Litiumjon energisystem

LIONIC®, Traktion (Framdrivning)

Litiumjon energisystem

Litiumjon energisystem

Likspänningssystem, BENNING Li-Energilagring

Likspänningssystem, BENNING Li-Energilagring

Du är her:

LIONIC® Minskar den totala ägandekostnaden (Total Cost of Ownership, TCO) och skyddar miljön!

BENNING LIONIC® energilagringssystem baseras på litium-järnfosfat-teknologi som har använts i olika delar av materialhanteringsindustrin i flera år. Resultaten är mycket positiva och bekräftar teknikens överlägsna ekonomiska och ekologiska fördelar jämfört med blybatterier.

Fördelar med LIONIC® energisystem jämfört med blybatterier:

 • Lägre driftkostnader
 • 2,5 x fler laddningscykler (> 2500 cykler) 
 • Bättre laddnings/urladdingsprestanda
 • Snabb laddningskapacitet
 • “Opportunity charging“ påverkar inte batterilivslängden
 • Utsläpps- och underhållsfritt

 

24 V LIONIC<sup>®</sup> energisystem med olika kapacitet
24 V LIONIC® energisystem med olika kapacitet

LIONIC® minskar driftkostnaden och skyddar miljön

BENNING energilagringssystem med dess långa livscykel är den bästa lösningen för lagring av solenergi.

Systemen lagrar överskottsenergi som kan användas vid behov på natten eller följande morgon för att höja en byggnads självförsörjning till ca. 70%.

LIONIC solar® Energy-Storage-System ESS – Med Förnybar Energi till Framtiden

De modulära BENNING energilagringssystemen är skalbara och kan därför enkelt anpassas till olika eldrivna fordons systemspänning och kapacitetsbehov genom parallell och/eller seriekoppling.

Exempel på användningsområden:

 • Materialhanteringsutrustning
 • Städmaskiner
 • Golfbilar
 • Lyftplattformar
 • Automatstyrda fordon (Automated Guided Vehicles, AGV)

BENNING energilagringssystem är också användningsbara i reservkraftsystem inom en lång rad industriella tillämpningar.