UPS ENERTRONIC modular SE

 • Trójfazowe, modułowe systemy UPS
 • Wiodąca Klasa Dostępności Mocy
 • Najniższy Całkowity Koszt Posiadania
Więcej informacji ...
UPS ENERTRONIC modular SE z MCU 3000

ENERTRONIC modular SE RAIL

 • Niezawodne zasilanie dla infrastruktury kolejowej
 • Modułowa konstrukcja z samokonfigurującymi się modułami
 • Uniwersalne moduły UPS dla częstotliwości sieciowej 16,7 Hz / 50 / 60 Hz
Więcej informacji ...
BENNING UPS ENERTRONIC modular SE RAIL

UPS ENERTRONIC modular SE

 • Modułowy jedno- i trójfazowy system UPS
 • Najwyższa wydajność i dostępność operacyjna
 • Zastosowania morskie i przybrzeżne
Więcej informacji ...
BENNING UPS ENERTRONIC modular SE - Aplikacje morskie i przybrzeżne

Solidna technologia systemowa

UPS ENERTRONIC modular SE – 10 do 1000 kW

Opracowany z myślą o najwyższych wymaganiach w procesach o znaczeniu krytycznym

Zakłócenia lub awarie w obszarze dostaw energii elektrycznej mogą mieć daleko idące i finansowe konsekwencje - w niemal wszystkich obszarach gospodarki.
Niezawodne, ciągłe dostawy energii elektrycznej są niezbędne zwłaszcza w obszarach o krytycznym znaczeniu, takich jak IT, technologia danych, telekomunikacja, automatyzacja procesów, infrastruktura (w tym sprzęt i transport), a także przemysł gazowy, naftowy i petrochemiczny. Należy tu stosować zasilacze bezprzerwowe (UPS) o wysokiej dostępności.

Jednocześnie coraz większego znaczenia nabiera płynna integracja systemów UPS z inteligentnymi sieciami energetycznymi (smart grids). Jest to szczególnie istotne w połączeniu z systemami (pośredniego) magazynowania energii generowanej ze źródeł odnawialnych i/lub możliwością oszczędzania energii w godzinach szczytu.

 

Maksymalna dostępność
 • Bardzo wysoka niezawodność
 • Bardzo niski średni czas naprawy (MTTR)
 • konfigurowanie podczas pracymodułowość "hot swap"
 • Modułowa auto-konfiguracja dla N + 1
 • Możliwość "zimnego startu"
Brak pojedynczych punktów awarii
 • Obwody krytyczne redundantne w każdym module
 • Działanie w trybie multi-master
 • Zdecentralizowana architektura równoległa
Najniższe koszty eksploatacji
 • Do 96 % sprawności w trybie podwójnej konwersji
 • Do 99 % sprawności w trybie "Super wydajność"
 • Skalowalność typu "Płać, gdy rozbudowujesz"
Najwyższa jakość mocy
 • Klasyfikację UPS VFI-SS-111
 • Prąd wejściowy - współczynnik zniekształceń harmonicznych (THDi) < 3 %
 • Wejściowy współczynnik mocy ≥ 0,99 (regulowany cos fi)
 • Bardzo wysoka odporność na przeciążenia

UPS ENERTRONIC modular SE – Maksymalna dostępność i najniższy MTTR (Mean Time To Repair)

ENERTRONIC modular SE łączy w sobie zalety bardzo wysokiej niezawodności i bardzo niskiego średniego czasu naprawy (MTTR), co daje system UPS z najwyższą możliwą dostępnością zasilania.

Wykorzystując najwyższej jakości komponenty, eliminując krytyczne elementy systemu, zachowując najwyższe standardy projektowania i niezawodności, BENNING stworzył UPS o najwyższej, profesjonalnej przemysłowej klasie niezawodności. Gdy łączy się taką niezawodność z korzyściami rzeczywistej serwisowalności typu "wymiana na gorąco", co oznacza wymianę modułu UPS w czasie krótszym niż 10 minut, to otrzymuje się sześć dziewiątek (99.9999 %) dostępności systemu.

Brak pojedynczych punktów awarii
Projektując redundancję w każdym obwodzie krytycznym, każdego modułu, poprzez technologię "multi-master", która pozwala, aby wszystkie moduły automatyczne działały jako master lub slave, oraz poprzez zdecentralizowaną architekturę równoległą modułów, Benning zaprojektował system UPS bez pojedynczych punktów awarii.

"Hot Swap" modułowość do 1000 kW

Moce do 1000 kW można osiągnąć poprzez pracę równoległą modułów UPS i szaf UPS. Każdy moduł może pracować do 40 kW (cos (ϕ) = 1) i automatycznie równolegle ze sobą w trybie mocy równoległej lub trybie mocy redundantnej.

BENNING ENERTRONIC modular SE, moduł 20 kW
ENERTRONIC modular SE, moduł 20 kW
BENNING ENERTRONIC modułowy moduł SE 40 kW
Moduł ENERTRONIC modular SE 40 kW
BENNING ENERTRONIC modular SE, 40 kW Modul IT-Serie
Enertronic modular SE, 40kW moduł z serii IT

Bezkompromisowa konstrukcja, zaprojektowana z myślą o maksymalnej dostępności energii i ekonomicznej eksploatacji

Modułowy system UPS ENERTRONIC SE jest idealnym rozwiązaniem dla

Przemysł, handel, automatyzacja procesów
Niezawodny, gdy ma to znaczenie, elastycznie skalowalny, gdy się rozwijasz
 • Maksymalna dostępność (99,9999 %)
 • Najwyższa jakość energii
 • Bardzo wysoka odporność na przeciążenia
 • Klasyfikację UPS VFI-SS-111 (według IEC / EN 62040-3)
 • Możliwość rozbudowy do hybrydowego systemu magazynowania energii UPS
Telekominikacja
Automatyczne TCO i optymalizacja dostępności
 • Bardzo wysoka niezawodność
 • Bardzo niski średni czas naprawy (MTTR)
 • Konfigurowanie podczas pracy modułowość "hot swap"
 • Najniższe koszty eksploatacji
 • Wydajność do 99% w trybie SE
 • Skalowalność typu "Płać, gdy rozbudowujesz"
 • Rozbudowane funkcje raportowania i monitorowania
Przemysł petrochemiczny i wydobywczy
Bezkompromisowa jakość w najtrudniejszych warunkach
 • Maksymalna dostępność (99,9999 %)
 • Bardzo niski średni czas naprawy (MTTR)
 • konfigurowanie podczas pracy modułowość "hot swap"
 • Obszerne wymiarowanie komponentów na ścieżce krytycznej
 • Nadmiarowe obwody krytyczne w każdym module
 • Bardzo wysoka odporność na przeciążenia
IT i Centra danych
Maksymalizacja czasu pracy, zwiększenie wydajności
 • Doskonała stabilność napięcia
 • Klasyfikację UPS VFI-SS-111 (według IEC / EN 62040-3)
 • brak pojedynczych punktów awarii
 • Maks. sprawność: 96% w trybie podwójnego konwertera, 99% w trybie SE
 • Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce (600x800 mm), możliwa instalacja back-to-back
Infrastruktura, media i transport
Stabilność sieci i bezpieczeństwo dostaw dla procesów o znaczeniu krytycznym
 • Bezpieczne i niezawodne działanie
 • Doskonała charakterystyka sterowania zapewniająca stabilność wysokiego napięcia
 • Elektroniczny przełącznik transferowy (EUE) i wewnętrzny bypass serwisowy
 • Funkcja czarnego startu
 • Możliwość rozbudowy do hybrydowego systemu magazynowania energii UPS
Morskie i przybrzeżne
Doskonała niezawodność dla maksymalnego bezpieczeństwa na morzu
 • Maksymalna dostępność (99,9999 %)
 • Bardzo niski średni czas naprawy (MTTR)
 • konfigurowanie podczas pracy modułowość "hot swap"
 • brak pojedynczych punktów awarii
 • Najniższy całkowity koszt posiadania (TKO)

