Telekomströmförsörjning – ekonomiskt med hög tillgänglighet

BENNING har levererat batteriuppbackade AC- och DC-strömförsörjningar till olika mobil- och fastnätsoperatörer över hela världen i decennier och har investerat särskilt mycket i utvecklingen av högeffektiva nätaggregat för energisparande och tillförlitlig drift.

Idag anses BENNING vara en av de ledande leverantörerna av högeffektiva strömförsörjningar för säker drift av informations- och telekommunikationsteknologiska system. Individuella moduler med olika effektklasser finns tillgängliga för konstruktion av kompletta strömförsörjningssystem. Telekomströmförsörjningssystem på upp till flera tusen ampere kan byggas genom parallellkoppling.

Den ekonomiska grunden för detta är vår:

Högsta driftsäkerhet och maximal tillgänglighet
 • Hög tillförlitlighet
 • Korta reparationstider (MTTR)
 • Driftsäker hot-swap eller hot-plugg modularitet
 • Decentraliserad parallell arkitektur
 • Fjärrövervakning via TCP/IP
 • Maximal spänningskvalitet
Minimerade driftskostnader (system, underhåll och miljö)
 • Hög verkningsgrad även i dellastområdet
 • Hållbar investeringssäkerhet tack vare "pay as you grow" skalbarhet
 • Liten arbetsinsats för installation, driftsättning och expansion
Användarutrymme möjliggör optimal användning
 • Extremt hög effekttäthet och därmed lågt utrymmesbehov på installationsplatsen
 • Variabel komponentkoncept bestående av likriktare, växelriktare, statisk switch, DC-omvandlare med mera

Telekomlikriktarsystem

Modulära likriktarsystem för telekommunikation

Många områden inom telekommunikation, information, nätverk och datateknik använder elektriska förbrukare som måste skyddas mot ett fel i det allmänna nätet med hjälp av en reservströmförsörjning. Likriktare med parallellkopplade batterier har använts för detta ändamål i många år.

Likriktarserie för konstruktion av driftsäkra telekomströmförsörjningar: SLIMLINE 2000 NG, SLIMLINE 3000 NG, TEBECHOP 13500 SE

SLIMLINE NG Telecom nätaggregat - en kostnadseffektiv lösning för alla behov

Modulär telekomströmförsörjning med BENNING likriktarserien SLIMLINE 2000 NG
19" 1U SLIMLINE Carrier kan rymma antingen fem 48 V och 2 000 W likriktarmoduler (SLIMLINE 2000 NG) kombinerat med en SLIMLINE Controller eller sex likriktarmoduler.
Modulär telekomströmförsörjning med BENNING likriktarserien SLIMLINE 3000 NG
19" 1U SLIMLINE Carrier kan rymma antingen fyra likriktarmoduler på 48 V och 3 000 W vardera (SLIMLINE 3000 NG) kombinerat med en SLIMLINE Controller eller fem likriktarmoduler.

Den nya SLIMLINE NG likriktarserien täcker hela utbudet av mobilradioapplikationer, från Mobile Switching Center (MSC) till Base Station Controller (BSC) och de individuella radiocellbasstationerna (Base Transceiver Station eller BTS). Strömförsörjningssystemen säkrar därmed hela överföringstekniken (LTE, 5G, VOIP, TV, servrar etc.) mot nätverksfel.

De är exakt skräddarsydda för telenätoperatörernas krav. Dessa inkluderar:

 • Högsta driftsäkerhet
 • Maximal energieffektivitet
 • Användarutrymme som möjliggör optimal användning
 • Flexibilitet (betala när du växer)

Denna generation av telekomlikriktare bidrar inte bara avsevärt till en låg total ägandekostnad (TCO), utan minskar också betydande kostnader och tid för installation eller underhåll i nya eller ombyggda radioanläggningar tack vare det modulära komponentkonceptet.

Telekomlikriktarna i SLIMLINE NG-serien är designade för tillförlitlig drift i följande effektområden:

 • Små uteffekter upp till 4000 W
 • Medium effekt upp till 34 kW (t.ex. för mobila radiostationer)
 • Hög effekt upp till 400 kW (t.ex. för telekomhubbar och distributionsstationer)

Tack vare den höga graden av modularisering är det möjligt för oss att planera, konfigurera och leverera skräddarsydda telekomkraftförsörjningssystem med mycket kort varsel.

Modulära telekomnätaggregat med likriktare, växelriktare och MCU
Telekomströmförsörjning med likriktare (72 kW höger eller 90 kW vänster) och växelriktare (7,5 kVA) i ett system samt 10,4" pekskärm på MCU 3000-systemkontrollern inbyggd i skåpsdörren.

Telekom likriktarserie TEBECHOP 13500 SE

48 V-telekomlikriktarens plug-in-enhet TEBECHOP 13500 SE är speciellt lämpad för installation av telekraftförsörjningssystem med förbrukareffekter > 50 kW. 3U högt 19" rack har:

 • en trefas nätanslutning
 • en aktiv effektfaktorkorrigering (effektfaktor 0,99)
 • En konstant uteffekt på 13500 W

Denna kraftfulla telekomlikriktare är mycket energieffektiv och arbetar i belastningsintervallet 25 % till 90 % med mycket hög verkningsgrad. För system med hög effekt ger användningen av denna likriktarserie motsvarande stora besparingar i elektrisk energi.

19 tums telekomströmförsörjning TEBECHOP SE (48 V DC - 250 A)
19" likriktarmodul TEBECHOP 13500 SE (48 V DC - 250 A) för konstruktion av Telekom DC-strömförsörjning

Retrofit

Telekom FIT-FORM-FUNCTION Retrofit av likriktarmoduler

BENNING erbjuder nu möjligheten till FIT-FORM-FUNCTION modernisering av befintliga (BENNING) Telekom DC-strömförsörjningar genom att ersätta äldre likriktarmoduler med moderna TEBECHOP SE likriktarenheter.

Fördelarna i korthet:

 • Högre energieffektivitet
 • Minskning av kostnader för elektricitet
 • Minskning av CO2-utsläpp
 • Resursbevarande genom fortsatt användning av den befintliga systeminfrastrukturen (skåp, övervakning, kablage, säkringar, etc.)
 • Lägre investeringskostnader jämfört med nya system
 • Förbättring av systemets tillgänglighet

Modernisering är möjlig utan stillestånd tack vare "plug & play".

Modernisera telekomlikriktarna genom att helt enkelt byta ut enskilda komponenter
Byte av likriktare snabbt och enkelt utan att ändra systeminfrastrukturen

Telekomväxelriktarsystem

Växelriktare för säker och ekonomisk telekom strömförsörjning

Modulära 19" växelriktare

Med den kompakta växelriktarserien INVERTRONIC erbjuder BENNING säkra och kostnadseffektiva, enfasiga, modulära växelriktarsystem. I kombination med de modulära likriktarsystemen TEBECHOP SE eller SLIMLINE NG, resulterar detta i en mycket flexibel och ekonomisk plattform för konstruktion av kompletta batteriuppbackade reservkraftaggregat med högsta tillgänglighet. Dessa telekomströmförsörjningar kännetecknas av:

 • n+1 redundans
 • autonoma invertermoduler (hot plug)
 • Omfattande rapporterings- och övervakningsfunktioner
 • EUE och servicebypass som separata hot-pluggmoduler
 • galvanisk isolering
 • Hög effektivitet
Blockdiagram som visar den modulära arkitekturen för telekomströmförsörjningssystemet
Telekomströmförsörjningssystem med modulär arkitektur; blockschema med likriktare, växelriktare och DC-omvandlare

Trefas 19" växelriktare

Jämfört med trefas monoblocksystem har INVERTRONIC modulära växelriktare lägre volym och vikt. Parallellkopplingen av invertermodulerna med n+1 redundans hjälper till att skapa strömförsörjningssystem med högsta tillgänglighet och ett effektområde på 10 kVA - 180 kVA.

Fördelar med dessa växelriktare vid installation av telekomströmförsörjning:

 • Lätt skalbar systemprestanda
 • varje 19" invertermodul har sin egen elektroniska omkopplingsenhet (SBS)
 • Kort MTTR (Mean Time to Repair)
 • Högsta tillgänglighet genom n+1 redundans
 • Hög energieffektivitet tack vare god systemeffektivitet även i dellastområdet
 • Lägre systemvolym och vikt minskar utrymmesbehovet och förenklar transport och installation av systemet
Växelriktare (90 kVA) och en modul för att bygga telekomströmförsörjning
INVERTRONIC modulärt trefasväxelriktarsystem
Vänster: 19" växelriktarrack
Höger: Modulärt växelriktarsystem för konstruktion av telekomströmförsörjning

Telekom UPS-system

UPS-system med maximal tillgänglighet och kostnadseffektiv drift

Störningar eller fel på elförsörjningsområdet kan få långtgående affärsmässiga och ekonomiska konsekvenser – och detta inom nästan alla delar av ekonomin. Dessa inkluderar till exempel IT och datateknik, processautomation, infrastruktur (inklusive resurser & transporter), olja, gas & petrokemi och telekommunikation. De ovan nämnda områdena har sina egna specifika krav, som till fullo uppfylls av de pålitliga, flexibla och högeffektiva ENERTRONIC modulära SE UPS-systemen.

UPS ENERTRONIC modular SE

I processkritiska tillämpningar får tillförlitligheten hos ett UPS-system inte äventyras av kompromisser. Därför är varje ENERTRONIC modulär SE UPS-modul en mycket effektiv online-UPS (VFI-SS-111). UPS-systemet uppnår en tillgänglighet på 99,9999 %.

Viktiga egenskaper:

 • mycket kort reparationstid (MTTR)
 • Hot-Swap
 • n+1 redundans
 • Ingen enskild felkritisk systemdel
 • Redundanta kretsar i varje modul
 • Decentraliserad parallell arkitektur
 • Upp till 99 % verkningsgrad
 • Enkelt skalbar upp till 1000 kW
 • Ineffektfaktor ≥ 0,99
 • Mycket hög överlastningskapacitet
UPS system ENERTRONIC modular SE med 5 UPS modules
UPS System ENERTRONIC modular SE (IT-serien)
UPS-modul till ENERTRONIC Modular SE i 19-tumsmodell
ENERTRONIC modular SE, 40 kW modul (IT-serien)

Video av UPS-systemet ENERTRONIC modular SE

 • Varje UPS-modul är en mycket effektiv online-UPS (VFI-SS-111)
 • Total Input Distortion (THDi) < 3 %, Input Power Factor ≥ 0,99

Kontakt

Kontaktförfrågan

Om du behöver hjälp med att välja rätt produkt för dig eller har andra frågor, låt oss ge dig råd – ring eller maila oss:

Detaljerad information om hantering av användardata finns i vår dataskyddsdeklaration.

Vad är summan av 8 och 1?
Telecomvoedingen AC en DC voor gebruik in typische telecomsegmenten zoals de veilige voeding van zendstations, schakelstations, enz.

BENNING - din partner för telekomlikriktare, telekomväxelriktare, telekom UPS-system och AC, DC strömförsörjningssystem. Vänligen kontakta oss! Dra nytta av modern kraftelektronik och flexibel skalbarhet samt vår allsidiga service och kvalitet "Made in Germany" för telekomströmförsörjning.

Din kontaktperson

Var kommer du ifrån? Välj ditt ursprungsland i listan nedan för att snabbt hitta din personliga kontaktperson.

BENNING Dotterbolag - Vyberte svoje potenciálne kontakty kliknutím na jeho príznak.

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
tel

+49 2871 930

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Nord
tel

+49 33708 31874

fax

+49 33708 31876

address

Ludwig-Erhard-Ring 18a
15827 Dahlewitz
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung West
tel

+49 2871 93513

fax

+49 2871 936513

address

Auf der Brede 60
42477 Radevormwald
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Ost
tel

+49 35245 728544

tel

+49 172 2859286

address

01665 Klipphausen
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Süd
tel

+49 8332 936363

fax

+49 8332 936364

address

Bahnhofstr. 26
87749 Hawangen
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Soest
tel

+49 2921 9819020

fax

+49 2871 936211

address

59494 Soest
Germany

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Technical Support Hotline
tel

+1 800 910 3601

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Services Support
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
BENNING US Sales
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Customer Helpdesk
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

ARG BENNING Conversion de Energía
Ricardo Hartbrecht
tel

+54 911 4937 4987

address

(B1653CIO) Villa Ballester,
BUENOS AIRES

AUT BENNING GmbH Elektrotechnik und Elektronik
Vertrieb Österreich
tel

+43 (0) 2242-32416-0

web

www.benning.at

address

Eduard-Klinger-Str. 9
3423 St. Andrä-Wördern
Austria

BEL BENNING Belgium branch of BENNING Vertriebsges. mbH
tel

+32 (0) 2 / 5 82 87 85

address

Wayenborgstraat 19
2800 Mechelen
Belgium

BEL BENNING Belgium branch of BENNING Vertriebsges. mbH
Technical Support & Service
tel

+32 (0) 2 / 5 82 87 85

address

Wayenborgstraat 19
2800 Mechelen
Belgium

BLR OOO «BENNING Elektrotechnik und Elektronik»
tel

+375 162 512 512

address

Masherova Ave., 6A, 1003
224030 Brest
Belarus

BRA BENNING Conversión de Energía S. A.
Paulo C. Anacleto [Manager – Brazil]
tel

+55 19 98270 0303

address

Campinas BRAZIL

CRO BENNING Zagreb d.o.o.
tel

0038516312280

address

Trnjanska 61
10000 Zagreb
Croatia

CRO BENNING Zagreb d.o.o.
Kresimir Kauric
tel

0038516312280

address

Trnjanska 61
10000 Zagreb
Croatia

CZE BENNING CR, s.r.o.
tel

+420 / 3 26 72 10 03

address

Zahradní ul. 894
293 06 Kosmonosy
Czech Republic

CHN BENNING Power Electronics Beijing Co., Ltd.
tel

+86 (0) 10 / 61 56 85 88

fax

+86 (0) 10 / 61 50 62 00

address

No. 6 Guangyuan Dongjie
Tongzhou Industrial
Development Zone
101113 Beijing
P.R. China

FRA BENNING conversion d’énergie
tel

+33 (0) / 2 32 25 23 94

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Mathieu Tanguy After Sales Service
tel

+33 (0) 2 32 25 12 37

mobile

+33 (0) 6 40 44 29 54

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Nicolas Rougerie [Sales Manager France]
tel

+33 (0) 2 32 25 14 26

mobile

+33 (0) 6 46 71 42 60

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Isabelle Guillot [Sales Executive for Spares and testing instruments for France, Africa & Middle East]
tel

+33 (0) 2 32 25 12 72

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

ARE BENNING Power Systems Middle East
Aznad Khaleel [Sales Manager for Saudi Arabia and Oil & Gaz Middle East]
tel

+971 (0) 2 5463063

mobile

+971 (0) 50 1766972

address

Unit No. 225, Second Floor - Al Fahim Building,
10th Street - Block M4 Mussafah
Abu Dhabi
UAE

FRA BENNING conversion d’énergie
Soufiane Aït Amara [Sales Director France & Africa]
tel

+33 (0) 2 77 68 60 18

mobile

+33 (0) 6 42 71 36 38

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Aziz Saber [Sales Manager Africa]
tel

+33 2 77 68 60 14

mobile

+33 6 88 35 23 46

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

ARE BENNING Power Systems Middle East
Hari Kumar Raman Pillai [Managing Director for Middle East]
tel

+971 (0) 2 5463063

mobile

+971 545 987 987

address

Unit No. 225, Second Floor - Al Fahim Building,
10th Street - Block M4 Mussafah
Abu Dhabi
UAE

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Info
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Service
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Sales
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Service
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GRE BENNING Hellas
BENNING Hellas
tel

