Strieda

pre priemysel, telekomunikácie a spracovanie údajov / IT

Strieda pre priemysel, telekomunikácie a spracovanie údajov / IT

Jednofázové a trojfázové strieda e – typový rad INVERTRONIC

V dôsledku porúch v oblasti verejného napájania môžu vzniknúť ďalekosiahle rozpočtové a finančné dopady. Vzhľadom k zaťaženiu verejnej siete spôsobenému vplyvmi veľkých spotrebičov vrátane ich pripojovania najmä počas obdobia špičkovej spotreby - alebo v prípade úderu blesku – nie je možné zabrániť vzniku nepravidelností v sieti. Tie môžu mať za následok prechodové javy, poklesy napätia i jeho špičky. Takéto javy môžu mať značný vplyv na disponibilitu pripojených spotrebičov, vedúcu až k procesným poruchám a výpadkom výroby.

Pre napájanie spotrebičov vyžadujúcich kvalitné striedavé napájanie, nezávislé na poruchách vo verejnej sieti, ponúka spoločnosť BENNING veľmi robustné jednofázové a trojfázové striedače typového radu INVERTRONIC - pre náročné aplikácie, ktoré môžu v priemysle prichádzať do úvahy, najmä pre:

Sú pripojené k striedavým sieťam, zálohovaným napr. batériami a poskytujú tak spoľahlivý zdroj kvalitnej elektrickej energie pre kritické spotrebiče.

Všeobecné vlastnosti

Všeobecné vlastnosti

 • jednofázové a trojfázové systémy
 • IGBT striedače
 • použitie existujúceho systému batérie a usmerňovača
 • rozsah výkonu: 10 kVA až 200 kVA
 • vstupné napätie
  • 110 V, 125 V, 220 V, 240 V
  • bypass: 230 V, 400 V
 • jednofázové alebo trojfázové výstupné napätie
  • 120 V / 220 V / 230 V / 240 V (iné na požiadanie)
  • 208 V / 380 V / 400 V / 415 V / 480 V (iné na požiadanie)
 • odoberaný výkon striedača v závislosti od účinníka pripojených spotrebičov
 • prevádzkovo spoľahlivý
 • riadiaci koncept
  • digitálny regulátor

Maximálna disponibilita

Maximálna disponibilita

 • n+1 redundancia
 • elektronický bypass
 • servisný (ručný) bypass
 • množstvo signalizačných a monitorovacích funkci
 • možnosť nastavenia rôznych prevádzkových režimov
 • galvanické oddelenie
 • vysoká kvalita výstupnej siete

Vysoká hospodárnosť

Vysoká hospodárnosť

 • škálovateľný systém
 • energetická efektívnosť

Ďalšie informácie

Brožúry
Prípadové štúdie

Vaša kontaktná osoba

Odkiaľ si? Vyberte svoju krajinu pôvodu zo zoznamu nižšie, aby ste rýchlo našli svoju osobnú kontaktnú osobu.

BENNING dcérskej spoločnosti - Vyberte svoje potenciálne kontakty kliknutím na jeho príznak.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Technical Support Hotline
tel

+1 800 910 3601

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Services Support
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Customer Helpdesk
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
BENNING US Sales
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.