SLIMLINE - proudové zdroje pro telekomunikace

malé, flexibilní a modulární • vysoce účinné a provozně spolehlivé • Hospodárné

SLIMLINE - proudové zdroje pro telekomunikace

Spolehlivé a hospodárné řešení "Made in Germany"

SLIMLINE SYSTÉM 48V / 262 kW
SLIMLINE SYSTÉM 48V / 262 kW

Pro naší moderní společnost se stalo normálním být trvale dosažitelnými různými médii pro nutnost řízení různých procesů a obchodů.

Být trvale dosažitelný vyžaduje přístup k síti, hlavně s možností rychlého a celoplošného přístupu k datům (LTE, v budoucnu 5G).K tomu potřebná telekomunikační technika předpokládá vždy dostupné a spolehlivé napájení.

BENNING dodává už desítky let DC a AC proudové zdroje, podporované bateriemi, na celou řadu operátorů jak mobilních, tak i pevných sítí. BENNING patří dnes mezi přední výrobce vysoce účinných proudových zdrojů pro bezpečný provoz zařízení telekomunikační, informační a průmyslové techniky.

Nová generace SLIMLINE pokrývá ožadavky MSC, BSC až po BTS. Tyto proudové zdroje zajišťují celou přenosovou techologii (LTE, 4G, VOIP, TV, servery, spod) proti výpadkům sítě.

Pro každý požadavek máme hospodárné řešení

SLIMLINE Systém 48V/4kW s modulem kontroléru a bateriovým/spotřebičovým rozvaděčem.
SLIMLINE Systém 48V/4kW s modulem kontroléru a bateriovým/spotřebičovým rozvaděčem.

Malé výkony do 4000 W

Ve výkonově nejmenší variantě SLIMLINE PSU 4000 lze umístit maximálně 2 usměrňovačové moduly 48V / 2000 W, kontrolní jednotku a bateriový / spotřebičový rozvaděč do 19" SLIMLINE mechaniky 1 U.

SLIMLINE systém 48 V / 22 kW s kontrolní jednotkou
SLIMLINE systém 48 V / 22 kW s kontrolní jednotkou

Střední výkony do 32 kW

Pro rozsah středních výkonů, zahrnující m.j. mobilní radiové stanice, lze nabídnout řešení do 10kW s kontrolérem nebo 12kW o výšce 1U.

Paralelním spojením s druhou SLIMLINE mechanikou lze navýšit výkon až na 22 kW as třetí jednotkou až na 32 kW s jedinou kontrolní jednotkou.

SLIMLINE systém 48 V / 10 kW se SLIMLINE kontrolérem a bateriovou a spotřebičovou distribuční jednotkou.
SLIMLINE systém 48 V / 10 kW se SLIMLINE kontrolérem a bateriovou a spotřebičovou distribuční jednotkou.

Pro všechny výkonové varianty jsou k dispozici i bateriové a spotřebičové distribuce různých provedení, které tak vytvářejí kompaktní výkonný systém.

Distribuce jsou taktéž umístěny v 19" mechanikách o výšce dle výstupního výkonu 2 nebo 3U.

Vysoké výkony do 400 kW

Vyšší výkony, potřebné např. pro uzlové body, lze realizovat paralelním řazením více SLIMLINE mechanik. Tak lze docílit až ca 400 kW. I tyto systémy lze vestavět do 19" systémových skříní, kam lze taktéž umístit bateriové a spotřebičové distribuční jednotky.

SLIMLINE kontrolér umožňuje celou řady řídících a monitorovacích funkcí.

SLIMLINE - hospodárný systém s vysokou disponibilitou

Maximální disponibilita

Maximální disponibilita

 • Maximální disponibilita
  • Velmi vysoká spolehlivost
  • Krátké časy MTTR
  • provozně spolehlivá "Hot swap" modularita
  • decentrální paralelní architektura
  • Dálkový dohled přes TCP/IP
 • vynikající kvalita dodávek
  • sinusový vstupní proud, žádná jalovina (účiník > 0,99)

Vysoká ekonomická účinnost

Vysoká ekonomická účinnost

 • nízké provozní náklady
  • vysoká účinnost > 97% a v oblasti částečné zátěže
  • vysoká hustota výkonu na verlmi malém prostoru
  • dodatečná možnost navyšování výkonu "Pay as you grow", škálovatelnost do 400 kW
  • automatická synchronizace usměrňovačových modulů po výměně či doplnění
  • nízké náklady na instalaci, uvedení do provozu a rozšiřování

variabilní koncept

variabilní koncept

modulární komponentový koncept snižuje výrazně náklady a dobu na instalaci či údržbu systému SLIMLINE.

Flexibilní škálovatelnost do 400 kW

SLIMLINE systém je jednoduše škálovatelný a umožňuje nárůst výkonu podle nárůstu požadavků uživatele - od 2 do 400 kW. Variabilita systému umožňuje rychlé plánování, konfigurování a dodávku komponent.

Hot-Plug

Všechny moduly jsou vyměnitelné za plného provozu (Hot-Plug). Systémový nosič (SLIMLINE Carrier) s příslušným počtem modulů usměrňovače a odpovídající bateriovou a spotřebičovou distribucí poskytují kompletní proudový záložní zdroj SLIMLINE.

Maximální provozní spolehlivost, minimální provozní náklady

Nosič SLIMLINE Carrier 19" 1U pojme buď 5 usměrňovačových modulů 48V 2000W v kombinaci se SLIMLINE kontrolérem nebo 6 usměrňovačových modulů
Nosič SLIMLINE Carrier 19" 1U pojme buď 5 usměrňovačových modulů 48V 2000W v kombinaci se SLIMLINE kontrolérem nebo 6 usměrňovačových modulů

Nově vyvinutá řada SLIMLINE je specielně vyvinuta pro telekomunikační potřeby.

Zahrnuje:

 • vysoká provozní spolehlivost
 • maximální energetická účinnost
 • optimálně využitelný zastavěný prostor
 • Flexibilita (pay as you grow)
 • Modularita

 

Nepřispívají pouze k nízkým celkovým provozním nákladům (TCO), tvoří rovněž základ pro významné zkrácení časů na instalaci a údržbu, stejně jako i jednoduchou a účinnou údržbu v pozdějším provozu.

Pro systémy v rozsahu od 2 kW až do 400 kW postačuje jediný typ usměrňovače. To představuje další výhodu pro logistiku a vedení skladu uživatele.

vysoká energetická účinnost na nejmenší prostoru.

Pro vybudování kompletního proudového zdroje jsou k dispozici moduly o jednotkovém výkonu 2000 W. Nosič SLIMLINE Carrier 19" 1U pojme buď 5 usměrňovačových modulů 48V 2000 W v kombinaci se SLIMLINE kontrolérem nebo 6 usměrňovačových modulů. To vytváří výkon 10 kW resp. 12 kW na vestavbu.

Závislost účinnosti na výstupním výkonu
Závislost účinnosti na výstupním výkonu

U této typové řady vysoce účinných usměrňovačů je ztrátový výkon, vznikající při přeměně energie ze střídavého na stejnosměrný proud, snížen oproti předchozí generaci o 30%. Navíc se zmenšil o obestavěný objem modulu o více než 33%.

Hlavní předností je skutečnost, že SLIMLINE moduly pracují v rozsahu zátěže od 50% do 90% s účinností > 97%.

Při velkém počtu jednotek, které telekomunikační operátoři provozují, dochází tak k ne nepodstatným úsporám. Volitelně lze použít i aktivní Power Management, který vyhodnocuje potřebný výkon a podle potřeby připojuje či odpojuje jednotlivé moduly.

SLIMLINE kontrolér - dálkový dohled a provozní spolehlivost na malém prostoru

Pro celou řadu řídících a monitorovacích funkcí je k dispozici SLIMLINE Controller. U menších výkonů je součástí SLIMLINE Carrier. 19" 1U SLIMLINE Carrier pojme buď 5 usměrňovačových modulů v kombinaci s kontrolérem nebo 6 usměrňovačových modulů.

Kontrolér dohleduje celý proudový zdroj a řídí m.j. i Power Management. Systém je konstruován tak, aby i v případě výpadku kontroléru proudový zdroj zůstal v provozu. Usměrňovače napájejí i nadále systém i baterie, výkon je proto nastaven na 100%. Výpadek tak není kritický pro proces a není tudíž potřebná redundance kontroléru. Snižuje se tak protorová náročnost systému. Samozřejmě se indikuje poruchové hlášení, takže je možné včas přistoupit k výměně kontroléru.

Nový modul SLIMLINE kontroléru obsahuje 1,8" displej, USB 2.0 rozhraní (např. pro WLAN Stick) a Ethernet Port
Nový modul SLIMLINE kontroléru obsahuje 1,8" displej, USB 2.0 rozhraní (např. pro WLAN Stick) a Ethernet Port
U systémů s vyšším výkonem lze SLIMLINE kontrolér umístit do skříňových dveří. Toto provedení obsahuje 10,4" dotykový displej.
U systémů s vyšším výkonem lze SLIMLINE kontrolér umístit do skříňových dveří. Toto provedení obsahuje 10,4" dotykový displej.

Jednoduchá obsluha přes PC, tablet nebo Smartphone

Teoreticky lze provést systémovou konfiguraci na dotykovém displeji. Je-li k dispozici mobilní zařízení nebo PC, lze konfiguraci provést síťovým připojení přes Internet Browser (viz obr. Výše). Není k zapotřebí žádný další software. Obsluha zařízení se orientuje konsekventně na potřeby uživatele, barevný displej podkytuje všechny potřebné informace a naměřené veličiny.

Vysoce kontrastní displej SLIMLINE kontroléru slouží také jako programovací jednotka. V případě poruchy se podbarví červeně, takže je z dálky dobře viditelný.

U SLIMLINE kontroléru, použitém ve vestavných mechanikách, je na ploše jedné šestiny 19" integrováno 5 komponent, jako např. SNMP adapter a přes RS485 rozhraní připojitelný Modbus. K dispozici je i modemové připojení, napájené přes RS232 a 12V napájení.

Další informace

Prospekty
Případové studie

Vaše kontaktní osoba

Odkud jsi? Vyberte zemi svého původu ze seznamu níže a rychle vyhledejte svou osobní kontaktní osobu.

BENNING Dceřiné společnosti - Vyberte své potenciální kontakty kliknutím na jeho příznak.

CZE BENNING CR, s.r.o.
tel

+420 / 3 26 72 10 03

address

Zahradní ul. 894
293 06 Kosmonosy
Czech Republic