Oil & Gas och Petrokemisk Industri

Raffinaderier · Kontrollcentraler för Pipelines · Kemiska och petrokemiska anläggningar · Gasförädlings- och tryckstegringsstationer · Telekommunikation · FLNG · FPSO · Brand- och gasdetekteringssystem · Nödbelysning · Instrumentation och processkontroll · Radio- och personsökningskommunikation · HS och MS-Ställverk · Databehandling · Signalering...

Få maximal tillgänglighet

  • genom att undvika systemrelaterad risk
  • genom att undvika komplexa underhålls-och reparationsförfaranden
  • genom att undvika otillräcklig hänsyn till miljöskador

Vår lösning

  • robusta system
  • immunitet mot miljöpåverkan
  • kundservice på grundnivå
  • högt MTBF
  • lågt MTTR

Uppnå god energikvalitet

  • för att undvika produktionsstopp och risk för människor och tillgångar
  • för att undvika störningar och skador inom den elektriska infrastrukturen
  • för att undvika störningar och skador inom IT-infrastruktur och elektriska kontrollsystem
  • för att undvika kostnadsökande negativa effekter och förkortad livslängd

Vår lösning

  • pålitlig och ren kraftomvandling
  • att vara skyddadfrån störningar som orsakas av;
    • övertoner eller överspänningar
    • obalanserat elnät
    • spänningspulser, transienter eller spänningssänkningar
    • EMC-påverkan

Realisera snabb återbetalning av investering

  • genom att förhindra höga driftkostnader på grund av;
    • alltför komplexa underhålls-och reparationsförfaranden
    • låg energiverkningsgrad
  • genom att undvika höga investerings-installations-och servicekostnader

Vår lösning

Låg total kostnad på grund av;

  • enkel utökningnär det behövs (betala när du växer)
  • utmärkt energiverkningsgrad
  • låg total ägandekostnad 

Du är her:

BENNING’s Lösningar för Oil & Gas och Petrokemisk Industri

effektområde:
300 W to 2400 W

utspänningar:
12 V, 24 V, 48 V, 60 V, 108 to 110 V, 216 to 220 V

  • reparation och underhåll
  • motorer för spårbunden trafik
  • elektriska motorer
  • på-plats-service

Effektområde:
10 till 240 kVA

Utspänning:
230 V (justerbar ± 5%), 400 V (justerbar ± 5%)

Effektområde:
20 kW till 1000 kW

Utspänning:
380 V, 400 V, 415 V

Effektområde:
10 kVA to 200 kVA

Utspänning:
230 V (justerbar ± 5%), 400 V (justerbar ± 5%)

Effektområde:
1.25 till 23 kVA

Utspänning:
220 V, 230 V, 240 V (justerbar), 120 V (1.25 kVA-moduler)

Effektområde:
10 kVA till 180 kVA

Utspänning:
120/208 V +N ± 5 % justerbar (10 kVA-moduler), 230/400 V +N ± 5 % justerbar

  • kompletta servicepaket
  • drift och underhållstjänster
  • 24/7-hotline
  • fjärrstyrd service och övervakning
  • teknisk service på plats
  • utbildning
  • för varaktig säkerhet och maximal tillgänglighet till dina system och operativa processer

Effektområde:
13.5 kW till 67.5 kW

Utspänning:
12 V, 24 V, 48 V, 60 V, 110 V, 220 V

Effektområde:
3 kW till 15 kW

Utspänning:
12 V, 24 V, 48 V, 60 V, 110 V, 220 V

Effektområde:
600 W to 28.8 kW


Utspänning:
12 V, 24 V, 48 V, 60 V, 110 V, 220 V

Moduleffekt:
4 kW

Utspänning:
24 V, 48 V, 60 V, 110 V, 220 V

  • spännings-, kontinuitets- och fasföljdstestare
  • digital multimeter och tångamperemeter
  • installations- och apparattestare
  • mätutrustning för solcellsinstallationer

Effektområde:
0,6 kW till 1 MW

Utspänning:
18 V till 320 V

För ytterligare information

Broschyrer

Din kontaktperson

ARG

Benning Conversion de Energía

tel

+54 911 4937 4987

address

(B1653CIO) Villa Ballester,
BUENOS AIRES