• Εκτεταμένη διάρκεια ζωής μπαταρίας
 • ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους
 • βιώσιμη χρήση των πόρων
Προβολή σε Augmented Reality (AR) Προβολή σε Augmented Reality (AR)

Εκτεταμένη διάρκεια ζωής της μπαταρίας χάρη στη σταθερή συχνότητα χρήσης

Ειδικά στη λειτουργία cross-shift, η συχνότητα χρήσης των μεμονωμένων μπαταριών μετάδοσης κίνησης μπορεί να ποικίλλει πολύ. Οι μπαταρίες που είναι πιο δύσκολο να προσεγγιστούν χρησιμοποιούνται λιγότερο συχνά. Όσο περνάει ο καιρός, ο αριθμός των κύκλων φόρτισης-εκφόρτισης θα αποκλίνει όλο και περισσότερο μεταξύ των μπαταριών. Δεδομένου ότι η θερμοκρασία της μπαταρίας αυξάνεται με κάθε φόρτιση ή αποφόρτιση της μπαταρίας, υπάρχει κίνδυνος υπερβολικών θερμοκρασιών σε μπαταρίες με κύκλους φόρτισης-εκφόρτισης σε γρήγορους διαδοχικούς κύκλους χωρίς επαρκείς φάσεις ψύξης. Αυτό πρέπει να αποφεύγεται, γιατί μειώνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής των μπαταριών.

Το Next Battery Selector Dynamic διασφαλίζει ότι όλες οι μπαταρίες χρησιμοποιούνται ομοιόμορφα. Η αύξηση της θερμοκρασίας μειώνεται επειδή οι περίοδοι ανάπαυσης που κατανέμονται σε όλες τις μπαταρίες οδηγούν σε ψύξη μετά το τέλος της διαδικασίας φόρτισης. Αυτό επεκτείνει τη διάρκεια ζωής των μπαταριών και συμβάλλει στη βιώσιμη χρήση των πόρων.

Σταθερή χρήση μπαταρίας στη λειτουργία βάρδιας

Οι χειριστές ηλεκτρικών οχημάτων συχνά εργάζονται με βάρδιες. Για το λόγο αυτό, οι μπαταρίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σταθερή συχνότητα μόνο εάν η σειρά με την οποία χρησιμοποιούνται οι πλήρως φορτισμένες μπαταρίες καθορίζεται σε όλες τις βάρδιες και μπορεί να αναγνωριστεί σαφώς από το προσωπικό ανά πάσα στιγμή. Το Next Battery Selector Dynamic διασφαλίζει ότι όλες οι μπαταρίες χρησιμοποιούνται με τη σειρά με την οποία απενεργοποιήθηκαν μετά την πλήρη φόρτισή τους.

NBS-Dynamic lamp Close-up
Το ενδεικτικό φως και το βύσμα φόρτισης είναι τοποθετημένα σε τετράγωνο προφίλ. Αυτή η βολική διάταξη πάνω από την μπαταρία διευκολύνει την αντικατάσταση της μπαταρίας.
Καλύτερη επισκόπηση στο σταθμό φόρτισης

Χρησιμοποιώντας την επιλογή BELATRON monitor, μπορείτε να εμφανίσετε την επερχόμενη μπαταρία ή τη σειρά χρήσης μέσω μιας μεγάλης οθόνης. Επιπλέον, το λογισμικό προσφέρει έξυπνη παρακολούθηση δεδομένων όλων των σημαντικών καταστάσεων φορτιστή στο σταθμό φόρτισής σας. Ειδικά σε συστήματα αλλαγής μπαταρίας με πολλούς σταθμούς φόρτισης, το Next Battery Selector Dynamic βελτιώνει σημαντικά την ευκρίνεια στο σταθμό φόρτισης. Ακόμη και με μεγάλο αριθμό σημείων φόρτισης σε περιορισμένο χώρο, η επιλογή της λάθος μπαταρίας μπορεί να αποφευχθεί.

Έξυπνη παρακολούθηση δεδομένων όλων των σημαντικών καταστάσεων φορτιστή στο σταθμό φόρτισής σας μέσω tablet.
Ευέλικτο και διαχρονικό

Οι θύρες NBS στους φορτιστές επιτρέπουν την ομαλή δικτύωση με τη χρήση καλωδίων patch (CAN-Bus, RJ45).

