SLIMLINE - prúdové zdroje pre telekomunikácie

inteligentné, flexibilné a modulárne • vysoko účinné a prevádzkovo spoľahlivé

SLIMLINE - prúdové zdroje pre telekomunikácie

Spoľahlivé a hospodárne riešenie "Made in Germany"

SLIMLINE SYSTÉM 48 V / 262 kW
SLIMLINE SYSTÉM 48 V / 262 kW

Pre našu modernú spoločnosť sa stalo normálnym byť trvalo dosiahnuteľnými rôznymi médiami pre nutnosť riadenia rôznych procesov a obchodov.

Byť trvale dosiahnuteľný vyžaduje prístup k sieti, hlavne s možnosťou rýchleho a celoplošného prístupu k údajom (LTE, vbudúcnosti 5G). K tomu potrebná telekomunikačná technika predpokladá vždy dostupné a spoľahlivé napájanie.

BENNING dodáva už desiatky rokov AC a DC prúdové zdroje, podporované batériami, pre celý rad operátorov ako mobilných, tak aj pevných sietí. BENNING patrí dnes medzi popredných výrobcov vysoko účinných prúdových zdrojov pre bezpečnú prevádzku zariadení telekomunikačnej, informačnej a priemyselnej techniky.

Nová generácia SLIMLINE pokrýva požiadavky MSC, BSC až po BTS. Tieto prúdové zdroje zaisťujú celú prenosovú technológiu (LTE, 4G, VOIP, TV, servery a pod.) proti výpadkom siete.

Pre každú požiadavku máme hospodárne riešenie

SLIMLINE systém 48V / 4 kW s modulom kontroléru a batériovým / spotrebičovým rozvádzačom.
SLIMLINE systém 48V / 4 kW s modulom kontroléru a batériovým / spotrebičovým rozvádzačom.

Malé výkony do 4000 W

Vo výkonovo najmenšej variante SLIMLINE PSU 4000 je možné umiestniť maximálne 2 moduly usmerňovačov 48V / 2000W, riadiacu jednotku a batériový / spotrebičový rozvádzač do 19" SLIMLINE mechaniky 1U.

SLIMLINE systém 48 V / 22 kW s kontrolnou jednotkou
SLIMLINE systém 48 V / 22 kW s kontrolnou jednotkou

Stredné výkony do 32 kW

Pre rozsah stredných výkonov zahrňujúcich okrem iného mobilné rádiové stanice, je možné ponúknuť riešenie do 10kW s kontrolérom alebo 12kW s výškou 1U.

Paralelným spojením s druhou SLIMLINE mechanikou je možné navýšiť výkon až na 22 kW a s treťou jednotkou až na 32 kW s jednou kontrolnou jednotkou.

SLIMLINE systém 48 V / 10 kW so SLIMLINE kontrolérom a batériovou a spotrebičovou distribučnou jednotkou.
SLIMLINE systém 48 V / 10 kW so SLIMLINE kontrolérom a batériovou a spotrebičovou distribučnou jednotkou.

Pre všetky výkonové varianty sú k dispozícii aj batériové a spotrebičové distribúcie rôznych prevedení, ktoré tak vytvárajú kompaktný výkonný systém.

Distribúcie sú tak isto umiestnené v 19" mechanikách s výškou podľa výstupného výkonu 2 alebo 3U.

Vysoké výkony do 400 kW

Vyššie výkony potrebné napr. pre uzlové body je možné realizovať paralelným zapojením viac SLIMLINE mechaník. Tak je možné dosiahnuť až približne 400 kW. Aj tieto systémy je možné zabudovať do 19" systémových skríň, kam je zároveň možné umiestiť aj batériové a distribučné jednotky.

SLIMLINE kontrolér umožňuje celý rad riadiacich a monitorovacích funkcií.

