ENERTRONIC I Collage industriell version

UPS ENERTRONIC I

 • För industriella applikationer
 • Enfas och trefas utgång
 • Tillförlitlig
 • Ekonomisk
Läs mer ...
BENNING ENERTRONIC I kapsling och pekskärm i närbild

Tillförlitlig teknologi

UPS ENERTRONIC I – 10 to 500 kVA

Upprätthåller driften på ett säkert sätt – även i händelse av störningar eller fel i nätet

Informations- och datateknologier samt allt mer automatiserade produktionsprocesser med komplexa datanätverk (Industry 4.0) kräver en pålitlig och problemfri strömförsörjning.

För försörjning av kritiska förbrukare, som kräver en spänning oberoende av störningar i det offentliga nätet, såsom Petrokemiska anläggningar, Raffinaderier, Kraftverk och Transformatorstationer, bör därför Processdatorer, Kontrollrum och SCADA-system använda robusta, avbrottsfria strömförsörjningar (UPS).

Maximal säkerhet och ekonomisk effektivitet

UPS ENERTRONIC I uppfyller den högsta UPS-klassificeringen VFI SS 111 enligt IEC / EN 62040-3 och står för maximal säkerhet och ekonomisk effektivitet, baserat på följande funktioner:

 • IGBT halvledare i likriktaren och växelriktaren
 • Effektfaktor på ≥ 0,99
 • Distorsion (THDi) < 5 %
 • Utmärkta regleregenskaper för högspänningsstabilitet, även vid stora belastningsförändringar
 • Statisk switch (SBS) och intern servicebypass
 • Omfattande rapporterings- och övervakningsfunktioner
Hög kortslutningsström

Som option kan växelriktaren designas för en trefas kortslutningsström på upp till 4 x I-Nominell (ENERTRONIC I 3-3: 1ph 7 x IN, 3ph 4 x IN eller ENERTRONIC I 3-1: 1ph 6 x IN). Beroende på effekt kan en större kapsling krävas.

Förbättring av spänning och frekvenskvalitet

Det statiska UPS-systemet har inte bara till uppgift att försörja de anslutna lasterna kontinuerligt och utan avbrott, utan ger också en betydande förbättring av spänning och frekvenskvalitet jämfört med det allmänna nätet.

Skalbar och redundant

Upp till 8 enheter av ENERTRONIC I-serien kan parallellkopplas för redundansändamål eller för att öka effekten. Den fungerar med en aktiv lastdelningsfunktion i aktivt och passivt masterläge.

UPS ENERTRONIC I – för ökad säkerhet

På grund av den höga belastningen på det allmänna elnätet som orsakas av återkoppling från stora konsumenter, tillslag under perioder med hög förbrukning eller blixtnedslag, kan störningar inte förhindras. Detta resulterar i spänningsfall och toppar samt transienter i det allmänna elnätets spänning.

Genom att lita på ett BENNING UPS-system väljer du en högkvalitativ produkt från en av världens ledande tillverkare av AC- och DC-strömförsörjning.

Utformad för att möta industrins behov

Industriella anläggningar
Tillförlitlig & ekonomisk
 • UPS-klassificering VFI SS 111 enligt IEC / EN 62040-3
 • Utmärkta regleregenskaper för högsta spänningsstabilitet, även vid stora belastningsförändringar
 • Skydd för processdatorer och SCADA-system
Energileverantörer och nätoperatörer
UPS-system strömförsörjning kraftstolpe i blått
Garantera nätstabilitet och leveranssäkerhet med ett UPS-system för driftkritiska processer
 • Säker och tillförlitlig
 • Omfattande rapporterings- och övervakningsfunktioner
 • Idealisk för användning i kraftverk och transformatorstationer (kontrollrum, SCADA-system)
Petrokemiska anläggningar och raffinaderier
Yokkaichi industrikomplex, nattvy över fabriken
För tuffa miljöförhållanden, byggd av robusta komponenter
 • IGBT halvledare i likriktaren och växelriktaren
 • Statisk switch (SBS) och intern servicebypass
 • Omfattande rapporterings- och övervakningsfunktioner
Data/IT
Arbetaren sitter framför en IT-kontrollpanel
UPS ENERTRONIC I uppfyller högsta UPS-klassificering VFI SS 111 enligt IEC / EN 62040-3 och står för maximal säkerhet, ekonomisk effektivitet och utmärkt spänningsstabilitet t.ex. för:
 • Kontrollrum
 • Processdatorer
 • SCADA-system
Transport och trafik
Pålitlig när det gäller, perfekt för säker strömförsörjning av kontrollrum och SCADA-system.
 • Utmärkta regleregenskaper för högspänningsstabilitet, även vid stora belastningsförändringar
 • Statisk switch (SBS) och intern servicebypass
 • Omfattande rapporterings- och övervakningsfunktioner
UPS ENERTRONIC I broschyr på ett skrivbord med kaffe och BENNING-penna
Avbrottsfri strömförsörjning med enfas och trefas utgång, idealisk för t.ex.:
 • Petrokemiska anläggningar, raffinaderier
 • Kraftverk och transformatorstationer
 • Processdatorer, kontrollrum och SCADA-system

