Několik příkladů využití usměrňovače THYROTRONIC pro stacionární bateriové systémy z různých oblastí podnikání.

THYROTRONIC
Usměrňovač pro stacionární bateriové systémy

 • Bezpečný
 • Spolehlivý
 • Výkonný
 • Úsporný
Více informací ...
Skříň usměrňovače THYROTRONIC a 10" dotykový displej zblízka

THYROTRONIC

Robustní a spolehlivý, prověřený a vyzkoušený

Stejnosměrné systémy napájení z baterií se již po mnoho desetiletí osvědčují jako mimořádně spolehlivé a velmi úsporné záložní zdroje. Spolehlivost bateriového záložního zdroje závisí na kvalitě použité baterie a provozní spolehlivosti usměrňovače.

Společnost BENNING vyvinula řadu usměrňovačů THYROTRONIC, které jsou obzvláště vhodné pro použití se stejnosměrnými zdroji napájenými z baterií. Kromě velké spolehlivosti nabízí komplexní systém signalizace a monitoringu.

Spolehlivé v náročných okolních podmínkách
 • Vyrobeno z několika málo, avšak spolehlivých součástí
 • Mechanicky a elektronicky odolné, navržené pro drsné podmínky prostředí
 • Koncepce zapojení
 • Nejmodernější technologie DSP
 • Automatická teplotně řízená nabíjecí charakteristika
 • Galvanické oddělení
 • Vysoce kvalitní výstupní výkon
 • Plně řízený tyristorový třífázový můstek, 6 pulzů (standardně), 12 pulzů (volitelně)
Vhodné pro všechny technologie baterií

Usměrňovače THYROTRONIC pracují s elektronicky řízenou výstupní charakteristikou (IU charakteristika podle DIN 41773) a jsou vhodné pro použití s olověnými a NiCd akumulátory i dalšími moderními technologiemi akumulátorů.

Průběh charakteristik IU podle DIN 41773
Funkční rozmanitost
 • různé signalizační a monitorovací moduly
 • Vhodné pro všechny technologie baterií
 • Programovatelné automatické nabíjení
 • Vyrovnávací a počáteční nabíjení
 • Paralelní provoz několika usměrňovačů s aktivním nebo pasivním rozložením zátěže
 • Automatický a programovatelný test okruhu baterie
 • Automatický test kapacity baterie
 • Kompenzace odporu vedení
 • Zobrazení zbývající doby zálohy

Řada usměrňovačů THYROTRONIC – Vyrobena z několika málo, avšak spolehlivých součástí

THYROTRONIC schémata zapojení
THYROTRONIC schémata zapojení
Usměrňovač THYROTRONIC vnější a vnitřní pohled
Usměrňovač THYROTRONIC vnější a vnitřní pohled

Moduly pro signalizaci a monitoring

Moduly pro signalizaci a monitoring

THYROTRONIC 10" dotykový displej s mimickým diagramem
THYROTRONIC 10" dotykový displej
Moderní dotykový displej s intuitivním ovládáním díky uživatelskému rozhraní optimalizovanému společností BENNING
Rozšířený základní displej THYROTRONIC pohled zepředu
Rozšířený základní displej THYROTRONIC
Vybaven zobrazovací a ovládací jednotkou (LCD a tlačítka) a volně konfigurovatelným stavovým displejem
 
Základní displej THYROTRONIC pohled zepředu
Základní displej THYROTRONIC pohled zepředu
Zobrazovací a ovládací jednotka s LCD displejem a tlačítky
 

Všechny dostupné měřicí kanály mohou být dostupné s prahovými hodnotami měření a chyb. Volně definovatelné mezní hodnoty lze nastavit tak, aby vyvolaly chybová nebo varovná hlášení. K zadávání mezních hodnot a k potvrzování a vizualizaci hlášení slouží displej a řídicí jednotka umístěná na předních dveřích skříně usměrňovače. Volitelně lze systém vybavit 10" dotykovým displejem, který nastavuje zcela nová měřítka z hlediska jednoduchosti používání a srozumitelnosti.

