SLIMLINE - prúdové zdroje pre telekomunikácie

inteligentné, flexibilné a modulárne • vysoko účinné a prevádzkovo spoľahlivé

Nachádzate sa tu:

Spoľahlivé a hospodárne riešenie "Made in Germany"

SLIMLINE SYSTÉM 48 V / 262 kW
SLIMLINE SYSTÉM 48 V / 262 kW

Pre našu modernú spoločnosť sa stalo normálnym byť trvalo dosiahnuteľnými rôznymi médiami pre nutnosť riadenia rôznych procesov a obchodov.

Byť trvale dosiahnuteľný vyžaduje prístup k sieti, hlavne s možnosťou rýchleho a celoplošného prístupu k údajom (LTE, vbudúcnosti 5G). K tomu potrebná telekomunikačná technika predpokladá vždy dostupné a spoľahlivé napájanie.

BENNING dodáva už desiatky rokov AC a DC prúdové zdroje, podporované batériami, pre celý rad operátorov ako mobilných, tak aj pevných sietí. BENNING patrí dnes medzi popredných výrobcov vysoko účinných prúdových zdrojov pre bezpečnú prevádzku zariadení telekomunikačnej, informačnej a priemyselnej techniky.

Nová generácia SLIMLINE pokrýva požiadavky MSC, BSC až po BTS. Tieto prúdové zdroje zaisťujú celú prenosovú technológiu (LTE, 4G, VOIP, TV, servery a pod.) proti výpadkom siete.

Pre každú požiadavku máme hospodárne riešenie

SLIMLINE systém 48V / 4 kW s modulom kontroléru a batériovým / spotrebičovým rozvádzačom.
SLIMLINE systém 48V / 4 kW s modulom kontroléru a batériovým / spotrebičovým rozvádzačom.

Malé výkony do 4000 W

Vo výkonovo najmenšej variante SLIMLINE PSU 4000 je možné umiestniť maximálne 2 moduly usmerňovačov 48V / 2000W, riadiacu jednotku a batériový / spotrebičový rozvádzač do 19" SLIMLINE mechaniky 1U.

SLIMLINE systém 48 V / 22 kW s kontrolnou jednotkou
SLIMLINE systém 48 V / 22 kW s kontrolnou jednotkou

Stredné výkony do 32 kW

Pre rozsah stredných výkonov zahrňujúcich okrem iného mobilné rádiové stanice, je možné ponúknuť riešenie do 10kW s kontrolérom alebo 12kW s výškou 1U.

Paralelným spojením s druhou SLIMLINE mechanikou je možné navýšiť výkon až na 22 kW a s treťou jednotkou až na 32 kW s jednou kontrolnou jednotkou.

SLIMLINE systém 48 V / 10 kW so SLIMLINE kontrolérom a batériovou a spotrebičovou distribučnou jednotkou.
SLIMLINE systém 48 V / 10 kW so SLIMLINE kontrolérom a batériovou a spotrebičovou distribučnou jednotkou.

Pre všetky výkonové varianty sú k dispozícii aj batériové a spotrebičové distribúcie rôznych prevedení, ktoré tak vytvárajú kompaktný výkonný systém.

Distribúcie sú tak isto umiestnené v 19" mechanikách s výškou podľa výstupného výkonu 2 alebo 3U.

Vysoké výkony do 400 kW

Vyššie výkony potrebné napr. pre uzlové body je možné realizovať paralelným zapojením viac SLIMLINE mechaník. Tak je možné dosiahnuť až približne 400 kW. Aj tieto systémy je možné zabudovať do 19" systémových skríň, kam je zároveň možné umiestiť aj batériové a distribučné jednotky.

SLIMLINE kontrolér umožňuje celý rad riadiacich a monitorovacích funkcií.

SLIMLINE - hospodárny systém s vysokou disponibilitou

Maximálna disponibilita

Maximálna disponibilita

 • Maximálna disponibilita
  • Veľmi vysoká spoľahlivosť
  • Krátke časy MTTR
  • prevádzková spoľahlivá "Hot swap" modularita
  • decentrálna paralélna architektúra
  • Diaľkový dohľad prostredníctvom TCP/IP
 • vynikajúca kvalita dodávky
  • sínusový vstupný prúd, žiadna jalovina (účinník > 0,99)

Vysoká ekonomická účinnosť

Vysoká ekonomická účinnosť

 • nízke prevádzkové náklady
  • vysoká účinnosť > 97% aj v oblasti čiastočnej záťaže
  • vysoká hustota výkonu vo veľmi malom priestore
  • dodatočná možnosť navyšovania výkonu "Pay as you grow", škálovateľnosť do 400 kW
  • automatická synchronizácia usmerňovačových modulov po výmene či doplnení
  • nízke náklady na inštálaciu, uvedenie do prevádzky a rozširovanie

variabilný koncept

variabilný koncept

modulárny komponentový koncept znižuje výrazne náklady a dobu na inštaláciu či údržbu systému SLIMLINE.

