Strieda

pre priemysel, telekomunikácie a spracovanie údajov / IT

Strieda pre priemysel, telekomunikácie a spracovanie údajov / IT

Jednofázové a trojfázové strieda e – typový rad INVERTRONIC

V dôsledku porúch v oblasti verejného napájania môžu vzniknúť ďalekosiahle rozpočtové a finančné dopady. Vzhľadom k zaťaženiu verejnej siete spôsobenému vplyvmi veľkých spotrebičov vrátane ich pripojovania najmä počas obdobia špičkovej spotreby - alebo v prípade úderu blesku – nie je možné zabrániť vzniku nepravidelností v sieti. Tie môžu mať za následok prechodové javy, poklesy napätia i jeho špičky. Takéto javy môžu mať značný vplyv na disponibilitu pripojených spotrebičov, vedúcu až k procesným poruchám a výpadkom výroby.

Pre napájanie spotrebičov vyžadujúcich kvalitné striedavé napájanie, nezávislé na poruchách vo verejnej sieti, ponúka spoločnosť BENNING veľmi robustné jednofázové a trojfázové striedače typového radu INVERTRONIC - pre náročné aplikácie, ktoré môžu v priemysle prichádzať do úvahy, najmä pre:

Sú pripojené k striedavým sieťam, zálohovaným napr. batériami a poskytujú tak spoľahlivý zdroj kvalitnej elektrickej energie pre kritické spotrebiče.

Všeobecné vlastnosti

Všeobecné vlastnosti

 • jednofázové a trojfázové systémy
 • IGBT striedače
 • použitie existujúceho systému batérie a usmerňovača
 • rozsah výkonu: 10 kVA až 200 kVA
 • vstupné napätie
  • 110 V, 125 V, 220 V, 240 V
  • bypass: 230 V, 400 V
 • jednofázové alebo trojfázové výstupné napätie
  • 120 V / 220 V / 230 V / 240 V (iné na požiadanie)
  • 208 V / 380 V / 400 V / 415 V / 480 V (iné na požiadanie)
 • odoberaný výkon striedača v závislosti od účinníka pripojených spotrebičov
 • prevádzkovo spoľahlivý
 • riadiaci koncept
  • digitálny regulátor

Maximálna disponibilita

Maximálna disponibilita

 • n+1 redundancia
 • elektronický bypass
 • servisný (ručný) bypass
 • množstvo signalizačných a monitorovacích funkci
 • možnosť nastavenia rôznych prevádzkových režimov
 • galvanické oddelenie
 • vysoká kvalita výstupnej siete

Vysoká hospodárnosť

Vysoká hospodárnosť

 • škálovateľný systém
 • energetická efektívnosť

Ďalšie informácie

Brožúry
Prípadové štúdie

Vaša kontaktná osoba

Odkiaľ si? Vyberte svoju krajinu pôvodu zo zoznamu nižšie, aby ste rýchlo našli svoju osobnú kontaktnú osobu.

BENNING dcérskej spoločnosti - Vyberte svoje potenciálne kontakty kliknutím na jeho príznak.

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Technical Support
tel

+49 2871 93555

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Service requests
tel

+49 2871 93556

web

www.benning.de

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Return-management
tel

+49 2871 93554

web

www.benning.de

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Sparepart-management
tel

+49 2871 93553

web

www.benning.de

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Training Center
tel

+49 2871 93557

web

www.benning.de

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Deutschland

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Spiatočná adresa
address

BENNING Elektrotechnik & Elektronik GmbH & CO. KG
Oddelenie: Servis / stredisko opráv
Robert-Bosch-Strasse 20
46397 BOCHOLT
Germany

SRB Anderba d.o.o.
tel

+381/ 11 76 78 09

fax

+381/ 3 29 21 77

address

Ljube Stojanovica 36/III
11000 BEOGRAD
Serbia