SLIMLINE - proudové zdroje pro telekomunikace

malé, flexibilní a modulární • vysoce účinné a provozně spolehlivé • Hospodárné

SLIMLINE - proudové zdroje pro telekomunikace

Spolehlivé a hospodárné řešení "Made in Germany"

SLIMLINE SYSTÉM 48V / 262 kW
SLIMLINE SYSTÉM 48V / 262 kW

Pro naší moderní společnost se stalo normálním být trvale dosažitelnými různými médii pro nutnost řízení různých procesů a obchodů.

Být trvale dosažitelný vyžaduje přístup k síti, hlavně s možností rychlého a celoplošného přístupu k datům (LTE, v budoucnu 5G).K tomu potřebná telekomunikační technika předpokládá vždy dostupné a spolehlivé napájení.

BENNING dodává už desítky let DC a AC proudové zdroje, podporované bateriemi, na celou řadu operátorů jak mobilních, tak i pevných sítí. BENNING patří dnes mezi přední výrobce vysoce účinných proudových zdrojů pro bezpečný provoz zařízení telekomunikační, informační a průmyslové techniky.

Nová generace SLIMLINE pokrývá ožadavky MSC, BSC až po BTS. Tyto proudové zdroje zajišťují celou přenosovou techologii (LTE, 4G, VOIP, TV, servery, spod) proti výpadkům sítě.

Pro každý požadavek máme hospodárné řešení

SLIMLINE Systém 48V/4kW s modulem kontroléru a bateriovým/spotřebičovým rozvaděčem.
SLIMLINE Systém 48V/4kW s modulem kontroléru a bateriovým/spotřebičovým rozvaděčem.

Malé výkony do 4000 W

Ve výkonově nejmenší variantě SLIMLINE PSU 4000 lze umístit maximálně 2 usměrňovačové moduly 48V / 2000 W, kontrolní jednotku a bateriový / spotřebičový rozvaděč do 19" SLIMLINE mechaniky 1 U.

SLIMLINE systém 48 V / 22 kW s kontrolní jednotkou
SLIMLINE systém 48 V / 22 kW s kontrolní jednotkou

Střední výkony do 32 kW

Pro rozsah středních výkonů, zahrnující m.j. mobilní radiové stanice, lze nabídnout řešení do 10kW s kontrolérem nebo 12kW o výšce 1U.

Paralelním spojením s druhou SLIMLINE mechanikou lze navýšit výkon až na 22 kW as třetí jednotkou až na 32 kW s jedinou kontrolní jednotkou.

SLIMLINE systém 48 V / 10 kW se SLIMLINE kontrolérem a bateriovou a spotřebičovou distribuční jednotkou.
SLIMLINE systém 48 V / 10 kW se SLIMLINE kontrolérem a bateriovou a spotřebičovou distribuční jednotkou.

Pro všechny výkonové varianty jsou k dispozici i bateriové a spotřebičové distribuce různých provedení, které tak vytvářejí kompaktní výkonný systém.

Distribuce jsou taktéž umístěny v 19" mechanikách o výšce dle výstupního výkonu 2 nebo 3U.

Vysoké výkony do 400 kW

Vyšší výkony, potřebné např. pro uzlové body, lze realizovat paralelním řazením více SLIMLINE mechanik. Tak lze docílit až ca 400 kW. I tyto systémy lze vestavět do 19" systémových skříní, kam lze taktéž umístit bateriové a spotřebičové distribuční jednotky.

SLIMLINE kontrolér umožňuje celou řady řídících a monitorovacích funkcí.

SLIMLINE - hospodárný systém s vysokou disponibilitou

Maximální disponibilita

Maximální disponibilita

 • Maximální disponibilita
  • Velmi vysoká spolehlivost
  • Krátké časy MTTR
  • provozně spolehlivá "Hot swap" modularita
  • decentrální paralelní architektura
  • Dálkový dohled přes TCP/IP
 • vynikající kvalita dodávek
  • sinusový vstupní proud, žádná jalovina (účiník > 0,99)

Vysoká ekonomická účinnost

Vysoká ekonomická účinnost

 • nízké provozní náklady
  • vysoká účinnost > 97% a v oblasti částečné zátěže
  • vysoká hustota výkonu na verlmi malém prostoru
  • dodatečná možnost navyšování výkonu "Pay as you grow", škálovatelnost do 400 kW
  • automatická synchronizace usměrňovačových modulů po výměně či doplnění
  • nízké náklady na instalaci, uvedení do provozu a rozšiřování

variabilní koncept

variabilní koncept

modulární komponentový koncept snižuje výrazně náklady a dobu na instalaci či údržbu systému SLIMLINE.

