Likriktare för Telekom - Serie SE

Likriktare för Telekom - Serie SE

Likriktar för Telekom – Serie SE

DC-Output Power
DC-Output Power

Flexibel, effektiv och pålitlig

BENNING grundades för över 70 år sedan, och är idag en ledande leverantör av kraftaggregat för försörjning av olika system inom informations-, telekommunikations- och industriteknik.

Den innovativa SE-serien bidrar med sin höga verkningsgrad till minskad energiförbrukning vilket i sin tur minskar påverkan på miljön. Ett mindre energibehov leder till mindre värmeförluster vilket resulterar i ett minskat kylbehov och därmed kostnadsbesparing för den totala driften.

Då även vikt och volym minskats på likriktare och distributionsenheter under utvecklingsskedet har detta lett till flera praktiska fördelar och minskad resursanvändning.

Som exempel bidrar ett 6 kW likspänningssystem i den nya SE-serien till en minskad miljöpåverkan genom att reducera energiförbrukningen med 2373 kWh och utsläpp av 1,19 ton CO2 årligen.

Jämförelse av effektförlust och koldioxidutsläpp för ett 6,0 kW likspänningssystem på årsbasis
Jämförelse av effektförlust och koldioxidutsläpp för ett 6,0 kW likspänningssystem på årsbasis

Särskilda Egenskaper:

  • extremt hög effekttäthet minskar basytan på installationsplatsen
  • hög verkningsgrad (>96%), även vid låg belastning
  • DC-utgång med effekt- och temperaturoberoende egenskaper
  • tillförlitlig hot plug-teknik
  • automatisk synkronisering av likriktarmodulerna vid byte och uppgradering
  • driftsättning, effektutökning och utbyte är en enkel process
  • temperaturområde vid drift -33° C till + 75° C (för utomhusbruk)
  • fjärrövervakning via TCP / IP eller modem

SLIMLINE SE - Modulärt Likspänningssystem

9 x SLIMLINE 2000 SE inkl. distribution 18000 SE. DC-utgång 48 V / 18000 W
9 x SLIMLINE 2000 SE inkl. distribution 18000 SE. DC-utgång 48 V / 18000 W

SLIMLINE SE strömförsörjningssystem är uppbyggda av individuella moduler på 800 W (SLIMLINE 800 SE) samt 2000 W (SLIMLINE 2000 SE) som monteras i 19"-rack (1HE). Varje rack rymmer upp till fem 48V-800 SE-moduler eller tre 48V-2000 SE-moduler. 

Det är möjligt att skapa system för olika batterikapaciteter och belastningskonfigurationer. Distributions-modulerna är utformade i 19"-utförande och är 1HE eller 3HE höga beroende på antalet utgångar. Likriktarmoduler, distributionsmoduler, batterisäkringar och distributionsenheter utgör ett komplett modulärt strömförsörjningssystem, SLIMLINE SE (SLIMLINE Modular System ≡ SMS). 

BENNINGs minsta strömförsörjningssystem (SMS 2400 SE) rymmer upp till tre likriktarmoduler (48V-800 SE) tillsammans med batterisäkringar och lastfördelningsenhet i ett 19"-rack (1HE).

SMS 4000 SE ökar den maximala effekten till 4000 W. Systemet består av ett 19"-rack (1HE) med upp till fem likriktarmoduler (48V-800 SE) inklusive batterisäkringar och lastfördelningsenhet 4000 SE.

Större kapacitet upp till 6000 W (SMS 6000 SE) erhålls med modultyp 48V-2000 SE. Ett 19"-rack (1HE) rymmer upp till tre moduler och kan kombineras med batterisäkringar och lastfördelningsenhet 6000 SE. 

Krävs större kapacitet kan upp till 18000 W (SMS 18000 SE) uppnås genom att parallellt ansluta tre 6000 SE likriktarrack. Dessa kan sedan kombineras med separat 19"-rack (3HE) inkluderande batterisäkringar och lastfördelningsenhet 18000 SE. Ännu större kapacitet kan åstadkommas genom parallellkoppling av ytterligare rackenheter.

Styrning och övervakning sker med hjälp av ett SLIMLINE-kontrollkort. För övervakningsfunktioner utöver standard finns en SLIMLINE MCU som tillval. Denna är installerad i likriktarracken för SMS 2400 SE och i enheten för batterisäkringar och lastfördelning i system med större effekter.

För mer omfattande kontroll- och övervakningsfunktioner finns det separat monterade övervakningssystemet MCU 2500 som tillval.

TEBECHOP 13500 SE - Modulärt Likspänningssystem

TEBECHOP 13500 SE
TEBECHOP 13500 SE

Den nya 48V-likriktaren TEBECHOP 13500 SE är idealisk för strömförsörjningssystem med ett lastbehov som är större än 50 kW.

Likriktarmodulen är avsedd för 19" rackmontering (3HE) och har trefas nätanslutning, aktiv effektfaktorkorrigering (effektfaktor 0,99) och levererar en konstant uteffekt på 13,5 kW. Utgångsströmmen är 250 A vid underhållsladdning 2,25 V/cell.

TEBECHOP 13500 SE har mycket hög verkningsgrad, särskilt inom belastningsområdet 25% till 90%. I stora system kan betydande energibesparingar göras vid användning av denna likriktarserie då den höga verkningsgraden resulterar i väsentligt minskade värmeförluster. Förutom besparing i förbrukad energi för systemet i sig, görs ytterligare energibesparing i och med minskat behov av kylning och ventilation.

Med sin låga inbyggnadshöjd (3HE) tillsammans med låg effektförlust och förbättrad verkningsgrad kan upp till 10 likriktarmoduler, med den totala effekten av 135 kW, installeras i ett enda skåp med dimension 2000 x 600 x 600 mm (H x B x D). För ett komplett system med batterisäkringar och lastfördelning tillkommer ett motsvarande skåp där även övervaknings- och larmenheten MCU2500 kan inkluderas.

Utgångsström vs utspänning, likriktare TEBECHOP 13500 SE
Utgångsström vs utspänning, likriktare TEBECHOP 13500 SE
Verkningsgrad vs uteffekt, likriktare  TEBECHOP 13500 SE
Verkningsgrad vs uteffekt, likriktare TEBECHOP 13500 SE

Utomhusapplikationer

Tillsammans med nationella och internationella mobilnätoperatörer har BENNING utformat flera olika kraftlösningar för utomhusapplikationer. Med den erfarenheten har BENNING utvecklats till en kompetent partner för utformning och genomförande av projekt för varierande typer av strömförsörjningssystem för utomhusbruk.

Ytterligare Information

Broschyrer
Fallstudier

Din kontaktperson

Var kommer du ifrån? Välj ditt ursprungsland i listan nedan för att snabbt hitta din personliga kontaktperson.

BENNING Dotterbolag - Vyberte svoje potenciálne kontakty kliknutím na jeho príznak.

SUI BENNING Power Electronics GmbH
tel

+41 (0) 44 / 8 05 75 75

fax

+41 (0) 44 / 8 05 75 80

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Jürg Badertscher
tel

+41 44 805 75 81

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Pantelis Tasikas
tel

+41 44 805 75 74

fax

+41 44 805 75 80

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland