Sektorer för industriella likriktare, industriella växelriktare, stationära industriella strömförsörjningar, UPS-system

Industriella kraftförsörjningssystem
AC, DC, AC/DC, DC/DC, DC/AC

Läs mer ...

Industriell strömförsörjning - maximal tillgänglighet och effektivitet

I decennier har BENNING levererat modulära AC- och DC-strömförsörjningar för batteriuppbackad strömförsörjning av elektroniska system inom telekommunikation, industri, medicin och datateknik. Dessa inkluderar:

Modulära industriella strömförsörjningar är väletablerade även under de tuffa förhållandena i industriella applikationer, på grund av deras höga tillgänglighet, ekonomiska effektivitet och enkla service, t.ex.

Fördelar med modulära industriella nätaggregat:

 • Maximal tillgänglighet, kostnadseffektiva redundanslösningar
 • Låg volym och vikt
 • tillförlitlig modulär hot-plug-teknik
 • Korta reparationstider (MTTR)
 • Enkelt skalbar systemprestanda (betala när du växer)
 • hög energieffektivitet

Industriella likriktarsystem

Likriktarsystem och DC/DC-omvandlare

Inom många industrisektorer måste de elektriska förbrukarna som används skyddas mot fel i det allmänna nätet med hjälp av en reservströmförsörjning. För detta ändamål har likriktare parallellkopplade med batterier använts i många år.

Likriktarserie designad för att bygga tillförlitliga industriella strömförsörjningar: ADC Modular, TEBECHOP SE, THYROTRONIC, Rectifier NPP

Likriktarsystem ADC modulär

ADC-modulserien är högeffektiva modulära likriktare som är särskilt lämpade för industriellt bruk men även för strömförsörjning av telekommunikationssystem. Tillsammans med parallellkopplade bly-eller NiCd-batterier kan dessa likriktare byggas ut till batteriuppbackade reservströmförsörjningar.

Funktioner i denna likriktarserie:

 • n+1 redundans
 • Effektområde: 300W till 2400W
 • Ingång för brett spektrum: 93V - 264V utan effektreduktion
 • lämplig för alla vanliga utspänningar: 12 V, 24 V, 48 V, 60 V, 108 – 110 V, 216 – 220 V
Modulära industriella kraftkällor med BENNING likriktare serie ADC
ADC-seriens likriktare och strömförsörjningssystem
Left: 19" ADC-likriktarmodul
To the right: Modulärt DC-likriktarsystem

TEBECHOP SE likriktare och DC-omvandlare

Med produktserien TEBECHOP SE står en ny generation av högeffektiva modulära likriktare och DC-omvandlare till ditt förfogande, som möter alla behov hos känsliga och processkritiska system. I kombination med parallellkopplade bly- eller NiCd-batterier kan denna serie av likriktare utökas till batteriuppbackade reservströmförsörjningar och inkluderar:

 • 1/5 19" TEBECHOP 3000 SE likriktarmoduler med en maximal uteffekt på 1800 W eller 3000 W, täcker ett effektområde från 1800 W till 15000 W
 • konvektionskylda 1/3 19" TEBECHOP 3000 SE likriktarmoduler som är speciellt konstruerade för användning under kritiska miljöförhållanden (t.ex. damm, syra, etc.) inom den petrokemiska industrin, inom kraftdistribution och trafikteknik
 • trefas 19" industriella likriktare TEBECHOP 13500 SE för konstruktion av industriella strömförsörjningssystem med förbrukareffekteffekt > 50 kW
 • och 1/5 19" breda DC-omvandlare som är baserade på samma mekaniska plattform och kan därför enkelt integreras i vanliga industriella strömförsörjningssystem
Modulära industriella reservströmförsörjningar med BENNING likriktare serie TEBECHOP SE
Likriktarrack och strömförsörjningssystem typ TEBECHOP SE
Vänster: 19” likriktarmodul med fem TEBECHOP 3000 SE strömmoduler
Höger: DC strömförsörjningssystem 54 kW, (fyra likriktarmoduler TEBECHOP 13500 SE)

Maximal tillgänglighet, högsta applikations- och investeringsflexibilitet, minimerade driftskostnader

 • Design och högkvalitativa komponenter, designade för industrins tuffa förhållanden
 • n+1 (eller n+r) redundans
 • tillförlitlig hot-plug-teknik
 • Omfattande signal- och övervakningsfunktioner, t.ex. via HTML, SNMP, Modbus eller Profibus, IEC 61850
 • hög MTBF låg MTTR
 • Lätt skalbar systemprestanda
19" subrack med tre konvektionskylda BENNING-likriktare TEBECHOP 3000 SE
19" industrilikriktarmodul med tre konvektionskylda TEBECHOP 3000 SE industrilikriktarmoduler och en uteffekt på 1500 W per modul
Industrial rectifier module with 1/5 19" industrial rectifiers TEBECHOP 3000 SE
TEBECHOP SE-likriktare för säker strömförsörjning
• låg MTTR (Mean Time To Repair) och låga underhållskostnader
• Varje modul kan bytas ut på mindre än tio minuter tack vare "hot-swap"-möjlighet

Industriell likriktare THYROTRONIC

THYROTRONIC industrrilikriktarserien är särskilt anpassad till batteriuppbackad likströmsförsörjning och erbjuder, förutom stor tillförlitlighet, ett omfattande signal- och övervakningskoncept.

Dessa robusta monoblocklikriktarsystem är designade som en industriell strömförsörjning och arbetar med en elektroniskt styrd utgångskarakteristik (IU-karakteristik enligt DIN 41773). Typiska användningsområden för dessa tyristorstyrda reservkraftaggregat är:

Två av de robusta BENNING THYROTRONIC industriella kraftförsörjningssystemen
Monoblock industriella kraftsystem av typen THYROTRONIC
• Industriella likriktarsystem med fulstyrd trefas tyristorbrygga
• galvaniskt isolerad, strömförsörjning med effektområde 0,6 kW - 1 MW

Strömförsörjning för kärnkraftsindustrin

Elektroniskt styrda likriktarsystem bildar tillsammans med lämpliga bly- eller NiCd-batterier säkra strömförsörjningssystem som förser vitala laster i kärnkraftverket med el både när nätet är tillgängligt och vid nätavbrott.

Dessa inkluderar:

 • Styrteknik för kraftverk
 • Signalerings-, styr- och skyddselektronik
 • Telemetri och fjärrstyrningsteknik
 • DC och AC motorer
 • Magnetventiler

Dessa BENNING-likriktare kan användas för kraftförsörjning i konventionella kol-, gas- eller vattenkraftverk samt i kärnkraftverk.

Caption: Strömförsörjning från BENNING - säkerhet dygnet runt

 • Designad för att försörja kraftverk i jordbävningsutsatta områden
 • Användning av specialskåp som är godkända som jordbävningssäkra

Industriella växelriktarsystem

Växelriktare för säkra industriella strömförsörjningar

Störningar i det allmänna elnätet kan inte förhindras på grund av återkopplingseffekterna då storförbrukare slår på eller av vid förbrukningstoppar och på grund av blixtnedslag. Statiska växelriktare används i allt större utsträckning för att försörja laster som kräver växelspänning som är opåverkad av störningar i det allmänna nätet, t.ex. för strömförsörjning av:

Inverterserie: INVERTRONIC, INVERTRONIC compact, INVERTRONIC modular, KKW-växelriktare

Växelriktare en och trefas

Med dessa industriella växelriktare är mycket robusta en- och trefasiga IGBT-växelriktarsystem (effektområde 10 kVA - 200 kVA) tillgängliga för tuffa industriella tillämpningar, till exempel som:

Dessa växelriktare är anslutna till batteriuppbackade DC-nät och levererar tillförlitligt kritiska belastningar med ström av god kvalitet. Den befintliga batteri- och likriktarinfrastrukturen kan fortsätta att användas.