Flexibilní škálovatelnost do 400 kW

SLIMLINE systém je jednoduše škálovatelný a umožňuje nárůst výkonu podle nárůstu požadavků uživatele - od 2 do 400 kW. Variabilita systému umožňuje rychlé plánování, konfigurování a dodávku komponent.

Hot-Plug

Všechny moduly jsou vyměnitelné za plného provozu (Hot-Plug). Systémový nosič (SLIMLINE Carrier) s příslušným počtem modulů usměrňovače a odpovídající bateriovou a spotřebičovou distribucí poskytují kompletní proudový záložní zdroj SLIMLINE.

Maximální provozní spolehlivost, minimální provozní náklady

Nosič SLIMLINE Carrier 19" 1U pojme buď 5 usměrňovačových modulů 48V 2000W v kombinaci se SLIMLINE kontrolérem nebo 6 usměrňovačových modulů
Nosič SLIMLINE Carrier 19" 1U pojme buď 5 usměrňovačových modulů 48V 2000W v kombinaci se SLIMLINE kontrolérem nebo 6 usměrňovačových modulů

Nově vyvinutá řada SLIMLINE je specielně vyvinuta pro telekomunikační potřeby.

Zahrnuje:

 • vysoká provozní spolehlivost
 • maximální energetická účinnost
 • optimálně využitelný zastavěný prostor
 • Flexibilita (pay as you grow)
 • Modularita

 

Nepřispívají pouze k nízkým celkovým provozním nákladům (TCO), tvoří rovněž základ pro významné zkrácení časů na instalaci a údržbu, stejně jako i jednoduchou a účinnou údržbu v pozdějším provozu.

Pro systémy v rozsahu od 2 kW až do 400 kW postačuje jediný typ usměrňovače. To představuje další výhodu pro logistiku a vedení skladu uživatele.

vysoká energetická účinnost na nejmenší prostoru.

Pro vybudování kompletního proudového zdroje jsou k dispozici moduly o jednotkovém výkonu 2000 W. Nosič SLIMLINE Carrier 19" 1U pojme buď 5 usměrňovačových modulů 48V 2000 W v kombinaci se SLIMLINE kontrolérem nebo 6 usměrňovačových modulů. To vytváří výkon 10 kW resp. 12 kW na vestavbu.

Závislost účinnosti na výstupním výkonu
Závislost účinnosti na výstupním výkonu

U této typové řady vysoce účinných usměrňovačů je ztrátový výkon, vznikající při přeměně energie ze střídavého na stejnosměrný proud, snížen oproti předchozí generaci o 30%. Navíc se zmenšil o obestavěný objem modulu o více než 33%.

Hlavní předností je skutečnost, že SLIMLINE moduly pracují v rozsahu zátěže od 50% do 90% s účinností > 97%.

Při velkém počtu jednotek, které telekomunikační operátoři provozují, dochází tak k ne nepodstatným úsporám. Volitelně lze použít i aktivní Power Management, který vyhodnocuje potřebný výkon a podle potřeby připojuje či odpojuje jednotlivé moduly.

SLIMLINE kontrolér - dálkový dohled a provozní spolehlivost na malém prostoru

Pro celou řadu řídících a monitorovacích funkcí je k dispozici SLIMLINE Controller. U menších výkonů je součástí SLIMLINE Carrier. 19" 1U SLIMLINE Carrier pojme buď 5 usměrňovačových modulů v kombinaci s kontrolérem nebo 6 usměrňovačových modulů.