Byggd av robusta, pålitliga komponenter

Collage UPS utrustning – olja och gas

Vid normal drift försörjs förbrukaren genom ingångstransformatorn – likriktaren - växelriktaren och utgångstransformatorn.

Modern kraftelektronik för ekonomisk drift

Likriktare

Likriktarbrygga med IGBT halvledare
Likriktaren består av en IGBT-halvledarlikriktarbrygga med effektfaktorkorrigering (effektfaktor = 1), som omvandlar trefasmatningsspänningen till en reglerad likspänning för att mata växelriktaren. Samtidigt laddas det anslutna batteriet med hålladdning för optimal livslängd.
Likriktaren är dimensionerad så att den samtidigt kan försörja den fullastade växelriktaren och efter ett nätavbrott ladda det urladdade batteriet till ca. 95 % av batterikapaciteten på en tid av ca. 12 timmar.

Startfördröjning med mjukstart
Likriktaren har en startfördröjning med mjukstart för att rampa upp startströmmen efter ett nätavbrott.
När parallella system slås på igen, aktiveras automatiskt en serietillkopplingsfördröjning för att begränsa inkopplingsströmmen till en enskild likriktare.

Laddström och laddspänning
Likriktaren ställs in med laddningsström och spänningsnivåer enligt batterileverantörens specifikationer. En temperaturkompenserad laddningskarakteristik kan integreras som tillval.

Tyristorlikriktare (SCR) valfritt
I stället för IGBT-likriktaren kan en tyristorlikriktare (SCR) väljas som tillval. Detta kan kräva ytterligare ingångsfilter beroende på den THDi krav.

Växelriktare

Sinusformad optimerad pulsbreddskontroll
I växelriktaren omvandlas DC-spänningen till enfasspänning (ENERTRONIC I 3-1) eller trefasspänning (ENERTRONIC I 3-3) med hjälp av sinusformad optimerad pulsbreddsstyrning via IGBT-halvledarna och isolerande utgångstransformator.

Utmärkta dynamiska egenskaper vid laständringar
På grund av den höga omriktarfrekvensen i förhållande till grundfrekvensen samt den optimala styrningen av pulsbredden uppnås en mycket god verkningsgrad och en mycket låg distorsionsfaktor med icke-linjär belastning även i dellastområdet. Detta ger också det utmärkt dynamiskt beteendet då lasten ändras.

Batteriövervakning och automatisk omkoppling
I händelse av strömavbrott eller fel, används batteriet som är anslutet till DC-ingången automatiskt för att försörja lasten utan avbrott. Urladdningen av batteriet indikeras. Om tröskeln för lägsta batterispänning nås, stängs omriktaren av automatiskt och ett meddelande visas strax innan nivån för avstängning.

En automatisk omkoppling av lasterna till bypass-nätet eller motsvarande sker då växelriktarens utspänning inte längre garanteras inom de angivna toleranserna.

Statisk switch (SBS)

Olika omkopplingsmöjligheter
Den statiska switchen (SBS) gör det möjligt att koppla om lasterna till nätspänning (bypass-nät) utan avbrott – i enlighet med de specificerade toleranserna. Växlingen kan utföras automatiskt med en styrsignal eller manuellt med hjälp av en knapp.