+30 210 5741137

fax

+30 210 5782554

web

www.benning.gr

address

Chanion 1, Lykovrisi
141 23 Athens
Greece

HUN BENNING Kft. Power Electronics
tel

+36 (0) 33 / 50 76 00

address

Rákóczi út 145
2541 Lábatlan
Hungary

IRL Laor Energy (1993) L.T.D.
tel

+972 9 8912232

web

http://laor-energy.com

address

POB 5026
North Industrial Zone
60920 KADIMA

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Giuliano Rossi
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Antonio Romeo [Area Manager]
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Alessandro Nalbone [Managing Director]
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

NED BENNING NL branch of BENNING Vertriebsges. mbH
Technical Support & Service
tel

+31 (0) 30 / 6 34 60 13

address

Peppelkade 42
3992 AK Houten
Netherlands

NED BENNING NL branch of BENNING Vertriebsges. mbH
tel

+31 (0) 30 / 6 34 60 10

address

Peppelkade 42
3992 AK Houten
Netherlands

POL BENNING Power Electronics Sp. z o.o.
tel

+48 (0) 22 / 7 57 84 53

address

Korczunkowa 30
05-503 Glosków
Poland

POL BENNING Power Electronics Sp. z o.o.
Piotr Białoskórski
tel

48502189036

web

www.benning.biz

address

Korczunkowa 30
05-503 Glosków
Poland

SRB BENNING Power Electronics doo
tel

+381 11 3 16 14 29

address

Dunavskih Virova 5
11186 Beograd
Serbia

SIN BENNING Power Electronics Pte Ltd
tel

+65 / 68 44 31 33

address

85, Defu Lane 10
#05-00
Singapore 539218

SIN BENNING Power Electronics Pte Ltd
tel

+65 / 68 44 31 33

address

85, Defu Lane 10
#05-00
Singapore 539218

ESP BENNING Conversión de Energía S.A.
tel

+34 91 / 6 04 81 10

address

C/Pico de Santa Catalina 2
Pol. Ind. Los Linares
28970 Humanes, Madrid
Spain

SWE BENNING Sweden AB
Order och leveransinformation
tel

+46 (8) 623 95 16

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
Teknisk support, reservdelar
tel

+46 (8) 623 95 89

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
tel

+46 (8) 6239500

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Sweden

SWE BENNING Sweden AB
Försäljning
tel

+46 (8) 623 95 79

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

DNK SCANPOTEC APS
tel

+45 72 44 90 90

mobile

+45 25 21 32 30

address

Centervej 32A
4180 Soroe
Denmark

SVK BENNING Slovensko, s.r.o.
Richard Karaffa
tel

+421 244 459 942

mobile

+421 918 979 900

address

Sliačska 1
831 02 Bratislava
Slovak Republic

SVK BENNING Slovensko, s.r.o.
tel

+421 (0) 2 / 44 45 99 42

address

Sliačska 1
831 02 Bratislava
Slovak Republic

SUI BENNING Power Electronics GmbH
tel

+41 (0) 44 / 8 05 75 75

fax

+41 (0) 44 / 8 05 75 80

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Jürg Badertscher
tel

+41 44 805 75 81

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Pantelis Tasikas
tel

+41 44 805 75 74

fax

+41 44 805 75 80

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

TUR BENNING POWER ELEKTRONİK Ltd. Şti.
Kenan Bilgin
tel

+90 216 4457146

address

Uğurmumcu Mh. Akşemsettin cd.
No:56 Aslı Bahçe Sitesi
K:1 D:27 / 34882
Kartal / ISTANBUL
Turkey

UKR BENNING Power Electronics
tel

+38044 5014045

address

3 Sim'yi Sosninykh str.
03148 Kyiv
Ukraine

BGR Marpex Ltd.
tel

+359 2 964 0840

mobile

+359 888 408 854

fax

+359 2 964 0860

address

67,Cherni vrah Blvd
1407 Sofia
Bulgaria

KAZ Benning Power Electronics Central Asia LLP
Yerzhan Seidahkmetov
tel

+7 701 220 14 18

web

www.benning.kz

address

Al Farabi Avenue 17,
Nurly Tau, 4B, 1601
050051 Almaty
Kazakhstan

MKD
tel

+389 (2) 3052780102

address

Str. Partizanski odredi 155-1/78
1000 Skopje
North Macedonia