Can-Bus RJ 45 plug logo

Πλεονεκτήματα και προστιθέμενη αξία

 • Βελτιστοποιεί τη χρήση ανταλλάξιμων μπαταριών
 • Διασφαλίζει ότι οι μπαταρίες χρησιμοποιούνται με τη σωστή σειρά μετά την πλήρη φόρτισή τους
 • Αποτρέπει τα σφάλματα επιλογής χάρη στις σαφείς  ενδεικτικές λυχνίες
 • Μειώνει το κόστος συντήρησης
 • Δυνατότητα ενσωμάτωσης υφιστάμενων φορτιστών BELATRON
 • Ευέλικτα επεκτάσιμο ανά πάσα στιγμή (pay as you grow)
 • Παρακολούθηση δεδομένων (προαιρετικό)

Έξυπνη παρακολούθηση δεδομένων

Έξυπνη παρακολούθηση δεδομένων – όλες οι παράμετροι φόρτισης με μια ματιά, ανά πάσα στιγμή

Η επιλογή οθόνης BELATRON σάς προσφέρει όλες τις σχετικές πληροφορίες εκτός από τη διαχείριση του σταθμού φόρτισης. Τα σημαντικά μηνύματα κατάστασης φορτιστή οπτικοποιούνται με φιλικό προς το χρήστη τρόπο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της χρήσης του χώρου φόρτισης. Τα δεδομένα παραμένουν αποθηκευμένα τοπικά ανά πάσα στιγμή και δεν φεύγουν από την εταιρεία.

Η πρόσβαση μπορεί να υλοποιηθεί τόσο μέσω του δικτύου πελατών όσο και ως αυτόνομη λύση.

NBS Dynamic - πάντα η σωστή μπαταρία για την επόμενη χρήση

Τα συστήματα φόρτισης BELATRON UC προσφέρουν μέγιστη ισχύ φόρτισης στον μικρότερο χώρο.

Βίντεο

Τα συστήματα φόρτισης BELATRON UC προσφέρουν μέγιστη ισχύ φόρτισης στον μικρότερο χώρο

Εάν οι φορτιστές BELATRON δεν μπορούν να τοποθετηθούν κατά μήκος ενός τοίχου ή ενός ραφιού, έχετε την επιλογή να εγκαταστήσετε ένα σύστημα BELATRON UC (όπως φαίνεται επάνω αριστερά). Αυτό το ντουλάπι φόρτισης με οικονομία χώρου προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή ενεργειακή πυκνότητα σε ένα αποτύπωμα μόνο 60 x 60 cm.

Τα συστήματα BELATRON UC μπορούν επίσης να εξοπλιστούν με το Next Battery Selector Dynamic..

Το Next Battery Selector Dynamic μπορεί να διαχειριστεί περισσότερες από 250 διαφορετικές ομάδες μπαταριών.

Ευέλικτα αναβαθμίσιμο

Οι φορτιστές είναι εύκολο να δικτυωθούν και ο σταθμός φόρτισης είναι ευέλικτα επεκτάσιμος

Οι θύρες NBS στους φορτιστές επιτρέπουν την ομαλή δικτύωση χρησιμοποιώντας καλώδια patch. Αυτή η σύνδεση είναι σημαντικά πιο σταθερή και λιγότερο επιρρεπής σε παρεμβολές από τις ασύρματες συνδέσεις και εξακολουθεί να είναι γρήγορη και εύκολη στη ρύθμιση.

Εύκολη επέκταση - πληρώστε καθώς μεγαλώνετε (pay as you grow)

Εάν απαιτηθούν περαιτέρω σημεία φόρτισης σε μεταγενέστερη ημερομηνία, το NBS Dynamic μπορεί να επεκταθεί ευέλικτα. Κάθε φορτιστής BELATRON (με την επιλογή NBS) έχει δύο θύρες RJ45 (είσοδος/έξοδος) και απλώς ενσωματώνεται στην υπάρχουσα δομή με ένα πρόσθετο καλώδιο patch.

Το NBS Dynamic είναι συμβατό προς τα κάτω

Εάν υπάρχουν ήδη φορτιστές BELATRON στην τοποθεσία που δεν διαθέτουν διεπαφή NBS Dynamic (π.χ. φορτιστές BELATRON παλαιότερων εκδόσεων), αυτοί μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν χρησιμοποιώντας την έξυπνη σύνδεση διαύλου bus. Για το σκοπό αυτό, οι επαφές ρελέ τοποθετούνται εκ των υστέρων στις υπάρχουσες συσκευές και ενσωματώνονται στο νέο NBS Dynamic μέσω ενός ζεύκτη διαύλου bus.
Αυτό διευκολύνει την πρόσβαση στα προνόμια του NBS Dynamic με φορτιστές BELATRON.

