BELATRON högeffektiva laddningssystem

är kostnadseffektiva tack vare högsta energieffektivitet

Optimera laddningsprocessen, öka tillgänglighet, samla använda och analysera data

I mer än fyra årtionden har BELATRON förknippats med avancerad spjutspetsteknologi inom laddningsteknik. BELATRON högeffektiva laddningssystem har verkningsgrad upp till 96% och arbetar med en reglerad laddningskurva för att undvika över- och underladdning beroende av skillnader i matningsspänningen Laddarna kan konfigureras för både (E) PzS och (E) PzB såväl som AGM traktionsbatterier. Alla relevanta laddningsdata lagras i enhetens interna minne.
Kraftenhetens högfrekvens teknologi tillåter BELATRON högeffektiva laddningssystem att installeras i små ytrymmen och direkt mot vägg. Högre effekter kan installeras i fritt stående kapslingar.

Inställningar och paramterar kan justeras på 3,5" pekskärmen där information från både enheter och batteri kan kallas upp.
Inställningar och paramterar kan justeras på 3,5" pekskärmen där information från både enheter och batteri kan kallas upp.
Belatron produktserie - Bluetooth<sup>®</sup> ordmärket och logotypen är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc.
Belatron produktserie - Bluetooth® ordmärket och logotypen är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc.

Energieffektivitet

Energieffektivitet

 • Med en verkningsgrad om upp till 96% och effektfaktor upp till ~1, kan storleken på nätmatningen hållas nere och därmed också kostnader för installation, drift och underhåll.
 • Den kompakta designen tillåter utrymmeseffektiva installationer i små utrymmen och reducerar därmed utrymmesbehovet för hela laddningsstationen.
 • Systemet för reaktiv effeketkompensation behöver inte byggas ut då systemet drar simusformad inström med effektfaktor ~1.

Miljö

Miljö

 • Användandet av högeffektiv laddningsteknik hjälper till att reducera CO2 utsläppen till ett minimum..
 • Perfekt filtrerad laddningsström tillsammans med de senaste laddningskurvorna tillåter laddning med enhetluig temperatur, ökar serviceintervaller och förlänger batteriets livslängd.
 • Elektromagnetisk kompabilitet (EMC) enligt klass A respaktive B förbygger driftsmässiga störningar.

Flexibilitet

Flexibilitet

 • Multi-spännings funktionen tillåter laddning av olika slags batterier med en enda BELATRON laddare.
 • Genom att använda ID-chip eller BATCOM digital batteri controller kan laddningsparametrarna när som helst ändras för att passa alla batterier och omgivningsparametrar.
 • De programmerbara laddkurvorna medger effektiv pulsladdning såväl som framtidssäkrad adaptering av laddningsparametrar för nya batteriteknologier och framtida optimering av laddningsprocessen.

Tvåvägskommunikation mellan laddare, batterikontroller och PC, tablet eller smartphone.

Det grafiska användargränssnittet ger en snabb och enkel överblick av senaste data från batteri- och laddare
Det grafiska användargränssnittet ger en snabb och enkel överblick av senaste data från batteri- och laddare

Optionellt, trådlös datakommunikation med tvåvägskommunikation. Med appar för systemets enher och Bluetooth® lågenergiteknink, kan du snabbt och enkelt sätta upp anslutningen till BATCOM digital kontrollern med såväl PC och mobila enher som tablets och smartphones. 

Detta tillåter optimal koordinering av olika saker som:

 • Anpassar laddningen till batteriets temperatur (t.ex. kyllager eller höga omgivningstemperaturer)
 • Överför batteridata för att inställning av optimala laddingsparametrar
 • Optimerar nyttjandegraden

Ytterligare Information

Broschyrer

Din kontaktperson

GER

BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG

Peter Hoeptner

tel

+49 2871 93233

web

www.benning.de

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Deutschland

SWE

Benning Sweden AB

Order och leveransinformation

tel

+46 (8) 623 95 16

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE

Benning Sweden AB

Teknisk support, reservdelar

tel

+46 (8) 623 95 89

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE

Benning Sweden AB

tel

+46 (8) 6239500

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Sweden

SWE

Benning Sweden AB

Försäljning

tel

+46 (8) 623 95 79

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden