LIONIC®

Det högeffektiva energisystemet för materialhanteringsindustrin

LIONIC<sup>®</sup>

LIONIC® minskar den totala ägandekostnaden för dina industritruckar

 • snabb laddning

 • ”opportunity charging” *
 • underhållsfritt, ingen vattenpåfyllning
 • låga driftskostnader
 • lång livslängd > 3000 cykler

 • tillförlitlig drift

BENNING LIONIC® 24 V-energisystem består av 8 seriekopplade litium-järnfosfat-celler (LiFePO4) och är tillgängliga med kapaciteter på 120 Ah, 240 Ah, 360 Ah och 480 Ah.

LIONIC® energisystem är lämpliga för de flesta industritruckar som drivs med 24 V-batterier.

LIONIC® energisystem är cirka 50% lättare och cirka 30% mindre än jämförbara blybatterier.

Varje 24 V-system är monterat i ett robust hölje tillsammans med ett batteriövervakningssystem (BMS) och kan integreras i vanliga batterirackar.

Kostnadsjämförelse 375 Ah blybatterier vs. LIONIC® 240 Ah energisystem baserat på 2-skifts- drift över en period av 5 år. (Investerings- och driftkostnader)
Kostnadsjämförelse 375 Ah blybatterier vs. LIONIC® 240 Ah energisystem baserat på 2-skifts- drift över en period av 5 år. (Investerings- och driftkostnader)
BELATRON Li + laddningssystem säkerställer snabbast möjliga tillgång till energisystemet
BELATRON Li + laddningssystem säkerställer snabbast möjliga tillgång till energisystemet
More energy and lower costs thanks to opportunity charging
Kapacitetskurva för ett LIONIC<sup>®</sup> 24 V / 9 kWh (360 Ah) energisystem för 2-shiftsdrift med möjlighet till ”Opportunity Charge
Kapacitetskurva för ett LIONIC® 24 V / 9 kWh (360 Ah) energisystem för 2-shiftsdrift med möjlighet till ”Opportunity Charge

Använd utrustningen bättre, öka kostnadseffektiviteten

 • Inget extra batteri krävs
 • ”Opportunity Charge” är möjlig när som helst (37,5% laddningsgrad uppnås på 0,5 h vid IL = 0,75 C)
 • 100% laddningsgrad uppnås på 2,0 h, IL = 0,5 C

LIONIC®-energisystem är utförda för snabbladdning och kan också utnyttja ” Opportunity Charge”. Laddning utförs med konstant ström.


Vid 2-shiftsdrift behövs inte ett bytesbatteri om ”Opportunity Charge” utförs under pauser (1x15 min och 1x30 min per skift).


Som ett exempel visar grafen ovan kapacitetskurvan för ett LIONIC® 24 V / 9 kWh (360 Ah) energisystem för 2-shift-drift med intermittent laddning.

LIONIC® energisystem ger upp till 30% högre energieffektivitet
Jämförelse av användbar energi för bly-syra och litiumbatterier
Jämförelse av användbar energi för bly-syra och litiumbatterier

Ekonomiska och miljömässiga fördelar:

 • Minskade energikostnader
 • Hög verkningsgrad
 • Utsläppsfri
 • Låg självladdning
 • Energiåtervinning, t.ex. under bromsning
 • Standby-läge
 • Miljövänlig
 • Återvinningsbar
LIONIC® - Det effektiva energisystemet med följande kostnadsfördelar
Kostnaden för att investera i ett LIONIC®-energisystem kompenseras av besparingarna i driftskostnaderna efter bara 2 år.
Kostnaden för att investera i ett LIONIC®-energisystem kompenseras av besparingarna i driftskostnaderna efter bara 2 år.
 • Cirka 30% minskade energikostnader
 • Cirka 75% lägre underhållskostnader
 • Cirka 60% lägre kostnader för hantering av batterier
LIONIC® energisystem - inget behov av att investera i centrala batterierum
LIONIC<sup>®</sup> – driftsäkert och utsläppsfritt, idealiskt för livsmedelshandeln och kyllager
LIONIC® – driftsäkert och utsläppsfritt, idealiskt för livsmedelshandeln och kyllager

Laddning sker på plats

 • Ingen central laddningsstation
 • Inget behov av batteribytessystem
 • Inget ventilations- och extraktionssystem
 • Ingen central vattenpåfyllning
 • Korta avstånd till laddningsstation

LIONIC® energisystem kan laddas på decentraliserade laddpunkter. Eftersom ingen gasning uppstår under laddning och att LIONIC® energisystem inte innehåller flytande elektrolyt, gäller i många avseenden inte de särskilda reglerna för centrala batteriladdningsstationer (t.ex. DIN 50272-3, BGHW, ZVEI) för laddning av LIONIC® energi system.

Investeringskostnaderna för installation av dessa laddpunkter minskar avsevärt, eftersom ingen speciell ventilation eller syrabeständigt golvmaterial krävs.

I många fall minskar körtiden på grund av det kortare avståndet för att nå den decentraliserade laddningsstationen.

LIONIC® energisystem - enkelt integrerade i dina industritruckar
LIONIC® Övervakningsprogram
Övervakningsprogram
Övervakningsprogram
 • Dataöverföring till bärbar dator med infraröd gränssnittsteknik
 • Aktuell mätdata
 • Långsiktiga mätdata

 I dessa dagar är det viktigt att batteridrivna industritruckar har hög tillgänglighet och fungerar på ett tillförlitligt och effektivt sätt.

Kontroll av laddnings/urladdningsprocessen för traktionsbatterier och övervakning av batteritemperaturer är viktiga åtgärder för att säkerställa maximal tillgänglighet av truckflottan vid alla tillfällen.

Jämförelse mellan de viktigaste egenskaperna hos bly-syra och litiumjonbatterier

Jämförelse mellan de viktigaste egenskaperna hos bly-syra och litiumjonbatterier
Jämförelse mellan de viktigaste egenskaperna hos bly-syra och litiumjonbatterier

Ytterligare information

Broschyrer
Faktiska studier