Telecom usmerňovače radu SE

SLIMLINE SE - TEBECHOP SE Rectifiers

Telecom usmerňovače radu SE

Telecom Power Supplies Rectifier Series SE - DC-Output Power

Flexibilný, efektívny a spoľahlivý

Spoločnosť BENNING, založená pred viac než 70 rokmi, je dnes popredným dodávateľom napájacích zdrojov pre zálohovanie odvetví informatiky, telekomunikácií a priemyselných technológií.

Vysoko efektívna a inovatívna séria SE prospieva k zníženiu spotreby elektrickej energie, čo znižuje dopad na životné prostredie. Používanie menej energie znamená, že je taktiež menej vyžiareného tepla, čo má za následok zníženú potrebu chladenia, čo poskytuje ďalšie následné úspory. Napríklad nový rad SE znižuje dopady na životné prostredie pri výkone 6 KW DC o 2373  kWh a 1,19t CO2 ročne.

Pri tejto generácií usmerňovačov bola taktiež znížená hmotnosť a objem usmerňovačov a distribučných jednotiek, čo viedlo k ďalším praktickým výhodám pri priestorovom dimenzovaní zdrojov.

elecom Power Supplies Rectifier Series SE - DC-Output Power

Prednosti:

  • extrémne vysoká hustota výkonu znižuje potrebu priestoru na mieste
  • vysoká účinnosť > 96% aj pri čiastočnom zaťažení
  • DC výstup s teplotne riadenou charakteristikou a konštantným výkonom
  • osvedčená a spoľahlivá hot plug technológia
  • automatická synchronizácia modulov usmerňovačov pri výmene a doplňovani
  • nízke náklady na uvedenie do prevádzky, rozširovanie a výmenu
  • rozsah prevádzkových teplôt -33 ° C až + 75 ° C (pre outdoorové použitie)
  • diaľkové monitorovanie cez TCP / IP alebo modem

DC prúdový zdroj SLIMLINE Modular

SLIMLINE SE

Záložné zdroje SLIMLINE SE sa skladajú z jednotlivých modulov s výkonom 800 W (SLIMLINE 800 SE) a 2000 W ( SLIMLINE 2000 SE). Moduly usmerňovača SLIMLINE SE sú inštalované v nosičoch 19 “1U. Každá nosná mechanika môže byť vybavená až do počtu piatich modulov 48 V - 800 SE alebo troch modulov 48 V - 2000 SE.

Môžu byť vytvorené systémy s rôznymi kapacitami batérie a konfiguráciami výstupného výkonu. DC vstavané rozvádzače sú navrhnuté tiež o veľkosti 1U alebo 3U v závislosti na počte požadovaných istených vývodov. DC zdroj s usmerňovačmi, batériami a výstupnou distribúciou tak tvoria kompletný modulárny systém napájania SLIMLINE SE (SLIMLINE Modular System ≡ SMS).

Systém BENNING s najmenším výkonom (SMS 2400 SE) je vybavený troma modulmi (48V-800 SE) v 1U 19 “ nosiči spolu s istením batérie a rozvádzačom.

SMS 4000 SE zvyšuje maximálny výkon na 4000 W. Tento systém sa skladá z 1U nosiča s usmerňovačovými modulmi (48V- 800 SE) plus istením batérie a rozvádzačom 4000 SE.

Väčšie výkony do 6000 W (SMS 6000 SE) sú možné pomocou modulov 48V-2000 SE.
1U 19 “ nosič môže obsahovať až tri z týchto modulov a môže byť kombinovaný s istením batérie a rozvádzačom 6000 SE.

Výkon až 18000 W (SMS 18000 SE) sa dá dosiahnuť paralelným spojením troch nosičov 6000 SE. Tie možno kombinovať s 3U 19 “distribučným polom s istením batérií a rozvádzačom 18000 SE. Ešte väčšie výkony ide realizovať paralelným pripojením ďalších nosičov. Riadiaca doska SLIMLINE je určené pre kontrolu a monitorovanie usmerňovačov.

MCU SLIMLINE je k dispozícií ako voliteľná doplnková funkcia pre monitorovanie. V prípade SMS 2400 SE je SLIMLINE MCU namontovaný už priamo v nosiči. V napájacích zdrojoch s väčšou kapacitou je jednotka SLIMLINE MCU namontovaná distribučnej jednotke.

Pre komplexnejšie riadiace a monitorovacie funkcie je k dispozícií monitorovací systém MCU 2500.

TEBECHOP 13500 SE modulárny prúdový zdroj

TEBECHOP 13500 SE Modular Power Supply Systems
TEBECHOP 13500 SE

Nový usmerňovač 48 V TEBECHOP 13500 SE je ideálny pre systémy napájania s požadovaným výkonom vyšším než 50 kW.

3U vysoká 19 “ jednotka má trojfázový sieťový prívod, korekciu účinníka (power factor 0,99) a konštantný výstupný výkon 13500 W. Výstupný prúd je 250 A pri napätí 2.25 V / čl. (trvalé dobíjanie).

TEBECHOP 13500 SE je veľmi energeticky účinný hlavne v rozsahu 25% až 90% zaťaženia. Pri systéme s väčším výkonom je možné použitím týchto modulov ušetriť väčšie množstvo energie. Vyššia energetická účinnosť vedie ku zníženiu tepelných strát. Vo väčšine prípadov to vedie k zníženým nárokom na vetranie alebo klimatizáciu, čím sa ušetrí ešte viac energie.

Kompaktná montážna výška (3U) TEBECHOP 13500 SE spoločne s nízkym stratovým výkonom a vylepšenou účinnosťou dovoľuje inštalovať až desať usmerňovačových modulov do jednej skrine o výške 2000 mm x šírke 600 mm x hĺbke 600 mm. Pre dokončenie systému sú k dispozícií skine pre istenie a ochranu a DC rozvádzače. Tieto skrine môžu tiež obsahovať ďalšie príslušenstvo, ako je MCU2500.

Výstupný prúd v závislosti na výstupnom napätí, TEBECHOP 13500 SE
Výstupný prúd v závislosti na výstupnom napätí, TEBECHOP 13500 SE
Závislosť účinnosti na zaťažení, TEBECHOP 13500 SE
Závislosť účinnosti na zaťažení, TEBECHOP 13500 SE

OUTDOOR - prúdové zdroje

Spolu s národnými a medzinárodnými prevádzkovateľmi mobilných sietí BENNING navrhol niekoľko rôznych riešení pre vonkajšie aplikácie.

S týmito skúsenosťami je BENNING jedným z najlepších partnerov pre navrhovanie a výrobu širokej škály riešení vonkajšieho napájania.

Ďalšie informácie

Brožúry
Prípadové štúdie

Vaša kontaktná osoba

Odkiaľ si? Vyberte svoju krajinu pôvodu zo zoznamu nižšie, aby ste rýchlo našli svoju osobnú kontaktnú osobu.

BENNING dcérskej spoločnosti - Vyberte svoje potenciálne kontakty kliknutím na jeho príznak.

UKR BENNING Power Electronics
tel

+38044 5014045

address

3 Sim'yi Sosninykh str.
03148 Kyiv
Ukraine