Ładowarki trakcyjne

Najnowsza technologia dla stacji ładowania

Ładowarki trakcyjne

Jesteś tutaj:

BELATRON Wysokowydajne Systemy Ładowania

Od ponad trzydziestu lat nazwa BELATRON reprezentuje postępową i przyszłościową technikę ładowania.

Systemy ładowania BELATRON wysokiej wydajności podczas pracy kontrolują charakterystykę ładowania, co zapobiega przeładowaniu lub niedoładowaniu baterii, niezależnie od wahań napięcia w sieci zasilającej urządzenie.

Urządzenia te mogą być wykorzystywane do ładowania baterii (E) PzS (E) PzB, (E) PzV  i AGM. Dzięki wewnętrznej pamięć prostownika przechowuje on  wszystkie istotne informacje o procesie ładowania baterii oraz umożliwia zamianę charakterystyki ładowania.

Wysoka częstotliwość przełączania technologii zastosowana w bloku mocy umożliwia montaż ładowarki BELATRON w kompaktowej obudowie.

Efektywność zużycia energii i emisja CO2

Temat efektywności zużycia energii należy rozpatrywać pod względem ekologicznym i ekonomicznym. Wysokowydajne systemy ładowania BELATRON obniżają w porównaniu z konwencjonalnymi urządzeniami do ładowania zużycie energii elektrycznej podczas ładowania o 25 %. Powoduje to obniżenie kosztów energii i niższą emisję CO2.

Ładując baterię trakcyjną 48 V – 500 Ah wysokowydajnym systemem ładowania BELATRON w ciągu 240 dni rocznie (jedna zmiana), zaoszczędza się rocznie w porównaniu z konwencjonalnym urządzeniem do ładowania ok. 1900 kWh energii elektrycznej.
Przy wytwarzaniu energii elektrycznej potrzebnej do ładowania baterii dochodzi do wyzwalania 0,512 kg CO2 na 1 kilowatogodzinę. Każda zaoszczędzona kilowatogodzina obniża emisję CO2 i przyczynia się tym samym do ochrony klimatu.

Wskutek zaoszczędzonej energii dochodzi do obniżenia emisji CO2 o 980 kg - można ją porównać z emisją CO2 samochodu osobowego z silnikiem Diesla (135 g CO2/km) na trasie przejazdu długości 7259 km. Ten dystans odpowiadałby w ciągu 230 dni rocznie przejazdowi samochodem osobowym do oddalonego o 16 km miejsca pracy (przejazd tam i z powrotem: 32 km).

Roczne zużycie energii elektryczej oraz emisja CO2 podczas ładowania baterii trakcyjnej 48V PzS 500Ah (240 ładowań przez rok).
Roczne zużycie energii elektryczej oraz emisja CO2 podczas ładowania baterii trakcyjnej 48V PzS 500Ah (240 ładowań przez rok).

Kalkulacja zużycia energii elektrycznej

Najważniejsze korzyści wysokowydajnych systemów ładowania BELATRON
 1. Sinusoidalny pobór prądu i wysoki współczynnik mocy:

  • obniżają potrzebną moc zasilania sieciowego i tym samym koszty inwestycyjne oraz koszty instalacji
  • Robniżają szczytowe wartości prądu i zmniejszają konieczność kompensacji mocy biernej
 2. Idealnie wygładzany prąd ładowania:

  • minimalizuje wzrost temperatury w trakcie procesu ładowania
  • przedłuża trwałość baterii trakcyjnej
  • obniża koszty serwisowe konserwacji baterii (odstępy uzupełniania wody)
 3. Wysokowydajne systemy ładowania BELATRON spełniają wymogi kompatybilności elektromagnetycznej dla zakresu mieszkalnego i przemysłowego:

  • eksploatacja wysokowydajnych systemów ładowania BELATRON jest nie tylko dozwolona w sektorach przemysłowych (jak w przypadku wielu urządzeń konkurencyjnych) ale również w zakresie biznesu, w zakresie mieszkalnym i w działalności gospodarczej
 4. Wysoka korzyść dla klienta poprzez sygnalizację stanu naładowania:

  • Stan naładowania baterii można dobrze rozpoznać z większej odległości poprzez wielkoformatowe kolorowe pola świetlne (sygnalizacja stanu naładowania) - (począwszy od wielkości obudowy WT60). W przypadku mniejszych urządzeń diody LED podają w każdej chwili informację o aktualnym stanie naładowania.
Koncepcja wentylacji
Koncepcja wentylacji
Koncepcja wentylacji

Szczególny nacisk został położony na nową koncepcji wentylacji dla małych obudów. Powietrze dopływa i wychodzi poziomo poprzez radiator zamontowany z tyłu obudowy prostownika (modułu 2 kW).
Komponenty elektroniczne są oddzielone i znajduje się z dala od głównego przepływu powietrza, aby zapobiec uszkodzeniu w wyniku korozji i / lub skażenia.

Więcej informacji

Broszury

Twoja osoba kontaktowa

GER

BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG

Technical Support

tel

+49 2871 93555

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

POL

Benning Power Electronics Sp. z o.o.

tel

+48 (0) 22 / 7 57 84 53

address

Korczunkowa 30
05-503 Glosków
Poland

POL

Benning Power Electronics Sp. z o.o.

Wojciech Abramowicz

tel

48503014446

web

www.benning.biz

address

Korczunkowa 30
05-503 Glosków
Poland

POL

Benning Power Electronics Sp. z o.o.

Malgorzata Grodzka

tel

+48-22 757 84 53 wew. 113

tel

+48-661 660 130

web

www.benning.biz

address

Korczunkowa 30
05-503 Glosków
Poland