Bye-bye Blackout: Energilager med EMS- och UPS-funktion

 • Lagra solcellsenergi och utnyttja den på ett flexibelt sätt.
 • Stabilisering av nätet genom lastbalansering (peak shaving) och primär effektreglering.
 • Snabbladdning med permanent nätanslutning
 • Black-start funktionalitet och ödrift.
 • Minskade energi- och driftskostnader
Läs mer ...

Lägre driftskostnader

BENNING ENERTRONIC modular Storage

Spara energi och kostnader, förbättra leveranssäkerheten

Förvandla energi till säkerhet med ENERTRONIC modular storege. Det här toppmoderna hybrid UPS-energilagringssystemet är mångsidigt och bekvämt.

Det är individuellt konfigurerbart och utbyggbart, med äkta UPS-funktion - och det inbyggda energihanteringssystemet (EMS) garanterar både säker och effektiv strömförsörjning.

Smart lasthantering har aldrig varit enklare eller effektivare: Din energilagring förvandlas till en sparbössa!

Toppmodern UPS
 • Garanterar avbrottsfri lastförsörjning
 • Decentraliserad parallell arkitektur
 • Hot-plug-system, modulär expansion (betala när du växer)
 • Flexibla batterikonfigurationer (ackumulator, gruppbatteri, individuellt batteri)
 • Enkel anslutning, IP-kompatibel med en inbyggd webbläsare.
Mervärde från energilagring
 • Högkvalitativa, certifierade och cyklingsbeständiga batterisystem.
 • Ultramoderna litium- eller bly-syra batterier.
 • Säker drift tack vare flernivås övervakningssystem
 • Energilagringskapacitet från 50 kWh upp till flera MWh.
 • Flexibelt, modulärt, skalbart (betala när du växer).
Det lönar sig att komplettera
 • Idealisk för komplettering av befintliga UPS- eller lagringssystem.
 • Kompatibel med alla generatorer, solcellssystem, vindkraftverk, kraftvärmeverk osv.
 • Smart modulär konstruktion med litet fotavtryck
 • Fullt skalbar när som helst (betala när du växer)
Nyckelfärdigt från en enda leverantör
 • En partner - alla fördelar
 • Konsulttjänster och teknisk planering
 • Produktion i egen regi och individuell konfiguration
 • Installation och driftsättning
 • Dokumentation
 • Underhåll
 • Förebyggande underhåll och service dygnet runt

Möjliga användningsområden

Gå med i energirevolutionen nu!

ENERTRONIC hybrid UPS energilagringssystem är perfekt för:

Förnybar energi
Solpanel - ENERTRONIC Modular Storage - Hybrid energilagringssystem
Effektivt hållbar, hållbart effektiv
 • Lagring av förnybar energi
 • Skifta energi från dag till natt
 • Överbryggning av toppbelastningar
 • Hantering och optimerar den interna förbrukningen
Industriella tillämpningar
Monteringskran - ENERTRONIC Modular Storage - Hybrid energilagringssystem
Högsta tillförlitlighet (99,9999 %)
 • Blackoutskydd för affärskritiska laster
 • Energihantering
  • Energiöverföring från dag till natt
  • Peak shaving, utjämning av belastning
  • Export av energi till nätet är möjlig
 • Hållbar energi för laddningsstationer för elfordon
Data/IT och datacenter
Datasäkerhet - ENERTRONIC Modular Storage - Hybrid energilagringssystem
Garanterad tillgänglighet och minskade kostnader
 • Skydd mot strömavbrott med vår toppmoderna UPS
 • Stabilisering av elnätet genom peak shaving och energihantering.
 • Intelligent användning av solceller med vår flexibla EMS.
 • Energieffektiv litiumteknik
 • En riktig plattform för ert "grönare IT".
Handel och e-mobilitet
Emobility - ENERTRONIC Modular Storage - Hybrid energilagringssystem
Skydda din verksamhet, attrahera fler kunder
 • Kontinuerlig drift på ett säkert sätt, även under ett strömavbrott.
 • Använd solceller på ett smart sätt
 • Snabbladdning för e-mobilitet med permanent nätanslutning.
 • Hållbar energi för dina parkeringsplatser för anställda och kunder
Energileverantörer och nätoperatörer
Energileverantör - ENERTRONIC Modular Storage - Hybrid energilagringssystem
Nätstabilitet och leveranssäkerhet
 • Aktiv effektfaktorkorrigering
 • Minskar av effekterna av regenerativ energi
 • Aktiv lastningsstyrning av distributionsnätet
 • Möjlighet till black-start och "ö-läge".
 • Skydd mot strömavbrott för kritiska belastningar.
Städer och kommuner
Kommuner - ENERTRONIC Modular Storage – Hybrid energilagringssystem
Skydd mot strömavbrott för kommunal infrastruktur
 • Smart nyttjande av solceller tack vare flexibel EMS.
 • Hållbar energi för din fordonsflotta, parkeringsplatser för anställda och kunder.
 • Perfekt för energisamfälligheter
 • Tillförlitlighet för kritisk infrastruktur