Aż do 99 % sprawności

Moce do 1000 kW można osiągnąć poprzez pracę równoległą modułów UPS i szaf UPS. Każdy moduł może pracować do 40 kW (cos (ϕ) = 1) i automatycznie równolegle ze sobą w trybie mocy równoległej lub trybie mocy redundantnej. Tryb pracy równoległej jest uzależniony od wielkości obciążenia i jest trybem redundantnym, jeśli może takim być i trybem równoległym mocy, jeśli takim być musi.

Jeśli najwyższa możliwa wydajność jest ważniejsza, niż jakość napięcia i częstotliwości, to użytkownik może zdecydować się na pracę systemu UPS ENERTRONIC modular SE w trybie "Super Wydajność" (Super Efficiency). W trybie SE, efektywność operacyjna 99% jest osiągana.

Czas przestoju poniżej 13 sekund rocznie

ENERTRONIC modular SE osiąga wyjątkową dostępność na poziomie 99,99996%, często określaną jako niezawodność "sześciu dziewiątek"

Sześć-dziewięć niezawodności

Ze względu na dużą liczbę komponentów systemu w modułowym systemie UPS, w poniższym równaniu zakładamy średni czas między awariami (MTBF) wynoszący 500 000 godzin.

Ponieważ jednak każdy moduł UPS w tej topologii stanowi kompletny i w pełni funkcjonalny system zasilania, który można wymienić w czasie krótszym niż dziesięć minut, podczas gdy cały system działa, średni czas naprawy (MTTR) wynosi zaledwie 0,17 godziny.

W związku z tym do dostępności systemu mają zastosowanie następujące zasady:

Dostępność = MTBF / (MTBF + MTTR)

= MTBF / (MTBF + MTTR)
= 500 000 / (500 000 + 0.17)
= 500 000 / (500 000.17)
= 99.99996 %
= 0,21024 minuty / rok

 

* Źródło: por. szczegółowy artykuł na temat obliczania dostępności zasilaczy w POWER news 08/2017

Gęstość mocy 415 kW/m² (Powierzchnia podstawy 600 x 800 cm)

Dzięki górnej wentylacji (wentylacja do tyłu dostępna jako opcja) i przedniemu dostępowi w celu wykonania prac instalacyjno serwisowych, ENERTRONIC modular SE można umieścić przy ścianie lub w narożniku.

To minimalizuje zapotrzebowanie systemu na powierzchnię operacyjną i określa go jako wiodący w klasie gęstości mocy do 415 kW/m².

Wymiana modułu z serii IT ENERTRONIC modular SE
Po prawej: Wymiana modułu zajmuje mniej niż 10 minut.
Po lewej: Enertronic modular SE z serii IT

System UPS jest skalowalny i może rosnąć wraz z wymaganiami użytkownika

Jeśli wymagana moc wzrasta lub maleje, moduły można bardzo łatwo dodawać lub usuwać

System zdalnego monitorowania MCU 3000

Komponenty zapewniające ekonomiczną pracę i maksymalną niezawodność

Funkcje sygnalizacyjne i monitorujące

Jednostka sygnalizacyjno-monitorująca MCU 3000
Ciągła i ekonomiczna praca tych systemów wymaga, aby były one analizowane i utrzymywane za pomocą wydajnych systemów sterowania i monitorowania. BENNING dostarcza w tym celu system zdalnego monitorowania MCU (Monitoring Control Unit).

Kontroler monitoruje cały system zasilania i steruje między innymi zarządzaniem energią. Jednocześnie znacznie skraca czas potrzebny na instalację lub konserwację, na przykład dzięki zautomatyzowanym procesom sterowanym zdarzeniami. Proaktywne usługi są uruchamiane w odpowiednim czasie, zanim dojdzie do poważnych uszkodzeń.

MCU 3000 - 10,4-calowy wyświetlacz dotykowy
MCU 3000 – W systemach zasilania o większej mocy sterownik MCU można umieścić na drzwiach szafy systemu zasilania. Ta wersja sterownika zawiera ekran dotykowy 10,4”.

Elastyczne rozszerzenie mocy

Skalowalność "Płać, gdy rośniesz"
Nie zawsze jest łatwe do przewidzenia, jaka ilość odbiorów krytycznych będzie zasilana za 10 lat i, jeśli UPS system jest przewymiarowany lub niedoszacowany, to cenny CAPEX jest marnowany. Aby wyeliminować koszty związane ze znacznie przewymiarowanym lub niedoszacowanym systemem UPS, w "dniu pierwszym" eksploatacji powinien być zainstalowany ENERTRONIC modular SE.

Tylko właściwa liczba modułów potrzebna, aby zapewnić wymaganą wydajność systemu (z nadmiarowością) powinna być zainstalowana w "dniu pierwszym" a w miarę zwiększania lub zmniejszania odbiorów krytycznych moduły mogą być dodawane lub usuwane z systemu tak, aby zawsze zaspokoić optimum zapotrzebowania.

Najwyższa jakość mocy

Najwyższa jakość zasilania
Każdy moduł ENERTRONIC modular UPS SE jest bardzo wydajny w podwójnej, szeregowej konwersji on-line (VFI-SS-111). Zasilając obciążenie krytyczne poprzez prostownik i falownik jakość napięcia i częstotliwości jest znacznie poprawiona. Prostownik modułowy ENERTRONIC SE zawiera 3-poziomową technologię IGBT, co oznacza niskie zniekształcenia prądu wejściowego oraz aktywną korekcję współczynnika mocy.
Współczynnik zniekształceń harmonicznych prądu wejściowego (THDi) ENERTRONIC modular SE jest minimalny ≤ 3 %, a jego nominalny współczynnik mocy wejściowej jest równie imponujący cos (ϕ) =1.

Każdy moduł UPS zawiera:

 1. prostownik trójfazowy w technologii IGBT 3-poziomowy
 2. falownik trójfazowy w technologii IGBT 3-poziomowy
 3. Elektroniczne urządzenie przełączające (statyczny bypass)
 4. Redundantna jednostka sterowania/regulacji

Tryb SE

Tryb "Super Efficiency" (tryb SE) - wydajność do 99%.
W tym trybie, odbiory krytyczne są zasilane za pośrednictwem linii obejścia statycznego bypass do chwili, gdy wartość napięcia i / lub częstotliwości sieci nie wyjdzie poza zaprogramowaną tolerancję. Jeśli parametry wyjdą poza zakres tolerancji odbiory krytyczne są bezprzerwowo przeniesione na falownik UPS i dlatego odbiory są w pełni chronione przed szkodliwymi zakłóceniami w sieci, włączając zapady i zaniki napięcia.

Automatyczne TCO i optymalizacja dostępności

Konfigurowany przez użytkownika tryb optymalizacji mocy równocześnie minimalizuje całkowite koszty posiadania i maksymalizuje dostępność systemu. Jest możliwe za pomocą wbudowanej inteligencji, aby przełączać w "tryb uśpienia" poszczególne moduły będące w nadmiarze powyżej liczby modułów zapewniających wymagany poziom zabezpieczenia mocy.

Wszystkie moduły w trybie "uśpienia" pozostają w pełni gotowe, aby natychmiast zapewnić zasilanie krytycznego obciążenia  (na przykład w przypadku zwiększenia obciążenia), lecz nie tracą niepotrzebnie energii przez niepotrzebne przełączanie mocy. Oznacza to, że system jest w stanie automatycznie i inteligentnie zapewniać najlepiej w swojej klasie dostępność systemu i najniższe TCO.

Możliwość rozbudowy do hybrydowego systemu magazynowania energii UPS

Dobrą wiadomością dla wszystkich operatorów modułowych systemów UPS ENERTRONIC SE jest to, że systemy te można rozbudować o funkcje magazynowania energii.

Zalety systemu magazynowania energii z funkcją UPS:

 • Magazynowanie energii PV i jej elastyczne wykorzystanie
 • Stabilizacja sieci poprzez równoważenie obciążenia (oszczędzanie energii szczytowej) i podstawową moc kontrolną
 • Szybkie doładowanie ze stałą wartością przyłączenia do sieci
 • Możliwość czarnego startu i pracy wyspowej
 • Zmniejsza koszty energii i eksploatacji
ENERTRONIC modular Storage, magazyn energii z funkcją EMS i UPS
ENERTRONIC modular Storage, magazyn energii z funkcją EMS i UPS
BENNING UPS ENERTRONIC I front view
UPS ENERTRONIC I
 • Wersja przemysłowa
 • Wyjście jednofazowe i trójfazowe
 • Wytrzymały [i] ekonomiczny
 • Doskonała charakterystyka sterowania zapewniająca wysoką stabilność napięcia, nawet przy dużych zmianach obciążenia
Jedna osoba kontaktowa dla całego projektu
BENNING – Jedna osoba kontaktowa przez cały cykl życia produktu
 • Otrzymujesz najbardziej ekonomiczne rozwiązanie i długoterminowe korzyści z bezpośredniego połączenia z firmą BENNING jako producentem.
 • Jakość wyprodukowana w Niemczech
IMS - Integrated Management System Logo
IMS - Zintegrowany System Zarządzania
 • Zarządzanie Jakością
 • Zarządzanie środowiskiem
 • Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia

Downloads

Formularz kontaktowy

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniego dla siebie produktu lub masz inne pytania, chętnie doradzimy wybór optymalengo rozwiązania - zadzwoń lub napisz do nas:

Szczegółowe informacje na temat postępowania z danymi użytkowników znajdziesz w naszym oświadczeniu o ochronie danych.

Prosimy obliczyć 9 plus 8.
BENNING Enertronic Modular SE 20kVA

BENNING - Twój kontakt dla ENERTRONIC modular SE (10 do 1000 kW), jak również systemów UPS, przemysłowych & telekomunikacyjnych systemów UPS i zasilaczy bezprzerwowych. Jeśli chcesz kupić jeden lub więcej systemów UPS, skontaktuj się z nami! Skorzystaj z nowoczesnej energoelektroniki i elastycznej skalowalności, a także z naszego wszechstronnego serwisu i jakości "Made in Germany" dla systemów UPS.

Kontakt

Twoja osoba kontaktowa

Skąd pochodzisz? Wybierz kraj pochodzenia z poniższej listy, aby szybko znaleźć swoją osobistą osobę kontaktową.

BENNING Spółki zależne - Wybierz potencjalne kontakty, klikając jego flagę.

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
tel

+49 2871 930

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Nord
tel

+49 33708 31874

fax

+49 33708 31876

address

Ludwig-Erhard-Ring 18a
15827 Dahlewitz
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung West
tel

+49 2871 93513

fax

+49 2871 936513

address

Auf der Brede 60
42477 Radevormwald
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Ost
tel

+49 35245 728544

tel

+49 172 2859286

address

01665 Klipphausen
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Süd
tel

+49 8332 936363

fax

+49 8332 936364

address

Bahnhofstr. 26
87749 Hawangen
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Soest
tel

+49 2921 9819020

fax

+49 2871 936211

address

59494 Soest
Germany

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Technical Support Hotline
tel

