BENNING Kodeks ponašanja

Ti si ovdje:

BENNING Kodeks ponašanja

Uvod

Sve tvrtke obvezuje osnovna odgovornost prema okvirnom stanju okruženja u kojem rade i za čiji boljitak rade. U brzo mijenjajućem svijetu i sa stalno rastućim pritiskom konkurencije,  postaje sve teže naći jasne referentne točke za pojedinca i za zaposlenike unutar tvrtke. Zbog ovog razloga i putem trenutnog Kodeksa ponašanja, želimo ustanoviti i primijeniti obavezne općenite smjernice ponašanja (trenutni "Kodeks ponašanja") temeljene  na zakonima i standardima za direktore i zaposlenike.

Kodeksom ponašanja želimo dokumentirati naš osnovni stav i definirati općenita obvezujuća pravila kojima određujemo poslovne ciljeve for kao i njihovu provedbu.

Ti osnovni principi određuju rad našeg menadžmenta.

 

1 Opseg primjene

Trenutni Kodeks ponašanja se primjenjuje za sve zaposlenike tvrtke BENNING. Također, on je posebno obavezujuć za BENNING-ove izvršne zaposlenike u Njemačkoj i inozemstvu.

Suglasnost s ovim Kodeksom se također promiče našim dobavljačima i daljnjim članovima vrijednosnog lanca kako bi prepoznali njegovu vrijednost i implementirali ga u vlastiti radni okvir i opseg djelatnosti.

 

2 Korporativna načela

Primarni cilj naših djelatnosti je osigurati sigurna, visoko kvalitetna radna mjesta s adekvatnim plaćama za što je više ljudi moguće. Iz ovog razloga, očuvanje i promicanje postojanja, zdravlja i uspjeha naše tvrtke će biti primarni cilj svih naših aktivnosti.

Želimo zadovoljiti socijalno-političke obaveze prema ljudima u našem ekonomskom području i u zajednicama i zemljama u kojim poslujemo, te prema ljudima koji žive u tim zemljama. Provodit ćemo legalne i prepoznate načine poslovanja i poštivati pravila poštenog tržišnog natjecanja.  Odbijamo korupciju i potkupljivanje kako je ustanovljeno relevantnom  UN konvencijom1 kao i prihvaćanje nepoštenih prednosti stečenih položajem pojedinca unutar tvrtke.

Osim pojedinosti zakonskih zahtjeva i standarda, očekivanja i interesi naši kupaca će biti naši ciljevi i smjernice. U skladu s ostvarivanjem BENNING-ove poslovne filozofije, sigurnost i zdravlje na radnom mjestu, zaštita okoliša kao i kvaliteta proizvoda i usluga će biti prioritet.

 

3 Poštivanje prava zaposlenika

Motivirano osoblje na svim razinama tvrtke čini osnovu naših uspješnih proizvoda. Iz ovog razloga poštivanja prava zaposlenika će uvijek imati najviši prioritet.  U kontekstu, ljudska prava navedena u Povelji UN-a o ljudskim pravima2 će uvijek biti osnova našeg djelovanja. To uključuje sljedeće:

 • sprječavanje prisilnog rada i rada djece;
 • adekvatna naknada u skladu s primjenjivim zakonima i propisima;
 • zaštita zaposlenika od fizičkog, psihološkog i seksualnog zlostavljanja;
 • ne diskriminirajući odnos prema svim zaposlenicima;
 • poštivanje svih ljudskih prava.

 

Osim ljudskih prava, najozbiljnije će biti shvaćena sigurnost svih zaposlenika. To uključuje sljedeće:

 • sigurnost na radnom mjestu, uklanjajući izvore opasnosti i promatrajući pojedine sigurnosne propise;
 • redovito osposobljavanje zaposlenika u skladu sa sigurnim radom i ponašanjem;
 • poštivanje radnih standarda u skladu s maksimalnim dopuštenim radnim.

 

4 Služba za korisnike

Odluke kupca na ulaganje i kupnju su nužne za naše ekonomske aktivnosti. Kupci će biti zainteresirani za naše proizvode i usluge samo ako su njihovi zahtjevi ispunjeni. Kako bi to postigli, moramo smatrati zadovoljstvo kupca kao najvažnije mjerilo kvalitete. Nastojat ćemo postići najbolju moguću vezu između zahtjeva/očekivanja kupaca i proizvoda i usluga koje pružamo.

Pokrenut ćemo naše aktivnosti u skladu s poslovnim načelom da ostanemo dugoročno kompetentni. Međutim, nastojat ćemo dostići puni potencijal učinkovitije proizvodnje unutar okvira pravila i propisa.

 

5 Kvaliteta

Naša želja je da BENNING bude sinonim i jamstvo kvalitete. Kako bi to postigli, svi uključeni moraju ispuniti svoje dužnosti i odgovornosti na najbolji način. Kada težimo kvaliteti, ništa se ne može ostaviti slučajnosti. Iz ovog razloga, uvijek ćemo kao osnovu za razvitak naših proizvoda i radnih procesa koristiti suvremene znanstvene metode.
Nadalje, obratiti ćemo pozornost prema najnovijim tehnologijama tako da je ideja kvalitete integrirana u sve aspekte, npr. razvijanje proizvoda, realizaciju i praćenje primjene proizvoda.

Poštivati ćemo zahtjeve standarda EN ISO-9001  –14001 kao i posebno definiranih standarda kvalitete i inženjeringa u vidu sigurnosti proizvoda i pouzdanosti procesa.

 

6 Odgovornost prema okolišu

Prihvaćamo odgovornost prema okolišu kao industrijski proizvođač. Iz tog razloga, mi:

 • daljnje poboljšavamo očuvanje (prirodnih) dobara tijekom proizvodnje;
 • smo oprezni da osiguramo maksimalnu energetsku učinkovitost naših proizvoda;
 • nastojimo već u fazi planiranja i začetka postići i očuvati čist i nezagađen okoliš, te smanjiti količinu opasnih tvari koje se koriste;
 • shvaćamo i prihvaćamo da je sigurnost i zdravlje na radnom mjestu, očuvanje okoliša, te kvalitetno upravljanje odgovornost i obaveza menadžmenta.

 

7 Komunikacije i povjerljivost podataka

Težimo otvorenoj komunikaciji temeljenoj na unutarnjem partnerstvu, između zaposlenika i nadređenih, i vanjskom partnerstvu, sa kupcima, dobavljačima i javnim autoritetima. Međutim, strogo ćemo se držati povjerljivosti s obzirom na poslovne tajne i informacije naših suradnika. Dokumenti i podatci će biti držani pod ključem.

Informacije i iskustva stečena unutar tvrtke neće biti iskorištavana na način koji bi se protivio interesima tvrtke ili postati dostupna konkurentima od strane zaposlenika ili trećih stranki.

Obaveze u skladu s §5 BDSG (German Federal Data Protection Act) ć biti poštivane, uključujući zabranu otkrivanja ili korištenja zaštićenih osobnih podataka ili čineći ih dostupnima trećim strankama osim ako su sva djela u skladu s zakonom.

 

8 Implementacija i provođenje

Po odobrenju trenutnog Kodeksa ponašanja od strane menadžmenta, svi zaposlenici tvrtke BENNING su obvezani pridržavati se Kodeksa i aktivno ga provoditi. Za sve legitimne zahtjeve, dozvoljava se otkrivanje osnovnih mjera trećim strankama tako da bude jasno kako se usklađenost s istim mjerama osigurava.

1UN Konvencija protiv Korupcije (2003)

2UN Rezolucija 217 A III (1948)