Kontrolér dohleduje celý proudový zdroj a řídí m.j. i Power Management. Systém je konstruován tak, aby i v případě výpadku kontroléru proudový zdroj zůstal v provozu. Usměrňovače napájejí i nadále systém i baterie, výkon je proto nastaven na 100%. Výpadek tak není kritický pro proces a není tudíž potřebná redundance kontroléru. Snižuje se tak protorová náročnost systému. Samozřejmě se indikuje poruchové hlášení, takže je možné včas přistoupit k výměně kontroléru.

Nový modul SLIMLINE kontroléru obsahuje 1,8" displej, USB 2.0 rozhraní (např. pro WLAN Stick) a Ethernet Port
Nový modul SLIMLINE kontroléru obsahuje 1,8" displej, USB 2.0 rozhraní (např. pro WLAN Stick) a Ethernet Port
U systémů s vyšším výkonem lze SLIMLINE kontrolér umístit do skříňových dveří. Toto provedení obsahuje 10,4" dotykový displej.
U systémů s vyšším výkonem lze SLIMLINE kontrolér umístit do skříňových dveří. Toto provedení obsahuje 10,4" dotykový displej.

Jednoduchá obsluha přes PC, tablet nebo Smartphone

Teoreticky lze provést systémovou konfiguraci na dotykovém displeji. Je-li k dispozici mobilní zařízení nebo PC, lze konfiguraci provést síťovým připojení přes Internet Browser (viz obr. Výše). Není k zapotřebí žádný další software. Obsluha zařízení se orientuje konsekventně na potřeby uživatele, barevný displej podkytuje všechny potřebné informace a naměřené veličiny.

Vysoce kontrastní displej SLIMLINE kontroléru slouží také jako programovací jednotka. V případě poruchy se podbarví červeně, takže je z dálky dobře viditelný.

U SLIMLINE kontroléru, použitém ve vestavných mechanikách, je na ploše jedné šestiny 19" integrováno 5 komponent, jako např. SNMP adapter a přes RS485 rozhraní připojitelný Modbus. K dispozici je i modemové připojení, napájené přes RS232 a 12V napájení.

Další informace

Prospekty
Případové studie

Vaše kontaktní osoba

Odkud jsi? Vyberte zemi svého původu ze seznamu níže a rychle vyhledejte svou osobní kontaktní osobu.

BENNING Dceřiné společnosti - Vyberte své potenciální kontakty kliknutím na jeho příznak.

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
tel

+49 2871 930

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Michael Vogt
tel

+49 2871 93170

web

www.benning.de

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Deutschland

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Brüggen
tel

+49 2163 500994

fax

+49 2163 952445

address

Deichweg 64
41379 Brüggen
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Nord
tel

+49 33708 31874

fax

+49 33708 31876

address

Ludwig-Erhard-Ring 18a
15827 Dahlewitz
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung West
tel

+49 2871 93513

fax

+49 2871 936513

address

Auf der Brede 60
42477 Radevormwald
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Ost
tel

+49 35245 728544

tel

+49 172 2859286

address

01665 Klipphausen
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Süd
tel

+49 8332 936363

fax

+49 8332 936364

address

Bahnhofstr. 26
87749 Hawangen
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Soest
tel

+49 2921 9819020

fax

+49 2871 936211

address

59494 Soest
Germany

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Service Helpdesk for Traction Chargers
tel

+1 888 296 0292

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Technical Support Hotline
tel

+1 800 910 3601 Opt. 1

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Hans E. Jensen [Regional Sales Manager - Industrial/Telecom]
mobile

+1 413 588 6356

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Becky Thomas [Admin/HR Assistant]
tel

+1 214 553 1444 227

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Michael Perone [VP Sales - Industrial]
tel

+1 740 548 0795

mobile

+1 740 953 2006

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Charity Newman [Director of Operation]
tel

+1 214 553 1444 460

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Kim Groves [Engineering/Inside Sales]
tel

+1 214 553 1444 221

mobile

+1 972 467 3973

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Bob Geddie [Quality Manager/QMS]
tel

+1 214 553 1444 290

mobile

+1 214 793 7211

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Greg Abbott [Director of Industrial Sales]
tel

+1 832 674 5756

USA BENNING Power Electronics, Inc.
James Beiersdorff [Sales Director - Motive Power]
tel