Framgångshistorier

Användningsfall och framgångshistorier

Batteri - USV - ENERTRONIC Modular Storage - Hybrid energilagringssystem

Är smarta UPS-lagringskombinationer den ekonomiska nyckeln till energirevolutionen?

Batteriuppbackade UPS-system har använts framgångsrikt i många år inom olika marknadssegment, särskilt inom industri, telekommunikation och IT, för att skydda kritiska belastningar. Samtidigt har olika nätanslutna energilagringssystem dykt upp under de senaste åren, drivet av användningen av förnybara energikällor som solceller.

Läs artikel
Hantering av toppbelastningar - ENERTRONIC Modular Storage - Hybrid energilagringssystem

Aktiv topplasthantering i kombination med UPS-funktionalitet säkerställer teknisk och ekonomisk stabilitet.

På grundval av beprövade och testade industriella UPS-system erbjuder BENNING en modulär arkitektur för att bygga kostnadseffektiva energilagringssystem både för nätanslutna och fristående anläggningar. De täcker ett effektområde upp till en megawatt per anslutningspunkt. Dessutom är det möjligt att installera större system, med fler anslutningspunkter, inom samma gemensamma nät.

När BENNING levererar en nyckelfärdig lösning ser företaget sin roll inte bara som tillverkare av hårdvara utan som en systemintegratör som kännetecknas av partnerskap.

Läs artikel
Biogaskraftverk - ENERTRONIC Modular Storage - Hybrid energilagringssystem

"Optimering av den ekonomiska effektiviteten i ett biogaskraftverk genom intelligent användning av ekologiskt producerad energi och smart nätverk med alla inblandade system."

Intervju med Claus Kirmaier, chef för BENNINGs filialkontor Syd, om användningen av ett hybrid UPS-energilagringssystem på Biogas Groeber Ruf GmbH & Co. KG.

Läs artikel

Mer information om våra hybrid UPS-energilagringssystem

UPS-kompatibla lagringssystem erbjuder ekonomi och avkastning på investeringen i kombination med säkerhet för lasten.

UPS skyddar de kritiska lasterna från avbrott i elnätet. Samtidigt tar systemet, tillsammans med den "inbyggda" EMS:en, på sig lastningshanteringsuppgifter och bidrar därmed avsevärt till snabbare avkastning på investeringen jämfört med system utan lagringsfunktion.

Systemöversikt: UPS ENERTRONIC Modular Storage / drift i ö-läge
Systemöversikt: UPS ENERTRONIC Modular Storage / drift i ö-läge

ENERTRONIC Modular Storage kombinerar maximal tillgänglighet med minimerade UPS-driftskostnader och erbjuder hög flexibilitet genom ett variabelt komponentkoncept.

 • Lagring och UPS-funktion
 • Decentraliserad parallell arkitektur
 • Modulärt utbyggbart system som kan anslutas snabbt.
 • Flexibla batterikonfigurationer (ackumulator, gruppbatteri, individuellt batteri).
 • Kan användas tillsammans med förnybara energikällor som solceller, vattenkraft eller vindkraft.
 • Möjlighet att ansluta till lågspänningsnätet enligt VDE AR-N4105.
 • Högre effektivitet
 • Snabb avkastning på investeringen
19-tums modul, UPS - Energi - Lagringssystem - Modul - Hybrid energilagring
ENERTRONIC Modular Storage, 19"-modul
Funktioner för energilagringssystem

