Roterande Elektriska Maskiner

Elektriska Motorer

Konditionsövervakning för kostnadseffektivt underhåll

Urval av tester och tjänster:

 • Isolationsresistanstest
 • Isolationstest
 • partiell urladdning
 • ”baker test”
 • ”tan-delta” test
 • polarisationsindex (pi-test)
 • frekvensanalys
 • vibrationstest
 • ljudnivåtest
 • laserinriktning
 • termografi

Vårt standarderbjudande för översyn omfattar följande tjänster

 • registrering av prestandadata
 • kontroll av övergripande skick
 • kontroller av alla maskindelar och kringutrustning (som externa fläktar, varvtalsdetektorer, bromsar, sensorer etc.)
 • demontering av maskiner
 • Inspektion av alla maskindelar - som lageraxlar, lagerhus, lagerskålar, glidlager, planytor, justering av hölje och skyddsskärmar, kilspår etc.
 • koncentricitet
 • lagerinspektion

Montering och färdigställande

 • Rengöring av alla maskindelar och lindningar med en speciell rengöringsmetod och efterföljande torkning i vakuumtorkugn
 • rengöringsprocessen av lindningarna kontrolleras genom isolationsmätning
 • impregnering av lindningar
 • dynamisk balansering av rotorn
 • kontroll av glidlager (vitmetallgjutningar, lagerspel, lageryta) och tillbehör som smörjoljeringar, tätningar etc.
 • byte av lager
 • byte av samtliga tätningar och skruvar
 • provkörning inklusive lager- och vibrationskontroll
 • elektriska tester enligt gällande standarder EN, IEC, etc.)
 • ommålning av ytskikt

Kontroll av elektriska delar

 • kontroll av lindningar och deras fäst- och stödelement
 • kontroll av rotorkärnans laminering, lindningsslitsar och lindningskilar
 • kontroll av rotorbandning/bandisolering, terminalboxar med anslutningar och isolatorer samt kontroll av ev. överslag
 • kontroll av rotorbur för eventuella sprickor i rotorstänger och kortslutningsringar
 • kontroll och översyn av borstar och borsthållare
 • kontroll och översyn av släpringar genom rotation
 • kontrollera fixeringen av utskjutande poler
 • justering av felaktig polfixering
 • justering av kommutatorns fixering
 • kontroll av rotorlindningens anslutning till kommutatorn
 • kontroll och översyn av kommutator genom rotation
 • ojämnheter i kommutatorn avlägsnas genom svarvning
 • urfräsning av isolermaterial och avfasning av ojämna segmentkanter
 • termografi

Hantering av underhålls- och reparationsarbeten

Ni förser oss med maskinspecifikationer som tillverkare, typ, effekt, spänning, rotationshastighet, modell, typ av lager etc. samt en beskrivning av felfunktion och eventuella skador. Vi utarbetar ett erbjudande som beskriver omfattningen av motsvarande reparationer. Om du beställer kommer vi, efter demontering och provning på lindningar och mekaniska delar, att utfärda en inspektionsrapport.

Genomföranden av tilläggsarbeten

Om andra ursprungligen okända skador på maskinen hittas under denna inspektion, som vi bedömer bör repareras, utarbetar vi en ny reviderad offert. Beslut om ytterligare reparationsarbete görs då efter samråd med dig.

Ytterligare information

kontakt: Electrical Machines
telefon: +49 2871 93 269

Broschyrer

Din kontaktperson

USA

Benning Power Electronics, Inc.

Service Helpdesk for Traction Chargers

tel

+1 888 296 0292

USA

Benning Power Electronics, Inc.

Technical Support Hotline

tel

+1 800 910 3601 Opt. 1

USA

Benning Power Electronics, Inc.

Hans E. Jensen

[Regional Sales Manager - Industrial/Telecom]

mobile

+1 413 588 6356

USA

Benning Power Electronics, Inc.

Michael Perone

[VP Sales - Industrial]

tel

+1 740 548 0795

mobile

+1 740 953 2006

USA

Benning Power Electronics, Inc.

Charity Newman

[Director of Operation]

tel

+1 214 553 1444 460

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA

Benning Power Electronics, Inc.

Kim Groves

[Engineering/Inside Sales]

tel

+1 214 553 1444 221

mobile

+1 972 467 3973

USA

Benning Power Electronics, Inc.

Bob Geddie

[Quality Manager/QMS]

tel

+1 214 553 1444 290

mobile

+1 214 793 7211

USA

Benning Power Electronics, Inc.

Greg Abbott

[Director of Industrial Sales]

tel

+1 832 674 5756

USA

Benning Power Electronics, Inc.

David Almond

[COO - Service / Telecom]

tel

+1 214 553 1444 233

mobile

+1 214 632 9583

USA

Benning Power Electronics, Inc.

Tina Foster

[Customer Service Manager]

tel

+1 214 553 1444 238

USA

Benning Power Electronics, Inc.

tel

+1 2 14 / 5 53 14 44

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA

Benning Power Electronics, Inc.

tel

+1 2 14 / 5 53 14 44

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA

Benning Power Electronics, Inc.

tel

+1 2 14 / 5 53 14 44

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA

Benning Power Electronics, Inc.

tel

+1 2 14 / 5 53 14 44

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.