SLIMLINE NG – prúdové zdroje pre telekomunikácie

inteligentné, flexibilné, modulárne • vysoko efektívne a spoľahlivé • ekonomicky výhodné

SLIMLINE NG – prúdové zdroje pre telekomunikácie

Spoľahlivé, ekonomicky výhodné riešenia – Made in Germany

Kombinácia usmerňovača SLIMLINE NG so striedačom – v jednom systéme
Kombinácia usmerňovača (72 kW / 90 kW) a striedača (7.5 kVA / 7.5 kVA) v jednom systéme

V našom modernom svete sa stalo bežným používať celý rad elektronických zariadení pre okamžité spojenie, komunikáciu, riadenie procesov a transakcií.

Aby sme boli vždy zastihnuteľní, je nutný trvalý prístup k sieťam, ktorých základ je tvorený vysokorýchlostnými dátovými platformami, ako je LTE a v budúcnosti 5G. Takéto telekomunikačné technológie potrebujú mať spoľahlivý, stále funkčný napájací zdroj.

Spoločnosť BENNING dodáva počas celých desaťročí batériové striedavé a jednosmerné napájacie zdroje mnohým mobilným operátorom a operátorom pevných liniek po celom svete a investuje predovšetkým do vývoja vysoko účinných zdrojov navrhnutých pre energeticky úspornú a spoľahlivú prevádzku. V dnešnej dobe sa spoločnosť BENNING radí medzi popredných dodávateľov vysoko účinných zdrojov napájania pre bezpečnú prevádzku informačných, telekomunikačných a priemyselných technologických systémov.

Pre každú požiadavku máme hospodárne riešenie

Nový rad SLIMLINE zabezpečuje celý rad mobilných a rádiových aplikácií od mobilných ústrední (skrátene MSC) cez systémy základňových staníc (BSC) až po jednotlivé vysielacie základne (BTS). Tieto systémy napájania tak chránia celú prenosovou technológiu (LTE, 5G, VOIP, TV, servery atď.) pred stratou napájania.

SLIMLINE 2000 NG - usmerňovač
Do 19" 1U nosiča je možné umiestniť 5 modulov usmerňovača v kombinácii s riadiacou jednotkou, alebo 6 modulov usmerňovača.
SLIMLINE 3000 NG - usmerňovač
Do 19" 1U nosiča je možné umiestniť 4 moduly usmerňovača 48V / 3000W v kombinácii s riadiacou jednotkou, alebo 5 modulov usmerňovača.

SLIMLINE 2000 NG

Systém SLIMLINE 2000 NG 4kW modul - usmerňovač
SLIMLINE systém 48V / 4 kW s modulom riadiacej jednotky a batériovým / spotrebičovým rozvádzačom.

Malé výkony do 4000 W

Do výkonovo najmenšieho variantu SLIMLINE PSU 4000 je možné umiestniť maximálne 2 moduly usmerňovačov 48V / 2000W, riadiacu jednotku a batériový / spotrebičový rozvádzač do 19" SLIMLINE mechaniky 1U.

System SLIMLINE 2000 NG 22kW module - rectifier
SLIMLINE systém 48 V / 22 kW s riadiacou jednotkou

Stredné výkony do 34 kW
Pre rozsah stredných výkonov zahrňujúcich okrem iného mobilné rádiové stanice, je možné ponúknuť riešenie do 10kW s riadiacou jednotkou alebo 12kW s výškou len 1U.

Paralelným spojením s druhou SLIMLINE mechanikou je možné navýšiť výkon až na 22 kW. Pre všetky výkonové varianty sú k dispozícii aj batériové a spotrebičové distribúcie rôznych prevedení, ktoré tak vytvárajú kompaktný výkonný systém. Distribúcie sú tak isto umiestnené v 19" mechanikách.

System SLIMLINE 2000 NG 10kW module - rectifier
SLIMLINE systém 48 V / 10 kW so SLIMLINE riadiacou jednotkou a batériovou distribúciou a distribúciou pre spotrebiče. Menovitý výkon 2 – 34 kW je možné dosiahnuť prispôsobením usmerňovačov a distribúcie

Vysoké výkony do 400 kW

Vyššie výkony potrebné napr. pre uzlové body je možné realizovať paralelným zapojením viac SLIMLINE mechaník. Tak je možné dosiahnuť až približne 400 kW. Aj tieto systémy je možné zabudovať do 19" systémových skríň, kam je zároveň možné umiestiť aj batériové a distribučné jednotky.

