LIONIC®

Lítium-iónové energetické systémy pre intralogistiku

LIONIC<sup>®</sup>

LIONIC® znižuje celkové náklady na vlastníctvo (TCO) vašej prevádzky v priemysle

 • Rýchle nabíjanie
 • Možnosť medzidobíjania
 • Bez údržbový systém, bez nutnosti dopĺňania vody
 • Nízke prevádzkové náklady
 • Vysoká životnosť > 3000 cyklov
 • Spoľahlivá prevádzky

BENNING LIONIC® energetické systémy pozostávajú z 8 resp. zo 16 sériovo radených LiFePO4 článkov a dodávajú sa pre kapacity 120 Ah, 240 Ah,  360 Ah a 480 Ah. Tieto energetické systémy pokrývajú celý rad aplikácií elektrických manipulačných vozíkov.

LIONIC® energetické systémy sú pribižne o 50% lľahšie a o 30% menšie ako porovnateľné systémy olovených batérií. Každý energetický systém je spoločne s batériovým managementom (BMS) vstavaný do robustnej schránky, ktorú je možné integrovať do štandardného batériového nosiča.

BMS zaisťuje dodržiavanie medzných hodnôt napätia a teploty v priebehu nabíjania / vybíjania. Ďalej sleduje jednotlivé články a vyrovnáva prípadné odchylky potenciálu.

Porovnanie nákladov 375 Ah olovených akumulátorov v porovnaní s energetickým systémom LIONIC<sup>®</sup> 240 Ah pri dvojsmernej prevádzke počas 5 rokov. (Investičné a prevádzkové náklady)
Porovnanie nákladov 375 Ah olovených akumulátorov v porovnaní s energetickým systémom LIONIC® 240 Ah pri dvojsmernej prevádzke počas 5 rokov. (Investičné a prevádzkové náklady)
LIONIC<sup>®</sup> energetické systémy rôznych kapacít + BELATRON Li<sup>+</sup>
LIONIC® energetické systémy rôznych kapacít + BELATRON Li+
Viac energie a nižšie náklady vďaka možnosti medzidobíjania
LIONIC<sup>®</sup> energetické systémy poskytujú až o 30% vyššiu energetickú účinnosť
LIONIC® energetické systémy poskytujú až o 30% vyššiu energetickú účinnosť

Lepšie využitie zariadení, zvýšenie efektívnosti nákladov

 • Bez nutnosti výmeny batérie
 • Medzidobíjanie je vždy možné (25% nabítia za 20 minút)
 • 100% nabitia za 2,0 h

Energetické systémy LIONIC® sú schopné rýchleho nabíjania a môžu byť použité pre medzidobíjanie. Nabíjanie sa uskutočňuje pri konštantnom prúde.

Pokiaľ sa pri 2- smerovej prevádzke počas jednotlivých prestávok vykoná medzidobíjanie (1x15 min a 1x30 min na jednu zmenu) nie je potrebná náhradná výmenná batéria.

Ako príklad, obrázok zobrazuje kapacitný profil energetického systému LIONIC® 24 V / 9 kWh (360 Ah) pri dvoj zmennej prevádzke s medzidobíjaním.

Porovnanie využiteľnej energie pre olovené a lítium-iónové batérie
LIONIC® hospodárny energetický systém s nasledujúcimi úsporami nákladov

Economic Ekonomické a ekologické výhody:

 • znížené náklady na energiu
 • vysoká účinnosť
 • bez emisií
 • nízke samovybíjanie
 • možnosť rekuperácie, napr. počas brzdenia
 • režim pohotovosti
 • šetrné k životnému prostrediu
 • recyklovateľné
LIONIC® hospodárny energetický systém s nasledujúcimi úsporami nákladov
Už po dvoch rokoch sú dodatočné náklady na investície do energetického systému LIONIC® kompenzované úsporami prevádzkových nákladov
Už po dvoch rokoch sú dodatočné náklady na investície do energetického systému LIONIC® kompenzované úsporami prevádzkových nákladov
 • približne 30 % zníženie nákladov na energiu
 • približne 75 % nižšie náklady na údržbu
 • približne 60 % nižšie náklady na manipuláciu s batériou
LIONIC® energetický systém – bez nutnosti investovania do centrálnych nabíjacích staníc
LIONIC<sup>®</sup> – operationally reliable and emission-free ideal for the food trade and refrigerated warehouses
LIONIC® – operationally reliable and emission-free ideal for the food trade and refrigerated warehouses

Nabíjanie sa uskutočňuje priamo na mieste prevádzky

 • žiadna centrálna nabíjacia stanica
 • nie je potrebné zariadenie na výmenu batérií
 • nevyžaduje ventilačné a odsávacie systémy
 • žiadne centrálne doplňovanie vody
 • krátke vzdialenosti k miestu skladovania

Energetické systémy LIONIC® je možné nabíjať na decentralizovaných miestach nabíjania. Keďže počas nabíjania nedochádza k plynovaniu a energetické systémy LIONIC® neobsahujú kvapalný elektrolyt, nevzťahuje sa na ne mnoho požiadaviek na centrálne nabíjacie stanice (napr. DIN 50272-3, BGHW, ZVEI).

Investičné náklady na zariadenie nabíjacích miest sú značne znížené, pretože nie je potrebná špeciálna ventilácia ani kyselinovzdorný materiál na podlahy.

Vďaka skráteným prístupovým cestám v decentralizovaných nabíjacích staniciach sa v mnohých prípadoch ušetrí pracovná doba.

Energetické systémy LIONIC® - najjednoduchšia integrácia do manipulačnej techniky
Energetické systémy LIONIC<sup>®</sup> - najjednoduchšia integrácia do manipulačnej techniky
Energetické systémy LIONIC® - najjednoduchšia integrácia do manipulačnej techniky
LIONIC® Prehľad medzidobíjaní
Prehľad medzidobíjaní
 • prenos údajov do notebooku pomocou infračerveného rozhrania
 • aktuálne údaje o meraní
 • dlhodobé údaje

V súčasnosti je nevyhnutné, aby boli manipulačné vozidlá poháňané batériami vysoko dostupné a spoľahlivo a efektívne fungovali.

Riadenie procesov nabíjania / vybíjania trakčných batérií a monitorovanie teploty batérie je dôležitým opatrením na zabezpečenie maximálnej dostupnosti vozového parku po celý čas.

Porovnanie dôležitých vlastností olovených a lítium-iónových batérií

Porovnanie dôležitých vlastností olovených a lítium-iónových batérií
Porovnanie dôležitých vlastností olovených a lítium-iónových batérií

Ďalšie informácie

Brožúry
Prípadové štúdie

Vaša kontaktná osoba

Odkiaľ si? Vyberte svoju krajinu pôvodu zo zoznamu nižšie, aby ste rýchlo našli svoju osobnú kontaktnú osobu.

BENNING dcérskej spoločnosti - Vyberte svoje potenciálne kontakty kliknutím na jeho príznak.

SWE BENNING Sweden AB
Order och leveransinformation
tel

+46 (8) 623 95 16

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
Teknisk support, reservdelar
tel

+46 (8) 623 95 89

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
tel

+46 (8) 6239500

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Sweden

SWE BENNING Sweden AB
Försäljning
tel

+46 (8) 623 95 79

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden