Diverse voorbeeldtoepassingen uit verschillende bedrijfstakken voor het gebruik van THYROTRONIC gelijkrichter voor stationaire batterijsystemen.

THYROTRONIC
gelijkrichter voor stationaire batterijsystemen

 • veilig
 • betrouwbaar
 • krachtig
 • zuinig
Lees meer ...

THYROTRONIC

Robuust en betrouwbaar, uitvoerig getest

DC-voedingssystemen op batterijen zijn al tientallen jaren buitengewoon betrouwbare en zeer zuinige back-upvoedingssystemen. De betrouwbaarheid van een batterij-ondersteunde noodstroomvoorziening hangt af van de kwaliteit van de gebruikte batterij en de bedrijfszekerheid van het gelijkrichtapparaat.

BENNING heft de serie THYROTRONIC-gelijkrichters ontwikkeld die bijzonder geschikt is voor gebruik in batterijgevoede gelijkstroomvoedingen. Naast een grote betrouwbaarheid biedt het een uitgebreid signalerings- en bewakingsconcept.

Betrouwbaar in zware omstandigheden
 • Gemaakt van weinig maar betrouwbare comonenten
 • Mechanisch en elektronisch resistant, ontworpen voor zware omgevingsomstandigheden
 • Bedradingsconcept
 • Geavanceerde DSP-technologie
 • Automatische temperatuurgestuurde laadkarakteristiek
 • Galvanische isolatie
 • Hoogwaardig uitgangsvermogen
 • Volledig geregeld thyristor driefasige brug, 6 puls (standaard), 12 puls (optioneel)
Geschikt voor alle batterijtecnologieën

THYROTRONIC gelijkrichters werken met een elektronisch geregelde uitgangskarakteristiek (IU-karakteristiek volgens DIN 41773) en zijn geschikt voor gebruik met lood- en NiCd-batterijen en andere batterijtechnologieën.

Verloop van de IU-kenmerken volgens DIN 41773
Functionele verscheidenheid
 • Diverse signalerings- en bewakingsmodules
 • Geschikt voor accutechnologieën
 • Programmeerbare automatische boostlading
 • Egalisatielading en eerste lading
 • Parallelle werking van meerdere gelijkrichters met actieve of passieve lastscheiding
 • Automatische en programmeerbare accuschakeltest
 • Automatische accucapacititeitstest
 • Compensatie van lijnweerstand
 • Display met resterende levensduur van de batteirj

THYROTRONI-gelijkrichterserie – Opgebouwd uit weinig maar betrouwbare componenten

THYROTRONIC schakelschema’s
THYROTRONIC schakelschema’s
THYROTRONIC gelijkrichter met binnen- en buitenaanzicht
THYROTRONIC gelijkrichter met binnen- en buitenaanzicht

Signalerings- en bewakingsmodules

Signalling and monitoring modules

THYROTRONIC 10“ touch display met mimisch diagram
THYROTRONIC 10” touch display
Modern touch display met intuïtieve begeleiding via een gebruikersinterface geoptimaliseerd door BENNING
 
Uitgebreide THYROTRONIC basis display vooraanzicht
Uitgebreide THYROTRONIC basis display
Uitgerust met een display en bedieningseenheid (LCD en drukknoppen) en een vrij configureerbaar statusdisplay.
THYROTRONIC basis display vooraanzicht
THYROTRONIC basis display
Display en bedieningseenheid met LCD en drukknoppen
 

Alle beschikbare meetkanalen kunnen worden voorzien van meet- en foutdrempels. Er kunnen vrij definieerbare grenswaarden worden ingesteld om de fout- of waarschuwingsmeldigen te activeren. Het display en de bedieningseenheid ie in de voorklep van de gelijkrichterbehuizing zijn ingebouwd, worden gebruikt om de grenswaarden in te voeren en om de meldingen te bevestigen en te visualiseren. Optioneel kan het systeem worden uitgerust met een 10” touchdisplay, dat volledig nieuwe normen stelt op het gebied van gebruiksgemak en begrijpelijkheid.