Säker drift och funktionalitet
Övervakningen är autonom och förhindrar felaktig funktion av systemet såväl som eventuella ologiska kopplingsfunktioner hos SBS. Till exempel är all avbrottsfri omkoppling, vare sig den är automatisk eller manuell, endast möjlig om växelriktarens spänning, frekvens och fasläge är synkroniserade med bypass-nätet. Nätfrekvensavvikelser som ligger utanför de angivna toleranserna blockerar omkoppling eller, vid växelriktarfel, växling med avbrott.

SBS består av en statisk, mikroprocessorstyrd och antiparallell tyristor som i nätbypass automatiskt kopplar de anslutna lasterna till elnätet utan avbrott om utspänningen avviker från de inställda värdena. Den kopplar automatiskt tillbaka belastningen till växelriktaren när en överbelastning eller kortslutning har inträffat och normal drift är tillgänglig igen.

Manual bypass

Internal manual bypass
UPS-systemet är utrustat med en intern underhållsbypass (manuell bypass) med en manuellt manövrerad strömbrytare. Förbrukarna försörjs sedan direkt från nätet. Med möjlighet till ett externt manuellt bypass-skåp kan hela UPS:en strömlösas, t.ex. för återkommande tester.

Fjärrövervakningssystem MCU 3000

BENNING ENERTRONIC I pekskärm
Modern 10" pekskärm med intuitiv användarvägledning genom ett användargränssnitt optimerat av BENNING

Pekskärmen

 • Grafiskt gränssnitt med visning av energiflöde och anläggningsstatus
 • Stöd för alla vanliga skriftspråk
 • Händelseövervakning för de senaste 8000 händelserna. Komplett dokumentation av datum, tid och meddelande i klartext
 • Anpassningsbar
 • Funktionsinställning av fjärrkontrollen och justering av driftsparametrar

Kan kopplas parallellt med Group-Connector

Upp till 8 enheter av ENERTRONIC I-serien kan parallellkopplas för redundansändamål eller för att öka effekten. Den fungerar med en aktiv lastdelningsfunktion i aktivt och passivt masterläge.

Group Connector gör det möjligt att driva två UPS-system individuellt eller parallellt. Om 2x100% parallelldrift implementeras med hjälp av en kopplingsbrytare på två samlingsskenor, är det möjligt att avläsa i strömställarläget under drift via en hjälpkontakt.

När skenbrytaren är sluten fördelas belastningen till båda UPS-systemen – när skenbrytaren är öppen försörjer UPS-systemen respektive ansluten skena. En säker försörjning av lasten säkerställs därmed hela tiden.

UPS ENERTRONIC I 40 kVA och UPS ENERTRONIC I 120 kVA i en rad
UPS ENERTRONIC I 40 kVA och UPS ENERTRONIC I 120 kVA
BENNING UPS ENERTRONIC modular SE front view
ENERTRONIC modular SE

UPS-system för högsta tillgänglighet med modulär Hot-Plug Design

 • Skalbar (betala när du växer)
 • Maximal tillgänglighet för processkritiska applikationer
En kontaktperson för hela projektet
BENNING – En kontaktperson under hela produktens livscykel
 • Du får den mest ekonomiska lösningen och drar långsiktig nytta av direktlänken till BENNING som tillverkare.
 • Kvalitet tillverkad i Tyskland
IMS - Integrated Management System Logo
IMS - Integrated Management System
 • Kvalitetshantering
 • Miljöhantering
 • Arbetarskydd och hälsoskydd

Nedladdningar

Kontaktförfrågan

Om du behöver hjälp med att välja rätt produkt för dig eller har andra frågor, låt oss ge dig råd – ring eller maila oss:

Detaljerad information om hantering av användardata finns i vår dataskyddsdeklaration.

Addera 6 och 9.
BENNING ENERTRONIC I kapsling och pekskärm i närbild

BENNING - din kontakt för UPS-system, industriella UPS-system och avbrottsfri strömförsörjning. Om du vill köpa ett eller flera UPS-system, kontakta oss! Dra nytta av modern kraftelektronik och flexibel skalbarhet samt vår allsidiga service och kvalitet "Made in Germany" för UPS-system.

Kontaktpersoner

Din kontaktperson

Var kommer du ifrån? Välj ditt ursprungsland i listan nedan för att snabbt hitta din personliga kontaktperson.

BENNING Dotterbolag - Vyberte svoje potenciálne kontakty kliknutím na jeho príznak.

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
tel

+49 2871 930

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Nord
tel

+49 33708 31874

fax

+49 33708 31876

address

Ludwig-Erhard-Ring 18a
15827 Dahlewitz
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung West
tel

+49 2871 93513

fax

+49 2871 936513

address

Auf der Brede 60
42477 Radevormwald
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Ost
tel

+49 35245 728544

tel

+49 172 2859286

address

01665 Klipphausen
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Süd
tel

+49 8332 936363

fax

+49 8332 936364

address

Bahnhofstr. 26
87749 Hawangen
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Soest
tel

+49 2921 9819020

fax

+49 2871 936211

address

59494 Soest
Germany

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Technical Support Hotline
tel

+1 800 910 3601

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Services Support
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
BENNING US Sales
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Customer Helpdesk
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

ARG BENNING Conversion de Energía
Ricardo Hartbrecht
tel

+54 911 4937 4987

address

(B1653CIO) Villa Ballester,
BUENOS AIRES

AUT BENNING GmbH Elektrotechnik und Elektronik
Vertrieb Österreich
tel

+43 (0) 2242-32416-0

web

www.benning.at

address

Eduard-Klinger-Str. 9
3423 St. Andrä-Wördern
Austria

BEL BENNING Belgium branch of BENNING Vertriebsges. mbH
tel

+32 (0) 2 / 5 82 87 85

address

Wayenborgstraat 19
2800 Mechelen
Belgium

BEL BENNING Belgium branch of BENNING Vertriebsges. mbH
Technical Support & Service
tel

+32 (0) 2 / 5 82 87 85

address

Wayenborgstraat 19
2800 Mechelen
Belgium

BLR OOO «BENNING Elektrotechnik und Elektronik»
tel

+375 162 512 512

address

Masherova Ave., 6A, 1003
224030 Brest
Belarus

BRA BENNING Conversión de Energía S. A.
Paulo C. Anacleto [Manager – Brazil]
tel

+55 19 98270 0303

address

Campinas BRAZIL

CRO BENNING Zagreb d.o.o.
tel

0038516312280

address

Trnjanska 61
10000 Zagreb
Croatia

CRO BENNING Zagreb d.o.o.
Kresimir Kauric
tel

0038516312280

address

Trnjanska 61
10000 Zagreb
Croatia

CZE BENNING CR, s.r.o.
tel

+420 / 3 26 72 10 03

address

Zahradní ul. 894
293 06 Kosmonosy
Czech Republic

CHN BENNING Power Electronics Beijing Co., Ltd.
tel

+86 (0) 10 / 61 56 85 88

fax

+86 (0) 10 / 61 50 62 00

address

No. 6 Guangyuan Dongjie
Tongzhou Industrial
Development Zone
101113 Beijing
P.R. China

FRA BENNING conversion d’énergie
tel

+33 (0) / 2 32 25 23 94

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Nicolas Rougerie [Sales Manager France]
tel

+33 (0) 2 32 25 14 26

mobile

+33 (0) 6 46 71 42 60

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Isabelle Guillot [Sales Executive for Spares and testing instruments for France, Africa & Middle East]
tel

+33 (0) 2 32 25 12 72

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

ARE BENNING Power Systems Middle East
Aznad Khaleel [Sales Manager for Saudi Arabia and Oil & Gaz Middle East]
tel

+971 (0) 2 5463063

mobile

+971 (0) 50 1766972

address

Unit No. 225, Second Floor - Al Fahim Building,
10th Street - Block M4 Mussafah
Abu Dhabi
UAE

FRA BENNING conversion d’énergie
Soufiane Aït Amara [Sales Director France & Africa]
tel

+33 (0) 2 77 68 60 18

mobile

+33 (0) 6 42 71 36 38

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Aziz Saber [Sales Manager Africa]
tel

+33 2 77 68 60 14

mobile

+33 6 88 35 23 46

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

ARE BENNING Power Systems Middle East
Hari Kumar Raman Pillai [Managing Director for Middle East]
tel

+971 (0) 2 5463063

mobile

+971 545 987 987

address

Unit No. 225, Second Floor - Al Fahim Building,
10th Street - Block M4 Mussafah
Abu Dhabi
UAE

