1 kW - 300 KW

výstupné napätia:
24 V, 48 V, 60 V, 108 V, 216 V

výkon modulu:
4 kW

výstupné napätie:
24 V, 48 V, 60 V, 110 V, 220 V

  • skúšačka pre meranie napätia, sledu fáz a priechodnosti
  • digitálny multimeter a digitálny kliešťový merací prístroj
  • revízne prístroje pre kontrolu inštalácií
  • meracie zariadenie pre fotovoltiku

rozsah výkonu:
0,6 kW až 1 MW

výstupné napätie [VDC]:
24, 48, 60, 110/125, 220/240
(iné na požiadanie)

Ďalšie informácie

Brožúry

Vaša kontaktná osoba

Odkiaľ si? Vyberte svoju krajinu pôvodu zo zoznamu nižšie, aby ste rýchlo našli svoju osobnú kontaktnú osobu.

BENNING dcérskej spoločnosti - Vyberte svoje potenciálne kontakty kliknutím na jeho príznak.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Service Helpdesk for Traction Chargers
tel

+1 888 296 0292

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Technical Support Hotline
tel

+1 800 910 3601 Opt. 1

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Hans E. Jensen [Regional Sales Manager - Industrial/Telecom]
mobile

+1 413 588 6356

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Michael Perone [VP Sales - Industrial]
tel

+1 740 548 0795

mobile

+1 740 953 2006

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Ed Pack [Service Sales Director]
mobile

+1 972 824 0195

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Charity Newman [Director of Operation]
tel

+1 214 553 1444 460

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Kim Groves [Engineering/Inside Sales]
tel

+1 214 553 1444 221

mobile

+1 972 467 3973

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Bob Geddie [Quality Manager/QMS]
tel

+1 214 553 1444 290

mobile

+1 214 793 7211

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Greg Abbott [Director of Industrial Sales]
tel

+1 832 674 5756

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Tina Foster [Customer Service Manager]
tel

+1 214 553 1444 238

USA BENNING Power Electronics, Inc.
tel

+1 2 14 / 5 53 14 44

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
tel

+1 2 14 / 5 53 14 44

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
tel

+1 2 14 / 5 53 14 44

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
tel

+1 2 14 / 5 53 14 44

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.