Två IGBT industriella växelriktare som utgör ett industriellt kraftsystem
INVERTRONIC Monoblock industriella kraftsystem
• En- och trefasiga IGBT industriella invertersystem
• galvaniskt isolerad, strömförsörjning med effektområde 10 kVA - 200 kVA

Modulära 19" växelriktare

Med den växelriktarserien INVERTRONIC Compact erbjuder BENNING säkra och kostnadseffektiva, enfasiga, modulära växelriktarsystem. I kombination med TEBECHOP SE modulära likriktarsystem är slutprodukten en flexibel, anpassningsbar och kostnadseffektiv plattform för att installera kompletta batteriuppbackade reservströmförsörjningar med maximal tillgänglighet. Dessa industriella strömförsörjningar kännetecknas av:

 • n+1 redundans
 • autonoma växelriktarmoduler (hot plug)
 • omfattande larm- och övervakningsfunktioner
 • Statisk switch och servicebypass som separata hot-pluggmoduler
 • galvanisk isolation
Blockschema som visar den modulära arkitekturen för det industriella strömförsörjningssystemet
Industriellt strömförsörjningssystem med modulär arkitektur; blockschema med modulära likriktare, växelriktare och DC-omvandlare

Trafas 19" växelriktare

Jämfört med trefas monoblocksystem har INVERTRONIC modulära växelriktare lägre volym och vikt. Med n+1 redundans resulterar parallellkopplingen av växelriktarmodulerna i strömförsörjningssystem med maximal tillgänglighet och ett effektområde på 10 kVA – 180 kVA. Fördelar med dessa växelriktare vid installation av industriella strömförsörjningar:

 • Enkelt skalbara system
 • varje 19" invertermodul har sin egen statiska switch (SBS)
 • Kort MTTR (Mean Time To Repair)
 • Högsta tillgänglighet genom n+1 redundans
 • mycket energieffektiv på grund av god systemeffektivitetsfaktor även i dellastområdet
 • lägre systemvolym och vikt minskar det nödvändiga utrymmet och förenklar transport och installation av systemet
Växelriktare (90 kVA) och en modul för installation av industriella strömförsörjningar
INVERTRONIC modulärt trefas växelriktarsystem
Left: 19" växelriktarrack
Right: Modulärt växelriktarsystem för byggnation av av industriella strömförsörjningar

Växelriktare för kärnkraftsindustrin

Dessa en- och trefas växelriktarsystem uppfyller de rigorösa säkerhetskraven för kraftförsörjningssystem installerade i kärnkraftverk (NPP). De är designade för en livsläng om mer än 40 år. Växelriktarna är byggda och testade enligt kvalitetskraven för 1-E kärnkraftverkstillämpningar.

Funktioner hos dessa strömförsörjningssystem

 • En- och trefassystem
 • Extremt dimensionerad
 • Effektområde 5 kVA – 400 kVA
 • Pålitlig i drift
 • Galvanisk isolation
 • Överlägsen strömkvalitet

Caption: kärnkraftverksväxelriktare - säkerhet dygnet runt

 • utformad för att försörja kärnkraftverk i jordbävningsutsatta områden
 • Användning av robusta skåp som är godkända som jordbävningssäkra

Industriella UPS system

UPS-system enfas och trefas

Ett statiskt UPS-system har inte bara till uppgift att försörja de anslutna lasterna kontinuerligt och utan avbrott, utan bör också uppnå en betydande förbättring av spänning och frekvenskvalitet jämfört med det normala nätet. Maximal tillgänglighet och ekonomisk drift är viktiga urvalskriterier, speciellt för stora UPS-system. BENNINGs produktlinjer ENERTRONIC modular och ENERTRONIC uppfyller dessa krav.

