ДБЖ ENERTRONIC I

 • Для промислового застосування
 • однофазний і трифазний вихід
 • міцний
 • економічний
Дізнайтеся більше ...

Надійна системна технологія

ДБЖ ENERTRONIC I - від 10 до 500 кВА

Безпечне обслуговування операцій навіть у разі збоїв мережі

Інформаційні технології та технології обробки даних, а також усе більш автоматизовані виробничі процеси зі складною мережею даних (Industry 4.0) вимагають надій- ного та безаварійного електропостачання.

Для живлення важливих споживачів, які потребують напруги, незалежної від збоїв у мережі загального корис- тування, наприклад Нафтохімічні підприємства, Нафтопереробні заводи, Електростанції та підстанції • Процес комп'ютерів, Пункти управління i SCADA системи тому слід використовувати надійні джерела безперебій- ного живлення (ДБЖ).

Максимальна безпека та ефективність

ДБЖ ENERTRONIC I відповідає найвищій класифікації ДБЖ VFI SS 111 відповідно до IEC / EN 62040-3 і гарантує максимальну безпеку та економічну ефективність на основі таких характеристик:

 • Силові напівпровідники IGBT у випрямлячі та інверторі
 • Коефіцієнт вхідної потужності ≥ 0,99
 • Гармонічне спотворення (THDi) < 5 %.
 • Відмінні контрольні характеристики для стабільності високої напруги навіть при великих змінах навантаження
 • Електронний блок перемикання (SBS) і внутрішній сервісний байпас
 • Розширені функції звітності та моніторингу
Високий струм короткого замикання

Як опція, інвертор може бути розрахований на трифазний струм короткого замикання до 4 x I-Nominal (ENERTRONIC I 3-3: 1ph 7 x IN, 3ph 4 x IN або ENERTRONIC I 3-1: 1ph 6 x IN). Залежно від номінальної потужності може знадобитися збільшення корпусу.

Покращена якість напруги та частоти

Статична система безперебійного живлення має не тільки завдання постійного та безперервного живлення підклю- чених навантажень, але й досягає значного покращення якості напруги та частоти порівняно зі звичайною мережею.

Масштабованість і резервування

До 8 блоків серії ENERTRONIC I можна підключити пара- лельно з метою резервування або збільшення потужності. Він працює з функцією активного розподілу навантаження в активному та пасивному режимах.

ДБЖ ENERTRONIC I - для додаткової безпеки - Промислові ДБЖ

Через високе навантаження на систему загального електропостачання, спричинене зворотнім зв’язком від великих споживачів, увімкненням у періоди пікового споживання або ударами блискавки, порушенням, які неможливо запобігти. Це призводить до провалів напруги і перехідних процесів напруги загальної мережі.

Довіряючи системі ДБЖ BENNING, ви обираєте високоя- кісний продукт від одного з провідних світових виробників джерел живлення змінного та постійного струму.

Розроблено для потреб галузі

Промислові підприємства
Надійний та економічний
 • Класифікація ДБЖ VFI SS 111 за стандартом IEC / EN 62040-3
 • Відмінні характеристики керування для високої стабільності напруги, навіть при значних змінах навантаження
 • Захист технологічних комп'ютерів і систем SCADA
Постачальники енергії та оператори мереж
Забезпечте стабільність мережі та безпеку постачання за допомогою системи ДБЖ для критично важливих процесів
 • Безпечна та надійна робота
 • Широкі функції сигналізації та моніторингу
 • Ідеально підходить для використання на електростанціях і підстанціях (центри управління, системи SCADA)
Нафтохімічні та нафтопереробні заводи
Для жорстких вимог, створений з надійних компонентів
 • Силові напівпровідники IGBT у випрямлячі та інверторі
 • Електронний передавальний пристрій (EUE) і внутрішній сервісний байпас
 • Широкі функції сигналізації та моніторингу
Дані/ІТ
ДБЖ типу ENERTRONIC I відповідають найвищій класифікації ДБЖ VFI SS 111 згідно з IEC / EN 62040-3 і гарантують максимальну безпеку, економічність і відмінну стабільність напруги, наприклад, для:
 • центрів управління
 • технологічних комп‘ютерів
 • SCADA-систем
Транспорт і дорожній рух
Надійний, коли це важливо, ідеально підходить для безпечного електроживлення центрів управління та систем SCADA.
 • Відмінні характеристики керування для стабільності високої напруги
 • Електронний перемикач (EUE) і внутрішній сервісний байпас
 • Широкі функції сигналізації та моніторингу
Джерело безперебійного живлення з однофазним і трифазним виходом, ідеально підходить для
 • нафтохімічні заводи, нафтопереробні заводи,
 • електростанцій та підстанцій,
 • технологічних комп'ютерів, центрів управління та систем SCADA

Створено з міцних, надійних компонентів

У нормальному режимі роботи споживач живиться від функціонального ланцюгового трансформатора, випрям- ляча, інвертора та вихідного трансформатора.

Сучасна силова електроніка для економної роботи

Випрямляч

Напівпровідниковий випрямний міст IGBT
Випрямляч складається з напівпровідникового випрям- ного моста IGBT з корекцією коефіцієнта потужності (коефіцієнт потужності = 1), який перетворює трифазну напругу живлення в регульовану напругу постійного струму для живлення інвертора. У той же час підключена батарея заряджається або завжди підтримується в оптимальному стані заряду в режимі плаваючого заряду.
Випрямляч має такі розміри, щоб він міг одночасно живити повністю завантажений інвертор та після збою в мережі, заряджати розряджену батарею до прибл. 95 % ємності акумулятора за час прибл. 12 годин. Випрямляч має затримку запуску з плавним пуском для підвищення пускового струму після збою в мережі.

Затримка ввімкнення з плавним пуском
Випрямляч має затримку запуску з плавним пуском для підвищення пускового струму після збою в мережі. Коли паралельні системи знову вмикаються, автоматично активується затримка послідовного ввімкнення, щоб обмежити струм увімкнення струмом одного випрямляча.

Обмеження зарядного струму та напруги
Випрямляч має обмеження зарядного струму та напруги відповідно до специфікацій постачальника акумулятора. Опційно можна інтегрувати характеристику зарядки з температурною компенсацією.

Тиристорний випрямляч (SCR) опціонально
Замість IGBT випрямляча опціонально можна встановити тиристорний випрямляч (SCR). Це може вимагати додат- кових вхідних фільтрів залежно від цільового THDi.

Інвертор

Синусоїдальне керування шириною імпульсу, оптимізоване за синусоїдою
У інверторі напруга постійного струму перетворюється на однофазну напругу (ENERTRONIC I 3-1) або трифазну напругу (ENERTRONIC I 3-3) за допомогою синусоїдально оптимізованого керування шириною імпульсу через напів- провідники IGBT та вихідну ізоляцію. трансформатор.

Відмінна динамічна поведінка при зміні навантаження
Завдяки високій частоті перемикання по відношенню до основної частоти, а також оптимальному контролю ширини імпульсу досягається дуже хороший ККД і дуже низький КНС навантаження навіть у діапазоні часткового навантаження. Це також сприяє чудовій динамічній пове- дінці при зміні навантаження.

Моніторинг акумулятора та автоматичне перемикання
У разі провалів або збоїв в мережі батарея, підключена до входу постійного струму, автоматично використовується для безперебійного живлення. Повідомляється про розряд акумулятора. Якщо поріг розряду батареї не до- сягнуто, інвертор автоматично вимикається, і незадовго до досягнення напруги кінця розряду відображається повідомлення.

Автоматичне перемикання навантажень на байпасну ме- режу або відповідна система заміни відбувається, коли живлення від інвертора більше не гарантується в межах заданих допусків.

Електронний блок перемикання (SBS)

Різні варіанти перемикання
SBS дозволяє безперервно перемикати навантаження на мережеве живлення (байпас) з дотриманням заданих до- пусків. Перемикання може бути автоматичним за допомо- гою сигналу керування або вручну за допомогою кнопки.

Безпечна експлуатація та функціональність
Моніторинг автономний і запобігає неправильній роботі системи, а також будь-яким нелогічним перемиканням функцій SBS. Наприклад, будь-яке безперебійне переми- кання, автоматичне чи ручне, можливе лише за умови синхронізації напруги, частоти та положення фази інвер- тора з мережею байпасу. Відхилення частоти мережі, що виходять за межі заданих допусків, спричиняють бло- кування перемикання або, у разі несправності інвертора, перемикання з перериванням.
SBS складається зі статичного, керованого мікропроце- сором тиристора, встановленого в байпасі мережі. автоматично безперервно перемикає підключене наван- таження до мережі у разі відповідного відхилення вихідної напруги від заданих значень. Він автоматично перемикає навантаження назад на інвертор, коли сталося переван- таження або коротке замикання, і нормальна робота
знову доступна.

Ручний байпас

Внутрішній ручний байпас
Система ДБЖ оснащена внутрішнім байпасом (ручним байпасом) з ручним перемикачем. Тоді споживачі живляться безпосередньо від мережі. Завдяки опції зовнішньої ручної байпасної шафи можна знеструмити весь ДБЖ, напр. для проведення випробувань.

Система дистанційного моніторингу MCU 3000

Сенсорний дисплей BENNING ENERTRONIC I
Сучасний 10-дюймовий сенсорний дисплей з інтуїтивно зрозумілим управлінням завдяки інтерфейсу користувача, оптимізованому BENNING

Сенсорна панель

 • Графічний інтерфейс із відображенням потоку енергії та стану установки
 • Підтримка всіх поширених письмових мов
 • Монітор подій для останніх 8000 подій. Повна документація дати, часу та повідомлення у вигляді звичайного тексту
 • Можливість налаштування
 • Налаштування функцій дистанційного керування та налаштування робочих параметрів

Можна підключати паралельно за допомогою Group-Connector

До 8 блоків серії ENERTRONIC I можна підключити пара- лельно з метою резервування або збільшення потужності. Він працює з функцією активного розподілу навантаження в активному та пасивному режимах.

Груповий роз’єм дозволяє працювати з двома системами ДБЖ окремо або паралельно. Якщо паралельна робота з частковим навантаженням реалізована за допомогою сполучного вимикача на двох шинах, можна зчитувати положення перемикача під час роботи через допоміжний контакт.

Коли вимикач замкнутий, навантаження розподіляється на обидві системи ДБЖ - коли вимикач розімкнутий, системи ДБЖ живлять відповідну підключену рейку. Таким чином, завжди забезпечується надійне постачання навантаження.

ДБЖ ENERTRONIC I 40 кВА та ДБЖ ENERTRONIC I 120 кВА в один ряд
ENERTRONIC I 40 кВА i ENERTRONIC I 120 кВА
BENNING UPS ENERTRONIC modular SE front view
ENERTRONIC modular SE

ДБЖ з модульною конструкцією з можливістю гарячої заміни

 • Масштабованість (платите по мірі зростання)
 • Максимальна доступність для критично важливих додатків
Одна контактна особа для всього проекту
БЕННІНГ - одна контактна особа протягом усього життєвого циклу продукту
 • Ви отримуєте найбільш економічне рішення і вигоду в довгостроковій перспективі від прямого зв'язку з BENNING як виробником.
 • Якість, зроблена в Німеччині
IMS - Інтегрована система менеджменту Логотип
IMS - Інтегрована система управління
 • Управління якістю
 • Екологічний менеджмент
 • Охорона праці та здоров'я

завантаження

Запит на контакт

Якщо вам потрібна допомога у виборі відповідного продукту для вас або у вас є інші питання, дозвольте нам проконсультувати вас - зателефонуйте або напишіть нам:

Детальну інформацію про обробку даних користувача можна знайти в нашій декларації про захист даних.

Please calculate 9 plus 6.

BENNING - ваш контакт для систем ДБЖ, промислових систем ДБЖ та джерел безперебійного живлення. Якщо ви хочете придбати одну або декілька систем ДБЖ, зв'яжіться з нами! Скористайтеся перевагами сучасної силової електроніки та гнучкого масштабування, а також нашим всебічним сервісом і якістю "Зроблено в Німеччині" для систем ДБЖ.

Контактна особа

Ваша контактна особа

Звідки ти? Виберіть країну походження зі списку нижче, щоб швидко знайти свою особисту контактну особу.

BENNING Дочірні компанії - Виберіть потенційні контакти, натиснувши його прапор.

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
tel

+49 2871 930

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Nord
tel

+49 33708 31874

fax

+49 33708 31876

address

Ludwig-Erhard-Ring 18a
15827 Dahlewitz
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung West
tel

+49 2871 93513

fax

+49 2871 936513

address

Auf der Brede 60
42477 Radevormwald
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Ost
tel

+49 35245 728544

tel

+49 172 2859286

address

01665 Klipphausen
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Süd
tel

+49 8332 936363

fax

+49 8332 936364

address

Bahnhofstr. 26
87749 Hawangen
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Soest
tel

+49 2921 9819020

fax

+49 2871 936211

address

59494 Soest
Germany

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Technical Support Hotline
tel

+1 800 910 3601

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Services Support
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
BENNING US Sales
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Customer Helpdesk
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

ARG BENNING Conversion de Energía
Ricardo Hartbrecht
tel

+54 911 4937 4987

address

(B1653CIO) Villa Ballester,
BUENOS AIRES

AUT BENNING GmbH Elektrotechnik und Elektronik
Vertrieb Österreich
tel

+43 (0) 2242-32416-0

web

www.benning.at

address

Eduard-Klinger-Str. 9
3423 St. Andrä-Wördern
Austria

BEL BENNING Belgium branch of BENNING Vertriebsges. mbH
tel

+32 (0) 2 / 5 82 87 85

address

Wayenborgstraat 19
2800 Mechelen
Belgium

BEL BENNING Belgium branch of BENNING Vertriebsges. mbH
Technical Support & Service
tel

+32 (0) 2 / 5 82 87 85

address

Wayenborgstraat 19
2800 Mechelen
Belgium

BLR OOO «BENNING Elektrotechnik und Elektronik»
tel

+375 162 512 512

address

Masherova Ave., 6A, 1003
224030 Brest
Belarus

BRA BENNING Conversión de Energía S. A.
Paulo C. Anacleto [Manager – Brazil]
tel

+55 19 98270 0303

address

Campinas BRAZIL

CRO BENNING Zagreb d.o.o.
tel

0038516312280

address

Trnjanska 61
10000 Zagreb
Croatia

CRO BENNING Zagreb d.o.o.
Kresimir Kauric
tel

0038516312280

address

Trnjanska 61
10000 Zagreb
Croatia

CZE BENNING CR, s.r.o.
tel

+420 / 3 26 72 10 03

address

Zahradní ul. 894
293 06 Kosmonosy
Czech Republic

CHN BENNING Power Electronics Beijing Co., Ltd.
tel

+86 (0) 10 / 61 56 85 88

fax

+86 (0) 10 / 61 50 62 00

address

No. 6 Guangyuan Dongjie
Tongzhou Industrial
Development Zone
101113 Beijing
P.R. China

FRA BENNING conversion d’énergie
tel

+33 (0) / 2 32 25 23 94

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Nicolas Rougerie [Sales Manager France]
tel

+33 (0) 2 32 25 14 26

mobile

+33 (0) 6 46 71 42 60

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Isabelle Guillot [Sales Executive for Spares and testing instruments for France, Africa & Middle East]
tel

+33 (0) 2 32 25 12 72

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

ARE BENNING Power Systems Middle East
Aznad Khaleel [Sales Manager for Saudi Arabia and Oil & Gaz Middle East]
tel

+971 (0) 2 5463063

mobile

+971 (0) 50 1766972

address

Unit No. 225, Second Floor - Al Fahim Building,
10th Street - Block M4 Mussafah
Abu Dhabi
UAE

FRA BENNING conversion d’énergie
Soufiane Aït Amara [Sales Director France & Africa]
tel

+33 (0) 2 77 68 60 18

mobile

+33 (0) 6 42 71 36 38

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Aziz Saber [Sales Manager Africa]
tel

+33 2 77 68 60 14

mobile

+33 6 88 35 23 46

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

ARE BENNING Power Systems Middle East
Hari Kumar Raman Pillai [Managing Director for Middle East]
tel

+971 (0) 2 5463063

mobile

+971 545 987 987

address

Unit No. 225, Second Floor - Al Fahim Building,
10th Street - Block M4 Mussafah
Abu Dhabi
UAE