+1 800 910 3601

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Services Support
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
BENNING US Sales
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Customer Helpdesk
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

ARG BENNING Conversion de Energía
Ricardo Hartbrecht
tel

+54 911 4937 4987

address

(B1653CIO) Villa Ballester,
BUENOS AIRES

AUT BENNING GmbH Elektrotechnik und Elektronik
Vertrieb Österreich
tel

+43 (0) 2242-32416-0

web

www.benning.at

address

Eduard-Klinger-Str. 9
3423 St. Andrä-Wördern
Austria

BEL BENNING Belgium branch of BENNING Vertriebsges. mbH
tel

+32 (0) 2 / 5 82 87 85

address

Wayenborgstraat 19
2800 Mechelen
Belgium

BEL BENNING Belgium branch of BENNING Vertriebsges. mbH
Technical Support & Service
tel

+32 (0) 2 / 5 82 87 85

address

Wayenborgstraat 19
2800 Mechelen
Belgium

BLR OOO «BENNING Elektrotechnik und Elektronik»
tel

+375 162 512 512

address

Masherova Ave., 6A, 1003
224030 Brest
Belarus

BRA BENNING Conversión de Energía S. A.
Paulo C. Anacleto [Manager – Brazil]
tel

+55 19 98270 0303

address

Campinas BRAZIL

CRO BENNING Zagreb d.o.o.
tel

0038516312280

address

Trnjanska 61
10000 Zagreb
Croatia

CRO BENNING Zagreb d.o.o.
Kresimir Kauric
tel

0038516312280

address

Trnjanska 61
10000 Zagreb
Croatia

CZE BENNING CR, s.r.o.
tel

+420 / 3 26 72 10 03

address

Zahradní ul. 894
293 06 Kosmonosy
Czech Republic

CHN BENNING Power Electronics Beijing Co., Ltd.
tel

+86 (0) 10 / 61 56 85 88

fax

+86 (0) 10 / 61 50 62 00

address

No. 6 Guangyuan Dongjie
Tongzhou Industrial
Development Zone
101113 Beijing
P.R. China

FRA BENNING conversion d’énergie
tel

+33 (0) / 2 32 25 23 94

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Nicolas Rougerie [Sales Manager France]
tel

+33 (0) 2 32 25 14 26

mobile

+33 (0) 6 46 71 42 60

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Isabelle Guillot [Sales Executive for Spares and testing instruments for France, Africa & Middle East]
tel

+33 (0) 2 32 25 12 72

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

ARE BENNING Power Systems Middle East
Aznad Khaleel [Sales Manager for Saudi Arabia and Oil & Gaz Middle East]
tel

+971 (0) 2 5463063

mobile

+971 (0) 50 1766972

address

Unit No. 225, Second Floor - Al Fahim Building,
10th Street - Block M4 Mussafah
Abu Dhabi
UAE

FRA BENNING conversion d’énergie
Soufiane Aït Amara [Sales Director France & Africa]
tel

+33 (0) 2 77 68 60 18

mobile

+33 (0) 6 42 71 36 38

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Aziz Saber [Sales Manager Africa]
tel

+33 2 77 68 60 14

mobile

+33 6 88 35 23 46

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

ARE BENNING Power Systems Middle East
Hari Kumar Raman Pillai [Managing Director for Middle East]
tel

+971 (0) 2 5463063

mobile

+971 545 987 987

address

Unit No. 225, Second Floor - Al Fahim Building,
10th Street - Block M4 Mussafah
Abu Dhabi
UAE

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Info
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Service
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Sales
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Service
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GRE BENNING Hellas
BENNING Hellas
tel

