Strömförsörjning för Industrin

Effektiv och Pålitlig

Strömförsörjning för Industrin

Höga Prestanda för Kritiska belastningar

Strömförsörjning för Din säkerhet

TRANSOTRONIC

Strömförsörjning för Telekom

Flexibel, Effektiv och Pålitlig

SLIMLINE SE - TEBECHOP SE Rectifiers

Du är her:

Strömförsörjning – Effektiv och Pålitlig

BENNING har i årtionden levererat ett stort antal modulära växelströms- och likströmssystem för batteriförsörjd strömförsörjning för verksamhetskritiska installationer.

Idag betraktas BENNING världen över som en "kvalitetsledande" tillverkare av tillförlitliga smarta kraftaggregat för telekommunikation, industri, medicin och IT.

Modulära industriella kraftlösningar

Modular Modulär strömförsörjning möjliggör effektanpassning i små steg (skalbarhet) och kostnadseffektiva redundanta lösningar.
Modulär systemdesign med parallella hot-plug-moduler (plug and play) ger hög tillgänglighet, kan enkelt uppgraderas och gör det enkelt att installera och underhålla.
Modulerna är speciellt utformade för att uppfylla de krav som speciellt krävs inom sektorer såsom petrokemisk industri, elproduktion och distribution samt automationsteknik.

Fördelar med industriella modulära strömförsörjningssystem t.ex. likriktare, växelriktare, DC-omvandlare:

 • hög effekttäthet med låg volym och vikt
 • pålitlig hot-plug design
 • mycket kort reparationstid (MTTR)
 • effektanpassning i små steg
 • utmärkt energieffektivitet
 • fjärrövervakning och förebyggande underhåll

Höga Prestanda för Kritiska belastningar

I kraftstationer måste många viktiga laster som elektroniska styrsystem, kommunikationssystem etc. skyddas mot strömavbrott av batteriförsörjd strömförsörjning.

En kontinuerlig avbrottsfri strömförsörjning till radio- och radarsystem, landningsbana och belysning samt andra säkerhetsanordningar på flygplatser är av stor betydelse för flygsäkerheten.

Signal- och övervakningssystem för järnvägar måste ha en kontinuerlig strömförsörjning även i händelse av ett strömavbrott. Batteriförsörjda strömförsörjningar från BENNING garanterar trygghet och säkerhet dygnet runt.

BENNING erbjuder ett brett sortiment av robusta likströms- och växelströmslösningar för kraftstationer, kärnkraftverk, allmännyttiga verksamheter, olje- och gasindustrin, petrokemisk industri, flygplatser samt i många industriella applikationer.

 • UPS-System, 1 – 500 kVA
 • Växelriktare, 0.5 – 160 kVA
 • Likriktare för kraftverk
  Utspänning 26 V / Utstöm 100 A – 3000 A
  Utspänning 220 V / Utstöm 100 A – 1200 A
 • DC/DC-Omvandlare,
  Ingång: 110/220 V DC, Utgång: 26 V, 48 V, 60 V DC

Strömförsörjning för Telekom – Flexibel, Effektiv och Pålitlig

För att nutidens krav på fungerande telekommunikation skall uppfyllas måste telesystemen garanteras en säker drift vid nätstörningar och avbrott. Förutsättning för detta är användning av robusta och pålitliga strömförsörjningssystem som alltid är redo att överta elförsörjningen.

BENNING arbetar med kunder över hela världen och levererar AC- och DC-lösningar till operatörer för fast och mobil telefoni. Grunden i strömförsörjningssystemen för Telecom-applikationer är switchade kraftmoduler med plug-in-teknik. Med parallellkopplade moduler kan system konfigureras för utgångsströmmar upp till flera tusen ampere. Avancerad design och toppmodern kretsteknik är de grundläggande egenskaperna för dessa kompakta och högeffektiva kraftsystem.

FIT-FORM-FUNCTION ger minskade energikostnader
Nu erbjuder BENNING system för modernisering, FIT-FORM-FUNCTION, av befintliga likspänningssystem (urspr. tillverkade av BENNING) genom att ersätta äldre likriktarmoduler med moderna TEBECHOP SE-enheter.
Modernisering är möjlig utan driftstopp med enkel plug-and-play-installation.

Din kontaktperson

Var kommer du ifrån? Välj ditt ursprungsland i listan nedan för att snabbt hitta din personliga kontaktperson.

BENNING Dotterbolag - Vyberte svoje potenciálne kontakty kliknutím na jeho príznak.