Nättjänster

 • Reglering av primär effekt
 • Reglering av reaktiv effekt
 • Spänningsstabilitet

Förnybara energikällor

 • Lagring vid låg belastning
 • Överbryggning av topplaster
 • Undviker kostnader för nätanvändning
 • Mikronät

Industriella tillämpningar

 • Peak Shaving
 • Utjämning av belastning
 • Mikronät
 • UPS-drift
Hållbar minskning av driftskostnaderna, ökad effektivitet

Smart lasthantering innebär att förbättrad tillförlitlighet och effektivitet i ditt kraftförsörjningssystem går hand i hand med en hållbar minskning av driftskostnaderna. Tillämpningar där energiförbrukningen helt eller delvis kan kompenseras tack vare energilagring ger en idealisk möjlighet.

BENNING erbjuder med sitt nya ENERTRONIC Modular Storage-sortiment individuellt skräddarsydda energilagringssystem med äkta UPS-drift och "inbyggd" EMS (Energy Management System).

ENERTRONIC modular Storage är skräddarsytt för:
 • Industriella tillämpningar
 • Lagring av regenerativ energi
 • Mikronät
ENERTRONIC Modular Storage Monitoring - Control Unit MCU - Hybrid energy storage systems
ENERTRONIC Modular Storage Monitoring - Kontrollenhet MCU

Övervaknings- och kontrollenheten (MCU) stöder en rad protokoll och gränssnitt för anslutning av systemets EMS från de flesta programvarutillverkare. Övervaknings- och kontrollenheten MCU 3000, som installeras i skåpdörren till strömförsörjningssystemet, har en 10,4-tums pekskärm.

Minska företagets känslighet för stigande energikostnader

Lagringssystem med UPS-funktion ger flexibilitet och ekonomi

 • Minskning av toppar
 • Utjämning av belastning
 • Optimerat energiuttag (7000 h-regel)
 • Energiöverföring från dag till natt
 • Flexibelt definierbar energireserv
 • Lagring vid låg belastning
 • Förstärkt effekt vid hög belastning
 • Lämplig för bly- och litiumbatterier
 • Optimering av den interna förbrukningen
 • Tillförlitlig UPS-drift (VFI-SS-111)
 • Kompensation av reaktiv effekt

ENERTRONIC Modular Storage täcker funktioner för belastningsstyrning, t.ex. utjämning av belastning och spetsutjämning.

Viktig hårdvara för ditt företags energiomställning

Hårdvara för flera olika tillämpningar

BENNING levererar modulär arkitektur - baserad på välbeprövade UPS-system av industriklass - för uppbyggnad av kostnadseffektiva energilagringssystem.

UPS som hårdvarubas för energilagringssystem - Schematisk bild
Turnkey - dina nyckelfärdiga energisystemlösningar från en enda leverantör

Genom att bygga ett energilagringssystem tillsammans med ENERTRONIC Modular Storage UPS-systemet uppnås maximal flexibilitet och lönsamhet.

Mångsidig användning som laddare, energilager, UPS-system och till förnybar energi - Diagram

BENNING erbjuder nyckelfärdiga lösningar både för nätanslutna- och autonoma system utanför nätet. Dessa system omfattar en rad olika effektklasser på upp till en megawatt per anslutningspunkt. Dessutom kan ännu större system installeras, med ytterligare anslutningspunkter, till ett gemensamt nät.

Denna decentraliserade skalbarhet möjliggör dessutom optimerad och kostnadseffektiv integration i befintliga infrastrukturer.

Slutligen kan du använda den modulära UPS-tekniken för att uppgradera eller eftermontera dina befintliga energilagringssystem till nivån för smarta strömförsörjningssystem med oberoende möjligheter.

Turnkey Solutions by BENNING
Support under hela livscykeln

BENNING är din kontakt för hybrid energilagringssystem och UPS-system / UPS-system av alla slag. Kontakta oss nu.

Din kontaktperson

Var kommer du ifrån? Välj ditt ursprungsland i listan nedan för att snabbt hitta din personliga kontaktperson.

BENNING Dotterbolag - Vyberte svoje potenciálne kontakty kliknutím na jeho príznak.

