Napájacie systémy pre telekomunikácie - úsporné a vysoko dostupné

Spoločnosť BENNING už desaťročia dodáva striedavé a jednosmerné napájacie zdroje na báze batérií rôznym prevádzkovateľom mobilných a pevných sietí po celom svete a výrazne investuje do vývoja vysoko účinných napájacích zdrojov pre energeticky úspornú a spoľahlivú prevádzku.

V súčasnosti je spoločnosť BENNING považovaná za jedného z popredných dodávateľov vysoko účinných napájacích zdrojov pre bezpečnú prevádzku systémov informačných a telekomunikačných technológií. Na zostavenie kompletných napájacích systémov sú k dispozícii jednotlivé moduly s rôznymi výkonmi. Paralelným zapojením možno vytvoriť telekomunikačné napájacie systémy s výkonom až niekoľko tisíc ampérov.

Efektívny základ na to tvoria naše:

Najvyššia prevádzková bezpečnosť a maximálna dostupnosť
 • Vysoko spoľahlivé
 • Krátke časy opravy (MTTR)
 • Prevádzkovo bezpečná modulárnosť hot-swap alebo hot-plug
 • Decentralizovaná paralelná architektúra
 • Vzdialený monitoring cez TCP/IP
 • Maximálna kvalita zásobovania
Minimalizácia prevádzkových nákladov (systém, údržba a životné prostredie)
 • Vysoké účinnosti aj pri čiastočnom zaťažení
 • Udržateľná bezpečnosť investícií vďaka škálovateľnosti "pay as you grow"
 • Nízke nároky na inštaláciu, uvedenie do prevádzky a rozšírenie
Používateľský priestor umožňuje optimálne využitie
 • Extrémne vysoká hustota výkonu, a tým pádom nízke nároky na priestor v mieste inštalácie
 • Koncepcia variabilných komponentov pozostávajúca z usmerňovačov, stiedačov, EUE, DC konvertorov a ďalších

Telekomunikačné usmerňovacie systémy

Modulárne usmerňovacie systémy pre telekomunikácie

V mnohých oblastiach telekomunikačných, informačných, sieťových a dátových technológií sa používajú elektrické spotrebiče, ktoré musia byť zabezpečené proti výpadku verejnej siete záložným zdrojom energie. Na tento účel sa už mnoho rokov používajú usmerňovacie zariadenia s paralelne zapojenými batériami.

Usmerňovačové série určené na budovanie spoľahlivých telekomunikačných zdrojov napájania: SLIMLINE 2000 NG, SLIMLINE 3000 NG, TEBECHOP 13500 SE

Napájacie zdroje SLIMLINE NG Telecom - cenovo výhodné riešenie pre každú požiadavku

Modulárne telekomunikačné zdroje napájania s usmerňovačom BENNING série SLIMLINE 2000 NG
Do 19" 1U nosiča SLIMLINE Carrier možno umiestniť buď päť 48 V a 2 000 W usmerňovacích modulov (SLIMLINE 2000 NG) v kombinácii s riadiacou jednotkou SLIMLINE alebo šesť usmerňovacích modulov.
Modulárne telekomunikačné zdroje napájania s usmerňovačom BENNING série SLIMLINE 3000 NG
Do 19" 1U nosiča SLIMLINE Carrier možno umiestniť buď štyri usmerňovacie moduly s napätím 48 V a výkonom 3 000 W (SLIMLINE 3000 NG) v kombinácii s riadiacou jednotkou SLIMLINE alebo päť usmerňovacích modulov.

Nový rad usmerňovačov SLIMLINE NG pokrýva celý rozsah mobilných rádiových aplikácií, od mobilnej ústredne (MSC) až po riadiacu jednotku základňovej stanice (BSC) a jednotlivé základňové stanice rádiových buniek (základňové vysielacie stanice alebo BTS). Napájacie systémy tak zabezpečujú celú prenosovú technológiu (LTE, 5G, VOIP, TV, servery atď.) proti výpadkom siete.

Sú presne prispôsobené požiadavkám prevádzkovateľov telekomunikačných sietí. Patria medzi ne:

 • Najvyššia prevádzková bezpečnosť
 • Maximálna energetická účinnosť
 • Používateľský priestor, ktorý umožňuje optimálne využitie
 • Flexibilita (pay as you grow)

Táto generácia telekomunikačných usmerňovačov nielenže výrazne prispieva k nízkym celkovým nákladom na vlastníctvo (TCO), ale vďaka koncepcii modulárnych komponentov výrazne znižuje náklady a čas potrebný na inštaláciu alebo údržbu v nových alebo prestavaných rádiových lokalitách.

Telekomunikačné usmerňovače radu SLIMLINE NG sú navrhnuté na spoľahlivú prevádzku v nasledujúcich výkonových rozsahoch:

 • Malé výkony až do 4000 W
 • Stredný výkon do 34 kW (napr. pre mobilné rádiové stanice)
 • Vysoký výkon do 400 kW (napr. pre telekomunikačné uzly a distribučné stanice)

Vďaka vysokému stupňu modularizácie je možné plánovať, konfigurovať a dodávať telekomunikačné napájacie systémy na mieru vo veľmi krátkom čase.

Modulárne telekomunikačné napájacie zdroje s usmerňovačmi, striedačmi a MCU
Telekomunikačné napájacie zdroje s usmerňovačom (72 kW vpravo alebo 90 kW vľavo) a striedačom (7,5 kVA) v jednom systéme, ako aj 10,4" dotykový displej riadiacej jednotky systému MCU 3000 zabudovaný vo dverách skrine.

Telekomunikačný usmerňovač série TEBECHOP 13500 SE

Plug-in jednotka telekomunikačného usmerňovača 48 V TEBECHOP 13500 SE je obzvlášť vhodná na vytváranie telekomunikačných napájacích systémov so spotrebným výkonom > 50 kW. Je vybavená 19" stojanom s výškou 3U:

 • Trojfázové sieťové pripojenie
 • Aktívna korekcia účinníka (účinník 0,99)
 • Konštantný výstupný výkon 13500 W

Tento výkonný telekomunikačný usmerňovač je veľmi energeticky účinný a pracuje v rozsahu zaťaženia 25 % až 90 % s veľmi vysokou účinnosťou. Pri systémoch s vysokým výkonom prináša použitie tejto série usmerňovačov zodpovedajúce vysoké úspory elektrickej energie.

19-palcový telekomunikačný napájací zdroj TEBECHOP SE (48 V DC - 250 A)
19" usmerňovací modul TEBECHOP 13500 SE (48 V DC - 250 A) na zriadenie jednosmerných Telecom napájacích zdrojov

Retrofit

Telecom FIT-FORM-FUNCTION Modernizácia zdrojov jednosmerného prúdu

Spoločnosť BENNING teraz ponúka možnosť modernizácie FIT-FORM-FUNCTION existujúcich jednosmerných napájacích zdrojov (BENNING) Telecom výmenou starších zásuvných usmerňovacích jednotiek za moderné usmerňovacie jednotky TEBECHOP SE.

Výhody na prvý pohľad:

 • Vyššia energetická účinnosť
 • Zníženie nákladov na elektrickú energiu
 • Zníženie emisií CO2
 • Úspora zdrojov prostredníctvom ďalšieho využívania existujúcej systémovej infraštruktúry (rozvádzač, monitorovanie, kabeláž, poistky atď.)
 • Nižšie investičné náklady v porovnaní s novými systémami
 • Zlepšenie dostupnosti systému

Modernizácia je možná bez prestojov vďaka jednoduchému "plug & play".

Modernizácia telekomunikačných usmerňovačov jednoduchou výmenou jednotlivých komponentov
Rýchla a jednoduchá výmena usmerňovačov bez zmeny systému infraštruktúry

Systémy telekomunikačných striedačov

Striedače pre bezpečné a úsporné telekomunikačné napájanie

Modulárne 19" striedače

Séria kompaktných striedačov INVERTRONIC spoločnosti BENNING ponúka bezpečné a cenovo výhodné jednofázové modulárne systémy striedačov. V kombinácii s modulárnymi systémami usmerňovačov TEBECHOP SE alebo SLIMLINE NG tak vzniká veľmi flexibilná a ekonomická platforma na výstavbu kompletných záložných zdrojov napájania s najvyššou dostupnosťou a s podporou batérií. Tieto telekomunikačné zdroje napájania sa vyznačujú:

 • n+1 redundancia
 • autonómne moduly striedača (hot plug)
 • Rozsiahle funkcie reportingu a monitoringu
 • EUE a servisný bypass ako samostatné hot-plug moduly
 • galvanická izolácia
 • Vysoká účinnosť
Bloková schéma zobrazujúca modulárnu architektúru telekomunikačného napájacieho systému
Telekomunikačný napájací systém s modulárnou architektúrou; bloková schéma s usmerňovačmi, striedačmi a striedačmi jednosmerného prúdu

Trojfázové 19" striedače

V porovnaní s trojfázovými monoblokovými systémami majú modulárne striedače INVERTRONIC menší objem a hmotnosť. Paralelné zapojenie modulov striedačov s redundanciou n+1 pomáha vytvárať systémy napájania s najvyššou dostupnosťou a rozsahom výkonu 10 kVA - 180 kVA.

Výhody týchto striedačov pri vytváraní telekomunikačných zdrojov napájania:

 • Jednoducho škálovateľný výkon systému
 • každý 19" modul striedača má vlastné elektronické spínacie zariadenie (SBS)
 • Krátke MTTR (Stredný čas do opravy)
 • Najvyššia dostupnosť vďaka redundancii n+1
 • vysoká energetická účinnosť vďaka dobrému koeficientu účinnosti systému aj pri čiastočnom zaťažení
 • menší objem a hmotnosť systému zmenšujú potrebný priestor a zjednodušujú prepravu a inštaláciu systému
Striedač (90 kVA) a modul na nastavenie telekomunikačného napájania
Modulárny trojfázový systém striedačov INVERTRONIC
Vľavo: 19" stojan na striedače
Vpravo: Modulárny systém striedačov na nastavenie telekomunikačných zdrojov napájania

Telekomunikačné UPS systémy

Systémy UPS s maximálnou dostupnosťou a nákladovo efektívnou prevádzkou

Prerušenie alebo výpadky v oblasti dodávok energie môžu mať ďalekosiahle obchodné a finančné dôsledky a to takmer vo všetkých oblastiach hospodárstva. Patria sem napríklad IT a dátové technológie, automatizácia procesov, infraštruktúra (vrátane prevádzkových zdrojov a dopravy), ropa, plyn, petrochémia a telekomunikácie. Uvedené oblasti majú svoje špecifické požiadavky, ktoré plne pokrývajú spoľahlivé, flexibilné a vysoko účinné modulárne systémy UPS ENERTRONIC SE.

UPS ENERTRONIC modular SE

V kritických procesoch nesmie byť spoľahlivosť systému UPS ohrozená výpadkami. Preto je každý modulárny modul UPS ENERTRONIC SE vysoko účinným online UPS (VFI-SS-111). Systém UPS dosahuje dostupnosť 99,9999 %.

Hlavné vlastnosti:

 • veľmi krátky čas opravy (MTTR)
 • Hot-Swap
 • n+1 redundancia
 • Žiaden single point of failure
 • Redundantné obvody v každom module
 • Decentralizovaná paralelná architektúra
 • Účinnosť až 99 %
 • Jednoduché škálovanie až do 1000 kW
 • Faktor vstupného výkonu ≥ 0,99
 • Veľmi vysoká kapacita preťaženia
Systém UPS ENERTRONIC modular SE s 5 modulmi UPS
USV systém ENERTRONIC modular SE (IT séria)
Modul UPS ENERTRONIC Modular SE v 19-palcovom modeli
ENERTRONIC modular SE, 40 kW module (IT séria)

Video o systéme UPS ENERTRONIC modular SE

 • Každý modul UPS je vysoko účinný online UPS (VFI-SS-111)
 • Celkové vstupné skreslenie (THDi) < 3 %, vstupný účinník ≥ 0,99

Kontakt

Kontaktförfrågan

Om du behöver hjälp med att välja rätt produkt för dig eller har andra frågor, låt oss ge dig råd – ring eller maila oss:

Detaljerad information om hantering av användardata finns i vår dataskyddsdeklaration.

Please calculate 4 plus 1.
Telekomunikačné napájacie zdroje striedavého a jednosmerného prúdu na použitie v typických telekomunikačných segmentoch, ako je bezpečné napájanie vysielacích staníc, spínacích staníc atď.

BENNING - váš kontakt pre telekomunikačné usmerňovače, telekomunikačné striedače, telekomunikačné systémy UPS a systémy napájania striedavým a jednosmerným prúdom. Kontaktujte nás! Využite výhody modernej výkonovej elektroniky a flexibilnej škálovateľnosti, ako aj náš komplexný servis a kvalitu Made in Germany pre telekomunikačné napájacie zdroje.

Vaša kontaktná osoba

Odkiaľ si? Vyberte svoju krajinu pôvodu zo zoznamu nižšie, aby ste rýchlo našli svoju osobnú kontaktnú osobu.

BENNING dcérskej spoločnosti - Vyberte svoje potenciálne kontakty kliknutím na jeho príznak.

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
tel

+49 2871 930

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Nord
tel

+49 33708 31874

fax

+49 33708 31876

address

Ludwig-Erhard-Ring 18a
15827 Dahlewitz
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung West
tel

+49 2871 93513

fax

+49 2871 936513

address

Auf der Brede 60
42477 Radevormwald
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Ost
tel

+49 35245 728544

tel

+49 172 2859286

address

01665 Klipphausen
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Süd
tel

+49 8332 936363

fax

+49 8332 936364

address

Bahnhofstr. 26
87749 Hawangen
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Soest
tel

+49 2921 9819020

fax

+49 2871 936211

address

59494 Soest
Germany

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Technical Support Hotline
tel

+1 800 910 3601

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Services Support
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
BENNING US Sales
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Customer Helpdesk
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

ARG BENNING Conversion de Energía
Ricardo Hartbrecht
tel

+54 911 4937 4987

address

(B1653CIO) Villa Ballester,
BUENOS AIRES

AUT BENNING GmbH Elektrotechnik und Elektronik
Vertrieb Österreich
tel

+43 (0) 2242-32416-0

web

www.benning.at

address

Eduard-Klinger-Str. 9
3423 St. Andrä-Wördern
Austria

BEL BENNING Belgium branch of BENNING Vertriebsges. mbH
tel

+32 (0) 2 / 5 82 87 85

address

Wayenborgstraat 19
2800 Mechelen
Belgium

BEL BENNING Belgium branch of BENNING Vertriebsges. mbH
Technical Support & Service
tel

+32 (0) 2 / 5 82 87 85

address

Wayenborgstraat 19
2800 Mechelen
Belgium

BLR OOO «BENNING Elektrotechnik und Elektronik»
tel

+375 162 512 512

address

Masherova Ave., 6A, 1003
224030 Brest
Belarus

BRA BENNING Conversión de Energía S. A.
Paulo C. Anacleto [Manager – Brazil]
tel

+55 19 98270 0303

address

Campinas BRAZIL

CRO BENNING Zagreb d.o.o.
tel

0038516312280

address

Trnjanska 61
10000 Zagreb
Croatia

CRO BENNING Zagreb d.o.o.
Kresimir Kauric
tel

0038516312280

address

Trnjanska 61
10000 Zagreb
Croatia

CZE BENNING CR, s.r.o.
tel

+420 / 3 26 72 10 03

address

Zahradní ul. 894
293 06 Kosmonosy
Czech Republic

CHN BENNING Power Electronics Beijing Co., Ltd.
tel

+86 (0) 10 / 61 56 85 88

fax

+86 (0) 10 / 61 50 62 00

address

No. 6 Guangyuan Dongjie
Tongzhou Industrial
Development Zone
101113 Beijing
P.R. China

FRA BENNING conversion d’énergie
tel

+33 (0) / 2 32 25 23 94

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Mathieu Tanguy After Sales Service
tel

+33 (0) 2 32 25 12 37

mobile

+33 (0) 6 40 44 29 54

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Nicolas Rougerie [Sales Manager France]
tel

+33 (0) 2 32 25 14 26

mobile

+33 (0) 6 46 71 42 60

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Isabelle Guillot [Sales Executive for Spares and testing instruments for France, Africa & Middle East]
tel

+33 (0) 2 32 25 12 72

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

ARE BENNING Power Systems Middle East
Aznad Khaleel [Sales Manager for Saudi Arabia and Oil & Gaz Middle East]
tel

+971 (0) 2 5463063

mobile

+971 (0) 50 1766972

address

Unit No. 225, Second Floor - Al Fahim Building,
10th Street - Block M4 Mussafah
Abu Dhabi
UAE

FRA BENNING conversion d’énergie
Soufiane Aït Amara [Sales Director France & Africa]
tel

+33 (0) 2 77 68 60 18

mobile

+33 (0) 6 42 71 36 38

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Aziz Saber [Sales Manager Africa]
tel

+33 2 77 68 60 14

mobile

+33 6 88 35 23 46

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

ARE BENNING Power Systems Middle East
Hari Kumar Raman Pillai [Managing Director for Middle East]
tel

+971 (0) 2 5463063

mobile

+971 545 987 987

address

Unit No. 225, Second Floor - Al Fahim Building,
10th Street - Block M4 Mussafah
Abu Dhabi
UAE