Dessa BENNING UPS-system används som strömförsörjning inom följande sektorer:

 • I petrokemiska anläggningar och raffinaderier
 • I kraftverk och transformatorstationer
 • Till processdatorer
 • För kontrollrum och SCADA-system

UPS-system Serier: ENERTRONIC modulär och ENERTRONIC I

UPS systems Serier: ENERTRONIC modulär and ENERTRONIC I
UPS-system Serier: ENERTRONIC modular och ENERTRONIC I

UPS-system ENERTRONIC I

UPS ENERTRONIC I uppfyller den högsta UPS-klassificeringen VFI SS 111 enligt IEC / EN 62040-3 och står för maximal säkerhet och ekonomisk effektivitet, baserat på följande egenskaper:

 • Ineffektfaktor på ≥ 0,99
 • Nätstörningar (THDi) < 5 %
 • Hög spänningsstabilitet, även vid stora belastningsförändringar
 • Särskilt lämplig för icke-linjära laster
 • Statisk switch (EUE) och intern servicebypass
 • Omfattande larm- och övervakningsfunktioner

Detta robusta UPS-system används för att försörja petrokemiska anläggningar, kraftverk, transformatorstationer och mer.

ENERTRONIC I UPS-system som strömförsörjningssystem med IP21
UPS-system ENERTRONIC I med pekskärm
• En- och trefas UPS-systemdesign för industriella applikationer
• Galvaniskt isolerat UPS-system för säker strömförsörjning

UPS ENERTRONIC modular SE

I processkritiska applikationer får tillförlitligheten hos ett UPS-system inte äventyras av besparingar. Därför är varje ENERTRONIC modulär SEUPS-modul en mycket effektiv online-UPS (VFI-SS-111). UPS-systemet uppnår en tillgänglighet på 99,9999 %.

Huvuddrag:

 • Mycket kort reparationstid (MTTR)
 • Hot-swap
 • n+1 redundans
 • Ingen enda systemkriotisk felpunkt
 • Redundanta kretsar i varje modul
 • Decentraliserad parallell arkitektur
 • Upp till 99% verkningsgrad
 • Enkelt skalbar upp till 1000kW
 • Ineffektfaktor ≥ 0,99
 • Mycket hög överlastkapacitet
Modulärt UPS-system (VFI-SS-111) för industriella applikationer
UPS System ENERTRONIC modulär SE
19" UPS-modul till en mycket effektiv online-UPS
ENERTRONIC modulärr SE, 40 kW modul

Caption: Bildtext: Video av UPS-systemet ENERTRONIC modulär SE

 • Varje UPS-modul är en mycket effektiv online-UPS (VFI-SS-111)
 • Total Ingångs distorsion (THDi) < 3 %, Ingångs effektfaktor ≥ 0,99"

Hybrid UPS energilagringssystem för industriellt bruk

Bye-bye strömavbrott: Energilagring med EMS och UPS-funktion

UPS-aktiverade lagringssystem erbjuder ekonomisk effektivitet och snabb återbetalning i kombination med säkerhet för den kritiska belastningen.

De kritiska belastningarna skyddas från nätstörningar av UPS:en. Samtidigt tar systemet på sig lasthanteringsuppgifter i samband med energiledningssystemet "on-board" (EMS) och kan därför generera en hög ekonomisk ytterligare nytta jämfört med system utan lagringsfunktion.

Hybrid UPS energilagringssystem, fristående drift, med EMS, blockschema
Systemöversikt: UPS ENERTRONIC modulär lagring / kan användas fristående
UPS-kompatibelt lagringssystem, UPS-system, energilagring, pekskärm
UPS-kompatibelt lagringssystem ENERTRONIC modulär lagring med pekskärm

ENERTRONIC modular storage kombinerar energilagring, UPS och energiledningssystem (EMS). Den kan konfigureras individuellt, ökar effektiviteten, minskar dina driftskostnader och maximerar driftssäkerheten.

Fördelar med detta UPS energilagringssystem:

 • Lagrar PV-energi och använder den flexibelt
 • Nätstabilisering genom lastbalansering (peak-shaving) och primär styreffekt
 • Försörjning av snabbladdare utan uppfimensionering av nätanslutning
 • Black--start och ödrift
 • Minskar energi- och driftskostnader

Modernisering eller ombyggnad lönar sig, t.ex. som en del av en eftermontering av befintlig UPS eller lagringssystem (bly-/litiumjonbatterier). Detta är goda nyheter för alla operatörer av ENERTRONIC modulära SE UPS-system, eftersom dessa system kan dra full nytta av energilagringsfunktionerna som en del av en uppgradering.