Nabízené druhy monitorování:

 • Monitorování sítě
 • Monitorování baterií a stejnosměrného napětí
 • Monitorování teploty
 • Monitorování přepětí a podpětí

Aplikace

Stejnosměrné napájecí zdroje napájené z baterií na bázi usměrňovačů řady THYROTRONIC se dokonale hodí pro:

Dodavatelé energie a provozovatelé sítí
Provozně bezpečné a spolehlivé

Ideální pro elektrárny a rozvodny

 • Mechanicky a elektronicky odolné, navržené pro drsné podmínky prostředí
 • Provozně bezpečné
  • Galvanické oddělení
Průmyslové podniky
Spolehlivé a úsporné

Robustní pro použití v průmyslu

 • Navrženo pro drsné podmínky prostředí
 • Provozně bezpečné
  • Galvanické oddělení
 • Vysoce kvalitní výstupní výkon
 • Výkonný a úsporný
Těžba surovin
Yokkaichi industrial complex, night view of the factory
Pro drsné okolní podmínky

Vyrobeno z několika málo, avšak spolehlivých součástí vhodných zejména pro:

 • ropný, plynárenský a petrochemický průmysl
 • těžební zařízení
Nemocnice
Zabezpečení kritických procesů

Robustní usměrňovací systém pro zajištění ochrany kritické infrastruktury

 • Mechanicky a elektronicky odolný,
 • Provozně bezpečný
  • Galvanické oddělení
 • Vysoce kvalitní výstupní výkon
 • Vhodné pro všechny technologie baterií
Provoz a doprava
Robustní a bezpečné

Spolehlivé, když na tom opravdu záleží, ideální pro:

 • Železniční systémy
 • letiště
Table with coffee, biros and a BENNING THYROTRONIC brochure in hand
THYROTRONIC

Usměrňovač pro stacionární bateriové systémy

 • Bezpečné
 • Spolehlivé
 • Výkonné
TEBECHOP SE

Usměrňovací systémy a DC-DC měniče s modulární technologií

 • škálovatelné, robustní a nákladově efektivní
 • vhodné pro průmyslové aplikace
Jedna kontaktní osoba po celou dobu
BENNING – Jedna kontaktní osoba po celou dobu životního cyklu
 • Získáte nejhospodárnější řešení a dlouhodobě budete těžit z přímého spojení se společností BENNING coby výrobcem.
 • Kvalita vyrobená v Německu
IMS - Integrated Management System Logo
IMS - Integrovaný systém řízení
 • Řízení kvality
 • Environmentální management
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Ke stažení

Další podrobnosti o našich usměrňovacích systémech THYROTRONIC

Možnosti
 • 10" dotykový displej
 • přístroje s analogovým displejem
 • MODBUS, IEC 61850 a mnoho dalšího
 • Bateriové skříně / rozvodné skříně
 • Interní i externí protičlánky
 • Externí skříně pro jištění baterií (volitelné typy Ex-d / Ex-de)
 • Oddělovací diody
 • Hlídání zemního spojení
 • Paralelní provoz s aktivním sdílením zátěže i bez něj
Proč systémy usměrňovačů THYROTRONIC používají paralelní provoz v pohotovostním režimu?

Životnost olověných a nikl-kadmiových akumulátorů lze maximalizovat, pokud jsou v klidovém stavu nabité. Tohoto klidového stavu akumulátorů je dosaženo, když usměrňovací jednotka převezme napájení zátěže a akumulátor je namáhán pouze v případě výpadku sítě nebo velké nárazové zátěže. Tento provozní režim se nazývá pohotovostní paralelní provoz.

V případě výpadku síťového napájení převezme bateriový systém bez přerušení napájení připojené zátěže. Po obnovení síťového napájení se baterie automaticky dobije.

Jaké nabíjecí charakteristiky usměrňovač používá?

Pokud je akumulátor příliš vybitý, pracuje usměrňovač nejprve v I-větvi charakteristické křivky IU, kde nabíjecí proud představuje rozdíl mezi jmenovitým proudem usměrňovače a proudovou zátěží.