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
tel

+49 2871 930

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Nord
tel

+49 33708 31874

fax

+49 33708 31876

address

Ludwig-Erhard-Ring 18a
15827 Dahlewitz
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung West
tel

+49 2871 93513

fax

+49 2871 936513

address

Auf der Brede 60
42477 Radevormwald
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Ost
tel

+49 35245 728544

tel

+49 172 2859286

address

01665 Klipphausen
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Süd
tel

+49 8332 936363

fax

+49 8332 936364

address

Bahnhofstr. 26
87749 Hawangen
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Soest
tel

+49 2921 9819020

fax

+49 2871 936211

address

59494 Soest
Germany

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Technical Support Hotline
tel

+1 800 910 3601

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Services Support
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
BENNING US Sales
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Customer Helpdesk
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

ARG BENNING Conversion de Energía
Ricardo Hartbrecht
tel

+54 911 4937 4987

address

(B1653CIO) Villa Ballester,
BUENOS AIRES

AUT BENNING GmbH Elektrotechnik und Elektronik
Vertrieb Österreich
tel

+43 (0) 2242-32416-0

web

www.benning.at

address

Eduard-Klinger-Str. 9
3423 St. Andrä-Wördern
Austria

BEL BENNING Belgium branch of BENNING Vertriebsges. mbH
tel

+32 (0) 2 / 5 82 87 85

address

Wayenborgstraat 19
2800 Mechelen
Belgium

BEL BENNING Belgium branch of BENNING Vertriebsges. mbH
Technical Support & Service
tel

+32 (0) 2 / 5 82 87 85

address

Wayenborgstraat 19
2800 Mechelen
Belgium

BLR OOO «BENNING Elektrotechnik und Elektronik»
tel

+375 162 512 512

address

Masherova Ave., 6A, 1003
224030 Brest
Belarus

BRA BENNING Conversión de Energía S. A.
Paulo C. Anacleto [Manager – Brazil]
tel

+55 19 98270 0303

address

Campinas BRAZIL

CRO BENNING Zagreb d.o.o.
tel

0038516312280

address

Trnjanska 61
10000 Zagreb
Croatia

CRO BENNING Zagreb d.o.o.
Kresimir Kauric
tel

0038516312280

address

Trnjanska 61
10000 Zagreb
Croatia

CZE BENNING CR, s.r.o.
tel

+420 / 3 26 72 10 03

address

Zahradní ul. 894
293 06 Kosmonosy
Czech Republic

CHN BENNING Power Electronics Beijing Co., Ltd.
tel

+86 (0) 10 / 61 56 85 88

fax

+86 (0) 10 / 61 50 62 00

address

No. 6 Guangyuan Dongjie
Tongzhou Industrial
Development Zone
101113 Beijing
P.R. China

FRA BENNING conversion d’énergie
tel

+33 (0) / 2 32 25 23 94

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Nicolas Rougerie [Sales Manager France]
tel

+33 (0) 2 32 25 14 26

mobile

+33 (0) 6 46 71 42 60

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Isabelle Guillot [Sales Executive for Spares and testing instruments for France, Africa & Middle East]
tel

+33 (0) 2 32 25 12 72

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

ARE BENNING Power Systems Middle East
Aznad Khaleel [Sales Manager for Saudi Arabia and Oil & Gaz Middle East]
tel

+971 (0) 2 5463063

mobile

+971 (0) 50 1766972

address

Unit No. 225, Second Floor - Al Fahim Building,
10th Street - Block M4 Mussafah
Abu Dhabi
UAE

FRA BENNING conversion d’énergie
Soufiane Aït Amara [Sales Director France & Africa]
tel

+33 (0) 2 77 68 60 18

mobile

+33 (0) 6 42 71 36 38

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Aziz Saber [Sales Manager Africa]
tel

+33 2 77 68 60 14

mobile

+33 6 88 35 23 46

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

ARE BENNING Power Systems Middle East
Hari Kumar Raman Pillai [Managing Director for Middle East]
tel

+971 (0) 2 5463063

mobile

+971 545 987 987

address

Unit No. 225, Second Floor - Al Fahim Building,
10th Street - Block M4 Mussafah
Abu Dhabi
UAE

