Usmerňovače a DC meniče TEBECHOP SE

modulárne, rozšíriteľné, robustné a ekonomicky výhodné, vhodné na riešenie priemyselných požiadaviek

Usmerňovače a DC meniče TEBECHOP SE

Maximálna dostupnosť pre hlavné oblasti priemyselného využitia

V priemyselných odvetviach, v ktorých je nevyhnutné, aby operačné systémy fungovali s maximálnou dostupnosťou z dôvodu bezpečnosti a efektivity, kde nie sú možné žiadne odstávky, napríklad v petrochemickom priemysle, pri výrobe a distribúcii energie a vo vysoko automatizovaných aplikáciách vrátane riadenia prevádzky. V takýchto oblastiach musia byť zariadenia, riadiace a monitorovacie systémy plne chránené pred poruchami a výpadkami elektrického napájania.  

Práve tu sa osvedčili modulárne jednosmerné riešenia podporované batériami, pracujúce v paralelnom redundantnom režime. Jednotlivé moduly môžu byť dokonca rýchlo vymenené bez potreby prerušenia elektrického napájania. Tieto modulárne systémy zároveň preukázali svoju dokonalosť z hľadiska najvyššej možnej spoľahlivosti, jednoduchej rozšíriteľnosti, maximálneho prispôsobenia, jednoduchého servisu a nízkych prevádzkových nákladov.

Typovým radom TEBECHOP SE spoločnosť BENNING ponúka novú generáciu cenovo dostupných modulárnych usmerňovačov, ktoré spĺňajú nároky dôležitých a prevádzkovo kritických systémov, schopných paralelne fungovať s olovenými alebo NiCd akumulátormi, pokiaľ sa jedná o batériami podporovanými napájacími zdrojmi.

 

Maximálna dostupnosť,
maximálne prispôsobenie samotného riešenia a investícií,
minimálne prevádzkové náklady

 • prvotriedny dizajn a vysoko kvalitné komponenty určené pre prevádzku v najnáročnejších priemyselných podmienkach
 • redundancia n+1 (a/alebo n+r)
 • spoľahlivosť, spočívajúca v technológii hot-plug
 • široká škála poruchových, stavových a monitorovacích funkcií, vrátane HTML, SNMP, Modbus alebo Profibus, IEC 61850
 • vysoké MTBF, nízke MTTR
 • sínusový priebeh vstupného prúdu / nízke skreslenie vstupu
 • nízke výstupné zvlnenie a vynikajúce dynamické vlastnosti
 • hospodárnosť a efektivita prevádzky aj pri čiastočnom zaťažení
 • vysoká hustota výkonu s nízkymi nárokmi na priestor v mieste inštalácie
 • môže byť prevádzkovaný s batériou alebo bez nej
 • systém s priamo rozšíriteľným výkonom.
Moduly usmerňovačov TEBECHOP 3000 SE 19“ - Modul
19" nosič s usmerňovačmi TEBECHOP SE Každý modul usmerňovača poskytuje maximálny výstupný výkon 1800 W alebo 3000 W. V jednej 19" polici je možné nainštalovať až 5 výkonových modulov usmerňovačov, ktoré poskytujú výkon v rozsahu od 1800 W do 15000 W.
Moduly usmerňovačov TEBECHOP 3000 SE 19“ s prirodzeným chladením - bez ventilátorov
19" rackový nosič s usmerňovačmi s prirodzeným chladením TEBECHOP 3000 SE Tento typový rad usmerňovačov s prirodzeným chladením je špeciálne navrhnutý na použitie v náročných podmienkach okolia (napr. prach, kyselina atď.). Je ideálny pre ťažké podmienky, ktoré sa vyskytujú v priemyselných aplikáciách, ako napríklad v petrochemickom priemysle, v distribúcii energie a v aplikáciách riadenia dopravy.
Opravovník TEBECHOP 13500 SE 19inch priemyselný - Modul
TEBECHOP 13500 SE: Priemyselný opravný modul TEBECHOP 13500 SE je zvlášť vhodný pre výstavbu napájacích systémov s požiadavkami na spotrebu energie nad 50 kW. Tento 19“ modul s výškou 3U má 3-fázový vstup, aktívnu korekciu účinníka (výstupný faktor 0,99) a stály výstupný výkon 13 500 W.

Systémy usmerňovačov
Individuálne, flexibilné, robustné

Širokou škálu možností ako splniť požiadavky zákazníkov ponúka v prípade usmerňovačov  BENNING rad dostupných prevedení. K dispozícii sú nástenné nebo stacionárne skrine. Naviac menšie systémy môžu byť  umiestnené do kombinovaných skríň, do ktorých je možné umiestniť tiež batérie. Modulárny prístup spoločnosti BENNING ponúka rad praktických riešení zdrojov a rozvádzačov pre inštaláciu do systémových skríň.

Pokiaľ sa jedná o batérie a rozvádzače, BENNING poskytuje rad vhodných systémových skríň, kde je zároveň integrovaná monitorovací a riadiaca jednotka MCU 3000 - Monitoring and Control Unit 3000 (monitorovací a riadiaca jednotka)

Ľahká kombinovateľnosť s modulárnymi DC meničmi

DC meniče široké 1/5 19" sú ideálne pre modulárne systémy. Sú založené nielen na rovnakej mechanickej platforme, ale aj dizajn predného panela zabezpečuje vzájomnú kompatibilitu. To znamená, že kombinácie týchto modulov je možné ľahko nainštalovať do zdieľaných systémových skríň.

Systém napájania jednosmerným prúdom 60kW rozsah krytov - Rack
Systém jednosmerných zdrojov 60 kW so 4 nosičmi 19“, každý s 5 modulmi (max. výstupný výkon 15000 W).
Schéma systému napájania - Invertor-Rectifier
Bloková schéma znázorňujúca režim prevádzky napájacieho zdroja modulárnej architektúry s modulárnymi usmerňovačmi, striedačmi a DC meničmi.

Priemyselný rad TEBECHOP SE...
... ideálne pre výzvy dneška a príležitosti zajtrajška

Moduly usmerňovačov TEBECHOP 3000 SE s prirodzeným chladením - bez ventilátora
19" rackový nosič s tromi výkonovými modulmi TEBECHOP 3000 SE s prirodzeným chladením, každý s výstupným výkonom 1500 W.

Maximálna dostupnosť a rozšíriteľnosť výkonu (pay as you grow) na základe redundancie n + r
Systémy usmerňovačov TEBECHOP SE kombinujú jednoduché navýšenie výkonu (rozšíriteľnosť) s vysokou dostupnosťou a vynikajúcou energetickou účinnosťou. Základnými stavebnými kameňmi týchto systémov usmerňovačov sú výkonové moduly so spoľahlivou technológiou hot-plug, ktorých počet je možné zvýšiť, keď sa zvýšia požiadavky na výkon. Redundantné systémy (napr. n + r redundancia) môžu byť navrhnuté tak, aby sa dosiahla najvyššia možná prevádzková dostupnosť.

Moduly usmerňovačov TEBECHOP 3000 SE
Moduly TEBECHOP SE 1/5 19"

Nízke MTTR (Mean Times To Repair) a nízke náklady na údržbu a servis
Usmerňovače TEBECHOP SE kombinujú optimálnu spoľahlivosť a najkratšiu dobu opravy v systéme, ktorý spĺňa najvyššie požiadavky na dostupnosť a kvalitu napájacieho zdroja. Vďaka funkcii "hot-swap" je možné každý modul ľahko vymeniť za menej ako 10 minút. Ak má prevádzkovateľ k dispozícii náhradné moduly, môže výmenu, v prípade núdze alebo pri bežných servisných prácach a údržby, ľahko vykonať vyškolený personál prevádzkovateľa zariadenia. Na tomto základe je možné minimalizovať časy opráv (MTTR – Mean Time To Repair) súčasne ii s maximalizáciou doby prevádzkyschopnosti systému.

TEBECHOP 3000SE TEBECHOP 13500 SE účinnosť
Vysoká účinnosť aj pri čiastočnom zaťažení

Vysoký výkon aj v malom priestore

Vďaka kompaktným rozmerom (3U) modulov TEBECHOP SE a nízkym tepelným stratám a vďaka vysokej účinnosti, v jednej systémovej skrini s rozmermi 2000 mm x 600 mm x 600 mm (V x Š X H) je možné prevádzkovať až desať zásuvných zásuviek TEBECHOP 13500 SE s celkovým výkonom 135 kW alebo päťdesiat modulov TEBECHOP 3000 SE s celkovým výkonom 150 kW.

Vysoká účinnosť aj pri čiastočnom zaťažení

Usmerňovače radu TEBECHOP SE ponúkajú veľmi vysokú účinnosť aj v rozsahu zaťaženia od 25% do 90%. V systémoch s vysokým výkonom je možné vďaka tejto vysokej účinnosti dosiahnuť významných úspor elektrickej energie.

Jednotka MCU 3000 s 10,4“ dotykovým displejom
MCU 3000 s 10,4“ dotykovým displejom

Bezpečná prevádzka v kombinácii s rozsiahlymi možnosťami hlásení a monitoringu

MCU 3000 môže byť použitý na ovládanie a diaľkové monitorovanie napájacích systémov. Ovládacie prvky sú logicky prispôsobené požiadavkám používateľa a ponúkajú jasné, presné a komplexné zobrazenie všetkých požadovaných údajov a nastavení. Medzi výhody MCU patrí integrovaný webový server, ktorý okrem vzdialenej údržby, pomocou programu BENNING 360°, ponúka možnosť pripojenia k rôznym sieťovým topológiám.

Na systémoch s vyšším výkonom môže byť MCU inštalované do dvier skrine zdroja. Táto verzia obsahuje 10,4“ dotykový displej. MCU je k dispozícii tiež ako 19" modul (1U) umiestnený do racku. Predná časť jednotky je potom vybavená 1,8“ displejom, rozhraním USB 2.0 (napríklad na umiestnenie WLAN kľúča) a ethernetovým portom.

Ďalšie informácie

Brožúry

Vaša kontaktná osoba

Odkiaľ si? Vyberte svoju krajinu pôvodu zo zoznamu nižšie, aby ste rýchlo našli svoju osobnú kontaktnú osobu.

BENNING dcérskej spoločnosti - Vyberte svoje potenciálne kontakty kliknutím na jeho príznak.

SUI BENNING Power Electronics GmbH
tel

+41 (0) 44 / 8 05 75 75

fax

+41 (0) 44 / 8 05 75 80

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Jürg Badertscher
tel

+41 44 805 75 81

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Thomas Wildhaber
tel

+41 44 805 75 76

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Pantelis Tasikas
tel

+41 44 805 75 74

fax

+41 44 805 75 80

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland