Avbrottsfri Kraft (UPS)

ENERTRONIC S

Avbrottsfri Kraft (UPS) - ENERTRONIC S

UPS-System För AC-belastning – ENERTRONIC S

Kravet på tillförlitlig kraftförsörjning ökar på grund av ökad användning av informations- och databehandlingssystem så väl som datorstyrda automationssystem.
ENERTRONIC S-serien säkerställer att spänningstoppar, spänningsdistorsion och spänningsfall i det publika kraftnätet inte påverkar kritiska belastningar.

Allmänna Egenskaper

Allmänna Egenskaper

 • ljudnivå < 40 dB
 • effektområde: 1.25 till 10 kVA
 • stort inspänningsområde
  • 184 V till 264 V vid 100 % last, 110 V till 264 V vid 50% lastgegränsning
 • utgångsspänning
  • 230 V
 • kompakt, flexibel, felsäker
 • styrteknik
  • digital styrenhet

Maximal Tillgänglighet

Maximal Tillgänglighet

 • n+1 redundans
 • fristående systemmoduler
 • omfattande larm- och övervaknings-funktioner
 • statisk förbikopplare
 • serviceomkopplare
 • mycket goda utgångsprestanda (mätvärden)
  • ideal sinusformad utgångsspänning => lågt utgångsrippel
Ideal sinusformad utgångsspänning i och med dubbelkonverterad online-drift (VFI SS 111)
Ideal sinusformad utgångsspänning i och med dubbelkonverterad online-drift (VFI SS 111)

Maximal Ekonomi

Maximal Ekonomi

 • lågt utgångsrippel (likriktare)
 • låg harmonisk distorsion (THD)
 • låg volym och vikt
 • enkel anpassning av systemets uteffekt
 • hot plug
 • energieffektiv
 • plug & play

Ytterligare Information

Broschyrer