Ondersteunde bewakingstypen:

 • Netwerkbewaking
 • Batterij- en DC-spanningsbewaking
 • Temperatuurbewaking
 • Over- en onderspanningsbewaking

Applications

DC-voedingen met batterijvoeding op basis van de THYROTRONIC-gelijkrichterserie zijn perfect geschikt voor:

Energieleveranciers en netwerkbeheerders
Operationeel veilig en betrouwbaar

Ideaal voor energiecentrales en onderstations

 • Mechanisch en elektronisch resistent, ontworpen voor zware omgevingsomstandigheden
 • Operationeel veilig
  • Galvanische isolatie
Industriële installaties
Betrouwbaar en zuinig

Robuust voor industriële toepassingen

 • Ontworpen voor zware omgevingsomstandigheden
 • Bedrijfsveilig
  • Galvanische isolatie
 • Hoogwaardige uitgangsvermogen
 • Krachtig en zuinig
Extractie van grondstoffen
Yokkaichi industrial complex, night view of the factory
Voor zware omgeveingsomstandigheden

Opgebouwd uit weinig maar betrouwbare componenten, speciaal geschikt voor:

 • Olie, gas en petrochemische industrie
 • Mijnbouwinstallaties
Ziekenhuizen
Veiligheid voor kritieke processen

Robuust gelijkrichtersysteem voor de bescherming van kritieke infrastructuur

 • Mechanisch en elektronisch resistent
 • Operationeel veilig
  • Galvanische installatie
 • Hoogwaardig uitgangsvermogen
 • Geschikt voor alle batterijtechnologieën
Transport en verkeer
Robuust en veilig

Betrouwbaar wanneer het telt, ideal geschikt voor:

 • Spoorwegsystemen
 • Luchthavens
Table with coffee, biros and a BENNING THYROTRONIC brochure in hand
THYROTRONIC

Gelijkrichter voor stationaire accusystemen

 • Veilig
 • Betrouwbaar
 • Krachtig
TEBECHOP SE

Gelijkrichtersystemen en DC-omvormers met modulaire technologie

 • schaalbaar, robuur en kosteneffectief
 • geschikt voor industriële vereisten
Eén contactpersoon voor het hele project
BENNING – Eén contactpersoon gedurende de gehele productlevenscyclus
 • U krijgt de meest economische oplossing profiteert op lange termijn van de directe verbinding met BENNING als fabrikant
 • Kwaliteit geproduceerd in Duitsland
IMS - Integrated Management System Logo
IMS - Geïntegreerd beheersysteem
 • Kwaliteitsmanagement
 • Milieumanagement
 • Veiligheid en gezondheid op het werk

Downloads

Meer informatie over onze THYROTRONIC-gelijkrichtersystemen

Opties
 • 10" touch screen
 • Analoge displayinstrumenten
 • MODBUS, IEC 61850 en nog veel meer
 • Accukasten / verdeelkasten
 • Interen en externe tegencellen
 • Externe batterijaansluitdozen (opt. Ex-d / Ex-de types)
 • Ontkoppelingsdiodes
 • Aardlekbewaking
 • Parallelle werking met en zonder actieve lastverdeling
Waarom gebruiken THYROTRONIC gelrijkrichtersystemen stand-by parallelle werking?

De levensduur van loodzuur- en nikel-cadmimaccu’s kan worden gemaximaliseerd als ze in rusttoestand zijn in een opgeladen toestand. Deze rusttoestand van de accu’s wordt bereikt wanneer de gelijkrichtereenheid de ladingstoevoer overneemt en de accu alleen wordt belast in geval van een stroomstoring of een grote schokbelasting. Deze bedrijfsmodus wordt Stand-by parallel werking genoemd.

Als de netvoeding wegvalt, neemt het accusysteem de voeding van de aangesloten belastingen zonder onderbreking over. Wanneer de netvoeding terugkeert, wordt de accu automatisch opgeladen.

Welke laadkarakteristieken gebruikt de gelijkrichter?

Als de accu zeer sterk ontalden is, werkt de gelijkrichter eerst in de I-tak van de IU-karakteristiek, waarbij de laadstroom het verschil is tussen de nominale stroom van de gelijkrichter en de huidige belasting.

Wanneer de ingestelde uitgangsspanning wordt bereikt, vindt de overgang naar laden met constante spanning (U-tak) plaats

Versneld opladen wordt bereikt door de karakteristiek om te schakelen van druppelladen (bijv. 2,23V / Z voor loodaccu’s) naar opladen (bijv. 2,4V / Z voor loodaccu’s).

Nadat de accu volledig is opgeladen, zal deze nog steeds de druppellaadstroom opnemen, die tussen de 0,3 mA per 1 Ah accucapaciteit ligt.

Hoe gedraagt een THYROTRONIC gelijkrichter zich bij schommelingen in uitgangsspanning, netspanning en netfrequentie?

De uitgangsspanning wordt constant gehouden met een afwijking van ± 0,5% binnen een belastingsbereik van 0% tot 100% van de stroom van de eenheid.

Schommelingen in netspanning van ± 10% en netfrequentie van ± 5% worden gecompenseerd.