Flexibilná škálovateľnosť do 400 kW

SLIMLINE systém je jednoducho škálovateľný a umožňuje nárast výkonu podľa nárastu požadaviek uživateľa - od 2 do 400 kW. Variabilita systému umožňuje rýchle plánovanie, konfigurovanie a dodávku komponentov.

Hot-Plug

Všetky moduly sú vymeniteľné počas plnej prevádzky (Hot-Plug). Systémový nosič (SLIMLINE Carrier) s príslušným počtom modulov usmerňovača a zodpovedajúcou batériovou a spotrebičovou distribúciou poskytujú kompletný prúdový záložný zdroj SLIMLINE.

Maximálna prevádzková spoľahlivosť, minimálne prevádzkové náklady

Nosič SLIMLINE Carrier 19" 1U pojme buď 5 usmerňovačových modulov 48V 2000W v kombinácii so SLIMLINE kontrolérom alebo 6 usmerňovačových modulov.
Nosič SLIMLINE Carrier 19" 1U pojme buď 5 usmerňovačových modulov 48V 2000W v kombinácii so SLIMLINE kontrolérom alebo 6 usmerňovačových modulov.

Novo vyvinutý rad SLIMLINE je špeciálne vyvinutý pre telekomunikačné potreby.

Zahŕňa:

 • vysoká prevádzková spoľahlivosť
 • maximálna energetická účinnosť
 • optimálne využiteľný zabudovaný priestor
 • Flexibilita (pay as you grow)
 • Modularita

Neprispievajú len k nízkym celkovým prevádzkovým nákladom (TCO), tvoria rovnako základ pre významné skrátenie času na inštaláciu a údržbu, rovnako ako aj jednoduchú a účinnú údržbu počas neskoršej prevádzky.

Pre systémy v rozsahu od 2 kW až do 400 kW stačí jediný typ usmerňovača. To predstavuje Ďalšiu výhodu pre logistiku a vedenie skladu uživateľa.

vysoká energetická účinnosť v najmenšom priestore.

Pre vybudovanie kompletného prúdového zdroja sú k dispozícii moduly s jednotkovým výkonom 2000 W. Nosič SLIMLINE Carrier 19" 1U pojme buď 5 usmerňovačových modulov 48V 2000 W v kombinácii so SLIMLINE kontrolérom alebo 6 usmerňovačových modulov. To vytvára výkon 10 kW resp. 12 kW na jeden nosič.

Závislosť účinnosti na výstupnom výkone
Závislosť účinnosti na výstupnom výkone

V tomto typovom rade vysoko účinných  usmerňovačov je stratový výkon, vznikajúci pri premene energie zo striedavého na jednosmerný prúd, znížený oproti predchádzajúcej generácii o 30%. Naviac se zmenšil objem modulu o viac než 33%.

Hlavnou přednostťouje skutočnosú, že SLIMLINE moduly pracují v rozsahu záťaže od 50% do 90% s účinnosťou > 97%.

Při velkém počtu jednotiek, ktoré telekomunikační operátori prevádzkujú, dochádza tak k nie nepodstatným úsporám. Voliteľne je možné použiť aj aktívny Power Management, ktorý vyhodnocuje potrebný výkon a podľa potreby pripája či odpája jednotlivé moduly.

SLIMLINE kontrolér - diaľkový dohľad a prevádzková spoľahlivosť na malom priestore

Pre celý rad riadiacích a monitorovacích funkcií je k dispozícii SLIMLINE Controller. Pri menších výkonoch je súčasťou SLIMLINE Carrier. 19" 1U SLIMLINE Carrier pojme buď 5 usmerňovačových modulov v kombinácii s kontrolérom alebo 6 usmerňovačových modulov.

Kontrolér sleduje celý prúdový zdroj a riadi okrem iného aj Power Management. Systém je konštruovaný tak, aby i v prípade výpadku kontroléra prúdový zdroj zostal v prevádzke. Usmerňovače napájajú naďalej  systém aj batérie, výkon je preto nastavený na 100%. Výpadok tak nie je kritický pre proces a teda nie je potrebná redundancia kontroléra. Znižuje sa tak priestorová náročnosť systému. Samozrejme sa indikuje poruchová signalizácia, takže je možné včas pristúpit k výměene kontroléra.

Nový modul SLIMLINE kontroléra obsahuje 1,8" displej, USB 2.0 rozhranie (napr. pre WLAN Stick) a Ethernet Port.
Nový modul SLIMLINE kontroléra obsahuje 1,8" displej, USB 2.0 rozhranie (napr. pre WLAN Stick) a Ethernet Port.
Pri systémoch s vyšším výkonom je možné SLIMLINE kontrolér umiestniť do dvier skrine. Toto prevedenie obsahuje 10,4" dotykový displej.
Pri systémoch s vyšším výkonom je možné SLIMLINE kontrolér umiestniť do dvier skrine. Toto prevedenie obsahuje 10,4" dotykový displej.

Jednoduchá obsluha prostredníctvom PC, tabletu alebo Smartphonu

Teoreticky je možné vykonať systémovú konfiguráciu na dotykovom displeji. Ak je k dispozícii mobilné zariadenie alebo PC, je možné konfiguráciu vykonať sieťovým pripojením cez Internet Browser (viď obr. vyššie). Nie je potrebný žiadny ďalší software. Obsluha zariadenia se orientuje konzekventne na potreby uživateľa, farebný displej poskytuje všetky potrebné informácie a namerané veličiny.

Vysoko kontrastný displej SLIMLINE kontroléra slúži tiež ako programovacia jednotka. V prípade poruchy se podfarbí na  červeno, takže je z diaľky dobre viditeľný.

UV prípade SLIMLINE kontroléra, použitého v  mechanikách, je na ploche jednej šestiny 19" integrovaných 5 komponentov, ako napr. SNMP adaptér a cez RS485 rozhranie pripojiteľný Modbus. K dispozícii je i modemové pripojenie, napájané cez RS232 a 12V napájanie.

Ďalšie informácie

Brožúry
Prípadové štúdie

Vaša kontaktná osoba

GER

BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG

tel

+49 2871 930

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER

BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG

Michael Vogt

tel

+49 2871 93170

web

www.benning.de

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Deutschland

GER

BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG

Niederlassung Brüggen

tel

+49 2163 500994

fax

+49 2163 952445

address

Deichweg 64
41379 Brüggen
Germany

GER

BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG

Niederlassung Nord

tel

+49 33708 31874

fax

+49 33708 31876

address

Ludwig-Erhard-Ring 18a
15827 Dahlewitz
Germany

GER

BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG

Niederlassung West

tel

+49 2871 93513

fax

+49 2871 936513

address

Auf der Brede 60
42477 Radevormwald
Germany

GER

BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG

Niederlassung Ost

tel

+49 35245 728544

tel

+49 172 2859286

address

01665 Klipphausen
Germany

GER

BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG

Niederlassung Süd

tel

+49 8332 936363

fax

+49 8332 936364

address

Bahnhofstr. 26
87749 Hawangen
Germany

GER

BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG

Niederlassung Soest

tel

+49 2921 9819020

fax

+49 2871 936211

address

59494 Soest
Germany

USA

Benning Power Electronics, Inc.

Service Helpdesk for Traction Chargers

tel

+1 888 296 0292

USA

Benning Power Electronics, Inc.

Technical Support Hotline

tel

+1 800 910 3601 Opt. 1

USA

Benning Power Electronics, Inc.

Hans E. Jensen

[Regional Sales Manager - Industrial/Telecom]

mobile

+1 413 588 6356

USA

Benning Power Electronics, Inc.

Michael Perone

[VP Sales - Industrial]

tel

+1 740 548 0795

mobile

+1 740 953 2006

USA

Benning Power Electronics, Inc.

Charity Newman

[Director of Operation]

tel

+1 214 553 1444 460

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA

Benning Power Electronics, Inc.

Kim Groves

[Engineering/Inside Sales]

tel

+1 214 553 1444 221

mobile

+1 972 467 3973

USA

Benning Power Electronics, Inc.

Bob Geddie

[Quality Manager/QMS]

tel

+1 214 553 1444 290

mobile

+1 214 793 7211

USA

Benning Power Electronics, Inc.

Greg Abbott

[Director of Industrial Sales]

tel

+1 832 674 5756

USA

Benning Power Electronics, Inc.

David Almond

[COO - Service / Telecom]

tel

+1 214 553 1444 233

mobile

+1 214 632 9583

USA

Benning Power Electronics, Inc.