SLIMLINE - hospodárny systém s vysokou disponibilitou

Maximálna disponibilita

Maximálna disponibilita

 • Maximálna disponibilita
  • Veľmi vysoká spoľahlivosť
  • Krátke časy MTTR
  • prevádzková spoľahlivá "Hot swap" modularita
  • decentrálna paralélna architektúra
  • Diaľkový dohľad prostredníctvom TCP/IP
 • vynikajúca kvalita dodávky
  • sínusový vstupný prúd, žiadna jalovina (účinník > 0,99)

Vysoká ekonomická účinnosť

Vysoká ekonomická účinnosť

 • nízke prevádzkové náklady
  • vysoká účinnosť > 97% aj v oblasti čiastočnej záťaže
  • vysoká hustota výkonu vo veľmi malom priestore
  • dodatočná možnosť navyšovania výkonu "Pay as you grow", škálovateľnosť do 400 kW
  • automatická synchronizácia usmerňovačových modulov po výmene či doplnení
  • nízke náklady na inštálaciu, uvedenie do prevádzky a rozširovanie

variabilný koncept

variabilný koncept

modulárny komponentový koncept znižuje výrazne náklady a dobu na inštaláciu či údržbu systému SLIMLINE.

Flexibilná škálovateľnosť do 400 kW

SLIMLINE systém je jednoducho škálovateľný a umožňuje nárast výkonu podľa nárastu požadaviek uživateľa - od 2 do 400 kW. Variabilita systému umožňuje rýchle plánovanie, konfigurovanie a dodávku komponentov.

Hot-Plug

Všetky moduly sú vymeniteľné počas plnej prevádzky (Hot-Plug). Systémový nosič (SLIMLINE Carrier) s príslušným počtom modulov usmerňovača a zodpovedajúcou batériovou a spotrebičovou distribúciou poskytujú kompletný prúdový záložný zdroj SLIMLINE.

Maximálna prevádzková spoľahlivosť, minimálne prevádzkové náklady

Nosič SLIMLINE Carrier 19" 1U pojme buď 5 usmerňovačových modulov 48V 2000W v kombinácii so SLIMLINE kontrolérom alebo 6 usmerňovačových modulov.
Nosič SLIMLINE Carrier 19" 1U pojme buď 5 usmerňovačových modulov 48V 2000W v kombinácii so SLIMLINE kontrolérom alebo 6 usmerňovačových modulov.

Novo vyvinutý rad SLIMLINE je špeciálne vyvinutý pre telekomunikačné potreby.

Zahŕňa:

 • vysoká prevádzková spoľahlivosť
 • maximálna energetická účinnosť
 • optimálne využiteľný zabudovaný priestor
 • Flexibilita (pay as you grow)
 • Modularita

Neprispievajú len k nízkym celkovým prevádzkovým nákladom (TCO), tvoria rovnako základ pre významné skrátenie času na inštaláciu a údržbu, rovnako ako aj jednoduchú a účinnú údržbu počas neskoršej prevádzky.

Pre systémy v rozsahu od 2 kW až do 400 kW stačí jediný typ usmerňovača. To predstavuje Ďalšiu výhodu pre logistiku a vedenie skladu uživateľa.

vysoká energetická účinnosť v najmenšom priestore.

Pre vybudovanie kompletného prúdového zdroja sú k dispozícii moduly s jednotkovým výkonom 2000 W. Nosič SLIMLINE Carrier 19" 1U pojme buď 5 usmerňovačových modulov 48V 2000 W v kombinácii so SLIMLINE kontrolérom alebo 6 usmerňovačových modulov. To vytvára výkon 10 kW resp. 12 kW na jeden nosič.

Závislosť účinnosti na výstupnom výkone
Závislosť účinnosti na výstupnom výkone

V tomto typovom rade vysoko účinných  usmerňovačov je stratový výkon, vznikajúci pri premene energie zo striedavého na jednosmerný prúd, znížený oproti predchádzajúcej generácii o 30%. Naviac se zmenšil objem modulu o viac než 33%.