Po dosažení nastaveného výstupního napětí dojde k přepnutí na nabíjení konstantním napětím (křivka U / část křivky U).

Zrychleného dobíjení se dosáhne přepnutím charakteristické křivky z režimu udržovacího nabíjení (např. 2,23 V / Č pro olověné akumulátory) na nabíjení (např. 2,4 V / Č pro olověné akumulátory).

Po úplném nabití baterie bude stále odebírat nabíjecí proud udržovacího nabíjení, který se pohybuje mezi 0,3 mA a 1 mA na 1 Ah kapacity baterie.

Jak se usměrňovač THYROTRONIC chová při kolísání výstupního napětí a napětí nebo frekvence sítě?

Výstupní napětí je udržováno konstantní s odchylkou ± 0,5 % v rozsahu zatížení 0 % až 100 % proudového rozsahu.

Kolísání síťového napětí o ± 10 % a kolísání síťové frekvence o ± 5 % je automaticky kompenzováno.

Test okruhu baterie

Bateriový okruh napájecího systému lze testovat v nastaveném cyklu. Tuto funkci lze aktivovat v menu. Za tímto účelem se výstupní napětí usměrňovače na krátkou dobu sníží na nastavenou hodnotu, např. 1,9 V / článek. Tím se akumulátor na krátkou dobu minimálně vybije.

Současně se kontroluje napětí akumulátoru. Pokud zůstává nad nastavenou hodnotou, je obvod akumulátoru v pořádku. Pokud klesne pod mezní hodnotu, zobrazí se hlášení "Porucha okruhu baterie" a aktivují se kontrolní LED a příslušná alarmová relé.

Test kapacity baterie

Při testu kapacity baterie se stejně jako při testu okruhu baterie snižuje výstupní napětí usměrňovače a baterie se vybíjí konstantním proudem. Během tohoto testu se zaznamenávají časové křivky napětí a proudu a porovnávají se s hodnotami uvedenými v datovém listu výrobce. Výsledky tohoto testu zahrnují zbývající kapacitu baterie a výslednou hodnotu zbývajícího provozu při aktuálním zatížení.
Pokud jsou během tohoto testu překročeny nastavené mezní hodnoty, příslušná LED dioda a relé sdruženého chybového signálu signalizují chybný průběh testu. Po dokončení testu se usměrňovač automaticky přepne zpět na udržovací nabíjení.

Případně lze aktuální stav baterie ověřit částečným vybitím aktuálně používaným zátěžovým proudem.

Kompenzace odporu vedení

Úbytek napětí na vedení mezi usměrňovačem a baterií lze kompenzovat zadáním délky vedení a průřezu vedení. Tím je zajištěno, že bateriový systém je napájen správným napětím i v případě, že jsou připojovací kabely baterie dlouhé.

Programovatelné automatické nabíjení

Pokud napětí akumulátoru klesne v důsledku výpadku sítě nebo jiné události natolik, že usměrňovací jednotka pracuje s proudovým omezením déle než 30 sekund po zahájení nabíjení, systém automaticky přepne na rychlé nabíjení. Po dosažení nabíjecího napětí (omezení napětí) a poklesu proudu pod 90 % se aktivuje tzv. časový úsek. Po uplynutí nastavené doby (0 až 48 hodin) se systém automaticky přepne zpět na udržovací nabíjení.

Funkce automatického nabíjení je nastavitelná a lze ji aktivovat nebo deaktivovat podle potřeby.
Ruční rychlé nabíjení, ruční přepínání a udržovací nabíjení lze kdykoli spustit na displeji jednotky.

Přepínání režimu nabíjení lze blokovat externím kontaktem nebo pevným propojením na řídicí jednotce (např. externím vodíkovým čidlem v akumulátorovně).

Alternativně je nabízen ruční přepínač režimu nabíjení / udržovacího nabíjení jako volitelné příslušenství.

Vyrovnávací nabíjení/ počáteční nabíjení

Vyrovnávací nabíjení lze zapnout na displeji. Za tímto účelem lze na displeji nastavit hodnotu napětí a omezení proudu.
Upozorňujeme, že před aktivací tohoto provozního režimu je nutné zkontrolovat zátěž na nastavenou hodnotu napětí a v případě potřeby ji odpojit, aby nedošlo k jejímu poškození vysokým napětím.

Po zapnutí vyrovnávacího nabíjení se spustí časovač, který po uplynutí nastavené doby (0 - 48 hod.) automaticky přepne zpět na udržovací nabíjení. Přepnutí na vyrovnávací nabíjení lze zablokovat externím kontaktem nebo pevnou propojkou na řídicí jednotce.

Sdílení zátěže s paralelním zapojením

Při paralelním zapojení několika usměrňovačů v kombinaci s možností paralelního chodu je zátěž symetricky rozložena na všechny zapojené a zapnuté usměrňovače.
Bez možnosti paralelního chodu je rozdělení zátěže do značné míry určeno impedancí vedení.
U paralelně zapojených usměrňovačů se doporučuje použití oddělovacích diod.

Společnost BENNING je vaším partnerem pro dodávky spolehlivých usměrňovačů a stejnosměrných napájecích systémů všeho druhu napájených z baterií. Kontaktujte nás nyní.

Kontakt

Vaše kontaktní osoba

Odkud jsi? Vyberte zemi svého původu ze seznamu níže a rychle vyhledejte svou osobní kontaktní osobu.

BENNING Dceřiné společnosti - Vyberte své potenciální kontakty kliknutím na jeho příznak.

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
tel

+49 2871 930

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Nord
tel

+49 33708 31874

fax

+49 33708 31876

address

Ludwig-Erhard-Ring 18a
15827 Dahlewitz
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung West
tel

+49 2871 93513

fax

+49 2871 936513

address

Auf der Brede 60
42477 Radevormwald
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Ost
tel

+49 35245 728544

tel

+49 172 2859286

address

01665 Klipphausen
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Süd
tel

+49 8332 936363

fax

+49 8332 936364

address

Bahnhofstr. 26
87749 Hawangen
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Soest
tel

+49 2921 9819020

fax

+49 2871 936211

address

59494 Soest
Germany

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Technical Support Hotline
tel

+1 800 910 3601

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Services Support
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
BENNING US Sales
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Customer Helpdesk
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

ARG BENNING Conversion de Energía
Ricardo Hartbrecht
tel

+54 911 4937 4987

address

(B1653CIO) Villa Ballester,
BUENOS AIRES

AUT BENNING GmbH Elektrotechnik und Elektronik
Vertrieb Österreich
tel

+43 (0) 2242-32416-0

web

www.benning.at

address

Eduard-Klinger-Str. 9
3423 St. Andrä-Wördern
Austria

BEL BENNING Belgium branch of BENNING Vertriebsges. mbH
tel

+32 (0) 2 / 5 82 87 85

address

Wayenborgstraat 19
2800 Mechelen
Belgium

BEL BENNING Belgium branch of BENNING Vertriebsges. mbH
Technical Support & Service
tel

+32 (0) 2 / 5 82 87 85

address

Wayenborgstraat 19
2800 Mechelen
Belgium

BLR OOO «BENNING Elektrotechnik und Elektronik»
tel

+375 162 512 512

address

Masherova Ave., 6A, 1003
224030 Brest
Belarus

BRA BENNING Conversión de Energía S. A.
Paulo C. Anacleto [Manager – Brazil]
tel

+55 19 98270 0303

address

Campinas BRAZIL

CRO BENNING Zagreb d.o.o.
tel

0038516312280

address

Trnjanska 61
10000 Zagreb
Croatia

CRO BENNING Zagreb d.o.o.
Kresimir Kauric
tel

0038516312280

address

Trnjanska 61
10000 Zagreb
Croatia

CZE BENNING CR, s.r.o.
tel

+420 / 3 26 72 10 03

address

Zahradní ul. 894
293 06 Kosmonosy
Czech Republic

CHN BENNING Power Electronics Beijing Co., Ltd.
tel

+86 (0) 10 / 61 56 85 88

fax

+86 (0) 10 / 61 50 62 00

address

No. 6 Guangyuan Dongjie
Tongzhou Industrial
Development Zone
101113 Beijing
P.R. China