Tekniska artiklar och framgångsberättelser

Batteri - USV - ENERTRONIC Modular Storage - Hybrid energilagringssystem

Är smarta UPS-lagringskombinationer nyckeln till energirevolutionen?

Batteriuppbackade UPS-system har använts framgångsrikt i många år inom olika marknadssegment, inklusive inom industri, telekommunikation och IT, för att skydda kritiska konsumenter. Samtidigt har en mängd olika nätanslutna energilagringssystem vuxit fram under de senaste åren, drivna av användningen av regenerativa energikällor som solceller.

Läs mer
Hantering av toppbelastningar - ENERTRONIC Modular Storage - Hybrid energilagringssystem

Aktiv topplasthantering i kombination med UPS-funktionalitet ger teknisk och ekonomisk säkerhet

Baserat på beprövade industriella UPS-system erbjuder BENNING en modulär arkitektur för att sätta upp ekonomiska energilagringssystem, både för elnätet och för självstyrda system. Dessa täcker ett effektområde på upp till en megawatt per inmatningspunkt. Dessutom kan större system även installeras med ytterligare inmatningspunkter inom en balanseringsgrupp. Inom ramen för en nyckelfärdig lösning ser BENNING sig inte bara som en hårdvarutillverkare utan också som en systemintegratör baserad på partnerskap.

Läs mer
Biogaskraftverk - ENERTRONIC Modular Storage - Hybrid energilagringssystem

"Optimering av lönsamheten för ett biogaskraftverk genom intelligent användning av ekologiskt genererad energi och smart nätverkande av alla inblandade system."

Intervju med Claus Kirmaier, chef för Sydtyskland, BENNING om användningen av ett hybrid UPS-energilagringssystem hos Biogas Gröber Ruf GmbH & Co. KG.

Läs mer

Kontakt

Kontaktförfrågan

Om du behöver hjälp med att välja rätt produkt för dig eller har andra frågor, låt oss ge dig råd – ring eller maila oss:

Detaljerad information om hantering av användardata finns i vår dataskyddsdeklaration.

Addera 5 och 7.
Industriell strömförsörjning; exempel på en monoblock likriktare typ THYTROTRONIC och ett modulärt strömförsörjningssystem med 19" likriktare och TEBECHOP SE typ DC/DC omvandlare

BENNING - din kontakt för industriella likriktare, industriella växelriktare, industriella UPS-system och AC, DC strömförsörjningssystem. Vänligen kontakta oss! Dra nytta av modern kraftelektronik och flexibel skalbarhet samt vår allsidiga service och kvalitet Made in Germany för industriell strömförsörjning.

Din kontaktperson

Var kommer du ifrån? Välj ditt ursprungsland i listan nedan för att snabbt hitta din personliga kontaktperson.

BENNING Dotterbolag - Vyberte svoje potenciálne kontakty kliknutím na jeho príznak.

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
tel

+49 2871 930

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Nord
tel

+49 33708 31874

fax

+49 33708 31876

address

Ludwig-Erhard-Ring 18a
15827 Dahlewitz
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung West
tel

+49 2871 93513

fax

+49 2871 936513

address

Auf der Brede 60
42477 Radevormwald
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Ost
tel

+49 35245 728544

tel

+49 172 2859286

address

01665 Klipphausen
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Süd
tel

+49 8332 936363

fax

+49 8332 936364

address

Bahnhofstr. 26
87749 Hawangen
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Soest
tel

+49 2921 9819020

fax

+49 2871 936211

address

59494 Soest
Germany

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Technical Support Hotline
tel

+1 800 910 3601

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Services Support
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
BENNING US Sales
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Customer Helpdesk
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

ARG BENNING Conversion de Energía
Ricardo Hartbrecht
tel

+54 911 4937 4987

address

(B1653CIO) Villa Ballester,
BUENOS AIRES

AUT BENNING GmbH Elektrotechnik und Elektronik
Vertrieb Österreich
tel

+43 (0) 2242-32416-0

web

www.benning.at

address

Eduard-Klinger-Str. 9
3423 St. Andrä-Wördern
Austria

BEL BENNING Belgium branch of BENNING Vertriebsges. mbH
tel

+32 (0) 2 / 5 82 87 85

address

Wayenborgstraat 19
2800 Mechelen
Belgium

BEL BENNING Belgium branch of BENNING Vertriebsges. mbH
Technical Support & Service
tel

+32 (0) 2 / 5 82 87 85

address

Wayenborgstraat 19
2800 Mechelen
Belgium

BLR OOO «BENNING Elektrotechnik und Elektronik»
tel

+375 162 512 512

address

Masherova Ave., 6A, 1003
224030 Brest
Belarus

BRA BENNING Conversión de Energía S. A.
Paulo C. Anacleto [Manager – Brazil]
tel

+55 19 98270 0303

address

Campinas BRAZIL

CRO BENNING Zagreb d.o.o.
tel

0038516312280

address

Trnjanska 61
10000 Zagreb
Croatia

CRO BENNING Zagreb d.o.o.
Kresimir Kauric
tel

0038516312280

address

Trnjanska 61
10000 Zagreb
Croatia

CZE BENNING CR, s.r.o.
tel

+420 / 3 26 72 10 03

address

Zahradní ul. 894
293 06 Kosmonosy
Czech Republic

CHN BENNING Power Electronics Beijing Co., Ltd.
tel

+86 (0) 10 / 61 56 85 88

fax

+86 (0) 10 / 61 50 62 00

address

No. 6 Guangyuan Dongjie
Tongzhou Industrial
Development Zone
101113 Beijing
P.R. China

FRA BENNING conversion d’énergie
tel

+33 (0) / 2 32 25 23 94

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Mathieu Tanguy After Sales Service
tel

+33 (0) 2 32 25 12 37

mobile

+33 (0) 6 40 44 29 54

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Nicolas Rougerie [Sales Manager France]
tel

+33 (0) 2 32 25 14 26

mobile

+33 (0) 6 46 71 42 60

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Isabelle Guillot [Sales Executive for Spares and testing instruments for France, Africa & Middle East]
tel

+33 (0) 2 32 25 12 72

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

ARE BENNING Power Systems Middle East
Aznad Khaleel [Sales Manager for Saudi Arabia and Oil & Gaz Middle East]
tel

+971 (0) 2 5463063

mobile

+971 (0) 50 1766972

address

Unit No. 225, Second Floor - Al Fahim Building,
10th Street - Block M4 Mussafah
Abu Dhabi
UAE

FRA BENNING conversion d’énergie
Soufiane Aït Amara [Sales Director France & Africa]
tel

+33 (0) 2 77 68 60 18

mobile

+33 (0) 6 42 71 36 38

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Aziz Saber [Sales Manager Africa]
tel

+33 2 77 68 60 14

mobile

+33 6 88 35 23 46

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

ARE BENNING Power Systems Middle East
Hari Kumar Raman Pillai [Managing Director for Middle East]
tel

+971 (0) 2 5463063

mobile

+971 545 987 987

address

Unit No. 225, Second Floor - Al Fahim Building,
10th Street - Block M4 Mussafah
Abu Dhabi
UAE

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Info
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Service
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Sales
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Service
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GRE BENNING Hellas
BENNING Hellas
tel

+30 210 5741137

fax

+30 210 5782554

web

www.benning.gr

address

Chanion 1, Lykovrisi
141 23 Athens
Greece

HUN BENNING Kft. Power Electronics
tel

+36 (0) 33 / 50 76 00

address

Rákóczi út 145
2541 Lábatlan
Hungary

IRL Laor Energy (1993) L.T.D.
tel

+972 9 8912232

web

http://laor-energy.com

address

POB 5026
North Industrial Zone
60920 KADIMA

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Giuliano Rossi
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Antonio Romeo [Area Manager]
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Alessandro Nalbone [Managing Director]
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