+1 214 553 1444 211

mobile

+1 972 342 7354

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Tina Foster [Customer Service Manager]
tel

+1 214 553 1444 238

USA BENNING Power Electronics, Inc.
tel

+1 2 14 / 5 53 14 44

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
tel

+1 2 14 / 5 53 14 44

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
tel

+1 2 14 / 5 53 14 44

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
tel

+1 2 14 / 5 53 14 44

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

ARG BENNING Conversion de Energía
Ricardo Hartbrecht
tel

+54 911 4937 4987

address

(B1653CIO) Villa Ballester,
BUENOS AIRES

AUT BENNING GmbH Elektrotechnik und Elektronik
Vertrieb Österreich
tel

+43 (0) 2242-32416-0

web

www.benning.at

address

Eduard-Klinger-Str. 9
3423 St. Andrä-Wördern
Austria

BEL BENNING Belgium branch of BENNING Vertriebsges. mbH
tel

+32 (0) 2 / 5 82 87 85

address

Assesteenweg 65
1740 TERNAT
Belgium

BEL BENNING Belgium branch of BENNING Vertriebsges. mbH
Technical Support & Service
tel

+32 (0) 2 / 5 82 87 85

address

Assesteenweg 65
1740 TERNAT
Belgium

BLR OOO «BENNING Elektrotechnik und Elektronik»
tel

+375 162 512 512

address

Masherova Ave., 6A, 1003
224030 Brest
Belarus

BLR OOO «BENNING Elektrotechnik und Elektronik»
tel

+375 162 512 512

address

Masherova Ave., 6A, 1003
224030 Brest
Belarus

BRA BENNING Conversión de Energía S. A.
Paulo C. Anacleto [Manager – Brazil]
tel

+55 19 98270 0303

address

Campinas BRAZIL

CRO BENNING Zagreb d.o.o.
tel

0038516312280

address

Trnjanska 61
10000 Zagreb
Croatia

CRO BENNING Zagreb d.o.o.
Kresimir Kauric
tel

0038516312280

address

Trnjanska 61
10000 Zagreb
Croatia

CZE BENNING CR, s.r.o.
tel

+420 / 3 26 72 10 03

address

Zahradní ul. 894
293 06 Kosmonosy
Czech Republic

CHN BENNING Power Electronics Beijing Co., Ltd.
tel

+86 (0) 10 / 61 56 85 88

fax

+86 (0) 10 / 61 50 62 00

address

No. 6 Guangyuan Dongjie
Tongzhou Industrial
Development Zone
101113 Beijing
P.R. China

FRA BENNING conversion d’énergie
tel

+33 (0) / 2 32 25 23 94

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27404 Louviers Cedex
France

ARE BENNING Power Systems Middle East
Aznad Khaleel
tel

+971 (0)50 1766972

web

www.benning.fr

address

Office: 918,
9th Floor, AYA Business Center
ADNIC Building, Khalifa Street
Abu Dhabi
UAE

FRA BENNING conversion d’énergie
Bruno Guery
tel

+33 (0) 6 88 35 23 46

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27404 Louviers Cedex
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Cyrille Stremon
tel

+33 (0)6 46 71 42 60

web

www.benning.fr

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Info
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
Great-Britain

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Service
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
Great-Britain

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Sales
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
Great-Britain

GRE BENNING Hellas
BENNING Hellas
tel

+30 210 5741137

fax

+30 210 5782554

web

www.benning.gr

address

Chanion 1, Lykovrisi
141 23 Athens
Greece

HUN BENNING Kft. Power Electronics
tel

+36 (0) 33 / 50 76 00

address

Rákóczi út 145
2541 Lábatlan
Hungary

IRL Laor Energy (1993) L.T.D.
tel

+972 9 8912232

web

http://laor-energy.com

address

POB 5026
North Industrial Zone
60920 KADIMA

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Caselecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Giuliano Rossi
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Caselecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Antonio Zanforlini
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Caselecchio di Reno (BO)
Italy

NED BENNING NL branch of BENNING Vertriebsges. mbH
Technical Support & Service
tel

+31 (0) 30 / 6 34 60 13

address

Peppelkade 42
3992 AK Houten
Netherlands

NED BENNING NL branch of BENNING Vertriebsges. mbH
tel

+31 (0) 30 / 6 34 60 10

address

Peppelkade 42
3992 AK Houten
Netherlands

POL BENNING Power Electronics Sp. z o.o.
tel

+48 (0) 22 / 7 57 84 53

address

Korczunkowa 30
05-503 Glosków
Poland

POL BENNING Power Electronics Sp. z o.o.
Piotr Białoskórski
tel

48502189036

web

www.benning.biz

address

Korczunkowa 30
05-503 Glosków
Poland

RUS OOO BENNING Power Electronics
tel

+7 4 95 / 9 67 68 50

address

Domodedovo town,
microdistrict Severny,
"BENNING" estate, bldg.1
142000 Moscow Region
Russian Federation

RUS OOO BENNING Power Electronics
Филиал в г. Санкт-Петербург
tel

+7 812 346 43 66

web

www.benning.ru

address

197136, РФ, г. Санкт-Петербург,
ул. Ординарная, д.20, лит.А, пом. 12Н

RUS OOO BENNING Power Electronics
Филиал в г. Уфа
tel

+ 7 347 274 29 29

mobile

+ 7 347 246 33 74

web

www.benning.de

address

450057, РФ, г. Уфа,
ул. Заки Валиди, д.64/2, офис 406

RUS OOO BENNING Power Electronics
Cлужба технической поддержки
tel

+7 (495) 967 68 50 222

web

www.benning.ru

address

142000, РФ,
г. Домодедово, микрорайон Северный,
владение «Беннинг»,
стр. 1

RUS OOO BENNING Power Electronics
Филиал в г. Новосибирск
tel

+ 7 383 219 52 10

web

www.benning.ru

address

630087, РФ, г. Новосибирск,
ул. Немировича-Данченко, д.165, офис 324

SIN BENNING Power Electronics Pte Ltd
tel

+65 / 68 44 31 33

address

85, Defu Lane 10
#05-00
Singapore 539218

SIN BENNING Power Electronics Pte Ltd
tel

+65 / 68 44 31 33

address

85, Defu Lane 10
#05-00
Singapore 539218

ESP BENNING Conversión de Energía S.A.
tel

+34 91 / 6 04 81 10

address

C/Pico de Santa Catalina 2
Pol. Ind. Los Linares
28970 Humanes, Madrid
Spain

SWE BENNING Sweden AB
Order och leveransinformation
tel

+46 (8) 623 95 16

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
Teknisk support, reservdelar
tel

+46 (8) 623 95 89

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
tel

+46 (8) 6239500

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Sweden

SWE BENNING Sweden AB
Försäljning
tel

+46 (8) 623 95 79

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SVK BENNING Slovensko, s.r.o.
Oto Trnka
tel

+421 905 541 548

address

Šenkvická 3610/14W
90201 PEZINOK
Slowakei

SVK BENNING Slovensko, s.r.o.
tel

+421 (0) 2 / 44 45 99 42

address

Šenkvická 3610/14W
90201 PEZINOK
Slowakei

SUI BENNING Power Electronics GmbH
tel

+41 (0) 44 / 8 05 75 75

fax

+41 (0) 44 / 8 05 75 80

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Jürg Badertscher
tel

+41 44 805 75 81

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Pantelis Tasikas
tel

+41 44 805 75 74

fax

+41 44 805 75 80

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

TUR BENNING GmbH Turkey Liaison Office
Kenan Bilgin
tel

+90 216 4457146

address

19 Mayıs Mah. Kürkçü Sokak No: 16 / A
34736 Kozyatağı
Kadıköy / Istanbul
Turkey

UKR BENNING Power Electronics
tel

+38044 5014045

address

3 Sim'yi Sosninykh str.
03148 Kyiv
Ukraine

ARE BENNING Power Systems Middle East
Raman Pillai Harikumar United Arab Emirates
tel

+971 (0) 2 / 4 18 91 50

mobile

+971 545 987 987

address

Office: 918,
9th Floor, AYA Business Center
ADNIC Building, Khalifa Street
Abu Dhabi
UAE