Traktionsladdare

State-of-the-art teknik för dina laddstationer

State-of-the-art teknik för dina laddstationer

Du är her:

BELATRON Laddningssystem med hög verkningsgrad för Traktionsbatterier

I mer än tre decennier har namnet BELATRON stått för avancerad och framtidsinriktad laddningsteknik. 

BELATRON högeffektiva laddningssystem arbetar med en kontrollerad laddningskarakteristik så att under- och överladdning förhindras oberoende av nätspänningsvariationer.

Laddningssystemen kan ställas in för laddning av (E) PzS, (E) PzB samt för AGM-traktionsbatterier. I laddningselektronikens interna minne lagras alla relevanta laddningskaraktäristiker.

Effektenhetens högfrekventa switchteknik gör det möjligt att tillverka BELATRON laddningssystem i kompakta kapslingar.

Energieffektivitet och koldioxidutsläpp

Energieffektivitet ska ses både ur ekonomisk och ekologisk synpunkt. Jämfört med vanliga laddare minskar BELATRONs högeffektiva laddningssystem elförbrukningen med 25% under laddningsprocessen. Detta innebär lägre energikostnader och lägre koldioxidutsläpp.

Laddning av ett 48 V/500 Ah traktionsbatteri med ett BELATRON högeffektivt laddningssystem under 240 dagar om året (enskift), är den årliga energibesparingen ca. 1900 kWh jämfört med en vanlig laddare. Vid generering av den elektriska energi som behövs för att ladda batteriet, frigörs 0,514 kg CO2 per kilowatt-timme. Varje sparad kilowatt-timme minskar koldioxidutsläppen och bidrar därmed till ökat klimatskydd. 

Den sparade energin minskar koldioxidutsläppen med 980 kg och kan jämföras med koldioxidutsläppen från en bil med dieselmotor (135 g CO2/km) som kör 7259 km. Detta avstånd skulle motsvara en arbetsresa på 32 km t.o.r. 230 dagar om året.

Årlig energiförbrukning och CO<sub>2</sub>-utsläpp vid laddning av ett 48 V/500 Ah traktionsbatteri (240 laddningar/år)
Årlig energiförbrukning och CO2-utsläpp vid laddning av ett 48 V/500 Ah traktionsbatteri (240 laddningar/år)

Kalkylator Energibesparing

Ytterligare fördelar med BELATRON högeffektiva laddningssystem
 1. Sinusformad strömförbrukning och utmärkt effektfaktor:
 • Ger lägre strömförbrukning och därmed lägre investerings- och installationskostnader
 • Ger lägre strömtoppar och tar därmed bort behovet av ytterligare reaktiva effektkompenseringskretsar
 1. Laddningsström med lågt rippel
 • Minimerar temperaturhöjning under laddning
 • Ökar batteriets livslängd
 • Minskar servicekostnaderna för batteriunderhåll (påfyllningsintervaller)

 1. BELATRON högeffektiva laddningssystem uppfyller EMC-gränserna för bostads- och industrisektorerna:
 • BELATRON högeffektiva laddningssystem kan inte bara användas i industrin (som är fallet med många konkurrenters system) utan även inom affärs-, hushålls- och kommersiella områden

 1. Visuell indikering av laddningsstatus:
 • För kapslingsstorlek WT60 kan laddningsstatus enkelt kontrolleras på avstånd tack vare stora indikeringslampor. I de mindre enheterna ger LED-lampor kontinuerligt indikation av aktuellt laddningstillstånd.
Optimerat ventilationskoncept
Optimerat ventilationskoncept
Optimerat ventilationskoncept

Vid utvecklingen av den nya kapslingen lades särskild vikt på ett nytt ventilationskoncept. Luftens inlopp och utlopp går horisontellt via den bakre monterade kylflänsen (från effektstorlek 2 kW). Elektroniska komponenter är i allmänhet inkapslade och placerade avskild från kylluftflödet för att förhindra korrosion och / eller nedsmutsning.

Ytterligare Information

Broschyrer

Din kontaktperson

SWE

Benning Sweden AB

Order och leveransinformation

tel

+46 (8) 623 95 16

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE

Benning Sweden AB

Teknisk support, reservdelar

tel

+46 (8) 623 95 89

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE

Benning Sweden AB

tel

+46 (8) 6239500

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Sweden

SWE

Benning Sweden AB

Försäljning

tel

+46 (8) 623 95 79

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden