IMS – Integrirani sustav upravljanja

EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, EN ISO 50001:2011, SCC(P)-Standard

IMS Logo

Ti si ovdje:

Integrirani sustav upravljanja, Upravljanje kvalitetom, Upravljanje okolišem, Sigurnost i zdravlje na radnom mjestu

Jasni i nedvosmisleni opisi procesa su ključni u dizajnu proizvoda i provođenju usluga. Time se postiže transparentnost i reguliraju odgovornosti. Svi procesi i odgovornosti su definirane i zabilježene, te njihovo trajno nadziranje vrši IMS (Integrated Management System).

Upravljanje kvalitetom

Osiguravanje kvalitete u svim fazama projekata i proizvodnje

Kako bi bili u mogućnosti našim kupcima pružiti potrebna rješenja, sa svojim jedinstvenim zahtjevima i  potrebama, koja jamče njihovo zadovoljstvo, kvaliteta naših proizvoda i usluga ima najviši prioritet.

 

Kako bi očuvali taj standard kvalitete, iskusan tim zaposlenika u upravljanju kvalitetom je zadužen za određivanje, koordinaciju i usklađivanje optimiziranih procesa u svakoj fazi projekata i proizvodnje, počevši od razvitka koncepta, preko dizajna i izrade proizvoda, do proizvodnje i testiranja, te ako je potrebno, puštanja u pogon naših proizvoda na kupčevoj lokaciji.

 

Integrated Management System - Icon
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2011, SCCp, KTA 1401

Standard kvalitete ISO 9001

Između ostalog, certifikat u skladu s EN ISO 9001:2015 je potvrda visokog standarda kvalitete naših proizvoda i usluga. Naše poslovanje je snažno usmjereno prema našim kupcima, što je vidljivo u našim mnogim aktivnostima i procesima. Međutim, uspješna interakcija između procesa i stalno unaprjeđivanje i optimizacija tih procesa su ključni osnovni uvjeti ovog visokog standarda kvalitete.

Upravljanje okolišem

Upravljanje okolišem certificiranom u skladu s ISO 14001 i ISO 50001

Naša tvrtka je certificirana u skladu s EN ISO 14001:2015 i EN ISO 50001:2011. Stalni rad našeg upravljanja okolišem i energijom osigurava da su naši proizvodi, usluge, sustavi i procesi stalno unaprjeđivani u vidu očuvanja okoliša i oprezne upotrebe resursa.

Povećanje energetske učinkovitosti i smanjivanje mase, volumena i ostalih dimenzija su jako važni u razvitku novih sustava napajanja i uređaja za punjenje. Visok učinkoviti uređaji smanjuju troškove rada – manji i lakši uređaji smanjuju količinu potrebnog materijala i cijenu reciklaže, te troškove prijevoza i instalacije.

Sigurnost i zdravlje na radnom mjestu

Osvješćivanje o sigurnom ponašanju

Sigurnost i zdravlje naših zaposlenika su vrlo važni u svim područjima tvrtke. Potencijalne opasnosti su stalno promatrane i analizirane od strane menadžmenta za sigurnost na radu kako bi se spriječile nesreće. Naši zaposlenici su obučavani u regularnim intervalima, što je dio BENNING-ovog standard. Nekoliko sigurnosnih zaposlenika i doktor unutar tvrtke pružaju podršku davanjem savjeta i informacija bitnih iz područja sigurnosti na radu.

Naše vanjske instalacije su također certificirane u skladu sa SCC(P) standardom kako bi olakšali suradnju s našim kupcima.

Dodatne informacije

Brošure
Certifikati