Hlavnou přednostťouje skutočnosú, že SLIMLINE moduly pracují v rozsahu záťaže od 50% do 90% s účinnosťou > 97%.

Při velkém počtu jednotiek, ktoré telekomunikační operátori prevádzkujú, dochádza tak k nie nepodstatným úsporám. Voliteľne je možné použiť aj aktívny Power Management, ktorý vyhodnocuje potrebný výkon a podľa potreby pripája či odpája jednotlivé moduly.

SLIMLINE kontrolér - diaľkový dohľad a prevádzková spoľahlivosť na malom priestore

Pre celý rad riadiacích a monitorovacích funkcií je k dispozícii SLIMLINE Controller. Pri menších výkonoch je súčasťou SLIMLINE Carrier. 19" 1U SLIMLINE Carrier pojme buď 5 usmerňovačových modulov v kombinácii s kontrolérom alebo 6 usmerňovačových modulov.

Kontrolér sleduje celý prúdový zdroj a riadi okrem iného aj Power Management. Systém je konštruovaný tak, aby i v prípade výpadku kontroléra prúdový zdroj zostal v prevádzke. Usmerňovače napájajú naďalej  systém aj batérie, výkon je preto nastavený na 100%. Výpadok tak nie je kritický pre proces a teda nie je potrebná redundancia kontroléra. Znižuje sa tak priestorová náročnosť systému. Samozrejme sa indikuje poruchová signalizácia, takže je možné včas pristúpit k výměene kontroléra.

Nový modul SLIMLINE kontroléra obsahuje 1,8" displej, USB 2.0 rozhranie (napr. pre WLAN Stick) a Ethernet Port.
Nový modul SLIMLINE kontroléra obsahuje 1,8" displej, USB 2.0 rozhranie (napr. pre WLAN Stick) a Ethernet Port.
Pri systémoch s vyšším výkonom je možné SLIMLINE kontrolér umiestniť do dvier skrine. Toto prevedenie obsahuje 10,4" dotykový displej.
Pri systémoch s vyšším výkonom je možné SLIMLINE kontrolér umiestniť do dvier skrine. Toto prevedenie obsahuje 10,4" dotykový displej.

Jednoduchá obsluha prostredníctvom PC, tabletu alebo Smartphonu

Teoreticky je možné vykonať systémovú konfiguráciu na dotykovom displeji. Ak je k dispozícii mobilné zariadenie alebo PC, je možné konfiguráciu vykonať sieťovým pripojením cez Internet Browser (viď obr. vyššie). Nie je potrebný žiadny ďalší software. Obsluha zariadenia se orientuje konzekventne na potreby uživateľa, farebný displej poskytuje všetky potrebné informácie a namerané veličiny.

Vysoko kontrastný displej SLIMLINE kontroléra slúži tiež ako programovacia jednotka. V prípade poruchy se podfarbí na  červeno, takže je z diaľky dobre viditeľný.

UV prípade SLIMLINE kontroléra, použitého v  mechanikách, je na ploche jednej šestiny 19" integrovaných 5 komponentov, ako napr. SNMP adaptér a cez RS485 rozhranie pripojiteľný Modbus. K dispozícii je i modemové pripojenie, napájané cez RS232 a 12V napájanie.

Ďalšie informácie

Brožúry
Prípadové štúdie

Vaša kontaktná osoba

Odkiaľ si? Vyberte svoju krajinu pôvodu zo zoznamu nižšie, aby ste rýchlo našli svoju osobnú kontaktnú osobu.

BENNING dcérskej spoločnosti - Vyberte svoje potenciálne kontakty kliknutím na jeho príznak.

NED BENNING NL branch of BENNING Vertriebsges. mbH
Technical Support & Service
tel

+31 (0) 30 / 6 34 60 13

address

Peppelkade 42
3992 AK Houten
Netherlands

NED BENNING NL branch of BENNING Vertriebsges. mbH
tel

+31 (0) 30 / 6 34 60 10

address

Peppelkade 42
3992 AK Houten
Netherlands