UPS ENERTRONIC I

 • Για βιομηχανικές εφαρμογές
 • Μονοφασική και τριφασική έξοδος
 • Αξιόπιστο
 • Οικονομικό
Μάθετε περισσότερα ...

Αξιόπιστη τεχνολογία συστήματος

UPS ENERTRONIC I – 10 to 500 kVA

Ασφαλής διατήρηση των λειτουργιών – ακόμη και σε περίπτωση διαταραχών ή αστοχιών στο δίκτυο

Οι τεχνολογίες πληροφοριών και δεδομένων, καθώς και οι ολοένα και πιο αυτοματοποιημένες διαδικασίες παραγωγής με σύνθετα δίκτυα δεδομένων (Industry 4.0) απαιτούν αξιόπιστη και απρόσκοπτη παροχή ρεύματος.

Για την τροφοδοσία κρίσιμων καταναλωτών, οι οποίοι απαιτούν τάση ανεξάρτητη από διαταραχές του δημόσιου δικτύου, όπως πετροχημικά εργοστάσια, διυλιστήρια,σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής και υποσταθμοί,υπολογιστές διεργασιών, αίθουσες ελέγχου και συστήματα SCADA θα πρέπει να χρησιμοποιούν στιβαρά, αδιάλειπτα συστήματα παροχής ισχύος (UPS

Μέγιστη ασφάλεια και οικονομική απόδοση

Το UPS ENERTRONIC I συμμορφώνεται με την υψηλότερη ταξινόμηση UPS VFI SS 111 σύμφωνα με το IEC / EN 62040-3 και σημαίνει μέγιστη ασφάλεια και οικονομική απόδοση, με βάση τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Ημιαγωγοί ισχύος IGBT στον ανορθωτή και στον αντιστροφέα
 • Συντελεστής ισχύος εισόδου ≥ 0,99
 • Ανατροφοδότηση παροχής(THDi) < 5 %
 • Εξαιρετικά χαρακτηριστικά ελέγχου για σταθερότητα υψηλής τάσης, ακόμη και με μεγάλες αλλαγές φορτίου
 • Ηλεκτρονική μονάδα εναλλαγής (EUE) και εσωτερικό bypass
 • Εκτενείς λειτουργίες αναφοράς και παρακολούθησης
Υψηλό ρεύμα βραχύκλωσης

Είναι προαιρετικά δυνατός ο σχεδιασμός του αντιστροφέα για τριφασικό ρεύμα βραχυκυκλώματος έως και 4 x I-Nominal (ENERTRONIC I 3-3: 1ph 7 x IN, 3ph 4 x IN ή ENERTRONIC I 3-1: 1ph 6 x IN).

Βελτίωση της ποιότητας της τάσης και της συχνότητας

Το σύστημα static UPS όχι μόνο έχει ως αποστολή να τροφοδοτεί τα συνδεδεμένα φορτία συνεχώς και χωρίς διακοπή, αλλά επιτυγχάνει επίσης σημαντική βελτίωση στην ποιότητα τάσης και συχνότητας σε σύγκριση με το κανονικό δίκτυο.

Κλιμακόμενο και πλεονάζον

Μέχρι 8 μονάδες της σειράς ENERTRONIC I μπορούν να συνδεθούν παράλληλα για λόγους πλεονασμού ή για αύξηση της ισχύος. Δουλεύει με μια λειτουργία ενεργού κατανομής φορτίου σε ενεργή και παθητική κύρια λειτουργία.

UPS ENERTRONIC I – για αυξημένη ασφάλεια - Βιομηχανικό σύστημα UPS

Λόγω του υψηλού φορτίου στο δημόσιο σύστημα τροφοδοσίας που προκαλείται από την ανατροφοδότηση  από μεγάλους καταναλωτές, την ενεργοποίηση κατά τις περιόδους αιχμής κατανάλωσης ή τους κεραυνούς, οι ανωμαλίες δεν μπορούν να αποφευχθούν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πτώσεις τάσης, υπερβάσεις και παροδικές αλλαγές της τάσης του δημόσιου δικτύου.

Με την εμπιστοσύνη σας σε ένα σύστημα UPS BENNING, επιλέγετε ένα προϊόν υψηλής ποιότητας από έναν από τους κορυφαίους κατασκευαστές συστημάτων τροφοδοσίας AC και DC στον κόσμο.

σχεδιασμένο για να καλύψει τις ανάγκες της βιομηχανίας

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις
Αξιόπιστο & οικονομικό
 • Ταξινόμηση UPS VFI SS 111 σύμφωνα με το IEC / EN 62040-3
 • Εξαιρετικά χαρακτηριστικά ελέγχου για σταθερότητα υψηλής τάσης, ακόμη και με μεγάλες μεταβολές φορτίου
 • Προστασία για υπολογιστές διεργασιών και συστήματα SCADA
Προμηθευτές ενέργειας και διαχειριστές δικτύων
Πόλος ισχύος παροχής ενέργειας συστήματος UPS σε μπλε χρώμα
Εγγύηση σταθερότητας δικτύου και ασφάλειας τροφοδοσίας με ένα σύστημα UPS για κρίσιμες για τη λειτουργία διαδικασίες
 • Ασφαλές & αξιόπιστο
 • Εκτενείς λειτουργίες αναφοράς και παρακολούθησης
 • Ιδανικό για χρήση σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και υποσταθμούς (αίθουσες ελέγχου, συστήματα SCADA)
Πετροχημικά εργοστάσια και διυλιστήρια
Βιομηχανικό συγκρότημα Yokkaichi, νυχτερινή άποψη του εργοστασίου
Για σκληρές περιβαλλοντικές συνθήκες, κατασκευασμένο από στιβαρά εξαρτήματα
 • Ημιαγωγοί ισχύος IGBT στον ανορθωτή και στον αντιστροφέα
 • Ηλεκτρονική μονάδα εναλλαγής (EUE) και εσωτερικό bypass
 • Εκτενείς λειτουργίες αναφοράς και παρακολούθησης
Data/IT
Ο εργαζόμενος κάθεται μπροστά από έναν πίνακα ελέγχου IT
Το UPS ENERTRONIC I συμμορφώνεται με την υψηλότερη ταξινόμηση UPS VFI SS 111 σύμφωνα με το IEC / EN 62040-3 και σημαίνει μέγιστη ασφάλεια, οικονομική απόδοση και εξαιρετική σταθερότητα τάσης π.χ. για:
 • Αίθουσες ελέγχου
 • Υπολογιστές διεργασιών
 • Συστήματα SCADA
Μεταφορές και κυκλοφορία
Αξιόπιστο όταν μετράει, ιδανικό για την ασφαλή τροφοδοσία των αιθουσών ελέγχου και των συστημάτων SCADA.
 • Εξαιρετικά χαρακτηριστικά ελέγχου για σταθερότητα υψηλής τάσης, ακόμη και με μεγάλες μεταβολές φορτίου
 • Ηλεκτρονική μονάδα εναλλαγής (EUE) και εσωτερικό bypass
 • Εκτενείς λειτουργίες αναφοράς και παρακολούθησης
Αδιάλειπτη παροχή ισχύος με μονοφασική και τριφασική έξοδο, ιδανική για π.χ.
 • Πετροχημικά εργοστάσια, Διυλιστήρια
 • Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής και υποσταθμοί
 • Υπολογιστές διεργασιών, δωμάτια ελέγχου και συστήματα SCADA

Κατασκευασμένο από στιβαρά, αξιόπιστα εξαρτήματα

Εξοπλισμός UPS Collage - Πετρέλαιο και Αέριο

Σε κανονική λειτουργία, ο καταναλωτής τροφοδοτείται από τον μετασχηματιστή λειτουργίας, τον ανορθωτή, τον αντιστροφέα και τον μετασχηματιστή εξόδου.

