Elektrické stroje

Elektrické stroje

Určení stavu jako prostředku nákladově optimalizované údržby

Měření / služby:

 • odolnost
 • izolace
 • dílčí vybití (PD)
 • rázové pulsy
 • tan Delta
 • polarizační index (PI)
 • odolnost vůči vysokému napětí
 • frekvenční analýza
 • vibrační odolnost
 • zvuky
 • laserová analýza
 • termografie

Revizní servis zahrnuje:

 • záznam údajů o výkonu
 • kontrola celkového stavu stroje
 • kontroly všech součástí stroje a pomocných zařízení (jako jsou externí ventilátory, snímače rychlosti, brzdy, senzory apod.).
 • demontáž stroje
 • vizuální kontroly a rozměrové měření všech částí stroje, jako jsou ložiska, centrovací hlavy, ložiskové obaly, konce hřídelů, drážky klínů apod.
 • optická kontrola ložisek

Montáž a sestavení stroje:

 • Čištění všech částí stroje a vinutí speciálním čisticím prostředkem a následným sušením ve vakuové sušárně
 • Kontrola procesu čištění vinutí měřením izolačního odporu
 • Následná impregnace vinutí
 • dynamické vyvážení rotorů
 • Kontrola kluzných ložisek a příslušenství, jako jsou olejové mazací kroužky, těsnění apod.
 • Obnova valivých ložisek
 • obnovení všech těsnění a šroubů
 • Montáž strojů
 • Testování s kontrolou ložisek a měřením vibrací, případně s měřením SPM
 • Měření odporu vinutí
 • Zkoušky vinutí podle VDE 0530
 • obnovení vnějšího nátěru

Kontrola elektricky aktivních dílů

 • Kontrola vinutí a upevňovacích a podpěrných prvků
 • Kontrola tlaku vrstveného jádra a sedla klínových drážek
 • Kontrola rotorových bandáží, svorkovnic se šrouby a izolátory, propojení a vodiči
 • Kontrola zkratové klece na lomy tyčí a prstenců
 • Kontrola a zpracování kartáčů, držáků kartáčů a tělísek s kroužkem
 • Přetočení kroužků
 • Kontrola usazení pólu
 • Utažení upevňovacích šroubů pólů a šroubového komutátoru
 • Kontrola připojení vinutí rotoru ke komutátoru
 • Přetočení komutátoru
 • řezání slídy a refrakce lamelových hran
 • termografické vyšetření

Organizační zajištění opravných a údržbových prací

Zadejte nám údaje o stroji, jako je výrobce, typ, výkon, napětí, rychlost, konstrukce, typ ložiska atd. A pravděpodobnou škodu. Vypracujeme vám nabídku, zahrnující odpovídající rozsah opravy. V případě objednávky sestavujeme zprávu o zjištěních po demontáži a zkoušení vinutí a mechanických součástí stroje.

Provedení dodatečných prací

Pokud v průběhu tohoto šetření zjistíme původně neznámé vady stroje, jejichž odstranění považujeme za nezbytné, předložíme dodatečnou nabídku. Rozhodnutí o provedení této dodatečné práce bude provedeno po konzultaci s vámi. V závislosti na povaze přítomných závad může být užitečné provést hloubkovou diagnózu před zadáním objednávky, aby bylo možné určit přesný rozsah nákladů.

Další informace

kontakt: Elektrické stroje
telefonní: +49 2871 93 269

Prospekty, brožury

Vaše kontaktní osoba

USA

Benning Power Electronics, Inc.

Service Helpdesk for Traction Chargers

tel

+1 888 296 0292

USA

Benning Power Electronics, Inc.

Technical Support Hotline

tel

+1 800 910 3601

mobile

+1 469 271 6510

USA

Benning Power Electronics, Inc.

Hans E. Jensen

[Regional Sales Manager - Industrial/Telecom]

mobile

+1 413 588 6356

USA

Benning Power Electronics, Inc.

Israel Velasco

[Sales Director - Mexico]

mobile

+52 1 55 693 159 82

USA

Benning Power Electronics, Inc.

Michael Perone

[VP Sales - Industrial]

tel

+1 740 548 0795

mobile

+1 740 953 2006

USA

Benning Power Electronics, Inc.

Eric McDonald

[Technical Director/Innovation]

tel

+1 214 553 1444 229

mobile

+1 214 755 7233

USA

Benning Power Electronics, Inc.

Teddy Kostov

[Director of Operation]

tel

+1 214 553 1444 285

USA

Benning Power Electronics, Inc.

Greg Kateb

[Sales Director - Industrial]

tel

+1 832 437 7674

mobile

+1 713 665 9455

USA

Benning Power Electronics, Inc.

Kim Groves

[Engineering/Inside Sales]

tel

+1 214 553 1444 221

mobile

+1 972 467 3973

USA

Benning Power Electronics, Inc.

Bob Geddie

[Quality Manager/QMS]

tel

+1 214 553 1444 290

mobile

+1 214 793 7211

USA

Benning Power Electronics, Inc.

David Almond

[COO - Service / Telecom]

tel

+1 214 553 1444 233

mobile

+1 214 632 9583

USA

Benning Power Electronics, Inc.

Tina Foster

[Customer Service Manager]

tel

+1 214 553 1444 238

USA

Benning Power Electronics, Inc.

tel

+1 2 14 / 5 53 14 44

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA

Benning Power Electronics, Inc.

tel

+1 2 14 / 5 53 14 44

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA

Benning Power Electronics, Inc.

tel

+1 2 14 / 5 53 14 44

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA

Benning Power Electronics, Inc.

tel

+1 2 14 / 5 53 14 44

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.