Usmerňovačové systémy - THYROTRONIC

pre priemyselné aplikácie

Rectifier System - THYROTRONIC

Usmerňovače pre stacionárne systémy batérií - THYROTRONIC

Zaistenie elektrických spotrebičov pri výpadku siete sa najčastejšie vykonáva jednosmernými zdrojmi, zálohovanými batériami, ktoré zabezpečujú nepretržité napájanie spotrebičov elektrickou energiou i v prípade výpadku siete.

Jednosmerné zdroje, zálohované batériami, sa v priebehu niekoľkých desaťročí osvedčili ako spoľahlivé a hospodárne záložné systémy napájania.

Spoľahlivosť takéhoto systému určuje ako kvalita použitej batérie, tak i prevádzková spoľahlivosť usmerňovača.

Osvedčený typový rad usmerňovačov BENNING THYROTRONIC bol vyvinutý špeciálne pre prúdové systémy, zálohované batériami, a okrem rokmi prevádzky overenej prevádzkovej spoľahlivosti obsahuje vo svojej najnovšej modifikácii i rozsiahly koncept monitorovania a diaľkového dohľadu.

Usmerňovače THYROTRONIC pracujú s elektronicky riadenou výstupnou charakteristikou (charakteristika IU podľa DIN 41773).

Výstupné napätie je udržiavané konštantné s toleranciou ±0,5 % v rozsahu záťaže 0 % až 100 %.

Regulačný systém usmerňovača vyrovnáva kolísanie napätia siete v rozsahu ±10 % a kolísanie frekvencie ±5 %. Ako záložné batérie sa najčastejšie používajú uzavreté vetrané nebo ventilom riadené olovené batérie; pri extrémnych podmienkach je možné použiť i batérie nikel-kadmiové NiCd.

Príklady použitia záložných prúdových systémov:

 • Elektrárne
 • Rozvodne
 • Železničné záložné systémy
 • Petrochemické prevádzky
 • Letiská
 • Nemocnice

Všeobecné vlastnosti

Všeobecné vlastnosti

 • plne riadený trojfázový tyristorový mostík
  • 6- pulzný (štandardne)
  • 12- pulzný (voliteľne)
 • rozsah výkonov: 0,6 kW až 1 MW
 • vstupné napätie [VAC]
  • 230 ± 10% 1-fázový
  • 240 ± 10% 1-fázový
  • 208 ± 10% 3-fázové
  • 400 ± 10% 3-fázové
  • 480 ± 10% 3-fázové
  • (ďalšie na požiadanie)
 • výstupné napätie [VDC]
  • 24, 48, 60, 110/125, 220/240
  • (ďalšie na požiadanie)
Porovnanie vyšších harmonických vstupného prúdu 6- pulzného a 12- pulzného tyristorového usmerňovača
Porovnanie vyšších harmonických vstupného prúdu 6- pulzného a 12- pulzného tyristorového usmerňovača
Pohotovostná paralelná prevádzka
Pohotovostná paralelná prevádzka

Maximálna disponibilita

Maximálna disponibilita

 • automaticky teplotne riadená nabíjacia charakteristika
 • test disponibility batérie / test okruhu batérie
 • galvanické oddelenie
 • vysoká kvalita výstupného výkonu
 • n+1 redundancia
 • veľké množstvo signalizačných a monitorovacích funkcií
Veľké množstvo signalizačných a monitorovacích funkcií.
Veľké množstvo signalizačných a monitorovacích funkcií.
THYROTRONIC displej a obslužná jednotka
THYROTRONIC displej a obslužná jednotka

Vysoká účinnosť

Vysoká účinnosť

 • vhodný pre olovo a batériu NiCd energeticky účinný
IU- charakteristika, DIN 41773 pre NiCd batérie
IU- charakteristika, DIN 41773 pre NiCd batérie
IU- charakteristika, DIN 41773 pre olovené batérie
IU- charakteristika, DIN 41773 pre olovené batérie

Ďalšie informácie

Brožúry
Prípadové štúdie

Vaša kontaktná osoba

Odkiaľ si? Vyberte svoju krajinu pôvodu zo zoznamu nižšie, aby ste rýchlo našli svoju osobnú kontaktnú osobu.

BENNING dcérskej spoločnosti - Vyberte svoje potenciálne kontakty kliknutím na jeho príznak.

BEL BENNING Belgium branch of BENNING Vertriebsges. mbH
tel

+32 (0) 2 / 5 82 87 85

address

Wayenborgstraat 19
2800 Mechelen
Belgium

BEL BENNING Belgium branch of BENNING Vertriebsges. mbH
Technical Support & Service
tel

+32 (0) 2 / 5 82 87 85

address

Wayenborgstraat 19
2800 Mechelen
Belgium