Κυκλικά διατεταγμένες διαφορετικές εντάσεις
Καθώς οι μπαταρίες διαφορετικών τάσεων εκχωρούνται επίσης σε διαφορετικές ομάδες NBS, οι φορτιστές BELATRON με επιλογή πολλαπλής τάσης τοποθετούνται αυτόματα στη σωστή ομάδα NBS Dynamic και έτσι διασφαλίζουν ότι η σωστή θέση φόρτισης εμφανίζεται αυτόματα ανά πάσα στιγμή για χρήση με την επόμενη μπαταρία.

Επικοινωνία

Γράφημα πίτας μοντέλου ενοικίασης. Απλώς νοικιάστε και δοκιμάστε και θα λάβετε μια ολοκληρωμένη πλήρη υπηρεσία για οτιδήποτε έχει να κάνει με το ενεργειακό σας πακέτο.
Ευελιξία και μέγιστη διαθεσιμότητα σε σταθερή μηνιαία τιμή
 • Ευέλικτη απόκριση σε καταστάσεις παραγγελίας
 • Αξιοπιστία σχεδιασμού
 • Υπολογίσιμα έξοδα
 • Καμία δέσμευση κεφαλαίου
 • Συνεχής διαθεσιμότητα
Ένα άτομο επικοινωνίας για ολόκληρο το έργο
BENNING – Προσωπικός σύμβουλος επικοινωνίας κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής του προϊόντος
 • Παίρνετε την πιο οικονομική λύση και επωφεληθείτε μακροπρόθεσμα από την απευθείας σύνδεση με την BENNING ως κατασκευαστή.
 • Γερμανική Ποιότητα κατασκευής

Σαρώστε τον κωδικό QR και δείτε αναλυτικά

QR-Code AR-Model πίνακας με μπλε περίγραμμα

Λήψεις

Φυλλάδια

Το πρόσωπο επαφής σας

Από που είσαι? Επιλέξτε τη χώρα προέλευσής σας από την παρακάτω λίστα, για να βρείτε γρήγορα το προσωπικό σας πρόσωπο επικοινωνίας.

BENNING Θυγατρικές - Επιλέξτε τις πιθανές επαφές σας κάνοντας κλικ στη σημαία του.

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
tel

+49 2871 930

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Technical Support
tel

+49 2871 93555

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Peter Hoeptner
tel

+49 2871 93233

web

www.benning.de

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Deutschland

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Stefan Rasche
tel

+49 172 2859776

web

www.benning.de

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Nord
tel

+49 33708 31874

fax

+49 33708 31876

address

Ludwig-Erhard-Ring 18a
15827 Dahlewitz
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung West
tel

+49 2871 93513

fax

+49 2871 936513

address

Auf der Brede 60
42477 Radevormwald
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Ost
tel

+49 35245 728544

tel

+49 172 2859286

address

01665 Klipphausen
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Süd
tel

+49 8332 936363

fax

+49 8332 936364

address

Bahnhofstr. 26
87749 Hawangen
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Soest
tel

+49 2921 9819020

fax

+49 2871 936211

address

59494 Soest
Germany

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Technical Support Hotline
tel

+1 800 910 3601

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Services Support
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
BENNING US Sales
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Customer Helpdesk
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

ARG BENNING Conversion de Energía
Ricardo Hartbrecht
tel

+54 911 4937 4987

address

(B1653CIO) Villa Ballester,
BUENOS AIRES

AUT BENNING GmbH Elektrotechnik und Elektronik
Vertrieb Österreich
tel

+43 (0) 2242-32416-0

web

www.benning.at

address

Eduard-Klinger-Str. 9
3423 St. Andrä-Wördern
Austria

BEL Celectric
tel

+32 (0) 3 / 8 77 54 60

address

Schelle
Belgium

BLR OOO «BENNING Elektrotechnik und Elektronik»
tel

+375 162 512 512

address

Masherova Ave., 6A, 1003
224030 Brest
Belarus

BRA BENNING Conversión de Energía S. A.
Paulo C. Anacleto [Manager – Brazil]
tel

+55 19 98270 0303

address

Campinas BRAZIL

CRO BENNING Zagreb d.o.o.
tel

0038516312280

address

Trnjanska 61
10000 Zagreb
Croatia

CRO BENNING Zagreb d.o.o.
Kresimir Kauric
tel

0038516312280

address

Trnjanska 61
10000 Zagreb
Croatia

CZE BENNING CR, s.r.o.
tel

+420 / 3 26 72 10 03

address

Zahradní ul. 894
293 06 Kosmonosy
Czech Republic

CHN BENNING Power Electronics Beijing Co., Ltd.
tel

+86 (0) 10 / 61 56 85 88

fax

+86 (0) 10 / 61 50 62 00

address

No. 6 Guangyuan Dongjie
Tongzhou Industrial
Development Zone
101113 Beijing
P.R. China

