Basproduktion / Gruvindustri

Gruvor · Mineraler · Cement · Metaller ...

Få maximal tillgänglighet

 • genom att undvika systemrelaterad risk
 • genom att undvika komplexa underhålls-och reparationsförfaranden
 • genom att undvika otillräcklig hänsyn till miljöskador
Basproduktion / Gruvindustri

Vår lösning

 • robusta system
 • immunitet mot miljöpåverkan
 • kundservice på grundnivå
 • högt MTBF
 • lågt MTTR
Basproduktion / Gruvindustri

Uppnå god energikvalitet

 • för att undvika produktionsstopp och risk för människor och tillgångar
 • för att undvika störningar och skador inom den elektriska infrastrukturen
 • för att undvika störningar och skador inom IT-infrastruktur och elektriska kontrollsystem
 • för att undvika kostnadsökande negativa effekter och förkortad livslängd
Basproduktion / Gruvindustri

Vår lösning

 • pålitlig och ren kraftomvandling
 • att vara skyddadfrån störningar som orsakas av;
  • övertoner eller överspänningar
  • obalanseratelnät
  • spänningspulser, transienter eller spänningssänkningar
  • EMC-påverkan
Basproduktion / Gruvindustri

Realisera snabb återbetalning av investering

 • genom att förhindra höga driftkostnader på grund av;
  • alltför komplexa underhålls-och reparationsförfaranden
  • låg energiverkningsgrad
 •  genom att undvika höga investerings-installations-och servicekostnader
Basproduktion / Gruvindustri

Vår lösning

Låg total kostnad på grund av;

 • enkel utökning när behoven växer (betala när du växer)
 • utmärkt energiverkningsgrad
 • låg total ägandekostnad 
Basproduktion / Gruvindustri

BENNING’s Lösningar för Primärtillverkning / Gruvindustri

power range:
300 W to 2400 W


output voltages:
12 V, 24 V, 48 V, 60 V, 108 to 110 V, 216 to 220 V

 • repair and maintenance
 • traction and traction motors
 • electric motors
 • one-site service

power range:
10 to 240 kVA


output voltages:
230 V (adjustable ± 5%), 400 V (adjustable ± 5%)

power range:
20 kW to 1000 kW


output voltages:
380 V, 400 V, 415 V

power range:
10 kVA to 200 kVA


output voltages:
230 V (adjustable ± 5%), 400 V (adjustable ± 5%)

power range:
1.25 to 23 kVA


output voltages:
220 V, 230 V, 240 V (adjustable), 120 V (1.25 kVA module)

power range:
10 kVA to 180 kVA


output voltages:
120/208 V +N ± 5 % adjustable (10 kVA module),
230/400 V +N ± 5 % adjustable

 • Turnkey-Services
 • operation and maintenance services
 • 24/7 hotline
  • monitoring and remote services
  • on-site technical services
  • training
 • for lasting security and maximum availability of your systems and operational processes

power range:
13.5 kW to 67.5 kW


output voltages:
12 V, 24 V, 48 V, 60 V, 110 V, 220 V

power range:
3 kW to 15 kW


output voltages:
12 V, 24 V, 48 V, 60 V, 110 V, 220 V

power range:
600 W to 28.8 kW


output voltages:
12 V, 24 V, 48 V, 60 V, 110 V, 220 V

power of the module:
4 kW


output voltages:
24 V, 48 V, 60 V, 110 V, 220 V

 • voltage-, continuity and phase sequence tester
 • digital-multimeter and digital clamp meter
 • installation- and device testers
 • measuring devices for photovoltaic

power range:
0,6 kW to 1 MW


output voltages:
18 V to 320 V

power range:
40 kW to ∞ kW


output voltage:
220 V