Квалитет и услуга за светско тржиште

Одрживост, безбедност и ефикасност кроз иновације

Пројектовање производа за сутрашљицу

Иновације “Made in Germany“

Системи за тестирање које контролишу рачунари ...

... за обезбеђен квалитет од почетка

Поуздана услуга ...

... tза подршку високо-квалитених система

Овде си:

Одрживост, безбедност и ефикасност кроз иновације

Више од пола века BENNING производи побољшавају безбедност и ефикасно коришћење енергетских ресурса. Компанију описују паметна решења за конверзију енергије у енергију која може да се складишти или користи у различите сврхе.

BENNING је препознат широм света као „лидер квалитета“ ("quality leader") за поуздане и ефикасне изворе напајања за телекомуникације, индустрију, медицину и IT индустрију.

Опсег производа

Опсег производа обухвата производи за тестирање и мерење, исправљачке и инверторске системе, DC-DC конверторе, UPS-системе, OEM напајање, пуњачи за вучне батерије и ремонтовање електричних машина до 120 т.

World Wide Компетентност широм света

BENNING је успоставио присуство широм света да склапа, продаје и сервисира пуњаче батерија и системе напајања.
BENNING обезбеђује техничку компетентност, квалитетну подршку и сервисирање за све клијенте.

Пројектовање производа за сутрашњицу – иновације “Made in Germany“
Integrated Management System - Icon
ISO 9001:2008, ISO 14001:2005, ISO 50001:2011, SCCp, KTA 1401

Наше присуство на глобалном тржишту захтева решења напајања за разне потребе клијената. Развој ефикасних, економичних и производа који се не кваре („fail-safe“) захтева константно повећање средстава за наш сектор истраживања и развоја (R & D).

BENNING не прави компромис са развојем и квалитетом производње, укључујући:

Ефикасне производне методе и рачунарски контолисани системи за тестирање су саставни део економске производње.

Насељени (populated) PCB-ови се проверавају коришћењем  „in-circuit“ (повезан у струјном кругу) инструмената за тестирање. Адаптери проверавају PCB-ове, упоређују резултат са почетним вредностима, и откривају у року од неколико секунди свако неисправно уметање, квар, кратак спој или одступања електричних вредности.

Савремена, рачунарски контролисана опрема за тестирање омогућава оптимално тестирање напајања. Свака грешка се бележи бар кодом у протоколу за грешке.

Решења прилагођена по мери

DC и AC напајања са батеријама као резерва, која се користе у енергетским, железничким и индустријским секторима, израђују се у производном погону за тешку опрему.

Исправљачки и инверторски системи који се користе у трусним подручјима морају да буду пројектовани да испуне посебне захтеве. BENNING испоручује ове системе у посебне кабинете чији је тип одобрен и тестиран за ову примену.

Модуларан концепт услуга за максималну поузданост
Service Logo

The partnership of BENNING includes, beside the supply of innovative power solutions, several service packages.

 

Партнерство са BENNING-ом, поред иновативних решења за напајање, укључује и неколико пакета услуга.

Даље информације

Брошуре
сертификати