Prostowniki - THYROTRONIC

Dla zastosowań przemysłowych

Prostowniki - THYROTRONIC

Prostowniki dla stacjonarnych systemów akumulatorowych Typoszereg THYROTRONIC

Zabezpieczenie odbiorników energii elektrycznej przed awarią zasilania jest często realizowane przy pomocy zasilaczy prądu stałego z bateryjnym zasilaniem rezerwowym, dostarczających energię elektryczną ważnym odbiornikom w czasie zasilania z sieci energetycznej jak i w przypadku awarii tej sieci.

Zasilacze prądu stałego z podtrzymaniem bateryjnym od kilkudziesięciu lat stanowią wysoce niezawodne i ekonomiczne źródła zasilania.

Niezawodność zasilaczy prądu stałego z podtrzymaniem bateryjnym wynika z jakości użytych baterii akumulatorowych, jak również z niezawodnej pracy prostownika.

Prostowniki typoszeregu THYROTRONIC opraco- wane przez firmę BENNING zalecane są szczególnie do użycia jako zasilaczy prądu stałego z bateryjnym podtrzymaniem rezer- wowym i cechują się bardzo wysoką niezawodnością i szeroko pojętym zakresem monitorowania.

Prostowniki THYROTRONIC pracują z regulowaną charaktery- styką wyjściową (charakterystyka prądowo-napięciowa IU według DIN 41773).

Napięcie wyjściowe jest utrzymywane na stałej wartości zada- nej z dokładnością ± 0,5 % w zakresie między 0 % a 100 % prądu obciążenia.
Wahania napięcia sieci zasilającej w granicach ± 10 % i wahania częstotliwości w granicach ± 5 % są kompensowane automatycznie.

Jako magazyn energii stosuje się głównie baterie akumulatorów ołowiowych bezobsługowych lub klasycznych – otwartych.
W skrajnie trudnych warunkach otoczenia stosuje się baterie niklowo-kadmowe.

Zakres zastosowań

 • Elektrownie
 • Stacje energetyczne
 • Urządzenia dla koleji
 • Urządzenia w wykonaniu morskim • Porty lotnicze
 • Szpitale

 

Główne cechy

Główne cechy

 • w pełni sterowany trójfazowy mostek tyrystorowy
  • 6-cio pulsowy (standard)
  • 12-to pulsowy (opcja)
 • zakres mocy: 0,6 kW do 1 MW
 • napięcia wejściowe [VAC]
  • 230 ± 10 % 1-faza
  • 240 ± 10 % 1-faza
  • 208 ± 10 % 3-fazy
  • 400 ± 10 % 3-fazy
  • 480 ± 10 % 3-fazy
  • (Inne na życzenie)
 • napięcia wyjściowe [V]
  • 24, 48, 60, 110/125, 220/240
  • (wyższe na życzenie)
Porównanie harmonicznych prądu wejściowego 6-cio i 12-to pulsowych prostowników tyrystorowych
Porównanie harmonicznych prądu wejściowego 6-cio i 12-to pulsowych prostowników tyrystorowych
W pełni sterowane trójfazowe połączenie mostkowe oparte na tyrystorze
W pełni sterowane trójfazowe połączenie mostkowe oparte na tyrystorze

Maksymalna dostępność energii

Maksymalna dostępność energii

 • automatyczna kontrola temperatury podczas ładowania
 • możliwość testu baterii / test obwodu baterii
 • izolacja galwaniczna
 • wysoka jakość mocy wyjściowej
 • redundancja n+1
 • rozbudowane funkcje sygnalizacji oraz monitoringu
Rozbudowane funkcje sygnalizacji oraz monitoringu
Rozbudowane funkcje sygnalizacji oraz monitoringu
THYROTRONIC wyświetlacz i jednostka sterująca
THYROTRONIC wyświetlacz i jednostka sterująca

Najwyższa efektywność ekonomiczna

Najwyższa efektywność ekonomiczna

 • nadaje się do baterii ołowiowych oraz baterii energooszczędnych NiCd
Przebieg charakterystyk IU, DIN 41773 dla baterii akumulatorów NiCd
Przebieg charakterystyk IU, DIN 41773 dla baterii akumulatorów NiCd
Przebieg charakterystyk IU, DIN 41773 dla baterii akumulatorów ołowiowych
Przebieg charakterystyk IU, DIN 41773 dla baterii akumulatorów ołowiowych

Więcej informacji

Broszury
Przedmiot opracowania

Twoja osoba kontaktowa

Skąd pochodzisz? Wybierz kraj pochodzenia z poniższej listy, aby szybko znaleźć swoją osobistą osobę kontaktową.

BENNING Spółki zależne - Wybierz potencjalne kontakty, klikając jego flagę.

POL BENNING Power Electronics Sp. z o.o.
tel

+48 (0) 22 / 7 57 84 53

address

Korczunkowa 30
05-503 Glosków
Poland

POL BENNING Power Electronics Sp. z o.o.
Piotr Białoskórski
tel

48502189036

web

www.benning.biz

address

Korczunkowa 30
05-503 Glosków
Poland