Tina Foster

[Customer Service Manager]

tel

+1 214 553 1444 238

USA

Benning Power Electronics, Inc.

tel

+1 2 14 / 5 53 14 44

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA

Benning Power Electronics, Inc.

tel

+1 2 14 / 5 53 14 44

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA

Benning Power Electronics, Inc.

tel

+1 2 14 / 5 53 14 44

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA

Benning Power Electronics, Inc.

tel

+1 2 14 / 5 53 14 44

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

ARG

Benning Conversion de Energía

tel

+54 911 4937 4987

address

(B1653CIO) Villa Ballester,
BUENOS AIRES

AUT

Benning GmbH Elektrotechnik und Elektronik

tel

+43 (0) 22 42 / 3 24 16-0

address

Eduard-Klinger-Str. 9
3423 St. Andrä-Wördern
Austria

AUT

Benning GmbH Elektrotechnik und Elektronik

Vertrieb Österreich

tel

+43 (0) 2242-32416-0

web

www.benning.at

address

Eduard-Klinger-Str. 9
3423 St. Andrä-Wördern
Austria

BEL

Benning Belgium branch of Benning Vertriebsges. mbH

tel

+32 (0) 2 / 5 82 87 85

address

Assesteenweg 65
1740 TERNAT
Belgium

BEL

Benning Belgium branch of Benning Vertriebsges. mbH

Technical Support & Service

tel

+32 (0) 2 / 5 82 87 85

address

Assesteenweg 65
1740 TERNAT
Belgium

BLR

OOO «BENNING Elektrotechnik und Elektronik»

tel

+375 162 512 512

address

Masherova Ave., 6A, 1003
224030 Brest
Belarus

BLR

OOO «BENNING Elektrotechnik und Elektronik»

tel

+375 162 512 512

address

Masherova Ave., 6A, 1003
224030 Brest
Belarus

BRA

Benning Conversión de Energía S. A.

Paulo C. Anacleto

[Manager – Brazil]

tel

+55 19 98270 0303

address

Campinas BRAZIL

CHI

Benning Chile

tel

+569 4280 4594

address

Las Condes Santiago
Chile

CHI

Benning Chile

Ricardo Silva

[Sales Director – Chile & Paraguay]

tel

+56 942 804 594

mobile

+56 223 695 651

web

www.benning.cl

address

Las Condes Santiago
Chile

CRO

Benning Zagreb d.o.o.

tel

0038516312280

address

Trnjanska 61
10000 Zagreb
Croatia

CRO

Benning Zagreb d.o.o.

Kresimir Kauric

tel

0038516312280

address

Trnjanska 61
10000 Zagreb
Croatia

CZE

Benning CR, s.r.o.

tel

+420 / 3 26 72 10 03

address

Zahradní ul. 894
293 06 Kosmonosy
Czech Republic

CHN

Benning Power Electronics Beijing Co., Ltd.

tel

+86 (0) 10 / 61 56 85 88

fax

+86 (0) 10 / 61 50 62 00

address

No. 6 Guangyuan Dongjie
Tongzhou Industrial
Development Zone
101113 Beijing
P.R. China

FRA

Benning conversion d’énergie

tel

+33 (0) / 2 32 25 23 94

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27404 Louviers Cedex
France

FRA

Benning conversion d’énergie

Elisa Gourier

tel

+33.2.77.68.60.21

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27404 Louviers Cedex
France

FRA

Benning conversion d’énergie

Bruno Guery

tel

+33.2.77.68.60.13

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27404 Louviers Cedex
France

FRA

Benning conversion d’énergie

Philippe Passerat

tel

+33.2.32.25.12.73

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27404 Louviers Cedex
France

GBR

Benning Power Electronics UK Ltd

Info

tel

+44 (0) 1189 731506

address

Benning Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
Great-Britain

GBR

Benning Power Electronics UK Ltd

Service

tel

+44 (0) 1189 731506

address

Benning Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
Great-Britain

GBR

Benning Power Electronics UK Ltd

Sales

tel

+44 (0) 1189 731506

address

Benning Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
Great-Britain

GRE

Benning Hellas

Benning Hellas

tel

+30 210 5741137

fax

+30 210 5782554

web

www.benning.gr

address

Chanion 1, Lykovrisi
141 23 Athens
Greece

HUN

Benning Kft. Power Electronics

tel

+36 (0) 33 / 50 76 00

address

Rákóczi út 145
2541 Lábatlan
Hungary

IRL

Laor Energy (1993) L.T.D.

tel

+972 9 8912232

web

http://laor-energy.com

address

POB 5026
North Industrial Zone
60920 KADIMA

ITA

Benning Conversione di Energia S.r.L

tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Caselecchio di Reno (BO)
Italy

