IMS – Систем интегрисаног управљања

EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, EN ISO 50001:2011, SCC(P)-Standard

IMS Logo

Овде си:

Систем интегрисаног управљања, Управљање квалитетом, Управљање природном средином, Безбедност на раду и здравствена заштита

Јасни и недвосмислени описи процеса су од суштинске важности за пројетовање и реализацију производа и услуга. Они стварају транспарентност и регулишу одговорности. Сви процеси и одговорности су дефинисани и документовани, а континуално надгледање и заштита истих се контролишу у IMS-у (систем интегрисаног управљања).

Управљање квалитетом

Осигуран квалитет у свим фазама пројектовања и производње

Да би обезбедили решења прилагођена клијентима која тачно испуњавају њихове појединачне захтеве и потребе, што стога доводи до високог степена задовољења клијената, квалитет производа и услуга има највиши приоритет.

 

Да би пазили на овај висок стандард квалитета, искусан тим запослених у управљању квалитетом је одговоран за дефинисање, координацију и усаглашеност оптималног процеса у свакој фази пројектовања и производње – почевши са разрадом концепта, до пројектовања и израде производа, производње и тестирања пред испоруку и, ако је потребно, такође до пуштања у рад наших производа на локацији клијента.

 

Integrated Management System - Icon
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2011, SCCp, KTA 1401

Стандард квалитета ISO 9001

Поред осталог, овера у складу са EN ISO 9001:2015 је потврда високог стндарда наших производа и услуга. Наше деловање је усмерено на то да се јаче фокусирамо на клијента, што се види кроз многе наше активности и процесе у BENNING-у. Међутим, успешна итеракција процеса и континуалних побољшања, као и оптимизација тих процеса, су основни и суштински захтеви овог стандарда квалитета. 

Управљање природном средином

Овера у вези природне средине у складу са ISO 14001 и ISO 50001

Наша компанија има оверену потврду у складу са EN ISO 14001:2015 и EN ISO 50001:2011. Константан рад нашег руководства за управљање природном средином и енергетиком осигурава да се наши производи, системи и процеси стално побољшавају у односу на заштиту природне средине и воде рачуна о коришћењу ресурса. 

 

Повећање енергетске ефикасности и смањење запремине и тежине су неке од мера које су изузетно важне за развој нових система напајања и уређаја за пуњење. Високо ефикасни уређај смањују оперативне трошкове – мањи и лакши уређаји умањују материјалне трошкове и трошкове рециклаже, као и трошкове превоза и монтаже.

Безбедност на раду и здравствена заштита

Интензивирање свести о безбедном понашању

Здравље и безбедност наших запослених су изузетно важни у свим секторима компаније. Потенцијални ризици се константно разматрају и анализирају од стране руководства за безбедност на раду како би се спречили несрећни случајеви. Наши запослени пролазе кроз регуларну обуку и добијају упутства, што је део BENNING-овог стандарда. Неколико запослених који су задужени за безбедност, а такође и доктор, пружају савете и информације у оквиру безбедности на раду.

Наши спољни тимови за монтажу такође имају потврду у складу са SCC(P) стандардом, како би им било олакшано да и у овој области сарађују са нашим клијентима.

Даље информације

Брошуре
сертификати