Roterande Elektriska Maskiner

Elektriska Motorer

Konditionsövervakning för kostnadseffektivt underhåll

Urval av tester och tjänster:

 • Isolationsresistanstest
 • Isolationstest
 • partiell urladdning
 • ”baker test”
 • ”tan-delta” test
 • polarisationsindex (pi-test)
 • frekvensanalys
 • vibrationstest
 • ljudnivåtest
 • laserinriktning
 • termografi

Vårt standarderbjudande för översyn omfattar följande tjänster

 • registrering av prestandadata
 • kontroll av övergripande skick
 • kontroller av alla maskindelar och kringutrustning (som externa fläktar, varvtalsdetektorer, bromsar, sensorer etc.)
 • demontering av maskiner
 • Inspektion av alla maskindelar - som lageraxlar, lagerhus, lagerskålar, glidlager, planytor, justering av hölje och skyddsskärmar, kilspår etc.
 • koncentricitet
 • lagerinspektion

Montering och färdigställande

 • Rengöring av alla maskindelar och lindningar med en speciell rengöringsmetod och efterföljande torkning i vakuumtorkugn
 • rengöringsprocessen av lindningarna kontrolleras genom isolationsmätning
 • impregnering av lindningar
 • dynamisk balansering av rotorn
 • kontroll av glidlager (vitmetallgjutningar, lagerspel, lageryta) och tillbehör som smörjoljeringar, tätningar etc.
 • byte av lager
 • byte av samtliga tätningar och skruvar
 • provkörning inklusive lager- och vibrationskontroll
 • elektriska tester enligt gällande standarder EN, IEC, etc.)
 • ommålning av ytskikt

Kontroll av elektriska delar

 • kontroll av lindningar och deras fäst- och stödelement
 • kontroll av rotorkärnans laminering, lindningsslitsar och lindningskilar
 • kontroll av rotorbandning/bandisolering, terminalboxar med anslutningar och isolatorer samt kontroll av ev. överslag
 • kontroll av rotorbur för eventuella sprickor i rotorstänger och kortslutningsringar
 • kontroll och översyn av borstar och borsthållare
 • kontroll och översyn av släpringar genom rotation
 • kontrollera fixeringen av utskjutande poler
 • justering av felaktig polfixering
 • justering av kommutatorns fixering
 • kontroll av rotorlindningens anslutning till kommutatorn
 • kontroll och översyn av kommutator genom rotation
 • ojämnheter i kommutatorn avlägsnas genom svarvning
 • urfräsning av isolermaterial och avfasning av ojämna segmentkanter
 • termografi

Hantering av underhålls- och reparationsarbeten

Ni förser oss med maskinspecifikationer som tillverkare, typ, effekt, spänning, rotationshastighet, modell, typ av lager etc. samt en beskrivning av felfunktion och eventuella skador. Vi utarbetar ett erbjudande som beskriver omfattningen av motsvarande reparationer. Om du beställer kommer vi, efter demontering och provning på lindningar och mekaniska delar, att utfärda en inspektionsrapport.

Genomföranden av tilläggsarbeten

Om andra ursprungligen okända skador på maskinen hittas under denna inspektion, som vi bedömer bör repareras, utarbetar vi en ny reviderad offert. Beslut om ytterligare reparationsarbete görs då efter samråd med dig.

Ytterligare information

kontakt: Electrical Machines
telefon: +49 2871 93 269

Broschyrer

Din kontaktperson

Var kommer du ifrån? Välj ditt ursprungsland i listan nedan för att snabbt hitta din personliga kontaktperson.

BENNING Dotterbolag - Vyberte svoje potenciálne kontakty kliknutím na jeho príznak.

UKR BENNING Power Electronics
tel

+38044 5014045

address

3 Sim'yi Sosninykh str.
03148 Kyiv
Ukraine