Σύγχρονα ηλεκτρονικά ισχύος για οικονομική λειτουργία

Ανορθωτής

Γέφυρα ανόρθωσης ημιαγωγών IGBT
Ο ανορθωτής αποτελείται από μια ανορθωτική γέφυρα ημιαγωγών IGBT με διόρθωση συντελεστή ισχύος (συντελεστής ισχύος = 1), η οποία μετατρέπει την τριφασική τάση τροφοδοσίας σε ρυθμιζόμενη τάση συνεχούς ρεύματος για την τροφοδοσία του αντιστροφέα. Ταυτόχρονα, η συνδεδεμένη μπαταρία φορτίζεται ή διατηρείται πάντα στη βέλτιστη κατάσταση φόρτισης σε λειτουργία float charge.
Ο ανορθωτής διαστασιολογείται ώστε να μπορεί ταυτόχρονα να τροφοδοτεί το πλήρως φορτίο του αντιστροφέα και μετά από βλάβη στο δίκτυο, να επαναφορτίζει την αποφορτισμένη μπαταρία σε περίπου 95 % της χωρητικότητας της μπαταρίας σε χρόνο περίπου 12 ΩΡΕΣ.

Καθυστέρηση εκκίνησης με ομαλή εκκίνηση
Ο ανορθωτής έχει καθυστέρηση εκκίνησης με ομαλή εκκίνηση για σταδιακή αύξηση του ρεύματος εκκίνησης μετά από διακοπή.
Όταν τα παράλληλα συστήματα ενεργοποιούνται ξανά, ενεργοποιείται αυτόματα μια καθυστέρηση ενεργοποίησης για να περιοριστεί το ρεύμα ενεργοποίησης σε αυτό ενός μεμονωμένου ανορθωτή.

Περιορισμός ρεύματος και τάσης φόρτισης
Ο ανορθωτής έχει περιορισμό ρεύματος και τάσης φόρτισης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή της μπαταρίας. Μία χαρακτηριστική φόρτισης με αντιστάθμιση θερμοκρασίας μπορεί να ενσωματωθεί προαιρετικά.

Ανορθωτής θυρίστορ (SCR) προαιρετικά
Αντί για τον ανορθωτή IGBT, μπορεί προαιρετικά να εγκατασταθεί ένας ανορθωτής θυρίστορ (SCR). Αυτό μπορεί να απαιτεί πρόσθετα φίλτρα εισόδου ανάλογα με το στοχευμένο THDi.

Αντιστροφέας (Inverter)

Ημιτονοειδής βελτιστοποιημένος έλεγχος πλάτους παλμού
Στον αντιστροφέα, η τάση DC μετατρέπεται σε μονοφασική τάση (ENERTRONIC I 3-1) ή σε τριφασική τάση (ENERTRONIC I 3-3) μέσω ημιτονοειδούς βελτιστοποιημένου ελέγχου πλάτους παλμού μέσω των ημιαγωγών IGBT και του μετασχηματιστή απομόνωσης εξόδου.

Εξαιρετική δυναμική συμπεριφορά στις μεταβολές του φορτίου
Λόγω της υψηλής συχνότητας μεταγωγής σε σχέση με τη θεμελιώδη συχνότητα καθώς και του βέλτιστου ελέγχου του πλάτους παλμού, επιτυγχάνεται πολύ καλή απόδοση και πολύ χαμηλός συντελεστής παραμόρφωσης με μη γραμμικό φορτίο ακόμη και στο εύρος μερικού φορτίου. Αυτό ευνοεί επίσης την εξαιρετική δυναμική συμπεριφορά στις μεταβολές του φορτίου.

Παρακολούθηση μπαταρίας και αυτόματη εναλλαγή
Σε περίπτωση βύθισης τάσης ή διακοπής, η μπαταρία που είναι συνδεδεμένη στην είσοδο DC χρησιμοποιείται αυτόματα για την παροχή ισχύος χωρίς διακοπή. Αναφέρεται η αποφόρτιση της μπαταρίας. Εάν δεν επιτευχθεί το όριο εκφόρτισης της μπαταρίας, ο αντιστροφέας απενεργοποιείται αυτόματα και εμφανίζεται ένα μήνυμα λίγο πριν επιτευχθεί η τάση τέλους εκφόρτισης.

Μια αυτόματη μετάβαση των φορτίων στο δίκτυο παράκαμψης (bypass) ή σε ένα αντίστοιχο σύστημα αντικατάστασης λαμβάνει χώρα όταν η τροφοδοσία από τον αντιτροφέα δεν είναι πλέον εγγυημένη εντός των καθορισμένων ανοχών.

Static bypass switch (SBS)

Διάφορες επιλογές εναλλαγής
Το EUE επιτρέπει στα φορτία να τροφοδοτούνται χωρίς διακοπή - σε συμμόρφωση με τις καθορισμένες ανοχές. Η εναλλαγή μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτόματα με ένα σήμα ελέγχου ή χειροκίνητα μέσω ενός κουμπιού.

Ασφαλής λειτουργία και λειτουργικότητα
Η παρακολούθηση είναι αυτόνομη και αποτρέπει την εσφαλμένη λειτουργία του συστήματος καθώς και τυχόν παράλογες λειτουργίες μεταγωγής του EUE. Για παράδειγμα, οποιαδήποτε αδιάλειπτη εναλλαγή, είτε αυτόματη είτε χειροκίνητη, είναι δυνατή μόνο εάν η τάση, η συχνότητα και η θέση φάσης του μετατροπέα συγχρονίζονται με το δίκτυο παράκαμψης (bypass). Οι αποκλίσεις συχνότητας δικτύου που βρίσκονται εκτός των καθορισμένων ανοχών προκαλούν μπλοκ εναλλαγής, ή σε περίπτωση βλάβης του αντιστροφέα, μετάβαση με διακοπή.

Το EUE αποτελείται από ένα στατικό, ελεγχόμενο από μικροεπεξεργαστή και αντιπαράλληλο θυρίστορ που βρίσκεται στην παράκαμψη του δικτύου. Aλλάζει αυτόματα τα συνδεδεμένα φορτία στο δίκτυο χωρίς διακοπή σε περίπτωση απόκλισης της τάσης εξόδου από τις καθορισμένες τιμές. Επαναφέρει αυτόματα το φορτίο στον μετατροπέα όταν παρουσιαστεί υπερφόρτωση ή βραχυκύκλωμα και είναι ξανά διαθέσιμη η κανονική λειτουργία.

Χεοροκίνητο bypass

Εσωτερικό χειροκίνητο bypass
Το σύστημα UPS είναι εξοπλισμένο με εσωτερική παράκαμψη συντήρησης (χειροκίνητη παράκαμψη) με χειροκίνητο διακόπτη. Στη συνέχεια, οι καταναλωτές προμηθεύονται απευθείας από το δίκτυο. Με την επιλογή ενός εξωτερικού χειροκίνητου bypass, ολόκληρο το UPS μπορεί να απενεργοποιηθεί, π.χ. για επαναλαμβανόμενες δοκιμές.

Σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης MCU 3000

BENNING ENERTRONIC I οθόνη αφής
Σύγχρονη οθόνη αφής 10" με διαισθητική καθοδήγηση χρήστη μέσω μιας διεπαφής χρήστη βελτιστοποιημένη από την BENNING

Οθόνη αφής

 • Γραφική διεπαφή με απεικόνιση της ροής ενέργειας και της κατάστασης της εγκατάστασης
 • Υποστήριξη όλων των κοινών γλωσσών
 • Παρακολούθηση συμβάντων για τα τελευταία 8000 συμβάντα. Πλήρη τεκμηρίωση ημερομηνίας, ώρας και μηνύματος σε κείμενο
 • Προσαρμόσιμο
 • Ρύθμιση λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου και ρύθμιση των παραμέτρων λειτουργίας

Μπορεί να συνδεθεί παράλληλα με το Group-Connector

Μέχρι 8 μονάδες της σειράς ENERTRONIC I μπορούν να συνδεθούν παράλληλα για λόγους πλεονασμού ή για αύξηση της ισχύος. Λειτουργεί με λειτουργία διαμερισμό φορτίου σε ενεργή και παθητική κύρια λειτουργία.

