Už nikdy výpadky prúdu: skladovanie energie s funkciami energetického manažmentu a nepretržitej dodávky energie zo zdrojov UPS

 • Ukladanie fotovoltaickej energie a jej flexibilné zužitkovanie
 • Stabilizácia siete prostredníctvom vyrovnávania záťaže (vyrovnávanie špičiek) a primárnej regulácie príkonu
 • Rýchlonabíjačka so stálym pripojením na sieť
 • Schopnosť obnovy dodávky prúdu z vlastných zdrojov a autonómnej prevádzky
 • Zníženie nákladov na energiu a prevádzku
Prečítajte si viac ...
Modul – ENERTRONIC Modular Storage – Hybridné systémy skladovania energie

Zníženie prevádzkových nákladov

BENNING ENERTRONIC modulárny systém na skladovanie energie

Úspora energie a nákladov, zvýšenie bezpečnosti dodávky prúdu

Premeňte energiu na bezpečnosť s modulárnym systémom na skladovanie energie ENERTRONIC. Tento najmodernejší hybridný systém skladovania energie na báze zdrojov neprerušovaného napájania (UPS) je všestranný a pohodlný.

Je individuálne konfigurovateľný a rozširovateľný, a s funkciou skutočného zdroja UPS a s integrovaným systémom energetického manažmentu (EMS) zaručuje bezpečnosť a účinnosť dodávky prúdu.

Inteligentné riadenie záťaže nebolo nikdy jednoduchšie a efektívnejšie: skladovanie energie vo vašom zariadení vám ušetrí peniaze!

Špičkový zdroj neprerušovaného napájania
 • Zaručuje nepretržitú dodávku prúdu pri záťaži
 • Decentralizovaná paralelná architektúra
 • Systém jednoduchého pripojenia s možnosťami modulárneho rozširovania (postupne dokúpiteľnými)
 • Flexibilné možnosti konfigurácie batériového systému (akumulátor, batériové moduly, jednotlivé batérie)
 • Jednoduché pripojenie, s podporou IP adresovania a s integrovaným webovým prehliadačom
Pridaná hodnota zo skladovania elektrickej energie
 • Vysoko kvalitné, certifikované a proti cyklickým výkyvom záťaže odolné batériové systémy
 • Ultramoderné systémy lítiových alebo olovených batérií s kyselinou
 • Bezpečná prevádzka vďaka viacstupňovému monitorovaciemu systému
 • Možnosti skladovania energie od 50 kWh až po rádovo veľa MWh
 • Flexibilné, modulárne a rozširovateľné (s postupne dokúpiteľnými prvkami)
Modernizácia sa oplatí
 • Ideálne na modernizáciu jestvujúcich systémov UPS alebo skladovania energie
 • Kompatibilný so všetkými generátormi, fotovoltaickými systémami, veternými turbínami, kogeneračnými jednotkami atď.
 • Inteligentný modulárny dizajn s malými rozmermi
 • Kedykoľvek plne rozširovateľné (s postupne dokúpiteľnými prvkami)
Dodávka na kľúč z jedného zdroja
 • Jeden partner – maximum výhod
 • Poradenské služby a technické plánovanie
 • Vlastná výroba a individuálna konfigurácia
 • Inštalácia a uvedenie do prevádzky
 • Dokumentácia
 • Údržba
 • Proaktívna údržba a nepretržitý servis

Možnosti použitia

Pridajte sa k energetickej revolúcii teraz!

Hybridný systém UPS a skladovania energie ENERTRONIC je ideálny pre:

Obnoviteľné energie
Solárne panely – ENERTRONIC Modular Storage – Hybridné systémy skladovania energie
Efektívne udržateľné, udržateľne efektívne
 • Skladovanie energie z obnoviteľných zdrojov
 • Nočné zužitkovanie dennej akumulácie energie
 • Preklenutie špičkovej záťaže
 • Riadenie a optimalizácia internej spotreby
Priemyselné aplikácie
Montážne žeriavy – ENERTRONIC Modular Storage – Hybridné systémy skladovania energie
Maximálna spoľahlivosť (99,9999 %)
 • Ochrana proti výpadkom prúdu pri prevádzkovo kritickej záťaži
 • Energetický manažment
  • Nočné zužitkovanie dennej akumulácie energie
  • Vyrovnávanie špičiek a záťaže
  • Možnosť exportu energie do siete
 • Udržateľná energia pre nabíjacie stanice elektrických vozidiel
Dátové a IT zariadenia a dátové centrá
Bezpečnosť údajov – ENERTRONIC Modular Storage – Hybridné systémy skladovania energie
Zaručená dostupnosť a znížené náklady
 • Ochrana proti výpadkom prúdu s naším špičkovým systémom UPS
 • Stabilizácia siete vďaka vyrovnávaniu špičiek a energetickému manažmentu
 • Inteligentné využívanie fotovoltaických zariadení vďaka nášmu flexibilnému systému energetického manažmentu
 • Energeticky efektívna lítiová technológia
 • Ozajstná platforma pre vaše „zelenšie IT zariadenia“
Komerčná sféra a e-mobilita
E-mobilita – ENERTRONIC Modular Storage – Hybridné systémy skladovania energie
Chráňte svoj podnik a prilákajte viac zákazníkov
 • Zaisťuje nepretržitú prevádzku aj počas výpadku prúdu
 • Inteligentné využívanie fotovoltaiky
 • Zvýšenie nabíjacej kapacity pre e-mobilitu s nepretržitým pripojením k sieti
 • Udržateľná energia pre parkovacie miesta pre zamestnancov a zákazníkov
Dodávatelia energií a prevádzkovatelia sietí
Dodávatelia energií – ENERTRONIC Modular Storage – Hybridné systémy skladovania energie
Stabilita siete a spoľahlivosť dodávok
 • Práca s výkonom siete, korekcia účinníka
 • Zníženie vplyvu regeneratívnych energií
 • Aktívne riadenie zaťaženia distribučnej siete
 • Schopnosť obnovy dodávky prúdu z vlastných zdrojov a prevádzky v izolovanom režime
 • Ochrana proti výpadkom prúdu pri kritickej záťaži
Mestá a obce
Obce – ENERTRONIC Modular Storage – Hybridné systémy skladovania energie
Ochrana infraštruktúry miest proti výpadkom prúdu
 • Inteligentné využívanie fotovoltaiky vďaka flexibilnému systému EMS
 • Udržateľná energia pre váš vozový park a parkovacie miesta pre zamestnancov a zákazníkov
 • Ideálne pre zdieľaný energetický manažment
 • Zaisťovanie spoľahlivosti kritickej infraštruktúry

Úspešné aplikácie

Prípady uplatnenia a úspešné aplikácie

Batérie – USV – ENERTRONIC Modular Storage – Hybridné systémy skladovania energie

Sú inteligentné kombinácie zdrojov UPS a skladovania energie ekonomickým kľúčom k energetickej revolúcii?

Batériové systémy UPS sa už dlho úspešne používajú v rôznych trhových segmentoch vrátane priemyslu, telekomunikácií a najmä IT zariadení na zaisťovanie bezpečnosti dodávky prúdu pri kritickej záťaži. Zároveň sa v posledných rokoch objavili rôzne systémy skladovania energie prevádzkované v sieti, ktorých potrebu podnietilo využívanie regeneratívnych zdrojov energie, ako je napríklad fotovoltaika.

Prečítajte si článok
Riadenie špičkovej záťaže – ENERTRONIC Modular Storage – Hybridné systémy skladovania energie

Aktívne riadenie špičkovej záťaže v spojení s funkciou UPS zaisťuje technickú a finančnú stabilitu

Na báze osvedčených priemyselných systémov UPS ponúka spoločnosť BENNING modulárnu architektúru na tvorbu nákladovo efektívnych systémov skladovania energie pre zariadenia so sieťovým aj vlastným riadením. Tieto pokrývajú výkonový rozsah až do jedného megawattu na napájací bod. Popri tom je možné inštalovať v rámci tej istej zdieľanej siete väčšie systémy s ďalšími napájacími bodmi.