FRA BENNING conversion d’énergie
tel

+33 (0) / 2 32 25 23 94

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Nicolas Rougerie [Sales Manager France]
tel

+33 (0) 2 32 25 14 26

mobile

+33 (0) 6 46 71 42 60

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Soufiane Aït Amara [Sales Director France & Africa]
tel

+33 (0) 2 77 68 60 18

mobile

+33 (0) 6 42 71 36 38

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Aziz Saber [Sales Manager Africa]
tel

+33 2 77 68 60 14

mobile

+33 6 88 35 23 46

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Info
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Service
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Sales
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Service
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GRE BENNING Hellas
BENNING Hellas
tel

+30 210 5741137

fax

+30 210 5782554

web

www.benning.gr

address

Chanion 1, Lykovrisi
141 23 Athens
Greece

HUN BENNING Kft. Power Electronics
tel

+36 (0) 33 / 50 76 00

address

Rákóczi út 145
2541 Lábatlan
Hungary

IRL Laor Energy (1993) L.T.D.
tel

+972 9 8912232

web

http://laor-energy.com

address

POB 5026
North Industrial Zone
60920 KADIMA

NED Celectric
tel

+31 (0) 3 41 / 46 77 01

address

Harderwijk
Netherlands

POL BENNING Power Electronics Sp. z o.o.
tel

+48 (0) 22 / 7 57 84 53

address

Korczunkowa 30
05-503 Glosków
Poland

POL BENNING Power Electronics Sp. z o.o.
Malgorzata Grodzka
tel

+48-22 757 84 53 wew. 113

tel

+48-661 660 130

web

www.benning.biz

address

Korczunkowa 30
05-503 Glosków
Poland

SRB BENNING Power Electronics doo
tel

+381 11 3 16 14 29

address

Dunavskih Virova 5
11186 Beograd
Serbia

SIN BENNING Power Electronics Pte Ltd
tel

+65 / 68 44 31 33

address

85, Defu Lane 10
#05-00
Singapore 539218

ESP BENNING Conversión de Energía S.A.
tel

+34 91 / 6 04 81 10

address

C/Pico de Santa Catalina 2
Pol. Ind. Los Linares
28970 Humanes, Madrid
Spain

SWE BENNING Sweden AB
Order och leveransinformation
tel

+46 (8) 623 95 16

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
Teknisk support, reservdelar
tel

+46 (8) 623 95 89

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
tel

+46 (8) 6239500

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Sweden

SWE BENNING Sweden AB
Försäljning
tel

+46 (8) 623 95 79

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SVK BENNING Slovensko, s.r.o.
Richard Karaffa
tel

+421 244 459 942

mobile

+421 918 979 900

address

Šenkvická 3610/14W
90201 PEZINOK
Slowakei

SVK BENNING Slovensko, s.r.o.
tel

+421 (0) 2 / 44 45 99 42

address

Šenkvická 3610/14W
90201 PEZINOK
Slowakei

TUR BENNING GmbH Turkey Liaison Office
Kenan Bilgin
tel

+90 216 4457146

address

19 Mayıs Mah. Kürkçü Sokak No: 16 / A
34736 Kozyatağı
Kadıköy / Istanbul
Turkey

UKR BENNING Power Electronics
tel

+38044 5014045

address

3 Sim'yi Sosninykh str.
03148 Kyiv
Ukraine

BGR Marpex Ltd.
tel

+359 2 964 0840

mobile

+359 888 408 854

fax

+359 2 964 0860

address

67,Cherni vrah Blvd
1407 Sofia
Bulgaria

KAZ Benning Power Electronics Central Asia LLP
Yerzhan Seidahkmetov
tel

+7 701 220 14 18

web

www.benning.kz

address

Al Farabi Avenue 17,
Nurly Tau, 4B, 1601
050051 Almaty
Kazakhstan