Το Group Connector καθιστά δυνατή τη λειτουργία δύο συστημάτων UPS μεμονωμένα ή παράλληλα. Εάν η παράλληλη λειτουργία μισού φορτίου εκτελείται με τη βοήθεια ενός διακόπτη ζεύξης σε δύο ζυγούς, είναι δυνατή η ανάγνωση της θέσης του διακόπτη κατά τη λειτουργία μέσω μιας βοηθητικής επαφής.

Όταν ο ασφαλειοδιακόπτης είναι κλειστός, το φορτίο κατανέμεται και στα δύο συστήματα UPS – όταν ο διακόπτης  είναι ανοιχτός, τα συστήματα UPS τροφοδοτούν την αντίστοιχη συνδεδεμένη μπάρα. Έτσι διασφαλίζεται η ασφαλής τροφοδοσία του φορτίου ανά πάσα στιγμή.

UPS ENERTRONIC I 40 kVA και UPS ENERTRONIC I 120 kVA σε μια σειρά
UPS ENERTRONIC I 40 kVA και UPS ENERTRONIC I 120 kVA
BENNING UPS ENERTRONIC modular SE front view
ENERTRONIC modular SE

Υψηλότερη διαθεσιμότητα UPS-Systems με Modular Hot-Plug Design

 • Επεκτάσιμο (pay as you grow)
 • Μέγιστη διαθεσιμότητα για κρίσιμες εφαρμογές διεργασιών
Ένα άτομο επικοινωνίας για ολόκληρο το έργο
BENNING – Προσωπικός σύμβουλος επικοινωνίας κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής του προϊόντος
 • Παίρνετε την πιο οικονομική λύση και επωφεληθείτε μακροπρόθεσμα από την απευθείας σύνδεση με την BENNING ως κατασκευαστή.
 • Γερμανική Ποιότητα κατασκευής
IMS - Integrated Management System Logo
IMS - Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης
 • Διαχείριση Ποιότητας
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση
 • Προστασία Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

Λήψεις

Αίτημα επικοινωνίας

Εάν χρειάζεστε βοήθεια για την επιλογή του κατάλληλου προϊόντος για εσάς ή έχετε οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις, επιτρέψτε μας να σας συμβουλεύσουμε – καλέστε ή στείλτε μας email:

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό των δεδομένων χρήστη μπορείτε να βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων μας.

Please add 6 and 9.
BENNING ENERTRONIC I ντουλάπι και οθόνη αφής κοντινό πλάνο

BENNING - η επαφή σας για συστήματα UPS, βιομηχανικά συστήματα UPS και αδιάλειπτα τροφοδοτικά ισχύος. Εάν θέλετε να αγοράσετε ένα ή περισσότερα συστήματα UPS, επικοινωνήστε μαζί μας! Επωφεληθείτε από τα σύγχρονα ηλεκτρονικά ισχύος και την ευέλικτη επεκτασιμότητα, καθώς και από την ολοκληρωμένη υπηρεσία μας και την ποιότητα "Made in Germany" για συστήματα UPS.

Ατομα επικοινωνίας

Το πρόσωπο επαφής σας

Από που είσαι? Επιλέξτε τη χώρα προέλευσής σας από την παρακάτω λίστα, για να βρείτε γρήγορα το προσωπικό σας πρόσωπο επικοινωνίας.

BENNING Θυγατρικές - Επιλέξτε τις πιθανές επαφές σας κάνοντας κλικ στη σημαία του.

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
tel

+49 2871 930

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Nord
tel

+49 33708 31874

fax

+49 33708 31876

address

Ludwig-Erhard-Ring 18a
15827 Dahlewitz
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung West
tel

+49 2871 93513

fax

+49 2871 936513

address

Auf der Brede 60
42477 Radevormwald
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Ost
tel

+49 35245 728544

tel

+49 172 2859286

address

01665 Klipphausen
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Süd
tel

+49 8332 936363

fax

+49 8332 936364

address

Bahnhofstr. 26
87749 Hawangen
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Soest
tel

+49 2921 9819020

fax

+49 2871 936211

address

59494 Soest
Germany

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Technical Support Hotline
tel

+1 800 910 3601

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Services Support
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
BENNING US Sales
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Customer Helpdesk
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

ARG BENNING Conversion de Energía
Ricardo Hartbrecht
tel

+54 911 4937 4987

address

(B1653CIO) Villa Ballester,
BUENOS AIRES

AUT BENNING GmbH Elektrotechnik und Elektronik
Vertrieb Österreich
tel

+43 (0) 2242-32416-0

web

www.benning.at

address

Eduard-Klinger-Str. 9
3423 St. Andrä-Wördern
Austria

BEL BENNING Belgium branch of BENNING Vertriebsges. mbH
tel

+32 (0) 2 / 5 82 87 85

address

Wayenborgstraat 19
2800 Mechelen
Belgium

BEL BENNING Belgium branch of BENNING Vertriebsges. mbH
Technical Support & Service
tel

+32 (0) 2 / 5 82 87 85

address

Wayenborgstraat 19
2800 Mechelen
Belgium

BLR OOO «BENNING Elektrotechnik und Elektronik»
tel

+375 162 512 512

address

Masherova Ave., 6A, 1003
224030 Brest
Belarus

BRA BENNING Conversión de Energía S. A.
Paulo C. Anacleto [Manager – Brazil]
tel

+55 19 98270 0303

address

Campinas BRAZIL

CRO BENNING Zagreb d.o.o.
tel

0038516312280

address

Trnjanska 61
10000 Zagreb
Croatia

CRO BENNING Zagreb d.o.o.
Kresimir Kauric
tel

0038516312280

address

Trnjanska 61
10000 Zagreb
Croatia

CZE BENNING CR, s.r.o.
tel

+420 / 3 26 72 10 03

address

Zahradní ul. 894
293 06 Kosmonosy
Czech Republic

CHN BENNING Power Electronics Beijing Co., Ltd.
tel

+86 (0) 10 / 61 56 85 88

fax

+86 (0) 10 / 61 50 62 00

address

No. 6 Guangyuan Dongjie
Tongzhou Industrial
Development Zone
101113 Beijing
P.R. China

FRA BENNING conversion d’énergie
tel

+33 (0) / 2 32 25 23 94

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Nicolas Rougerie [Sales Manager France]
tel

+33 (0) 2 32 25 14 26

mobile

+33 (0) 6 46 71 42 60

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Isabelle Guillot [Sales Executive for Spares and testing instruments for France, Africa & Middle East]
tel

+33 (0) 2 32 25 12 72

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

ARE BENNING Power Systems Middle East
Aznad Khaleel [Sales Manager for Saudi Arabia and Oil & Gaz Middle East]
tel

+971 (0) 2 5463063

mobile

+971 (0) 50 1766972

address

Unit No. 225, Second Floor - Al Fahim Building,
10th Street - Block M4 Mussafah
Abu Dhabi
UAE

FRA BENNING conversion d’énergie
Soufiane Aït Amara [Sales Director France & Africa]
tel

+33 (0) 2 77 68 60 18

mobile

+33 (0) 6 42 71 36 38

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Aziz Saber [Sales Manager Africa]
tel

+33 2 77 68 60 14

mobile

+33 6 88 35 23 46

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

ARE BENNING Power Systems Middle East
Hari Kumar Raman Pillai [Managing Director for Middle East]
tel

+971 (0) 2 5463063

mobile

+971 545 987 987

address

Unit No. 225, Second Floor - Al Fahim Building,
10th Street - Block M4 Mussafah
Abu Dhabi
UAE

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Info
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Service
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Sales
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Service
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GRE BENNING Hellas
BENNING Hellas
tel

