Roterande Elektriska Maskiner

På-plats-Service

BENNINGs servicebilar

Kostsamma stillestånd på elektriska maskiner kan minskas till ett minimum om planering av konditionsbaserat underhåll kan göras. För att kunna erbjuda optimal service har vi ett antal servicebilar i tjänst som är utrustade med modern utrustning för diagnostisk kontroll.

Diagnostikmätningar hos kund
Diagnostikmätningar hos kund

Följande utrustning finns att tillgå i våra servicebilar:

Samt enheter för laserriktning och FFT-vibrationsdiagnos.
Samt enheter för laserriktning och FFT-vibrationsdiagnos.
 • Utrustning för högspänningstest (pulstest)
 • Partiell urladdning (PD- test) / ”Loss Tangent Delta Test” (tan d-mätning)
 • Isolationstest
 • Resistanstest
 • PI-test
 • Boroskopinspektion

Väl beprövad mätmetod inom många områden såsom:

 • Kraftstationer
 • Massa- och pappersindustri
 • Oil and Gas, Petrokemisk industri
 • Guterier, Stålverk
 • etc.

Fördelar med våra mobila diagnostiska tjänster:

Dokumentering av maskinens kondition
Dokumentering av maskinens kondition
 • Minskat stillestånd
 • Kostnadseffektivt alternativ jämfört med fullständig översyn av maskiner

Ett tillståndsbaserat underhåll är en kostnadseffektiv framtida underhållsmetod för er maskinpark och som framtidsmässigt kommer att gynna båda parter.

Ytterligare information

kontakt: Electrical Machines

servicetelefon 24 tim.: +49 172 28596307

Broschyrer