SLIMLINE riadiaca jednotka umožňuje celý rad riadiacich a monitorovacích funkcií.

SLIMLINE - hospodárny systém s vysokou disponibilitou

Maximálna disponibilita
 • maximálna disponibilita
  • veľmi vysoká spoľahlivosť
  • krátke časy MTTR
  • prevádzková spoľahlivá "Hot swap" modularita
  • decentralizovaná paralelná architektúra
  • diaľkový dohľad prostredníctvom TCP/IP
 • vynikajúca kvalita dodávanej energie
  • sínusový priebeh vstupného prúdu, žiadna absorpcia jalového výkonu (účinník ≥ 0.99)
Minimalizované prevádzkové náklady
 • nízke prevádzkové náklady
  • vysoká účinnosť > 97% aj v oblasti čiastočnej záťaže
  • vysoká hustota výkonu vo veľmi malom priestore
  • dodatočná možnosť navyšovania výkonu "Pay as you grow", škálovateľnosť do 400 kW
  • automatická synchronizácia modulov usmerňovača po výmene či doplnení
  • nízke náklady na inštaláciu, uvedenie do prevádzky a rozširovanie
Modulárna koncepcia

Modulárna koncepcia

Modulárna koncepcia významne znižuje náklady a časovú náročnosť inštalácie a údržby nových telekomunikačných zdrojov SLIMLINE na novo budovaných nebo prestavovaných zariadeniach.

Flexibilná rozšíriteľnosť až do 400 kW

Systém SLIMLINE je jednoducho rozšíriteľný a môže sa rozširovať v súlade s požiadavkami zákazníkov - od 2 do 400 kW. Vzhľadom k vysokému stupňu modularity je možné plánovať, konfigurovať a dodávať prispôsobené systémy vo veľmi krátkej dobe. Je možné kombinovať usmerňovače a striedače v jednom systéme. Obe súčasti systému sú monitorované pomocou MCU 3000 pripojeného k spoločnému rozhraniu.

Hot plug

Všetky moduly je možné ľahko vymeniť za plnej prevádzky (Hot plug). Mechanika SLIMLINE s príslušným množstvom modulov usmerňovačov a priradeným istením batérií a záťaže vytvára modulárny systém napájania SLIMLINE.

Maximálna prevádzková spoľahlivosť, minimálne prevádzkové náklady

SLIMLINE SE NG generations power density
V tomto typovom rade je hustota výkonu zvýšená o 33% oproti predchádzajúcemu typovému radu

Novo vyvinutý rad SLIMLINE je špeciálne vyvinutý pre telekomunikačné potreby. Zahŕňa:

 • vysoká prevádzková spoľahlivosť
 • maximálna energetická účinnosť
 • optimálne využiteľný zabudovaný priestor
 • Flexibilita (pay as you grow)
 • Modularita

Neprispievajú len k nízkym celkovým prevádzkovým nákladom (TCO), tvoria rovnako základ pre významné skrátenie času na inštaláciu a údržbu, rovnako ako aj jednoduchú a účinnú údržbu počas neskoršej prevádzky.

Pre systémy v rozsahu od 2 kW až do 400 kW stačí jediný typ usmerňovača. To predstavuje ďalšiu výhodu pre logistiku a vedenie skladu uživateľa.

Optimálna energetická účinnosť v najmenšom priestore.

Pre vybudovanie kompletného prúdového zdroja sú k dispozícii moduly s jednotkovým výkonom 2000 W. Nosič SLIMLINE Carrier 19" 1U pojme buď 5 modulov usmerňovača 48V 2000 W v kombinácii so SLIMLINE riadiacou jednotkou alebo 6 modulov usmerňovača. To vytvára výkon 10 kW resp. 12 kW na jeden nosič.

SLIMLINE SE NG efektívny výstupný výkon
Závislosť účinnosti na výstupnom výkone

V tomto typovom rade vysoko účinných  usmerňovačov je stratový výkon, vznikajúci pri premene energie zo striedavého na jednosmerný prúd, znížený oproti predchádzajúcej generácii o 30%. Naviac sa zmenšil objem modulu o viac než 33%.

Hlavnou prednosťou je skutočnosť, že SLIMLINE moduly pracujú v rozsahu záťaže od 50% do 90% s účinnosťou > 97%. Pri veľkom počte jednotiek, ktoré telekomunikační operátori prevádzkujú, dochádza tak k nie nepodstatným úsporám. Voliteľne je možné aktivovať správu napájania, ktorá vyhodnocuje potrebný výkon a podľa potreby pripája či odpája jednotlivé moduly.

SLIMLINE riadiaca jednotka - diaľkový dohľad a prevádzková spoľahlivosť na malom priestore

SLIMLINE Controller ponúka celý rad riadiacich a monitorovacích funkcií. Pri menších výkonoch je súčasťou SLIMLINE Carrier. 19" 1U SLIMLINE Carrier pojme buď 5 modulov usmerňovača v kombinácii s kontrolérom alebo 6 modulov usmerňovača. V prípade zdroja s vyšším výkonom monitorovacia a riadiaca jednotka je integrovaná do dverí zdroja.

Riadiaca jednotka sleduje celý prúdový zdroj a riadi okrem iného aj správu napájania. Systém je konštruovaný tak, aby aj v prípade výpadku riadiacej jednotky prúdový zdroj zostal v prevádzke. Usmerňovače naďalej  napájajú systém aj batérie, systém funguje so 100% výkonom. Porucha riadiacej jednotky nie je kritická pre proces a teda nie je potrebná jej redundancia. Znižuje sa tak priestorová náročnosť systému, obstarávacie a prevádzkové náklady. Samozrejme porucha je signalizovaná, takže je možné včas pristúpiť k výmene riadiacej jednotky.

Kontrolný modul SLIMLINE displej - priemysel usmerňovačov
Nový modul SLIMLINE riadiacej jednotky obsahuje 1,8" displej, USB 2.0 rozhranie (napr. pre pripojenie Wi-Fi) a ethernetový port.
Ovládací modul Dotykový displej SLIMLINE - usmerňovač
Pri systémoch s vyšším výkonom je možné SLIMLINE riadiacu jednotku umiestniť do dvier skrine. Toto prevedenie obsahuje 10,4" dotykový displej.

Jednoduchá obsluha prostredníctvom PC, tabletu alebo Smartfónu

V prevedení SLIMLINE riadiacej jednotky pre vloženie do mechaniky, je veľké množstvo  komponentov vtesnaných do priestoru len 1/5 19" mechaniky, čím modul obsahuje napr.  rozhranie SNMP, modbus, modem, ethernet a USB Wi-Fi adaptér.

Konfiguráciu systému je možné vykonať pomocou farebného dotykového displeja. Ak je k dispozícii mobilné zariadenie alebo PC, je možné konfiguráciu vykonať sieťovým pripojením cez internetový prehliadač (viď obr. vyššie). Nie je potrebný žiadny ďalší software. Obsluha zariadenia je intuitívna, farebný displej poskytuje všetky potrebné informácie a údaje o nameraných veličinách.

Vysoko kontrastný displej SLIMLINE riadiacej jednotky slúži tiež ako optická signalizácia. V prípade poruchy sa podfarbí na  červeno, takže je z diaľky dobre viditeľný.

Ovládací modul SLIMLINE konektivita - priemysel usmerňovačov
Modul SLIMLINE riadiacej jednotky umožňuje 5 spôsobov pripojenia v jedinej jednotke o šírke 1/6 19“ mechaniky. Predchádzajúci model pre to isté vyžadoval viac priestoru.

SLIMLINE 3000 NG

Systém SLIMLINE 3000 NG 12kW modul - usmerňovač
Systém SLIMLINE 48 V / 12 kW s modulom riadiacej jednotky

Stredné výkony až 27 kW

Systém s menovitým výkonom 12 kW (s modulom riadiacej jednotky) alebo 15 kW s výškou len 1U je možné dosiahnuť pomocou nosiča plne osadeného usmerňovačmi pre stredný výstupní rozsah, ktorý zahŕňa napríklad mobilné rádiové stanice.

Systém SLIMLINE 3000 NG 27kW modul - usmerňovač
Systém 48 V / 27 kW s modulom riadiacej jednotky

Výkon je možné zvýšiť až na 27 kW paralelným zapojením druhej mechaniky SLIMLINE. Pre všetkyy výkonové rady sú k dispozícii distribučné polia s rôznymi výstupmi pre batérie a spotrebiče, ktoré zaručujú kompaktný a priestorovo úsporný systém. Distribučné polia sú tiež umiestnené v 19" zásuvných jednotkách.

Systém SLIMLINE 3000 NG 12kW modul - usmerňovač
Systém SLIMLINE 48 V / 12 kW s modulom riadiacej jednotky, distribučným poľom batérií a spotrebičov. Menovitý výkon 3 – 27 kW je možné dosiahnuť zmenou počtu usmerňovačov a prispôsobením poľa distirbúcie.

Vysoké výkony až 300 kW

Väčších menovitých výkonov, ktoré sú požadované v uzloch a distribučných staniciach, je možné dosiahnuť paralelným prepojením viacerých mechaník SLIMLINE. To umožňuje dosiahnuť menovitý výkon až 300 kW. Tieto systémy bývajú inštalované do 19" skríň, ktoré môžu obsahovať tiež batériové a distribučné polia.

SLIMLINE riadiaca jednotka obsahuje rozšírené riadiace a monitorovacie funkcie.

SLIMLINE - hospodárny systém s vysokou disponibilitou

Maximálna disponibilita
 • maximálna disponibilita
  • veľmi vysoká spoľahlivosť
  • krátke časy MTTR
  • prevádzková spoľahlivá "Hot swap" modularita
  • decentralizovaná paralelná architektúra
  • diaľkový dohľad prostredníctvom TCP/IP
 • vynikajúca kvalita dodávanej energie
  • sínusový priebeh vstupného prúdu, žiadna absorpcia jalového výkonu (účinník ≥ 0.99)
Minimalizované prevádzkové náklady
 • nízke prevádzkové náklady
  • vysoká účinnosť > 97% aj v oblasti čiastočnej záťaže
  • vysoká hustota výkonu vo veľmi malom priestore
  • dodatočná možnosť navyšovania výkonu "Pay as you grow", škálovateľnosť do 400 kW
  • automatická synchronizácia modulov usmerňovača po výmene či doplnení
  • nízke náklady na inštaláciu, uvedenie do prevádzky a rozširovanie
Modulárna koncepcia

Modulárna koncepcia

Modulárna koncepcia významne znižuje náklady a časovú náročnosť inštalácie a údržby nových telekomunikačných zdrojov SLIMLINE na novo budovaných nebo prestavovaných zariadeniach.

Rozšíriteľnosť až do 300 kW

Systém SLIMLINE je jednoducho rozšíriteľný a môže rásť v súlade s požiadavkami zákazníka až do 100 modulov s celkovým výkonom 300 kW. Vzhľadom k vysokému stupňu modularity je možné plánovať, konfigurovať a dodávať prispôsobené systémy vo veľmi krátkej dobe. Je možné kombinovať usmerňovače a striedače v jednom systéme. Obe súčasti systému sú monitorované pomocou MCU 3000.

Hot plug

Všetky moduly je možné ľahko vymeniť za plnej prevádzky (Hot plug). Mechanika SLIMLINE s príslušným množstvom modulov usmerňovačov a priradeným istením batérií a záťaže vytvára modulárny systém napájania SLIMLINE.

Maximálna prevádzková spoľahlivosť. Minimálne prevádzkové náklady

Usmerňovač SLIMLINE 3000 NG vylepšená hustota výkonu - porovnanie usmerňovača
Tento typový rad má o 60% vyššiu hustotu výkonu než predchádzajúci typový rad

Novo vyvinutý rad SLIMLINE je špeciálne vyvinutý pre telekomunikačné účely. Zahŕňa:

 • vysoká prevádzková spoľahlivosť
 • maximálna energetická účinnosť
 • optimálne využiteľný zabudovaný priestor
 • Flexibilita (pay as you grow)
 • Modularita

Neprispievajú len k nízkym celkovým prevádzkovým nákladom (TCO), tvoria rovnako základ pre významné skrátenie času na inštaláciu a údržbu, rovnako ako aj jednoduchú a účinnú údržbu počas neskoršej prevádzky.

Pre systémy v rozsahu od 3 kW až do 300 kW stačí jediný typ usmerňovača. To predstavuje ďalšiu výhodu pre logistiku a vedenie skladu uživateľa.

Optimálna energetická účinnosť v najmenšom priestore.

Pre vybudovanie kompletného prúdového zdroja sú k dispozícii moduly s jednotkovým výkonom 3000 W. Nosič SLIMLINE Carrier 19" 1U pojme buď 4 moduly usmerňovača 48V 3000 W v kombinácii so SLIMLINE riadiacou jednotkou alebo 5 modulov usmerňovača. To vytvára výkon 12 kW resp. 15 kW na jeden nosič.