Tam, kde spoločnosť BENNING dodáva riešenia na kľúč, sa profiluje nielen ako výrobca hardvéru, ale aj ako systémový integrátor, ktorý kladie dôraz na partnerstvá.

Prečítajte si článok
Bioplynové elektrárne – ENERTRONIC Modular Storage – Hybridné systémy skladovania energie

„Optimalizácia ekonomickej efektívnosti bioplynových elektrární cez inteligentné využívanie ekologicky vyrobenej energie a inteligentného prepojenia všetkých zúčastnených systémov.“

Rozhovor s Clausom Kirmaierom, vedúcim pobočky BENNING Juh, o využívaní hybridného systému skladovania energie UPS v spoločnosti Biogas Groeber Ruf GmbH & Co. KG.

Prečítajte si článok

Ďalšie podrobnosti o našich hybridných systémoch skladovania energie UPS

Systémy skladovania energie kompatibilné so zdrojmi UPS ponúkajú úspornosť a návratnosť investícií v kombinácii so zaisťovaním dodávky prúdu v podmienkach záťaže

Tieto zdroje UPS dávajú istotu prevádzky pri kritickej záťaži a chránia pred výpadkami elektrickej siete. V spojení s integrovaným systémom EMS zároveň systém preberá úlohy riadenia záťaže, čím výrazne prispieva k rýchlejšej návratnosti investícií oproti systémom bez funkcie skladovania energie.

Prehľad systému: UPS ENERTRONIC Modular Storage/prevádzka v izolovanom režime
Prehľad systému: UPS ENERTRONIC Modular Storage/prevádzka v izolovanom režime

Zariadenie ENERTRONIC Modular Storage v sebe spája maximálnu dostupnosť s minimalizáciou prevádzkových nákladov na zdroje UPS a vďaka koncepcii variabilných komponentov ponúka vysokú flexibilitu.

 • Funkcia skladovania energie a zdroja neprerušovaného napájania
 • Decentralizovaná paralelná architektúra
 • Modulárne rozširovateľný systém s možnosťou pripojenia za prevádzky
 • Flexibilné možnosti konfigurácie batériového systému (akumulátor, zostavy batérií, jednotlivé batérie)
 • Možnosť použitia v spojení s regeneratívnymi energetickými systémami, ako sú fotovoltaické, vodné alebo veterné elektrárne
 • Možnosť pripojenia na nízkonapäťovú sieť podľa predpisu VDE AR-N4105
 • Vyššia účinnosť
 • Rýchla návratnosť investícií
19" modul, UPS – Energia – Skladovací systém – Modul – Hybridné skladovanie energie
ENERTRONIC Modular Storage, 19" modul
Funkcie systémov skladovania energie

Sieťové služby

 • Primárna regulácia výkonu
 • Riadenie jalového výkonu
 • Stabilita napätia

Obnoviteľné zdroje energie

 • Skladovanie pri nízkom zaťažení
 • Premostenie žľabov
 • Úspora nákladov na odber prúdu z elektrickej siete
 • Mikrosiete

Priemyselné aplikácie

 • Vyrovnávanie špičiek
 • Vyrovnávanie záťaže
 • Mikrosiete
 • Prevádzka zdrojov UPS
Trvalé zníženie prevádzkových nákladov, zlepšenie efektívnosti

Inteligentné riadenie záťaže znamená, že zvýšenie spoľahlivosti a účinnosti vášho systému zásobovania energiou ide ruka v ruke s trvalým znižovaním prevádzkových nákladov. Ideálnu možnosť poskytujú aplikácie, ktorých spotrebu energie možno úplne alebo čiastočne kompenzovať vďaka skladovaniu energie.

Spoločnosť BENNING so svojím novým produktovým radom ENERTRONIC Modular Storage ponúka individuálne prispôsobené systémy na skladovanie energie so skutočnou prevádzkou zo zdrojov UPS a s integrovaným systémom energetického manažmentu.