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Info
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Service
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Sales
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Service
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GRE BENNING Hellas
BENNING Hellas
tel

+30 210 5741137

fax

+30 210 5782554

web

www.benning.gr

address

Chanion 1, Lykovrisi
141 23 Athens
Greece

HUN BENNING Kft. Power Electronics
tel

+36 (0) 33 / 50 76 00

address

Rákóczi út 145
2541 Lábatlan
Hungary

IRL Laor Energy (1993) L.T.D.
tel

+972 9 8912232

web

http://laor-energy.com

address

POB 5026
North Industrial Zone
60920 KADIMA

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Giuliano Rossi
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Antonio Romeo [Area Manager]
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Alessandro Nalbone [Managing Director]
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

NED BENNING NL branch of BENNING Vertriebsges. mbH
Technical Support & Service
tel

+31 (0) 30 / 6 34 60 13

address

Peppelkade 42
3992 AK Houten
Netherlands

NED BENNING NL branch of BENNING Vertriebsges. mbH
tel

+31 (0) 30 / 6 34 60 10

address

Peppelkade 42
3992 AK Houten
Netherlands

POL BENNING Power Electronics Sp. z o.o.
tel

+48 (0) 22 / 7 57 84 53

address

Korczunkowa 30
05-503 Glosków
Poland

SRB BENNING Power Electronics doo
tel

+381 11 3 16 14 29

address

Dunavskih Virova 5
11186 Beograd
Serbia

SIN BENNING Power Electronics Pte Ltd
tel

+65 / 68 44 31 33

address

85, Defu Lane 10
#05-00
Singapore 539218

SIN BENNING Power Electronics Pte Ltd
tel

+65 / 68 44 31 33

address

85, Defu Lane 10
#05-00
Singapore 539218

ESP BENNING Conversión de Energía S.A.
tel

+34 91 / 6 04 81 10

address

C/Pico de Santa Catalina 2
Pol. Ind. Los Linares
28970 Humanes, Madrid
Spain

SWE BENNING Sweden AB
Order och leveransinformation
tel

+46 (8) 623 95 16

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
Teknisk support, reservdelar
tel

+46 (8) 623 95 89

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
tel

+46 (8) 6239500

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Sweden

SWE BENNING Sweden AB
Försäljning
tel

+46 (8) 623 95 79

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

DNK SCANPOTEC APS
tel

+45 72 44 90 90

mobile

+45 25 21 32 30

address

Centervej 32A
4180 Soroe
Denmark

SVK BENNING Slovensko, s.r.o.
Richard Karaffa
tel

+421 244 459 942

mobile

+421 918 979 900

address

Sliačska 1
831 02 Bratislava
Slovak Republic

SVK BENNING Slovensko, s.r.o.
tel

+421 (0) 2 / 44 45 99 42

address

Sliačska 1
831 02 Bratislava
Slovak Republic

SUI BENNING Power Electronics GmbH
tel

+41 (0) 44 / 8 05 75 75

fax

+41 (0) 44 / 8 05 75 80

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Jürg Badertscher
tel

+41 44 805 75 81

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Pantelis Tasikas
tel

+41 44 805 75 74

fax

+41 44 805 75 80

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

TUR BENNING POWER ELEKTRONİK Ltd. Şti.
Kenan Bilgin
tel

+90 216 4457146

address

Uğurmumcu Mh. Akşemsettin cd.
No:56 Aslı Bahçe Sitesi
K:1 D:27 / 34882
Kartal / ISTANBUL
Turkey

UKR BENNING Power Electronics
tel

+38044 5014045

address

3 Sim'yi Sosninykh str.
03148 Kyiv
Ukraine

BGR Marpex Ltd.
tel

+359 2 964 0840

mobile

+359 888 408 854

fax

+359 2 964 0860

address

67,Cherni vrah Blvd
1407 Sofia
Bulgaria

KAZ Benning Power Electronics Central Asia LLP
Yerzhan Seidahkmetov
tel

+7 701 220 14 18

web

www.benning.kz

address

Al Farabi Avenue 17,
Nurly Tau, 4B, 1601
050051 Almaty
Kazakhstan

MKD
tel

+389 (2) 3052780102

address

Str. Partizanski odredi 155-1/78
1000 Skopje
North Macedonia