NED BENNING NL branch of BENNING Vertriebsges. mbH
Technical Support & Service
tel

+31 (0) 30 / 6 34 60 13

address

Peppelkade 42
3992 AK Houten
Netherlands

NED BENNING NL branch of BENNING Vertriebsges. mbH
tel

+31 (0) 30 / 6 34 60 10

address

Peppelkade 42
3992 AK Houten
Netherlands

POL BENNING Power Electronics Sp. z o.o.
tel

+48 (0) 22 / 7 57 84 53

address

Korczunkowa 30
05-503 Glosków
Poland

POL BENNING Power Electronics Sp. z o.o.
Piotr Białoskórski
tel

48502189036

web

www.benning.biz

address

Korczunkowa 30
05-503 Glosków
Poland

SRB BENNING Power Electronics doo
tel

+381 11 3 16 14 29

address

Dunavskih Virova 5
11186 Beograd
Serbia

SIN BENNING Power Electronics Pte Ltd
tel

+65 / 68 44 31 33

address

85, Defu Lane 10
#05-00
Singapore 539218

SIN BENNING Power Electronics Pte Ltd
tel

+65 / 68 44 31 33

address

85, Defu Lane 10
#05-00
Singapore 539218

ESP BENNING Conversión de Energía S.A.
tel

+34 91 / 6 04 81 10

address

C/Pico de Santa Catalina 2
Pol. Ind. Los Linares
28970 Humanes, Madrid
Spain

SWE BENNING Sweden AB
Order och leveransinformation
tel

+46 (8) 623 95 16

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
Teknisk support, reservdelar
tel

+46 (8) 623 95 89

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
tel

+46 (8) 6239500

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Sweden

SWE BENNING Sweden AB
Försäljning
tel

+46 (8) 623 95 79

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

DNK SCANPOTEC APS
tel

+45 72 44 90 90

mobile

+45 25 21 32 30

address

Centervej 32A
4180 Soroe
Denmark

SVK BENNING Slovensko, s.r.o.
Richard Karaffa
tel

+421 244 459 942

mobile

+421 918 979 900

address

Sliačska 1
831 02 Bratislava
Slovak Republic

SVK BENNING Slovensko, s.r.o.
tel

+421 (0) 2 / 44 45 99 42

address

Sliačska 1
831 02 Bratislava
Slovak Republic

SUI BENNING Power Electronics GmbH
tel

+41 (0) 44 / 8 05 75 75

fax

+41 (0) 44 / 8 05 75 80

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Jürg Badertscher
tel

+41 44 805 75 81

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Thomas Wildhaber
tel

+41 44 805 75 76

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Pantelis Tasikas
tel

+41 44 805 75 74

fax

+41 44 805 75 80

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

TUR BENNING POWER ELEKTRONİK Ltd. Şti.
Kenan Bilgin
tel

+90 216 4457146

address

Uğurmumcu Mh. Akşemsettin cd.
No:56 Aslı Bahçe Sitesi
K:1 D:27 / 34882
Kartal / ISTANBUL
Turkey

UKR BENNING Power Electronics
tel

+38044 5014045

address

3 Sim'yi Sosninykh str.
03148 Kyiv
Ukraine

BGR Marpex Ltd.
tel

+359 2 964 0840

mobile

+359 888 408 854

fax

+359 2 964 0860

address

67,Cherni vrah Blvd
1407 Sofia
Bulgaria

KAZ Benning Power Electronics Central Asia LLP
Yerzhan Seidahkmetov
tel

+7 701 220 14 18

web

www.benning.kz

address

Al Farabi Avenue 17,
Nurly Tau, 4B, 1601
050051 Almaty
Kazakhstan

MKD
tel

+389 (2) 3052780102

address

Str. Partizanski odredi 155-1/78
1000 Skopje
North Macedonia