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Info
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Service
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Sales
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Service
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GRE BENNING Hellas
BENNING Hellas
tel

+30 210 5741137

fax

+30 210 5782554

web

www.benning.gr

address

Chanion 1, Lykovrisi
141 23 Athens
Greece

HUN BENNING Kft. Power Electronics
tel

+36 (0) 33 / 50 76 00

address

Rákóczi út 145
2541 Lábatlan
Hungary

IRL Laor Energy (1993) L.T.D.
tel

+972 9 8912232

web

http://laor-energy.com

address

POB 5026
North Industrial Zone
60920 KADIMA

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Giuliano Rossi
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Antonio Romeo [Area Manager]
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Alessandro Nalbone [Managing Director]
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

NED BENNING NL branch of BENNING Vertriebsges. mbH
Technical Support & Service
tel

+31 (0) 30 / 6 34 60 13

address

Peppelkade 42
3992 AK Houten
Netherlands

NED BENNING NL branch of BENNING Vertriebsges. mbH
tel

+31 (0) 30 / 6 34 60 10

address

Peppelkade 42
3992 AK Houten
Netherlands

POL BENNING Power Electronics Sp. z o.o.
tel

+48 (0) 22 / 7 57 84 53

address

Korczunkowa 30
05-503 Glosków
Poland

SRB BENNING Power Electronics doo
tel

+381 11 3 16 14 29

address

Dunavskih Virova 5
11186 Beograd
Serbia

SIN BENNING Power Electronics Pte Ltd
tel

+65 / 68 44 31 33

address

85, Defu Lane 10
#05-00
Singapore 539218

SIN BENNING Power Electronics Pte Ltd
tel

+65 / 68 44 31 33

address

85, Defu Lane 10
#05-00
Singapore 539218

ESP BENNING Conversión de Energía S.A.
tel

+34 91 / 6 04 81 10

address

C/Pico de Santa Catalina 2
Pol. Ind. Los Linares
28970 Humanes, Madrid
Spain

SWE BENNING Sweden AB
Order och leveransinformation
tel

+46 (8) 623 95 16

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
Teknisk support, reservdelar
tel

+46 (8) 623 95 89

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
tel

+46 (8) 6239500

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Sweden

SWE BENNING Sweden AB
Försäljning
tel

+46 (8) 623 95 79

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

DNK SCANPOTEC APS
tel

+45 72 44 90 90

mobile

+45 25 21 32 30

address

Centervej 32A
4180 Soroe
Denmark

SVK BENNING Slovensko, s.r.o.
Richard Karaffa
tel

+421 244 459 942

mobile

+421 918 979 900

address

Sliačska 1
831 02 Bratislava
Slovak Republic

SVK BENNING Slovensko, s.r.o.
tel

+421 (0) 2 / 44 45 99 42

address

Sliačska 1
831 02 Bratislava
Slovak Republic

SUI BENNING Power Electronics GmbH
tel

+41 (0) 44 / 8 05 75 75

fax

+41 (0) 44 / 8 05 75 80

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Jürg Badertscher
tel

+41 44 805 75 81

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Pantelis Tasikas
tel

+41 44 805 75 74

fax

+41 44 805 75 80

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

TUR BENNING POWER ELEKTRONİK Ltd. Şti.
Kenan Bilgin
tel

+90 216 4457146

address

Uğurmumcu Mh. Akşemsettin cd.
No:56 Aslı Bahçe Sitesi
K:1 D:27 / 34882
Kartal / ISTANBUL
Turkey

UKR BENNING Power Electronics
tel

+38044 5014045

address

3 Sim'yi Sosninykh str.
03148 Kyiv
Ukraine

BGR Marpex Ltd.
tel

+359 2 964 0840

mobile

+359 888 408 854

fax

+359 2 964 0860

address

67,Cherni vrah Blvd
1407 Sofia
Bulgaria

KAZ Benning Power Electronics Central Asia LLP
Yerzhan Seidahkmetov
tel

+7 701 220 14 18

web

www.benning.kz

address

Al Farabi Avenue 17,
Nurly Tau, 4B, 1601
050051 Almaty
Kazakhstan

MKD
tel

+389 (2) 3052780102

address

Str. Partizanski odredi 155-1/78
1000 Skopje
North Macedonia