Zariadenia ENERTRONIC Modular Storage sú prispôsobené pre:
 • priemyselné aplikácie,
 • skladovanie energie z regeneratívnych zdrojov,
 • mikrosiete.
ENERTRONIC Modular Storage Monitoring – Riadiaca jednotka MCU – Hybridné systémy skladovania energie
ENERTRONIC Modulárna monitorovacia riadiaca jednotka MCU

Monitorovacia a riadiaca jednotka (MCU) podporuje veľa protokolov a rozhraní na pripojenie systémov EMS od najrôznejších výrobcov softvéru. Riadiaca jednotka systému MCU 3000, ktorá je nainštalovaná vo dverách skrinky napájacieho systému, je vybavená 10,4" dotykovým displejom.

Znížte dopady rastúcich nákladov na energie na vašu spoločnosť

Skladovacie systémy s možnosťou napájania zo zdrojov UPS poskytujú flexibilitu a úspornosť

 • Vyrovnávanie špičiek
 • Vyrovnávanie záťaže
 • Optimalizovaný odber energie (pravidlo 7 000 h)
 • Nočné zužitkovanie dennej akumulácie energie
 • Flexibilne definovateľná energetická rezerva
 • Skladovanie pri nízkom zaťažení
 • Navýšenie výkonu zapojením zdroja pri vysokom zaťažení
 • Vhodné pre olovené a lítiové batérie
 • Optimalizácia vnútornej spotreby
 • Spoľahlivá prevádzka zdroja UPS (VFI-SS-111)
 • Kompenzácia jalového výkon

Systém ENERTRONIC Modular Storage zaisťuje funkcie riadenia záťaže, ako je vyrovnávanie špičiek a záťaže

Kľúčový hardvér pre energetický prechod vašej spoločnosti

Hardvér pre rôznorodé aplikácie

Spoločnosť BENNING dodáva modulárnu architektúru – založenú na osvedčených priemyselných systémoch UPS – na budovanie nákladovo efektívnych systémov skladovania energie

Zdroje UPS ako hardvérový základ pre systémy skladovania energie – schematický obrázok
Dodávky na kľúč – vaše riešenia energetických systémov na kľúč z jedného zdroja

Vybudovaním systému skladovania energie v spojení so systémom ENERTRONIC Modular Storage na báze zdrojov UPS možno dosiahnuť maximálnu flexibilitu a ziskovosť.

Všestranné použitie, ako nabíjačky, na skladovanie energie, v systéme zdrojov UPS a pre obnoviteľné zdroje energie – diagram

Spoločnosť BENNING ponúka riešenia na kľúč pre systémy závislé od elektrickej siete, ako aj pre samospravované systémy mimo siete. Tieto systémy majú rozsah výkonov až do jedného megawattu na jeden zdroj. Popri tom možno v sieťach jedného používateľa inštalovať v rámci siete aj väčšie systémy s ďalšími zdrojmi.

Táto decentralizovaná rozširovateľnosť umožňuje tiež optimalizovanú a nákladovo efektívnu integráciu do jestvujúcich infraštruktúr.

A napokon môžete využiť modulárnu technológiu UPS na modernizáciu alebo prestavbu vašich jestvujúcich systémov na skladovanie energie na úroveň inteligentných napájacích systémov s nezávislou schopnosťou prevádzky.

Riešenia na kľúč od spoločnosti BENNING
Podpora počas celého životného cyklu

Spoločnosť BENNING je vaším kontaktom pre hybridné systémy skladovania energie a so zdrojmi UPS, ako aj pre systémy zdrojov UPS akéhokoľvek druhu. Neváhajte sa na nás obrátiť.

Vaša kontaktná osoba

Odkiaľ si? Vyberte svoju krajinu pôvodu zo zoznamu nižšie, aby ste rýchlo našli svoju osobnú kontaktnú osobu.

BENNING dcérskej spoločnosti - Vyberte svoje potenciálne kontakty kliknutím na jeho príznak.

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
tel

+49 2871 930

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Nord
tel

+49 33708 31874

fax

+49 33708 31876

address

Ludwig-Erhard-Ring 18a
15827 Dahlewitz
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung West
tel

+49 2871 93513

fax

+49 2871 936513

address

Auf der Brede 60
42477 Radevormwald
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Ost
tel

+49 35245 728544

tel

+49 172 2859286

address

01665 Klipphausen
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Süd
tel

+49 8332 936363

fax

+49 8332 936364

address

Bahnhofstr. 26
87749 Hawangen
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Soest
tel

+49 2921 9819020

fax

+49 2871 936211

address

59494 Soest
Germany

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Technical Support Hotline
tel

+1 800 910 3601

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Services Support
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
BENNING US Sales
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Customer Helpdesk
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

ARG BENNING Conversion de Energía
Ricardo Hartbrecht
tel

+54 911 4937 4987

address

(B1653CIO) Villa Ballester,
BUENOS AIRES

AUT BENNING GmbH Elektrotechnik und Elektronik
Vertrieb Österreich
tel

+43 (0) 2242-32416-0

web

www.benning.at

address

Eduard-Klinger-Str. 9
3423 St. Andrä-Wördern
Austria

BEL BENNING Belgium branch of BENNING Vertriebsges. mbH
tel

+32 (0) 2 / 5 82 87 85

address

Wayenborgstraat 19
2800 Mechelen
Belgium

BEL BENNING Belgium branch of BENNING Vertriebsges. mbH
Technical Support & Service
tel

+32 (0) 2 / 5 82 87 85

address

Wayenborgstraat 19
2800 Mechelen
Belgium

BLR OOO «BENNING Elektrotechnik und Elektronik»
tel

+375 162 512 512

address

Masherova Ave., 6A, 1003
224030 Brest
Belarus

BRA BENNING Conversión de Energía S. A.
Paulo C. Anacleto [Manager – Brazil]
tel

+55 19 98270 0303

address

Campinas BRAZIL

CRO BENNING Zagreb d.o.o.
tel

0038516312280

address

Trnjanska 61
10000 Zagreb
Croatia

CRO BENNING Zagreb d.o.o.
Kresimir Kauric
tel

0038516312280

address

Trnjanska 61
10000 Zagreb
Croatia

CZE BENNING CR, s.r.o.
tel

+420 / 3 26 72 10 03

address

Zahradní ul. 894
293 06 Kosmonosy
Czech Republic

CHN BENNING Power Electronics Beijing Co., Ltd.
tel

+86 (0) 10 / 61 56 85 88

fax

+86 (0) 10 / 61 50 62 00

address

No. 6 Guangyuan Dongjie
Tongzhou Industrial
Development Zone
101113 Beijing
P.R. China

FRA BENNING conversion d’énergie
tel

+33 (0) / 2 32 25 23 94

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Nicolas Rougerie [Sales Manager France]
tel

+33 (0) 2 32 25 14 26

mobile

+33 (0) 6 46 71 42 60

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Isabelle Guillot [Sales Executive for Spares and testing instruments for France, Africa & Middle East]
tel

+33 (0) 2 32 25 12 72

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

ARE BENNING Power Systems Middle East
Aznad Khaleel [Sales Manager for Saudi Arabia and Oil & Gaz Middle East]
tel

+971 (0) 2 5463063

mobile

+971 (0) 50 1766972

address

Unit No. 225, Second Floor - Al Fahim Building,
10th Street - Block M4 Mussafah
Abu Dhabi
UAE

FRA BENNING conversion d’énergie
Soufiane Aït Amara [Sales Director France & Africa]
tel

+33 (0) 2 77 68 60 18

mobile

+33 (0) 6 42 71 36 38

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Aziz Saber [Sales Manager Africa]
tel

+33 2 77 68 60 14

mobile

+33 6 88 35 23 46

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

ARE BENNING Power Systems Middle East
Hari Kumar Raman Pillai [Managing Director for Middle East]
tel

+971 (0) 2 5463063

mobile

+971 545 987 987

address

Unit No. 225, Second Floor - Al Fahim Building,
10th Street - Block M4 Mussafah
Abu Dhabi
UAE

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Info
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Service
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Sales
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Service
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GRE BENNING Hellas
BENNING Hellas
tel

+30 210 5741137

fax

+30 210 5782554

web

www.benning.gr

address

Chanion 1, Lykovrisi
141 23 Athens
Greece

HUN BENNING Kft. Power Electronics
tel

+36 (0) 33 / 50 76 00

address

Rákóczi út 145
2541 Lábatlan
Hungary

IRL Laor Energy (1993) L.T.D.
tel

+972 9 8912232

web

http://laor-energy.com

address

POB 5026
North Industrial Zone
60920 KADIMA

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Giuliano Rossi
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Antonio Romeo [Area Manager]
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Alessandro Nalbone [Managing Director]
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

NED BENNING NL branch of BENNING Vertriebsges. mbH
Technical Support & Service
tel

+31 (0) 30 / 6 34 60 13

address

Peppelkade 42
3992 AK Houten
Netherlands

NED BENNING NL branch of BENNING Vertriebsges. mbH
tel

+31 (0) 30 / 6 34 60 10

address

Peppelkade 42
3992 AK Houten
Netherlands

POL BENNING Power Electronics Sp. z o.o.
tel

+48 (0) 22 / 7 57 84 53

address

Korczunkowa 30
05-503 Glosków
Poland

SRB BENNING Power Electronics doo
tel

+381 11 3 16 14 29

address

Dunavskih Virova 5
11186 Beograd
Serbia

SIN BENNING Power Electronics Pte Ltd
tel

+65 / 68 44 31 33

address

85, Defu Lane 10
#05-00
Singapore 539218

SIN BENNING Power Electronics Pte Ltd
tel

+65 / 68 44 31 33

address

85, Defu Lane 10
#05-00
Singapore 539218

ESP BENNING Conversión de Energía S.A.
tel

+34 91 / 6 04 81 10

address

C/Pico de Santa Catalina 2
Pol. Ind. Los Linares
28970 Humanes, Madrid
Spain

SWE BENNING Sweden AB
Order och leveransinformation
tel

+46 (8) 623 95 16

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
Teknisk support, reservdelar
tel

+46 (8) 623 95 89

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
tel

+46 (8) 6239500

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Sweden

SWE BENNING Sweden AB
Försäljning
tel

+46 (8) 623 95 79

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

DNK SCANPOTEC APS
tel

+45 72 44 90 90

mobile

+45 25 21 32 30

address

Centervej 32A
4180 Soroe
Denmark

SVK BENNING Slovensko, s.r.o.
Richard Karaffa
tel

+421 244 459 942

mobile

+421 918 979 900

address

Sliačska 1
831 02 Bratislava
Slovak Republic

SVK BENNING Slovensko, s.r.o.
tel

+421 (0) 2 / 44 45 99 42

address

Sliačska 1
831 02 Bratislava
Slovak Republic

SUI BENNING Power Electronics GmbH
tel

+41 (0) 44 / 8 05 75 75

fax

+41 (0) 44 / 8 05 75 80

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Jürg Badertscher
tel

+41 44 805 75 81

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Pantelis Tasikas
tel

+41 44 805 75 74

fax

+41 44 805 75 80

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

TUR BENNING POWER ELEKTRONİK Ltd. Şti.
Kenan Bilgin
tel

+90 216 4457146

address

Uğurmumcu Mh. Akşemsettin cd.
No:56 Aslı Bahçe Sitesi
K:1 D:27 / 34882
Kartal / ISTANBUL
Turkey

UKR BENNING Power Electronics
tel

+38044 5014045

address

3 Sim'yi Sosninykh str.
03148 Kyiv
Ukraine

BGR Marpex Ltd.
tel

+359 2 964 0840

mobile

+359 888 408 854

fax

+359 2 964 0860

address

67,Cherni vrah Blvd
1407 Sofia
Bulgaria

KAZ Benning Power Electronics Central Asia LLP
Yerzhan Seidahkmetov
tel

+7 701 220 14 18

web

www.benning.kz

address

Al Farabi Avenue 17,
Nurly Tau, 4B, 1601
050051 Almaty
Kazakhstan

MKD
tel

+389 (2) 3052780102

address

Str. Partizanski odredi 155-1/78
1000 Skopje
North Macedonia