Tebetron Έξυπνα Συστήματα Φόρτισης

για τις μπαταρίες εφαρμογών έλξης

Tebetron Έξυπνα Συστήματα Φόρτισης

Tebetron - Οικονομικά και Αποδοτικά

Η τροφοδοτούμενη από μπαταρίες ηλεκτροκίνηση για βιομηχανικά οχήματα έχει καθιερωθεί εδώ και δεκαετίες και διακρίνεται από υψηλή αξιοπιστία και άριστη οικονομία.

Η οικονομία των φορτηγών με μπαταρίες βελτιώνεται περαιτέρω με τη χρήση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων φόρτισης Tebetron.

Οι φορτιστές Tebetron μπορούν να χρησιμοποιηθούν για όλες τις μπαταρίες τύπου PzS και PzS-B υγρού-στοιχείου. Οι χρόνοι φόρτισης κυμαίνονται από 7,5 έως 14 ώρες και καθορίζονται από την επιλογή του ονομαστικού ρεύματος.

Αυτές οι μονάδες είναι κατάλληλες για λειτουργία βάρδιας, δηλ. Για χρόνους φόρτισης 7,5 - 9 ωρών.

Άμεση σύνδεση USB με φορητό υπολογιστή.
Άμεση σύνδεση USB με φορητό υπολογιστή.

Τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα της νέας γενιάς φορτιστών Tebetron

Λιγότερη υπερφόρτιση της μπαταρίας

Μείωση του λειτουργικού κόστους με την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας (και κατά συνέπεια τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα CO2)

Μείωση του κόστους συντήρησης και παράταση των διαστημάτων μεταξύ των συντηρήσεων χάρη στην περιορισμένη διαφυγή αερίων και τη μειωμένη κατανάλωση νερού της μπαταρίας.

Ευρύτερο φάσμα εφαρμογών
Wa pulse characteristic

Οι φορτιστές Tebetron είναι κατάλληλοι για όλες τις μπαταρίες PzS και PzS-B υγρού στοιχείου, με χρόνους φόρτισης που κυμαίνονται από 7,5 έως 14 ώρες συμπεριλαμβανομένης και της λειτουργίας βάρδιας.

Η λειτουργία των φορτιστών Tebetron ακολουθεί μια Wa pulse characteristic χαρακτηριστική φόρτισης.
Στη βασική φάση φόρτισης, το χαρακτηριστικό φόρτισης αντιστοιχεί σε μια χαρακτηριστική καμπύλη W, δηλαδή το ρεύμα φόρτισης μειώνεται καθώς αυξάνεται η τάση της μπαταρίας. Στη φάση έκλυσης αερίων, ο ηλεκτρολύτης αναδεύεται εξαιρετικά αποτελεσματικά εξαιτίας μικρών παλμών ρεύματος οι οποίοι οδηγούν σε σημαντικά λιγότερη παραγωγή αερίου απ' ό, τι οι συμβατικοί φορτιστές Wa με σταθερά ρεύματα έκλυσης αερίου.
Η τεχνική των παλμών μειώνει την αύξηση της θερμοκρασίας, μειώνει την κατανάλωση νερού της μπαταρίας και καταναλώνει λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια.

Μεγάλη, έγχρωμη και φωτιζόμενη οθόνη
Charge state traffic lights

Καθαρή αναγνώριση της κατάστασης φόρτισης και λειτουργίας ακόμη και από απόσταση χάρη σε μεγάλες, εύκολα ορατές φωτεινές ενδείξεις.

Προκειμένου να καταστεί σαφής η κατάσταση φόρτισης και λειτουργίας ακόμη και από απόσταση, οι φορτιστές Tebetron είναι εφοδιασμένοι με λυχνίες κατάστασης φόρτισης υπό τη μορφή μεγάλης, έγχρωμης φωτεινής οθόνης.

Η κατάσταση "Φόρτιση/Έκλυση Αερίων" υποδεικνύεται με κίτρινο χρώμα, "Φόρτιση Ολοκληρώθηκε" με πράσινο και το πιθανό σφάλμα με κόκκινο.

Σύνδεση USB και αποθήκευση δεδομένων
Software display options

Σημαντικά δεδομένα λειτουργίας μπορούν να ανακτηθούν χρησιμοποιώντας ένα φορητό υπολογιστή ή σε περίπτωση μεγάλου αριθμού φορτιστών, μέσω δικτύου με κεντρικό υπολογιστή. Η ανάλυση των δεδομένων επιτρέπει την άμεση διάγνωση σφαλμάτων ή αποκλίσεων στις επιμέρους λειτουργίες φόρτισης.

Οι φορτιστές Tebetron διαθέτουν θύρα USB για την ανάκτηση σημαντικών λειτουργικών δεδομένων.
Με τη βοήθεια ενός τυπικού καλωδίου USB και ενός φορητού υπολογιστή, τα δεδομένα λειτουργίας μπορούν να μελετηθούν απευθείας ή να μεταφερθούν σε ένα κεντρικό υπολογιστή μέσω δικτύου.
Κάθε φορτιστής ξεχωριστά μπορεί να αναλυθεί γρήγορα και λεπτομερώς με τη βοήθεια των δεδομένων φόρτισης και στατιστικής.

Εκτός από διάφορα άλλα συμβάντα, ο φορτιστής αποθηκεύει τα δεδομένα για τις τελευταίες 200
φορτίσεις.

Σύνδεση USB και αποθήκευση δεδομένων
Remote monitoring on site or from a decentralised control station

Το λογισμικό απομακρυσμένης επίβλεψης καθιστά δυνατή την πλήρη επίβλεψη, τον έλεγχο και την απομακρυσμένη συντήρηση των συστημάτων φόρτισης, τόσο επιτόπου (on site) όσο και από απόσταση.

Η σύνδεση μπορεί να γίνει μέσω Internet ή LAN / WLAN.

Το λογισμικό απομακρυσμένης επίβλεψης βοηθά στην πιο αποτελεσματική χρησιμοποίηση των φορτιστών και στην πιο αποδοτική εργασία του προσωπικού συντήρησης.

 

Άμεση εποπτεία των σταδίων φόρτισης:

  • Βέλτιστη χρήση πόρων φόρτισης
  • Απομακρυσμένη ανάγνωση παραμέτρων φόρτισης
  • Ειδοποίηση σε περίπτωση αλλαγής κατάστασης φόρτισης
  • Απομακρυσμένη λειτουργία/συντήρηση

Περισσότερες πληροφορίες

Φυλλάδια

Το πρόσωπο επαφής σας

Από που είσαι? Επιλέξτε τη χώρα προέλευσής σας από την παρακάτω λίστα, για να βρείτε γρήγορα το προσωπικό σας πρόσωπο επικοινωνίας.

BENNING Θυγατρικές - Επιλέξτε τις πιθανές επαφές σας κάνοντας κλικ στη σημαία του.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Technical Support Hotline
tel

+1 800 910 3601

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Services Support
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Customer Helpdesk
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
BENNING US Sales
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.