SLIMLINE - Telekom strömförsörjning

smart, flexibel och modulär • högeffektiv och robust • kostnadseffektiv

SLIMLINE - Telekom strömförsörjning

Tillförlitliga kostnadseffektiva lösningar - Made in Germany

SLIMLINE SYSTEM 48 V / 262 kW
SLIMLINE SYSTEM 48 V / 262 kW

I vårt moderna samhälle är normen att använda många olika elektroniska media för omedelbar kontaktbarhet, kommunikation, transaktioner och processkontroll.

För att alltid vara nåbar krävs permanent nätverksåtkomst vars ryggrad bildas av landsomfattande utrullning av trådlösa trådlösa trådlösa nätverk som 4G och i framtiden 5G. Den erforderliga telekommunikationstekniken kräver att det finns en tillförlitlig strömförsörjning som alltid är i drift.

BENNING har levererat batteridriven växelströms- och likströmsförsörjning till många mobiltelefon- och fastnätsoperatörer världen över i årtionden och har satsat särskilt på utveckling av högeffektiva kraftaggregat för energibesparande och säker drift. Numera rankas BENNING som en av de ledande leverantörerna av högeffektiva kraftaggregat för säker drift av informations-, telekommunikations- och industritekniska system.

Den nya SLIMLINE-serien omfattar hela utbudet av mobilradioprogram, från mobilväxeln (förkortas MSC) till basstationsstyrenheten (BSC) till enskilda bastransceiverstationer (BTS). Följaktligen skyddar strömförsörjningssystemen hela överföringstekniken (LTE, 4G, VOIP, TV, servrar, etc.) mot strömavbrott.

Den mest kostnadseffektiva lösningen för varje krav

SLIMLINE-system 48 V / 4 kW med en styrenhet, såväl som batteri och lastdistribution
SLIMLINE-system 48 V / 4 kW med en styrenhet, såväl som batteri och lastdistribution

Låga effekter upp till 4000W

Det minsta strömförsörjningsaggregatet SLIMLINE PSU 4000, SLIMLINE PSU 4000, har upp till två likriktarmoduler 48 V / 2000 W, en kontroller samt batteriet och lastfördelning integrerad i en 19 "1H SLIMLINE-carrier.

SLIMLINE system 48V / 22kW med en kontrollenhet
SLIMLINE system 48V / 22kW med en kontrollenhet

Medelhög effekt, effekter upp till 32kW

Systemkraven på 10 kW (med en styrenhetsmodul) eller 12 kW i 1HE kan uppnås med ett rack som är fullt konfigurerat med likriktare för mediumutmatningsområdet, vilket exempelvis omfattar mobila radiostationer.

Systemeffekten kan ökas till upp till 22 kW genom att ansluta en andra SLIMLINE-carrier parallellt (se bild 5) och upp till 32 kW genom att ansluta en tredje SLIMLINE-carrier, inklusive en styrenhet.

SLIMLINE-systemet 48 V / 10 kW med en SLIMLINE-controller, såväl som batteri och lastfördelning. Effektvärden på 2 - 32 kW kan uppnås genom att skala likriktarna och anpassa fördelningen.
SLIMLINE-systemet 48 V / 10 kW med en SLIMLINE-controller, såväl som batteri och lastfördelning. Effektvärden på 2 - 32 kW kan uppnås genom att skala likriktarna och anpassa fördelningen.

Batteri- och lastdistributionsenheter med olika utgångar är tillgängliga för alla kraftområden, vilket garanterar ett kompakt, utrymmebesparande system.

Distributionsenheterna är också uppbyggda i 19 "plug-in-enheter och var och en består av en eller tre höjdenheter, beroende på uteffekten.

Höga uteffekter upp till 400kW

Högre effekter, såsom de som krävs i noder och distributionsstationer, kan uppnås genom att parallellt koppla flera SLIMLINE-bärare. Detta gör det möjligt att uppnå effekter upp till 400 kW. Systemen är integrerade i 19 "skåpsystem som även kan hysa batterier och distributionsenheter.

SLIMLINE-styrenheten är tillgänglig för mer omfattande kontroll- och övervakningsfunktioner.

SLIMLINE - kostnadseffektiv drift aoch maximal tillgänglighet

Högsta tillgänglighet

Högsta tillgänglighet

 • Högsta tillgänglighet
  • Mycket hög tillförlitlighet
  • Låg mean time to repair (MTTR)
  • tillförlitlig hot swap moduläritet
  • decentraliserad parallell arkitektur
  • fjärrövervakning via TCP/IP
 • överlägsen försörjningskvalitet
  • sinusformad ingångsström, ingen reaktiv effektabsorption (effektfaktor ≥ 0,99)

Maximal försörjningskvalitet

Maximal försörjningskvalitet

 • låga driftskostnader
  • hög effektivitet > 97% även vid dellast
  • extremt hög effekttäthet och därmed låga utrymme krav på installationsplatsen
  • hållbar investeringsäkerhet genom pay-as-you-grow skalbarhet upp till 400 kW
  • automatisk synkronisering av likriktarmodulerna vid utbyte och eftermontering
  • låga kostnader för installation, idrifttagning och expansion

Flexibelt komponentkoncept

Flexibelt komponentkoncept

Modulkonceptet sänker arbetskostnaderna avsevärt för installation och underhåll av nya SLIMLINE-telekommunikationsaggregat på nybyggda eller konverterade siter.

Flexibelt skalbar upp till 400kW

SLIMLINE-systemet är enkelt skalbart och kan växa i tillsammans med kundens krav - från 2 till 400 kW. Tack vare den höga modulariseringsgraden är det möjligt att planera, konfigurera och leverera anpassade system med mycket kort varsel.

Hot-plug

Alla moduler kan bytas under pågående drift (hot plug). SLIMLINE-carriern med lämpligt antal likriktarmoduler tillsammans med batteriet och lastfördelningen skapar ett komplett modulärt SLIMLINE-kraftsystem.

Maximal tillförlitlighet, minimala driftskostnader

19 " 1HE-carriern kan rymma antingen fem 48 V och 2000 W likriktarmoduler kombinerade med en styrenhet eller sex likriktarmoduler.
19 " 1HE-carriern kan rymma antingen fem 48 V och 2000 W likriktarmoduler kombinerade med en styrenhet eller sex likriktarmoduler.

De nyutvecklade SLIMLINE-kraftsystemen är exakt anpassade till teleoperatörens krav.

De inkluderar:

 • optimal driftsäkerhet
 • maximal energiffektivitet
 • optimalt användbarr "användarutrymme"
 • flexibilitet (betala när du växer)
 • Modularitet

De bidrar inte bara till den låga ägandekostnaden (TCO), utan utgör också grunden för en tydlig minskning av installation och monteringstider, samt för enklare och effektivare underhållsmöjligheter vid senare drift.

Endast en typ av likriktare krävs för system inom ett effektområde på 2 kW till 400 kW. Detta underlättar förvaltningen av lager och logistik till förmån för ägaren, eftersom det bara behövs för att hålla en typ av modul på lager för alla system.

Optimal energieffektivitet i minimalt användarutrymme

Individuella likriktarmoduler med en uteffekt om 2000 W är tillgängliga för att skapa kompletta strömförsörjningssystem. 19 " 1HE-bäraren kan rymma antingen fem 48 V / 2000 W likriktarmoduler kombinerade med en övervaknings- och kontrollenhet (SLIMLINE-controller) eller sex likriktarmoduler. Detta ger en uteffekt om 10 kW eller 12 kW per rack.

Effektivitet i förhållande till uteffekten
Effektivitet i förhållande till uteffekten

I denna serie högeffektiva likriktare minskar effektförlusten som uppstår vid omvandling av energi från växelström till likström, med upp till 30% jämfört med föregående modell. Samtidigt har likriktarens totala fysiska fotavtryck minskats med mer än 33%.

Ett särskilt imponerande faktum är att SLIMLINE-serien arbetar med effektivitet över 97% över ett lastområde från 50% till 90%.

Detta skapar betydande besparingar för tjänstleverantörer som driver ett antal system inom området. Eventuellt kan aktiv strömhantering aktiveras som vilken optimerar systemets verkningsgrad genom att automatiskt koppla från eller till likriktarmodulerna efter aktuell belastning.

SLIMLINE controller - fjärrövervakning och tillförlitlighet i ett mycket kompakt utrymme

SLIMLINE-controllern är tillgänglig för omfattande kontroll- och övervakningsfunktioner. Denna placeras i allmänhet i SLIMLINE-carriern som en modul vid låga systemeffeker. 19 " 1HE-carriern kan rymma antingen fem 48 V / 2000 W likriktarmoduler kombinerade med en kontrollenhet eller sex likriktarmoduler. När det gäller strömförsörjning med högre uteffekter kan övervaknings- och styrenheten integreras i systemets skåpdörren.

