22.12.2017

Η επένδυση σε νέα διαδικασία πυρόλυσης μειώνει σημαντικά το χρόνο επεξεργασίας

Ένας χώρος 36 m³ είναι αρκετός για τη  γρήγορη και αποτελεσματική αφαίρεση των περιελίξεων από ηλεκτρικές μηχανές.

1

Go back