Krivka výstupného výkonu usmerňovača SLIMLINE NG
Závislosť účinnosti na výstupnom výkone

V tomto typovom rade vysoko účinných  usmerňovačov je stratový výkon, vznikajúci pri premene energie zo striedavého na jednosmerný prúd, znížený oproti predchádzajúcej generácii o 30%. Naviac sa zmenšil objem modulu o viac než 33%.

Hlavnou prednosťou je skutočnosť, že SLIMLINE moduly pracujú v rozsahu záťaže od 20% do 90% s účinnosťou > 98%.

Pri veľkom počte jednotiek, ktoré telekomunikační operátori prevádzkujú, dochádza tak k nie nepodstatným úsporám. Voliteľne je možné aktivovať správu napájania, ktorá vyhodnocuje potrebný výkon a podľa potreby pripája či odpája jednotlivé moduly.

SLIMLINE riadiaca jednotka - diaľkový dohľad a prevádzková spoľahlivosť na malom priestore

SLIMLINE Controller ponúka celý rad riadiacich a monitorovacích funkcií. Pri menších výkonoch je súčasťou SLIMLINE Carrier. 19" 1U SLIMLINE Carrier pojme buď 4 moduly usmerňovača v kombinácii s riadiacou jednotkou alebo 5 modulov usmerňovača.

V prípade zdroja s vyšším výkonom monitorovacia a riadiaca jednotka je integrovaná do dverí zdroja.

Riadiaca jednotka sleduje celý prúdový zdroj a riadi okrem iného aj správu napájania. Systém je konštruovaný tak, aby aj v prípade výpadku riadiacej jednotky prúdový zdroj zostal v prevádzke. Usmerňovače naďalej  napájajú systém aj batérie, systém funguje so 100% výkonom. Porucha riadiacej jednotky nie je kritická pre proces a teda nie je potrebná jej redundancia. Znižuje sa tak priestorová náročnosť systému, obstarávacie a prevádzkové náklady. Samozrejme porucha je signalizovaná, takže je možné včas pristúpiť k výmene riadiacej jednotky.

Kontrolný modul SLIMLINE displej - priemysel usmerňovačov
Nový modul SLIMLINE riadiacej jednotky obsahuje 1,8" displej, USB 2.0 rozhranie (napr. pre pripojenie Wi-Fi) a ethernetový port.
Ovládací modul Dotykový displej SLIMLINE - usmerňovač
Pri systémoch s vyšším výkonom je možné SLIMLINE riadiacu jednotku umiestniť do dvier skrine. Toto prevedenie obsahuje 10,4" dotykový displej.

Jednoduchá obsluha prostredníctvom PC, tabletu alebo Smartfónu

V prevedení SLIMLINE riadiacej jednotky pre vloženie do mechaniky, je veľké množstvo  komponentov vtesnaných do priestoru len 1/5 19" mechaniky, čím modul obsahuje napr.  rozhranie SNMP, modbus, modem, ethernet a USB Wi-Fi adaptér.

Konfiguráciu systému je možné vykonať pomocou farebného dotykového displeja. Ak je k dispozícii mobilné zariadenie alebo PC, je možné konfiguráciu vykonať sieťovým pripojením cez internetový prehliadač (viď obr. vyššie). Nie je potrebný žiadny ďalší software. Obsluha zariadenia je intuitívna, farebný displej poskytuje všetky potrebné informácie a údaje o nameraných veličinách.

Vysoko kontrastný displej SLIMLINE riadiacej jednotky slúži tiež ako optická signalizácia. V prípade poruchy sa podfarbí na  červeno, takže je z diaľky dobre viditeľný.

Ovládací modul SLIMLINE konektivita - priemysel usmerňovačov
Modul SLIMLINE riadiacej jednotky umožňuje 5 spôsobov pripojenia v jedinej jednotke o šírke 1/6 19“ mechaniky. Predchádzajúci model pre to isté vyžadoval viac priestoru.

Ďalšie informácie

Brožúry
Prípadové štúdie

Vaša kontaktná osoba

Odkiaľ si? Vyberte svoju krajinu pôvodu zo zoznamu nižšie, aby ste rýchlo našli svoju osobnú kontaktnú osobu.

BENNING dcérskej spoločnosti - Vyberte svoje potenciálne kontakty kliknutím na jeho príznak.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Technical Support Hotline
tel

+1 800 910 3601

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Services Support
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Customer Helpdesk
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
BENNING US Sales
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.