Kontrollen övervakar hela strömförsörjningssystemet och styr exempelvis strömhanteringen. Systemet är strukturerat för att försäkra sig om att strömförsörjningen kvarstår opåverkad vid fel på kontrollenheten. Likriktarna fortsätter att försörja både last och batterier, varför strömmen är kvar på 100%. Därför är fel inte kritiskt för processen, och det finns inget behov av redundanta kontrollenheter. Detta minskar utrymmet och minskar investerings- och driftskostnaderna. Det är självklart att ett larm ges vid ett fel på styrenheten så att snabba åtgärder kan vidtas för att få kontrollenheten bytt av en servicetekniker med kort varsel.

Framsidan av den nya SLIMLINE-kontrollmodulen har en 1,8-tums skärm, en USB 2.0-port (för att exempelvis rymma en WLAN-sticka) och en Ethernet-port.
Framsidan av den nya SLIMLINE-kontrollmodulen har en 1,8-tums skärm, en USB 2.0-port (för att exempelvis rymma en WLAN-sticka) och en Ethernet-port.
Vid system med större uteffekter kan SLIMLINE-kontrollenheten sättas in i kraftsystemets skåpsdörren. Denna design har en 10,4-tums pekskärm.
Vid system med större uteffekter kan SLIMLINE-kontrollenheten sättas in i kraftsystemets skåpsdörren. Denna design har en 10,4-tums pekskärm.

Den är lätt att använda via dator, tablet eller smartphone

Systemet kan konfigureras via den integrerade färgdisplayen på framsidan. Om det finns en mobil enhet eller dator, kan konfigurationen ske bekvämt via en nätverksanslutning och en webbläsare (se bilden ovan). Ingen ytterligare programvara erfordras. Genom att konsekvent matcha driften till användarens krav presenteras alla de mest fördelaktiga mätningarna och inställningarna tydligt, precist och enkelt.

Den ljusstarka högkontratssdisplayen på SLIMLINE-controllern fungerar också som en visuell varning. Om ett fel uppstår lyser den upp i rött och är klart synligt på avstånd.

Till den rackmonterade SLIMLINE-kontrollenheter som tar upp endast 1/6 av 19 "bredden finns hela fem sätt att ansluta. Till exempel en SNMP-adapter och Modbus som kan adresseras via RS-485- eller nätverksporten. Den innehåller även en modemanslutning som levereras via en RS-232-port.

Ytterligare Information

Brochyrer
Fallstudier

Din kontaktperson

Var kommer du ifrån? Välj ditt ursprungsland i listan nedan för att snabbt hitta din personliga kontaktperson.

BENNING Dotterbolag - Vyberte svoje potenciálne kontakty kliknutím na jeho príznak.

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
tel

+49 2871 930

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Michael Vogt
tel

+49 2871 93170

web

www.benning.de

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Deutschland

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Brüggen
tel

+49 2163 500994

fax

+49 2163 952445

address

Deichweg 64
41379 Brüggen
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Nord
tel

+49 33708 31874

fax

+49 33708 31876

address

Ludwig-Erhard-Ring 18a
15827 Dahlewitz
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung West
tel

+49 2871 93513

fax

+49 2871 936513

address

Auf der Brede 60
42477 Radevormwald
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Ost
tel

+49 35245 728544

tel

+49 172 2859286

address

01665 Klipphausen
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Süd
tel

+49 8332 936363

fax

+49 8332 936364

address

Bahnhofstr. 26
87749 Hawangen
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Soest
tel

+49 2921 9819020

fax

+49 2871 936211

address

59494 Soest
Germany

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Service Helpdesk for Traction Chargers
tel

+1 888 296 0292

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Technical Support Hotline
tel

+1 800 910 3601 Opt. 1

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Hans E. Jensen [Regional Sales Manager - Industrial/Telecom]
mobile

+1 413 588 6356

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Becky Thomas [Admin/HR Assistant]
tel

+1 214 553 1444 227

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Michael Perone [VP Sales - Industrial]
tel

+1 740 548 0795

mobile

+1 740 953 2006

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Charity Newman [Director of Operation]
tel

+1 214 553 1444 460

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Kim Groves [Engineering/Inside Sales]
tel

+1 214 553 1444 221

mobile

+1 972 467 3973

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Bob Geddie [Quality Manager/QMS]
tel

+1 214 553 1444 290

mobile

+1 214 793 7211

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Greg Abbott [Director of Industrial Sales]
tel

+1 832 674 5756

USA BENNING Power Electronics, Inc.
David Almond [COO - Service / Telecom]
tel

+1 214 553 1444 233

mobile

+1 214 632 9583

USA BENNING Power Electronics, Inc.
James Beiersdorff [Sales Director - Motive Power]
tel

+1 214 553 1444 211

mobile

+1 972 342 7354

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Tina Foster [Customer Service Manager]
tel

+1 214 553 1444 238

USA BENNING Power Electronics, Inc.
tel

+1 2 14 / 5 53 14 44

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
tel

+1 2 14 / 5 53 14 44

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
tel

+1 2 14 / 5 53 14 44

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
tel

+1 2 14 / 5 53 14 44

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

ARG BENNING Conversion de Energía
Ricardo Hartbrecht
tel

+54 911 4937 4987

address

(B1653CIO) Villa Ballester,
BUENOS AIRES

AUT BENNING GmbH Elektrotechnik und Elektronik
Vertrieb Österreich
tel

+43 (0) 2242-32416-0

web

www.benning.at

address

Eduard-Klinger-Str. 9
3423 St. Andrä-Wördern
Austria

BEL BENNING Belgium branch of BENNING Vertriebsges. mbH
tel

+32 (0) 2 / 5 82 87 85

address

Assesteenweg 65
1740 TERNAT
Belgium

BEL BENNING Belgium branch of BENNING Vertriebsges. mbH
Technical Support & Service
tel

+32 (0) 2 / 5 82 87 85

address

Assesteenweg 65
1740 TERNAT
Belgium

BLR OOO «BENNING Elektrotechnik und Elektronik»
tel

+375 162 512 512

address

Masherova Ave., 6A, 1003
224030 Brest
Belarus

BLR OOO «BENNING Elektrotechnik und Elektronik»
tel

+375 162 512 512

address

Masherova Ave., 6A, 1003
224030 Brest
Belarus

BRA BENNING Conversión de Energía S. A.
Paulo C. Anacleto [Manager – Brazil]
tel

+55 19 98270 0303

address

Campinas BRAZIL

CRO BENNING Zagreb d.o.o.
tel

0038516312280

address

Trnjanska 61
10000 Zagreb
Croatia

CRO BENNING Zagreb d.o.o.
Kresimir Kauric
tel

0038516312280

address

Trnjanska 61
10000 Zagreb
Croatia

CZE BENNING CR, s.r.o.
tel

+420 / 3 26 72 10 03

address

Zahradní ul. 894
293 06 Kosmonosy
Czech Republic

CHN BENNING Power Electronics Beijing Co., Ltd.
tel

+86 (0) 10 / 61 56 85 88

fax

+86 (0) 10 / 61 50 62 00

address

No. 6 Guangyuan Dongjie
Tongzhou Industrial
Development Zone
101113 Beijing
P.R. China

FRA BENNING conversion d’énergie
tel

+33 (0) / 2 32 25 23 94

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27404 Louviers Cedex
France

ARE BENNING Power Systems Middle East
Aznad Khaleel
tel

+971 (0)50 1766972

web

www.benning.fr

address

Office: 918,
9th Floor, AYA Business Center
ADNIC Building, Khalifa Street
Abu Dhabi
UAE

FRA BENNING conversion d’énergie
Bruno Guery
tel

+33 (0) 6 88 35 23 46

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27404 Louviers Cedex
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Cyrille Stremon
tel

+33 (0)6 46 71 42 60

web

www.benning.fr

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Info
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
Great-Britain

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Service
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
Great-Britain

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Sales
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
Great-Britain

GRE BENNING Hellas
BENNING Hellas
tel

+30 210 5741137

fax

+30 210 5782554

web

www.benning.gr

address

Chanion 1, Lykovrisi
141 23 Athens
Greece

HUN BENNING Kft. Power Electronics
tel

+36 (0) 33 / 50 76 00

address

Rákóczi út 145
2541 Lábatlan
Hungary

IRL Laor Energy (1993) L.T.D.
tel

+972 9 8912232

web

http://laor-energy.com

address

POB 5026
North Industrial Zone
60920 KADIMA

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Caselecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Giuliano Rossi
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Caselecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Antonio Zanforlini
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Caselecchio di Reno (BO)
Italy

NED BENNING NL branch of BENNING Vertriebsges. mbH
Technical Support & Service
tel

+31 (0) 30 / 6 34 60 13

address

Peppelkade 42
3992 AK Houten
Netherlands

NED BENNING NL branch of BENNING Vertriebsges. mbH
tel

+31 (0) 30 / 6 34 60 10

address

Peppelkade 42
3992 AK Houten
Netherlands

POL BENNING Power Electronics Sp. z o.o.
tel

+48 (0) 22 / 7 57 84 53

address

Korczunkowa 30
05-503 Glosków
Poland

POL BENNING Power Electronics Sp. z o.o.
Piotr Białoskórski
tel

48502189036

web

www.benning.biz

address

Korczunkowa 30
05-503 Glosków
Poland

RUS OOO BENNING Power Electronics
tel

+7 4 95 / 9 67 68 50

address

Domodedovo town,
microdistrict Severny,
"BENNING" estate, bldg.1
142000 Moscow Region
Russian Federation

RUS OOO BENNING Power Electronics
Филиал в г. Санкт-Петербург
tel

+7 812 346 43 66

web

www.benning.ru

address

197136, РФ, г. Санкт-Петербург,
ул. Ординарная, д.20, лит.А, пом. 12Н

RUS OOO BENNING Power Electronics
Филиал в г. Уфа
tel

+ 7 347 274 29 29

mobile

+ 7 347 246 33 74

web

www.benning.de

address

450057, РФ, г. Уфа,
ул. Заки Валиди, д.64/2, офис 406

RUS OOO BENNING Power Electronics
Cлужба технической поддержки
tel

+7 (495) 967 68 50 222

web

www.benning.ru

address

142000, РФ,
г. Домодедово, микрорайон Северный,
владение «Беннинг»,
стр. 1

RUS OOO BENNING Power Electronics
Филиал в г. Новосибирск
tel

+ 7 383 219 52 10

web

www.benning.ru

address

630087, РФ, г. Новосибирск,
ул. Немировича-Данченко, д.165, офис 324

SIN BENNING Power Electronics Pte Ltd
tel

+65 / 68 44 31 33

address

85, Defu Lane 10
#05-00
Singapore 539218

SIN BENNING Power Electronics Pte Ltd
tel

+65 / 68 44 31 33

address

85, Defu Lane 10
#05-00
Singapore 539218

ESP BENNING Conversión de Energía S.A.
tel

+34 91 / 6 04 81 10

address

C/Pico de Santa Catalina 2
Pol. Ind. Los Linares
28970 Humanes, Madrid
Spain

SWE BENNING Sweden AB
Order och leveransinformation
tel

+46 (8) 623 95 16

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
Teknisk support, reservdelar
tel

+46 (8) 623 95 89

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
tel

+46 (8) 6239500

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Sweden

SWE BENNING Sweden AB
Försäljning
tel

+46 (8) 623 95 79

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SVK BENNING Slovensko, s.r.o.
Oto Trnka
tel

+421 905 541 548

address

Šenkvická 3610/14W
90201 PEZINOK
Slowakei

SVK BENNING Slovensko, s.r.o.
tel

+421 (0) 2 / 44 45 99 42

address

Šenkvická 3610/14W
90201 PEZINOK
Slowakei

SUI BENNING Power Electronics GmbH
tel

+41 (0) 44 / 8 05 75 75

fax

+41 (0) 44 / 8 05 75 80

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Jürg Badertscher
tel

+41 44 805 75 81

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Pantelis Tasikas
tel

+41 44 805 75 74

fax

+41 44 805 75 80

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

TUR BENNING GmbH Turkey Liaison Office
Kenan Bilgin
tel

+90 216 4457146

address

19 Mayıs Mah. Kürkçü Sokak No: 16 / A
34736 Kozyatağı
Kadıköy / Istanbul
Turkey

UKR BENNING Power Electronics
tel

+38044 5014045

address

3 Sim'yi Sosninykh str.
03148 Kyiv
Ukraine

ARE BENNING Power Systems Middle East
Raman Pillai Harikumar United Arab Emirates
tel

+971 (0) 2 / 4 18 91 50

mobile

+971 545 987 987

address

Office: 918,
9th Floor, AYA Business Center
ADNIC Building, Khalifa Street
Abu Dhabi
UAE