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Info
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Service
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Sales
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Service
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GRE BENNING Hellas
BENNING Hellas
tel

+30 210 5741137

fax

+30 210 5782554

web

www.benning.gr

address

Chanion 1, Lykovrisi
141 23 Athens
Greece

HUN BENNING Kft. Power Electronics
tel

+36 (0) 33 / 50 76 00

address

Rákóczi út 145
2541 Lábatlan
Hungary

IRL Laor Energy (1993) L.T.D.
tel

+972 9 8912232

web

http://laor-energy.com

address

POB 5026
North Industrial Zone
60920 KADIMA

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Giuliano Rossi
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Antonio Romeo [Area Manager]
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Alessandro Nalbone [Managing Director]
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

NED BENNING NL branch of BENNING Vertriebsges. mbH
Technical Support & Service
tel

+31 (0) 30 / 6 34 60 13

address

Peppelkade 42
3992 AK Houten
Netherlands

NED BENNING NL branch of BENNING Vertriebsges. mbH
tel

+31 (0) 30 / 6 34 60 10

address

Peppelkade 42
3992 AK Houten
Netherlands

POL BENNING Power Electronics Sp. z o.o.
tel

+48 (0) 22 / 7 57 84 53

address

Korczunkowa 30
05-503 Glosków
Poland

POL BENNING Power Electronics Sp. z o.o.
Piotr Białoskórski
tel

48502189036

web

www.benning.biz

address

Korczunkowa 30
05-503 Glosków
Poland

SRB BENNING Power Electronics doo
tel

+381 11 3 16 14 29

address

Dunavskih Virova 5
11186 Beograd
Serbia

SIN BENNING Power Electronics Pte Ltd
tel

+65 / 68 44 31 33

address

85, Defu Lane 10
#05-00
Singapore 539218

SIN BENNING Power Electronics Pte Ltd
tel

+65 / 68 44 31 33

address

85, Defu Lane 10
#05-00
Singapore 539218

ESP BENNING Conversión de Energía S.A.
tel

+34 91 / 6 04 81 10

address

C/Pico de Santa Catalina 2
Pol. Ind. Los Linares
28970 Humanes, Madrid
Spain

SWE BENNING Sweden AB
Order och leveransinformation
tel

+46 (8) 623 95 16

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
Teknisk support, reservdelar
tel

+46 (8) 623 95 89

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
tel

+46 (8) 6239500

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Sweden

SWE BENNING Sweden AB
Försäljning
tel

+46 (8) 623 95 79

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

DNK SCANPOTEC APS
tel

+45 72 44 90 90

mobile

+45 25 21 32 30

address

Centervej 32A
4180 Soroe
Denmark

SVK BENNING Slovensko, s.r.o.
Richard Karaffa
tel

+421 244 459 942

mobile

+421 918 979 900

address

Sliačska 1
831 02 Bratislava
Slovak Republic

SVK BENNING Slovensko, s.r.o.
tel

+421 (0) 2 / 44 45 99 42

address

Sliačska 1
831 02 Bratislava
Slovak Republic

SUI BENNING Power Electronics GmbH
tel

+41 (0) 44 / 8 05 75 75

fax

+41 (0) 44 / 8 05 75 80

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Jürg Badertscher
tel

+41 44 805 75 81

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Pantelis Tasikas
tel

+41 44 805 75 74

fax

+41 44 805 75 80

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

TUR BENNING POWER ELEKTRONİK Ltd. Şti.
Kenan Bilgin
tel

+90 216 4457146

address

Uğurmumcu Mh. Akşemsettin cd.
No:56 Aslı Bahçe Sitesi
K:1 D:27 / 34882
Kartal / ISTANBUL
Turkey

UKR BENNING Power Electronics
tel

+38044 5014045

address

3 Sim'yi Sosninykh str.
03148 Kyiv
Ukraine

BGR Marpex Ltd.
tel

+359 2 964 0840

mobile

+359 888 408 854

fax

+359 2 964 0860

address

67,Cherni vrah Blvd
1407 Sofia
Bulgaria

KAZ Benning Power Electronics Central Asia LLP
Yerzhan Seidahkmetov
tel

+7 701 220 14 18

web

www.benning.kz

address

Al Farabi Avenue 17,
Nurly Tau, 4B, 1601
050051 Almaty
Kazakhstan

MKD
tel

+389 (2) 3052780102

address

Str. Partizanski odredi 155-1/78
1000 Skopje
North Macedonia