ITA

Benning Conversione di Energia S.r.L

Giuliano Rossi

tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Caselecchio di Reno (BO)
Italy

ITA

Benning Conversione di Energia S.r.L

Antonio Zanforlini

tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Caselecchio di Reno (BO)
Italy

NED

Benning NL branch of Benning Vertriebsges. mbH

Technical Support & Service

tel

+31 (0) 30 / 6 34 60 13

address

Peppelkade 42
3992 AK Houten
Netherlands

NED

Benning NL branch of Benning Vertriebsges. mbH

tel

+31 (0) 30 / 6 34 60 10

address

Peppelkade 42
3992 AK Houten
Netherlands

POL

Benning Power Electronics Sp. z o.o.

tel

+48 (0) 22 / 7 57 84 53

address

Korczunkowa 30
05-503 Glosków
Poland

POL

Benning Power Electronics Sp. z o.o.

Piotr Białoskórski

tel

48502189036

web

www.benning.biz

address

Korczunkowa 30
05-503 Glosków
Poland

RUS

OOO Benning Power Electronics

tel

+7 4 95 / 9 67 68 50

address

Domodedovo town,
microdistrict Severny,
"Benning" estate, bldg.1
142000 Moscow Region
Russian Federation

RUS

OOO Benning Power Electronics

Филиал в г. Санкт-Петербург

tel

+7 812 346 43 66

web

www.benning.ru

address

197136, РФ, г. Санкт-Петербург,
ул. Ординарная, д.20, лит.А, пом. 12Н

RUS

OOO Benning Power Electronics

Филиал в г. Уфа

tel

+ 7 347 274 29 29

mobile

+ 7 347 246 33 74

web

www.benning.de

address

450057, РФ, г. Уфа,
ул. Заки Валиди, д.64/2, офис 406

RUS

OOO Benning Power Electronics

Филиал в г. Новосибирск

tel

+ 7 383 219 52 10

web

www.benning.ru

address

630087, РФ, г. Новосибирск,
ул. Немировича-Данченко, д.165, офис 324

SRB

Benning Power Electronics doo

tel

+381 11 3 16 14 29

address

Ratarski put 35b
11186 Beograd
Serbia

SRB

Benning Power Electronics doo

Ljubiša Paranos

tel

+381 11 3 16 14 29

mobile

+381 60 43 48 005

address

Ratarski put 35b
11186 Beograd
Serbia

SIN

Benning Power Electronics Pte Ltd

tel

+65 / 68 44 31 33

address

85, Defu Lane 10
#05-00
Singapore 539218

SIN

Benning Power Electronics Pte Ltd

tel

+65 / 68 44 31 33

address

85, Defu Lane 10
#05-00
Singapore 539218

ESP

Benning Conversión de Energía S.A.

tel

+34 91 / 6 04 81 10

address

C/Pico de Santa Catalina 2
Pol. Ind. Los Linares
28970 Humanes, Madrid
Spain

SWE

Benning Sweden AB

Order och leveransinformation

tel

+46 (8) 623 95 16

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE

Benning Sweden AB

Teknisk support, reservdelar

tel

+46 (8) 623 95 89

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE

Benning Sweden AB

tel

+46 (8) 6239500

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Sweden

SWE

Benning Sweden AB

Försäljning

tel

+46 (8) 623 95 79

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SVK

Benning Slovensko, s.r.o.

Oto Trnka

tel

+421 905 541 548

address

Šenkvická 3610/14W
90201 PEZINOK
Slowakei

SVK

Benning Slovensko, s.r.o.

tel

+421 (0) 2 / 44 45 99 42

address

Šenkvická 3610/14W
90201 PEZINOK
Slowakei

SUI

Benning Power Electronics GmbH

tel

+41 (0) 44 / 8 05 75 75

fax

+41 (0) 44 / 8 05 75 80

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI

Benning Power Electronics GmbH

Jürg Badertscher

tel

+41 44 805 75 81

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

TUR

Benning GmbH Turkey Liaison Office

Kenan Bilgin

tel

+90 216 4457146

address

19 Mayıs Mah. Kürkçü Sokak No: 16 / A
34736 Kozyatağı
Kadıköy / Istanbul
Turkey

UKR

Benning Power Electronics

tel

+38044 5014045

address

3 Sim'yi Sosninykh str.
03148 Kyiv
Ukraine

ARE

Benning Power Systems Middle East

Raman Pillai Harikumar

United Arab Emirates

tel

+971 (0) 2 / 4 18 91 50

mobile

+971 545 987 987

address

Office: 918,
9th Floor, AYA Business Center
ADNIC Building, Khalifa Street
Abu Dhabi
UAE