Accucircuittest

Het accucircruit van het voedingssysteem kan worden getest in een ingestelde cyclus. Dit kan worden geactiveerd in het menu. Hiervoor wordt de uitgangsspanning van de gelijkrichter gedurende een korte periode verlaagd tot een instelbare waarde, bijv. 1,9 V / cel. Hierdoor wordt de accu voor korte tijd minimaal ontladen.

Tegelijkertijd wordt de accuspanning gecontroleerd. Als deze boven de ingestelde waarde blijft, is het accucircuit in orde. Als de spanning onder de grenswaarde zakt, wordt de melding ‘Fout batterijcircuit’ weergegeven en worden de LED en gemeenschappelijke alarmrelais geactiveerd.

Accucapaciteitstest

Bij de capaciteitstest van de accu wordt, net als bij de accucircuittest, de uitgangsspanning van de gelijkrichter verlaagd en wordt de accu ontladen met een constante stroom. Tijdens deze test worden de spannings- en stroomtijdcurven geregistreerd en vergeleken met de waarden op het gegevensblad van de fabrikant. De resultaten van deze test omvatten de resterende capaciteit van het accusysteem en de resulterende resterende bedrijfsindicatie bij stroombelasting.
Als de ingestelde marginale parameters tijdens deze test worden overschreden, geven de bijbehorende LED en het verzamelstoringsrelais de foutieve testprocedure aan. Na afloop van de test schakelt de gelijkrichter automatisch terug naar laden of druppelladen.

Als alternatief kan de huidige accutoestand worden gevalideerd door gedeeltelijke ontlading met de op dat moment toegepaste laadstroom.

Compensatie van de lijnweerstand

De spanningsval op de leiding tussen de gelijkrichter en de accu kan worden gecompenseerd door de leidinglengte en de leidingdoorsnede in te voeren. Dit zorgt ervoor dat het accusysteem van de juiste spanning wordt voorzien, zelfs als de aansluitkabels van de accu lang zijn.

Programmeerbare automatische lader

Als de accuspanning door de stroomstoring of een andere omstandigheid zodanig daalt dat de gelijkrichter langer dan 30 seconden na het begin van het laden in stroombegrenzing werkt, schakelt het systeem automatisch over op de boostlaadkarakteristiek. Nadat de laadspanning (spanningslimiet) is bereikt en de stroom onder 90% zakt, wordt een tijdfase geactiveerd. Nadat de ingestelde tijd (0 tot 48 uur) is versterken, schakelt het systeem automatisch terug naar druppellading.

De automatische laadfunctie is instelbaar en kan naar wens worden geactiveerd of gedeactiveerd.
Een handmatige boostlading, een handmatige omschakeling en een druppellading kunnen allemaal op elk moment worden geactiveerd via het display van de unit.

De omschakeling naar laden kan worden geblokkeerd door een extern contact of een vaste jumper op de regelaar (bijv. een externe waterstofsensor in de accukamer).

Als alternatief wordt een handmatige keuzeschakelaar voor laden/druppelladen als optie aangeboden.

Egalisatielading / Eerste lading

Egalisatielading kan worden ingeschakeld vanaf het display. Hiervoor kunnen de spanningswaarde en de stroombegrenzing worden ingesteld op het display.
Let op dat voordat je deze bedrijfsmodus inschakelt, je je belastingen controleert op de ingestelde spanningswaarde en ze indien nodig loskoppelt om beschadiging door de hoge spanning te voorkomen.

Als de egalisatielading wordt ingeschakeld, wordt er een timer gestart die na afloop van de geprogrammeerde tijd (0-48 uur) automatisch terugschakelt naar druppellading. De omschakeling naar egalisatielading kan worden geblokkeerd door een extern contact of een vaste jumper op de regelaar.

Stroomdeling bij parallelschakeling

Wanneer meerdere gelijkrichters parallel worden geschakeld in combinatie met de parallelloopoptie, wordt de belasting symmetrisch verdeeld over alle aaneengesloten en ingeschakelde gelijkrichters.
Zonder de parallelbedrijfoptie wordt de verdeling van de belasting grotendeels bepaald door lijnimpedanties.
Het gebruik van ontkoppelingsdioden bij parallel geschakelde gelijkrichters wordt aanbevolen.

BENNING is uw contactpersoon voor betrouwbare gelijkrichters en batterij-ondersteunende DC-voedingssystemen van alle soorten. Neem nu contact met ons op.

Contact

Uw contactpersoon

Waar kom jij vandaan? Selecteer uw land van herkomst uit onderstaande lijst om snel uw persoonlijke contactpersoon te vinden.

BENNING Dochterondernemingen - Selecteer uw potentiële contacten door op de vlag te klikken.

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
tel

+49 2871 930

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Nord
tel

+49 33708 31874

fax

+49 33708 31876

address

Ludwig-Erhard-Ring 18a
15827 Dahlewitz
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung West
tel

+49 2871 93513

fax

+49 2871 936513

address

Auf der Brede 60
42477 Radevormwald
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Ost
tel

+49 35245 728544

tel

+49 172 2859286

address

01665 Klipphausen
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Süd
tel

+49 8332 936363

fax

+49 8332 936364

address

Bahnhofstr. 26
87749 Hawangen
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Soest
tel

+49 2921 9819020

fax

+49 2871 936211

address

59494 Soest
Germany

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Technical Support Hotline
tel

+1 800 910 3601

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Services Support
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
BENNING US Sales
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Customer Helpdesk
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

ARG BENNING Conversion de Energía
Ricardo Hartbrecht
tel

+54 911 4937 4987

address

(B1653CIO) Villa Ballester,
BUENOS AIRES

AUT BENNING GmbH Elektrotechnik und Elektronik
Vertrieb Österreich
tel

+43 (0) 2242-32416-0

web

www.benning.at

address

Eduard-Klinger-Str. 9
3423 St. Andrä-Wördern
Austria

BEL BENNING Belgium branch of BENNING Vertriebsges. mbH
tel

+32 (0) 2 / 5 82 87 85

address

Wayenborgstraat 19
2800 Mechelen
Belgium

BEL BENNING Belgium branch of BENNING Vertriebsges. mbH
Technical Support & Service
tel

+32 (0) 2 / 5 82 87 85

address

Wayenborgstraat 19
2800 Mechelen
Belgium

BLR OOO «BENNING Elektrotechnik und Elektronik»
tel

+375 162 512 512

address

Masherova Ave., 6A, 1003
224030 Brest
Belarus

BRA BENNING Conversión de Energía S. A.
Paulo C. Anacleto [Manager – Brazil]
tel

+55 19 98270 0303

address

Campinas BRAZIL

CRO BENNING Zagreb d.o.o.
tel

0038516312280

address

Trnjanska 61
10000 Zagreb
Croatia

CRO BENNING Zagreb d.o.o.
Kresimir Kauric
tel

0038516312280

address

Trnjanska 61
10000 Zagreb
Croatia

CZE BENNING CR, s.r.o.
tel

+420 / 3 26 72 10 03

address

Zahradní ul. 894
293 06 Kosmonosy
Czech Republic

CHN BENNING Power Electronics Beijing Co., Ltd.
tel

+86 (0) 10 / 61 56 85 88

fax

+86 (0) 10 / 61 50 62 00

address

No. 6 Guangyuan Dongjie
Tongzhou Industrial
Development Zone
101113 Beijing
P.R. China

FRA BENNING conversion d’énergie
tel

+33 (0) / 2 32 25 23 94

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Mathieu Tanguy After Sales Service
tel

+33 (0) 2 32 25 12 37

mobile

+33 (0) 6 40 44 29 54

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Nicolas Rougerie [Sales Manager France]
tel

+33 (0) 2 32 25 14 26

mobile

+33 (0) 6 46 71 42 60

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Isabelle Guillot [Sales Executive for Spares and testing instruments for France, Africa & Middle East]
tel

+33 (0) 2 32 25 12 72

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

ARE BENNING Power Systems Middle East
Aznad Khaleel [Sales Manager for Saudi Arabia and Oil & Gaz Middle East]
tel

+971 (0) 2 5463063

mobile

+971 (0) 50 1766972

address

Unit No. 225, Second Floor - Al Fahim Building,
10th Street - Block M4 Mussafah
Abu Dhabi
UAE

FRA BENNING conversion d’énergie
Soufiane Aït Amara [Sales Director France & Africa]
tel

+33 (0) 2 77 68 60 18

mobile

+33 (0) 6 42 71 36 38

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Aziz Saber [Sales Manager Africa]
tel

+33 2 77 68 60 14

mobile

+33 6 88 35 23 46

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

ARE BENNING Power Systems Middle East
Hari Kumar Raman Pillai [Managing Director for Middle East]
tel

+971 (0) 2 5463063

mobile

+971 545 987 987

address

Unit No. 225, Second Floor - Al Fahim Building,
10th Street - Block M4 Mussafah
Abu Dhabi
UAE

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Info
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Service
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Sales
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Service
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GRE BENNING Hellas
BENNING Hellas
tel

+30 210 5741137

fax

+30 210 5782554

web

www.benning.gr

address

Chanion 1, Lykovrisi
141 23 Athens
Greece

HUN BENNING Kft. Power Electronics
tel

+36 (0) 33 / 50 76 00

address

Rákóczi út 145
2541 Lábatlan
Hungary

IRL Laor Energy (1993) L.T.D.
tel

+972 9 8912232

web

http://laor-energy.com

address

POB 5026
North Industrial Zone
60920 KADIMA

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Giuliano Rossi
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Antonio Romeo [Area Manager]
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Alessandro Nalbone [Managing Director]
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

NED BENNING NL branch of BENNING Vertriebsges. mbH
Technical Support & Service
tel

+31 (0) 30 / 6 34 60 13

address

Peppelkade 42
3992 AK Houten
Netherlands

NED BENNING NL branch of BENNING Vertriebsges. mbH
tel

+31 (0) 30 / 6 34 60 10

address

Peppelkade 42
3992 AK Houten
Netherlands

POL BENNING Power Electronics Sp. z o.o.
tel

+48 (0) 22 / 7 57 84 53

address

Korczunkowa 30
05-503 Glosków
Poland

POL BENNING Power Electronics Sp. z o.o.
Piotr Białoskórski
tel

48502189036

web

www.benning.biz

address

Korczunkowa 30
05-503 Glosków
Poland

SRB BENNING Power Electronics doo
tel

+381 11 3 16 14 29

address

Dunavskih Virova 5
11186 Beograd
Serbia

SIN BENNING Power Electronics Pte Ltd
tel

+65 / 68 44 31 33

address

85, Defu Lane 10
#05-00
Singapore 539218

SIN BENNING Power Electronics Pte Ltd
tel

+65 / 68 44 31 33

address

85, Defu Lane 10
#05-00
Singapore 539218

ESP BENNING Conversión de Energía S.A.
tel

+34 91 / 6 04 81 10

address

C/Pico de Santa Catalina 2
Pol. Ind. Los Linares
28970 Humanes, Madrid
Spain

SWE BENNING Sweden AB
Order och leveransinformation
tel

+46 (8) 623 95 16

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
Teknisk support, reservdelar
tel

+46 (8) 623 95 89

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
tel

+46 (8) 6239500

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Sweden

SWE BENNING Sweden AB
Försäljning
tel

+46 (8) 623 95 79

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

DNK SCANPOTEC APS
tel

+45 72 44 90 90

mobile

+45 25 21 32 30

address

Centervej 32A
4180 Soroe
Denmark

SVK BENNING Slovensko, s.r.o.
Richard Karaffa
tel

+421 244 459 942

mobile

+421 918 979 900

address

Sliačska 1
831 02 Bratislava
Slovak Republic

SVK BENNING Slovensko, s.r.o.
tel

+421 (0) 2 / 44 45 99 42

address

Sliačska 1
831 02 Bratislava
Slovak Republic

SUI BENNING Power Electronics GmbH
tel

+41 (0) 44 / 8 05 75 75

fax

+41 (0) 44 / 8 05 75 80

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Jürg Badertscher
tel

+41 44 805 75 81

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Thomas Wildhaber
tel

+41 44 805 75 76

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Pantelis Tasikas
tel

+41 44 805 75 74

fax

+41 44 805 75 80

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

TUR BENNING POWER ELEKTRONİK Ltd. Şti.
Kenan Bilgin
tel

+90 216 4457146

address

Uğurmumcu Mh. Akşemsettin cd.
No:56 Aslı Bahçe Sitesi
K:1 D:27 / 34882
Kartal / ISTANBUL
Turkey

UKR BENNING Power Electronics
tel

+38044 5014045

address

3 Sim'yi Sosninykh str.
03148 Kyiv
Ukraine

UKR BENNING Power Electronics
Vasylkiv Bogdan
tel

+380445014045

address

3 Sim'yi Sosninykh str.
03148 Kyiv
Ukraine

UKR BENNING Power Electronics
Oleksii Sribnyi
tel

+380445014045

address

3 Sim'yi Sosninykh str.
03148 Kyiv
Ukraine

BGR Marpex Ltd.
tel

+359 2 964 0840

mobile

+359 888 408 854

fax

+359 2 964 0860

address

67,Cherni vrah Blvd
1407 Sofia
Bulgaria

KAZ Benning Power Electronics Central Asia LLP
Yerzhan Seidahkmetov
tel

+7 701 220 14 18

web

www.benning.kz

address

Al Farabi Avenue 17,
Nurly Tau, 4B, 1601
050051 Almaty
Kazakhstan

MKD
tel

+389 (2) 3052780102

address

Str. Partizanski odredi 155-1/78
1000 Skopje
North Macedonia