+30 210 5741137

fax

+30 210 5782554

web

www.benning.gr

address

Chanion 1, Lykovrisi
141 23 Athens
Greece

HUN BENNING Kft. Power Electronics
tel

+36 (0) 33 / 50 76 00

address

Rákóczi út 145
2541 Lábatlan
Hungary

IRL Laor Energy (1993) L.T.D.
tel

+972 9 8912232

web

http://laor-energy.com

address

POB 5026
North Industrial Zone
60920 KADIMA

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Giuliano Rossi
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Antonio Romeo [Area Manager]
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Alessandro Nalbone [Managing Director]
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

NED BENNING NL branch of BENNING Vertriebsges. mbH
Technical Support & Service
tel

+31 (0) 30 / 6 34 60 13

address

Peppelkade 42
3992 AK Houten
Netherlands

NED BENNING NL branch of BENNING Vertriebsges. mbH
tel

+31 (0) 30 / 6 34 60 10

address

Peppelkade 42
3992 AK Houten
Netherlands

POL BENNING Power Electronics Sp. z o.o.
tel

+48 (0) 22 / 7 57 84 53

address

Korczunkowa 30
05-503 Glosków
Poland

SRB BENNING Power Electronics doo
tel

+381 11 3 16 14 29

address

Dunavskih Virova 5
11186 Beograd
Serbia

SIN BENNING Power Electronics Pte Ltd
tel

+65 / 68 44 31 33

address

85, Defu Lane 10
#05-00
Singapore 539218

SIN BENNING Power Electronics Pte Ltd
tel

+65 / 68 44 31 33

address

85, Defu Lane 10
#05-00
Singapore 539218

ESP BENNING Conversión de Energía S.A.
tel

+34 91 / 6 04 81 10

address

C/Pico de Santa Catalina 2
Pol. Ind. Los Linares
28970 Humanes, Madrid
Spain

SWE BENNING Sweden AB
Order och leveransinformation
tel

+46 (8) 623 95 16

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
Teknisk support, reservdelar
tel

+46 (8) 623 95 89

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
tel

+46 (8) 6239500

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Sweden

SWE BENNING Sweden AB
Försäljning
tel

+46 (8) 623 95 79

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

DNK SCANPOTEC APS
tel

+45 72 44 90 90

mobile

+45 25 21 32 30

address

Centervej 32A
4180 Soroe
Denmark

SVK BENNING Slovensko, s.r.o.
Richard Karaffa
tel

+421 244 459 942

mobile

+421 918 979 900

address

Sliačska 1
831 02 Bratislava
Slovak Republic

SVK BENNING Slovensko, s.r.o.
tel

+421 (0) 2 / 44 45 99 42

address

Sliačska 1
831 02 Bratislava
Slovak Republic

SUI BENNING Power Electronics GmbH
tel

+41 (0) 44 / 8 05 75 75

fax

+41 (0) 44 / 8 05 75 80

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Jürg Badertscher
tel

+41 44 805 75 81

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Pantelis Tasikas
tel

+41 44 805 75 74

fax

+41 44 805 75 80

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

TUR BENNING POWER ELEKTRONİK Ltd. Şti.
Kenan Bilgin
tel

+90 216 4457146

address

Uğurmumcu Mh. Akşemsettin cd.
No:56 Aslı Bahçe Sitesi
K:1 D:27 / 34882
Kartal / ISTANBUL
Turkey

UKR BENNING Power Electronics
tel

+38044 5014045

address

3 Sim'yi Sosninykh str.
03148 Kyiv
Ukraine

BGR Marpex Ltd.
tel

+359 2 964 0840

mobile

+359 888 408 854

fax

+359 2 964 0860

address

67,Cherni vrah Blvd
1407 Sofia
Bulgaria

KAZ Benning Power Electronics Central Asia LLP
Yerzhan Seidahkmetov
tel

+7 701 220 14 18

web

www.benning.kz

address

Al Farabi Avenue 17,
Nurly Tau, 4B, 1601
050051 Almaty
Kazakhstan

MKD
tel

+389 (2) 3052780102

address

Str. Partizanski odredi 155-1/78
1000 Skopje
North Macedonia