+30 210 5741137

fax

+30 210 5782554

web

www.benning.gr

address

Chanion 1, Lykovrisi
141 23 Athens
Greece

HUN BENNING Kft. Power Electronics
tel

+36 (0) 33 / 50 76 00

address

Rákóczi út 145
2541 Lábatlan
Hungary

IRL Laor Energy (1993) L.T.D.
tel

+972 9 8912232

web

http://laor-energy.com

address

POB 5026
North Industrial Zone
60920 KADIMA

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Giuliano Rossi
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Antonio Romeo [Area Manager]
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Alessandro Nalbone [Managing Director]
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

NED BENNING NL branch of BENNING Vertriebsges. mbH
Technical Support & Service
tel

+31 (0) 30 / 6 34 60 13

address

Peppelkade 42
3992 AK Houten
Netherlands

NED BENNING NL branch of BENNING Vertriebsges. mbH
tel

+31 (0) 30 / 6 34 60 10

address

Peppelkade 42
3992 AK Houten
Netherlands

POL BENNING Power Electronics Sp. z o.o.
tel

+48 (0) 22 / 7 57 84 53

address

Korczunkowa 30
05-503 Glosków
Poland

SRB BENNING Power Electronics doo
tel

+381 11 3 16 14 29

address

Dunavskih Virova 5
11186 Beograd
Serbia

SIN BENNING Power Electronics Pte Ltd
tel

+65 / 68 44 31 33

address

85, Defu Lane 10
#05-00
Singapore 539218

SIN BENNING Power Electronics Pte Ltd
tel

+65 / 68 44 31 33

address

85, Defu Lane 10
#05-00
Singapore 539218

ESP BENNING Conversión de Energía S.A.
tel

+34 91 / 6 04 81 10

address

C/Pico de Santa Catalina 2
Pol. Ind. Los Linares
28970 Humanes, Madrid
Spain

SWE BENNING Sweden AB
Order och leveransinformation
tel

+46 (8) 623 95 16

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
Teknisk support, reservdelar
tel

+46 (8) 623 95 89

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
tel

+46 (8) 6239500

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Sweden

SWE BENNING Sweden AB
Försäljning
tel

+46 (8) 623 95 79

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

DNK SCANPOTEC APS
tel

+45 72 44 90 90

mobile

+45 25 21 32 30

address

Centervej 32A
4180 Soroe
Denmark

SVK BENNING Slovensko, s.r.o.
Richard Karaffa
tel

+421 244 459 942

mobile

+421 918 979 900

address

Sliačska 1
831 02 Bratislava
Slovak Republic

SVK BENNING Slovensko, s.r.o.
tel

+421 (0) 2 / 44 45 99 42

address

Sliačska 1
831 02 Bratislava
Slovak Republic

SUI BENNING Power Electronics GmbH
tel

+41 (0) 44 / 8 05 75 75

fax

+41 (0) 44 / 8 05 75 80

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Jürg Badertscher
tel

+41 44 805 75 81

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Pantelis Tasikas
tel

+41 44 805 75 74

fax

+41 44 805 75 80

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

TUR BENNING POWER ELEKTRONİK Ltd. Şti.
Kenan Bilgin
tel

+90 216 4457146

address

Uğurmumcu Mh. Akşemsettin cd.
No:56 Aslı Bahçe Sitesi
K:1 D:27 / 34882
Kartal / ISTANBUL
Turkey

UKR BENNING Power Electronics
tel

+38044 5014045

address

3 Sim'yi Sosninykh str.
03148 Kyiv
Ukraine

BGR Marpex Ltd.
tel

+359 2 964 0840

mobile

+359 888 408 854

fax

+359 2 964 0860

address

67,Cherni vrah Blvd
1407 Sofia
Bulgaria

KAZ Benning Power Electronics Central Asia LLP
Yerzhan Seidahkmetov
tel

+7 701 220 14 18

web

www.benning.kz

address

Al Farabi Avenue 17,
Nurly Tau, 4B, 1601
050051 Almaty
Kazakhstan

MKD
tel

+389 (2) 3052780102

address

Str. Partizanski odredi 155-1/78
1000 Skopje
North Macedonia