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Info
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Service
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Sales
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Service
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GRE BENNING Hellas
BENNING Hellas
tel

+30 210 5741137

fax

+30 210 5782554

web

www.benning.gr

address

Chanion 1, Lykovrisi
141 23 Athens
Greece

HUN BENNING Kft. Power Electronics
tel

+36 (0) 33 / 50 76 00

address

Rákóczi út 145
2541 Lábatlan
Hungary

IRL Laor Energy (1993) L.T.D.
tel

+972 9 8912232

web

http://laor-energy.com

address

POB 5026
North Industrial Zone
60920 KADIMA

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Giuliano Rossi
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Antonio Romeo [Area Manager]
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Alessandro Nalbone [Managing Director]
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

NED BENNING NL branch of BENNING Vertriebsges. mbH
Technical Support & Service
tel

+31 (0) 30 / 6 34 60 13

address

Peppelkade 42
3992 AK Houten
Netherlands

NED BENNING NL branch of BENNING Vertriebsges. mbH
tel

+31 (0) 30 / 6 34 60 10

address

Peppelkade 42
3992 AK Houten
Netherlands

POL BENNING Power Electronics Sp. z o.o.
tel

+48 (0) 22 / 7 57 84 53

address

Korczunkowa 30
05-503 Glosków
Poland

SRB BENNING Power Electronics doo
tel

+381 11 3 16 14 29

address

Dunavskih Virova 5
11186 Beograd
Serbia

SIN BENNING Power Electronics Pte Ltd
tel

+65 / 68 44 31 33

address

85, Defu Lane 10
#05-00
Singapore 539218

SIN BENNING Power Electronics Pte Ltd
tel

+65 / 68 44 31 33

address

85, Defu Lane 10
#05-00
Singapore 539218

ESP BENNING Conversión de Energía S.A.
tel

+34 91 / 6 04 81 10

address

C/Pico de Santa Catalina 2
Pol. Ind. Los Linares
28970 Humanes, Madrid
Spain

SWE BENNING Sweden AB
Order och leveransinformation
tel

+46 (8) 623 95 16

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
Teknisk support, reservdelar
tel

+46 (8) 623 95 89

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
tel

+46 (8) 6239500

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Sweden

SWE BENNING Sweden AB
Försäljning
tel

+46 (8) 623 95 79

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

DNK SCANPOTEC APS
tel

+45 72 44 90 90

mobile

+45 25 21 32 30

address

Centervej 32A
4180 Soroe
Denmark

SVK BENNING Slovensko, s.r.o.
Richard Karaffa
tel

+421 244 459 942

mobile

+421 918 979 900

address

Sliačska 1
831 02 Bratislava
Slovak Republic

SVK BENNING Slovensko, s.r.o.
tel

+421 (0) 2 / 44 45 99 42

address

Sliačska 1
831 02 Bratislava
Slovak Republic

SUI BENNING Power Electronics GmbH
tel

+41 (0) 44 / 8 05 75 75

fax

+41 (0) 44 / 8 05 75 80

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Jürg Badertscher
tel

+41 44 805 75 81

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Pantelis Tasikas
tel

+41 44 805 75 74

fax

+41 44 805 75 80

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

TUR BENNING POWER ELEKTRONİK Ltd. Şti.
Kenan Bilgin
tel

+90 216 4457146

address

Uğurmumcu Mh. Akşemsettin cd.
No:56 Aslı Bahçe Sitesi
K:1 D:27 / 34882
Kartal / ISTANBUL
Turkey

UKR BENNING Power Electronics
tel

+38044 5014045

address

3 Sim'yi Sosninykh str.
03148 Kyiv
Ukraine

BGR Marpex Ltd.
tel

+359 2 964 0840

mobile

+359 888 408 854

fax

+359 2 964 0860

address

67,Cherni vrah Blvd
1407 Sofia
Bulgaria

KAZ Benning Power Electronics Central Asia LLP
Yerzhan Seidahkmetov
tel

+7 701 220 14 18

web

www.benning.kz

address

Al Farabi Avenue 17,
Nurly Tau, 4B, 1601
050051 Almaty
Kazakhstan

MKD
tel

+389 (2) 3052780102

address

Str. Partizanski odredi 155-1/78
1000 Skopje
North Macedonia