BATCOM digital+

Batériový monitoring • indikátor stavu • datalogger • BLUETOOTH komunikácia

BATCOM digital<sup>+</sup>

BATCOM digital+

LCD displej poskytuje prehľadné detailné informácie o batérii - napr. napätie, prúd, stav nabitia, teplotu….

Nachádzate sa tu:

Generácia batériového kontroléra s obojsmernou komunikáciou

Vysoká disponibilita batériovej manipulačnej techniky je pre dnešné prevádzkové procesy nepostrádateľná. Kontrola priebehu nabíjania / vybíjania, sledovanie teploty batérie a stavu elektrolytu sú dôležité informácie pre zaistenia vysokých prevádzkových dôb vozíkovej flotily.

Monitorovanie stavu batérie vrátane zaaznamenávania prevádzkových informácií sú dôležité i v oblasti prenájmu či leasingu.

Novou generáciou batériového kontroléru BATCOM digital+ je možné jednoducho získavať i ukladať do pamäti všetky potrebné informácie a tieto potom cez Bluetooth kedykoľvek mať k dispozícii.

Batériový kontrolér je umiestnený v robustnom a kompaktnom púzdre, ktoré je možné nainštalovať bez použitia špeciálneho náradia na hornej strane olovených batérií.

Jednoduchá inštalácia i s montovanou meracou prúdovou hlavicou (Hallova sonda)
K meraniu batériového prúdu obsahuje BATCOM digital+ meraciu hlavicu, ktorú je možné jednoducho otvoriť a nasadiť na ľubovolnú článkovú prepojku alebo na výstupný kábel, bez nutnosti ich odpojovania. Meranie napätia s automatickým rozlišovaním menovitej hodnoty (18 V - 120 V DC) prebieha na pólových vývodoch batérie.

Prednosti

Prednosti

 • Maranie prúdu Hallovou sondou v univerzálne montovateľnej meracej hlavici.
 • dvojsmerný prenos dát cez Bluetooth low energy technlogy
 • Veľký programovateľný LED displej
 • digitálny displej pre napätie, stav nabitia, teplotu, a pod.
 • Software pre systémovú analýzu (Desktop / mobil)
 • kompaktné rozmery pre jednoduchú montáž
 • Jeden batériový kontrolér pre všetky napätia batérie i kapacity

maximálna disponibilita a prevádzková spoľahlivosť

Technické prednosti

 • integrovaný datalogger pro rozsiahle možnosti vyhodnocovania prevádzkových parametrov
 • integrovaný event-rekordér k zachyteniu batériových hodnôt
 • integrovaný štatistický čítač počas celej životnosti batérie
 • detailný batériový protokol jediným kliknutím

Jednoduchá komunikácia medzi nabíjačom, batériovým kontrolérom a počítačom či smartphónom / tabletom

Vizualizácia dôležitých batérových dát, ako napr. stav nabitia, teplota, napätie batérie a prúd baterie
Vizualizácia dôležitých batérových dát, ako napr. stav nabitia, teplota, napätie batérie a prúd baterie

Značka Bluetooth® a logo jsou zapísanými značkami firmy Bluetooth SIG, Inc.

Prehľadné zobradenie údajov batérie v prevádzkovom protokole
Prehľadné zobradenie údajov batérie v prevádzkovom protokole

Nová generácia BATCOM digital+ kontroléra ponúka vysokú spoľahlivosť a flexibilitu. Bezdrôtová komunikácia prebieha v oboch směroch.

Vďaka zodpovedajúcim aplikáciám pre rad koncových prístrojov a použitej Bluetooth low energy technology je možné rýchle a nekomplikované spojenie s PC a mobilnými zariadeniami, ako napr. tablety a smartphóny

Dalšia rozhodujúca prednosť: Komunikácia s vysoko účinnými nabíjačmi radu BELATRON. Umožňuje optimálne zladenie, medzi inými i v

 • prispôsobení chovania pri nabíjaní, okolitým teplotám (např. chladiace zariadenie alebo naopak pri vysokých okolitých teplotách)
 • Prenos dát batérie pre nastavenie optimálnych nabíjacích parametrov
 • Optimalizácia interných nabíjacích procesov

Voľne konfigurovateľný LED displej

Voľne konfigurovateľný LED indikátor, ako napríklad: <br>Žltá: Stav: Nízke nabitie batérie <br>Modrá: Stav: príliš nízka hladina elektrolytu.
Voľne konfigurovateľný LED indikátor, ako napríklad:
Žltá: Stav: Nízke nabitie batérie
Modrá: Stav: príliš nízka hladina elektrolytu.

Veľkoryso dimenzovaný LED displej signalizuje na diaľku rôzne prevádzkové informácie , údaje a signalizáciu, ako sú:

 • Vysoká teplota batérie
 • Poruchy
 • Nízka hladina elektrolytu
 • Aktuálny nabíjací stav

Týmto konceptom preniesol BENNING osvedčený nabíjací "semafor" i do nového kontroléra. Farebné kombinácie a s nimi spojená signalizácia je  softwarovo individuálne programovateľná a voliteľná.

Ďalšie informácie

Brožúry

Vaša kontaktná osoba

Odkiaľ si? Vyberte svoju krajinu pôvodu zo zoznamu nižšie, aby ste rýchlo našli svoju osobnú kontaktnú osobu.

BENNING dcérskej spoločnosti - Vyberte svoje potenciálne kontakty kliknutím na jeho príznak.

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Technical Support
tel

+49 2871 93555

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany