BENNING Правила понашања

Овде си:

BENNING Правила понашања

Преамбула

Све компаније имају основну обавезу да се прилагоде оквирним условима земље и друштвене средине у којој и за коју послују. У свету који се убрзано мења, и са сталном растућим притиском конкуренције, постаје све теже да се нађе референтна тачка, како за себе, тако и за особље које компанија запошљава. Из тог разлог, помоћу ових Правила понашања, желимо да поставимо и применимо обавезујуће и опште смернице за понашање („Правила понашања“) на основу закона и стандарда, како за руководство, тако и за запослене.

Помоћу ових Правила понашања, желимо да документарно уобличимо наш основни став и дефинишемо обавезујућа правила за нас, како би формулисали наше основне пословне циљеве, као и да исте реализујемо у пракси.

Ови основни принципи ће одредити рад нашег менаџмента.

 

1 Опсег примене

Ова Правила понашања се примењују на све запослене у BENNING компанији. Посебно су обавезујућа за руководеће кадрове у Немачкој и иностранству. 

Поштовање ових Правила понашања ће такође бити промовисано код наших добављача и код следећих субјеката у ланцу додатних вредности, који ће их инкорпорирати у сопствене одговарајуће оквире и поступке.

 

2 Корпоративни принципи

Превасходни циљ наших корака је да обезбедимо сигурно и веома квалитетно запослење са адекватном надокнадом за што већи број људи. Из тог разлога, заштита и промоција постојања, здравља и успеха наше компаније ће бити превасходни циљ свих наших активности. 

Желели смо да испунимо друштвено-политичке обавезе према људима који живе у нашој економској области, у дотичним заједницама и земљама, као и према људима који живе у земљама у којима послујемо. Следићемо легитимну и признату пословну праксу, као и правила фер конкуренције. Одбацујемо корупцију и мито, као што је наведено у УН Конвенцији 1, као и прихватање неправедних предности коришћењем сопствене позиције у компанији. 

Осим спецификација услова закона и стандарда, очекивања и интерес наших клијената ће бити наши циљеви и смернице. У циљу реализовања у пракси корпоративне филозофије BENNING-а, безбедност на раду, здравље и заштита природне средине, као и квалитет производа и пружених услуга, ће имати апсолутни приоритет. 

 

3 Одговарајућа права запослених

Мотивисано особље на свим нивоима компаније је основа за наше успешне производе. Из тог разлога, поштовање права и достојанства сваког запосленог ће увек имати највиши приоритет. У том контексту, људска права наведена у Повељи о људским правима Уједињених нација ће увек бити основа наших поступака. То ће обухватати следеће:

 • забрана принудног рада и рада деце;
 • адекватна надокнада у сагласности са надлежним законима и прописима;
 • заштита запослених од физичког, психолошког и сексуалног узнемиравања;
 • поступање са свим запосленима без дискриминације;
 • поштовање права запослених.

 

Поред људских права, безбедност свих запослених ће се такође најозбиљније третирати. То ће обухватати следеће:

 • безбедност на раду тако што се отклоне извори опасности и поштовање специфичних прописа за спречавање несрећних случајева;
 • регуларна обука запослених у вези безбедног рада и понашања;
 • поштовање радних стандарда у односу на максимално дозвољен број радних сати.

 

4 Услуге клијентима (корисницима)

Одлуке клијената за инвестиције и набавку су предуслов који нам омогућава наше економске активности. Клијенти ће само бити заинтересовани за наше производе и услуге све док испуњавамо њихове захтеве. Да би то постигли, морамо да прихватимо да је квалитет репер за задовољство наших клијената. Трудићемо се да постигнемо најбољу избалансираност између захтева/очекивања клијената и производа и услуга које обезбеђујемо.

Наше активности ћемо усмерити у складу са пословним аспектима у вези трошкова како би, дугорочно, остали конкурентни. Међутим, искористићемо потпуни потенцијал у вези  економичне производње и услуга у оквиру надлежних правила и прописа. 

 

5 Квалитет

Наша жеља је да компанија BENNING буде синоним и гаранција за квалитет. Да тако буде, сви укључени ће испуњавати своје обавезе и одговорности. Када се залажете за квалитет, ништа не сме да буде препуштено случају. Из тог разлога, увек ћемо користити најсавременија и текућа научна достигнућа као основу за развој наших производа и радних процеса. Даље, усмерићемо нашу пажњу на најновије технологије тако да је идеја квалитета интегрисана у свим аспектима, нпр. развој производа, реализација производа и надгледање практичне примене производа.

Испуњаваћемо захтеве стандарда EN ISO-9001 и –14001, као и посебно дефинисане стандарде квалитета и стандарде инжењеринга у вези безбедности производа и поузданости процеса у сваком тренутуку. 

 

6 Одговорност према природној средини

Као производна индустријска организација, прихватамо нашу одговорност у вези природне средине. Из тог разлога, ми ћемо:

 • даље побољшати очување (природних) ресурса током производње наших производа;
 • обратити пажњу како би обезбедили максималну енергетску ефикасност током развоја наших производа; 
 • већ тежимо да у фази планирања и реализације концепта постигнемо и сачувамо чисту и незагађену природну средину и да континуално смањујемо количину опасних супстанци које се користе; 
 • разумемо и прихватамо безбедност на раду, заштиту природне средине и управљање квалитетом као одговорност и обавезу менаџмента..

 

7 Поверљивост комуникација и података

Залажемо се за отворену комуникацију између партнера, како интерно између запослених и њихових надређених, тако и екстерно, нпр. са клијентима, добављачима и јавним званичницима. Међутим, ми ћемо се стриктно придржавати поверљивости у вези тајних података компаније и пословних информација наших партнера. Документација и подаци треба да се чувају на безбедном месту (под кључем).

Информације и искуство који се стекну у оквиру комапније не треба да се користе тако да су у супротности са интересима компаније или да се учине доступним могућим конкурентима од стране самих чланова компаније или да то учини трећа страна. 

Обавезе у сагласности са §5 BDSG (German Federal Data Protection Act) ће се поштовати, укључујући забрану објављивања или коришћења личних података или их ставити на располагању трећој страни, сем ако то није део одговарајућег законског испуњавања задатака. 

 

8 Спровођење и примена

Након одобрења ових Правила понашања од стране руководства корпорације, сви запослени у компанији BENNING ће бити у обавези да се адекватно и разумно труде, како би континуално спроводили и примењивали принципе и вредности који су описани у овим Правилима понашања. За сваки законит захтев, биће дозвољено објавити суштинске мере трећој страни, тако да постане очигледно како је усаглашеност са овим мерама у принципу обезбеђена. 

1УН Конвенција против корупције (2003)

2УН Резолуција 217 A III (1948)