22.12.2017

Investice do nového pyrolýzního procesu významně snižují průchodnost

Na rychlé, nedestruktivní a efektivní navíjení vinutí elektromotoru stačí  jen 36 m3 prostoru.

1

Jdi zpět