FRA BENNING conversion d’énergie
tel

+33 (0) / 2 32 25 23 94

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Mathieu Tanguy After Sales Service
tel

+33 (0) 2 32 25 12 37

mobile

+33 (0) 6 40 44 29 54

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Nicolas Rougerie [Sales Manager France]
tel

+33 (0) 2 32 25 14 26

mobile

+33 (0) 6 46 71 42 60

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Isabelle Guillot [Sales Executive for Spares and testing instruments for France, Africa & Middle East]
tel

+33 (0) 2 32 25 12 72

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

ARE BENNING Power Systems Middle East
Aznad Khaleel [Sales Manager for Saudi Arabia and Oil & Gaz Middle East]
tel

+971 (0) 2 5463063

mobile

+971 (0) 50 1766972

address

Unit No. 225, Second Floor - Al Fahim Building,
10th Street - Block M4 Mussafah
Abu Dhabi
UAE

FRA BENNING conversion d’énergie
Soufiane Aït Amara [Sales Director France & Africa]
tel

+33 (0) 2 77 68 60 18

mobile

+33 (0) 6 42 71 36 38

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Aziz Saber [Sales Manager Africa]
tel

+33 2 77 68 60 14

mobile

+33 6 88 35 23 46

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

ARE BENNING Power Systems Middle East
Hari Kumar Raman Pillai [Managing Director for Middle East]
tel

+971 (0) 2 5463063

mobile

+971 545 987 987

address

Unit No. 225, Second Floor - Al Fahim Building,
10th Street - Block M4 Mussafah
Abu Dhabi
UAE

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Info
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Service
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Sales
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Service
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GRE BENNING Hellas
BENNING Hellas
tel

+30 210 5741137

fax

+30 210 5782554

web

www.benning.gr

address

Chanion 1, Lykovrisi
141 23 Athens
Greece

HUN BENNING Kft. Power Electronics
tel

+36 (0) 33 / 50 76 00

address

Rákóczi út 145
2541 Lábatlan
Hungary

IRL Laor Energy (1993) L.T.D.
tel

+972 9 8912232

web

http://laor-energy.com

address

POB 5026
North Industrial Zone
60920 KADIMA

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Giuliano Rossi
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Antonio Romeo [Area Manager]
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Alessandro Nalbone [Managing Director]
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

NED BENNING NL branch of BENNING Vertriebsges. mbH
Technical Support & Service
tel

+31 (0) 30 / 6 34 60 13

address

Peppelkade 42
3992 AK Houten
Netherlands

NED BENNING NL branch of BENNING Vertriebsges. mbH
tel

+31 (0) 30 / 6 34 60 10

address

Peppelkade 42
3992 AK Houten
Netherlands

POL BENNING Power Electronics Sp. z o.o.
tel

+48 (0) 22 / 7 57 84 53

address

Korczunkowa 30
05-503 Glosków
Poland

POL BENNING Power Electronics Sp. z o.o.
Piotr Białoskórski
tel

48502189036

web

www.benning.biz

address

Korczunkowa 30
05-503 Glosków
Poland

SRB BENNING Power Electronics doo
tel

+381 11 3 16 14 29

address

Dunavskih Virova 5
11186 Beograd
Serbia

SIN BENNING Power Electronics Pte Ltd
tel

+65 / 68 44 31 33

address

85, Defu Lane 10
#05-00
Singapore 539218

SIN BENNING Power Electronics Pte Ltd
tel

+65 / 68 44 31 33

address

85, Defu Lane 10
#05-00
Singapore 539218

ESP BENNING Conversión de Energía S.A.
tel

+34 91 / 6 04 81 10

address

C/Pico de Santa Catalina 2
Pol. Ind. Los Linares
28970 Humanes, Madrid
Spain

SWE BENNING Sweden AB
Order och leveransinformation
tel

+46 (8) 623 95 16

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
Teknisk support, reservdelar
tel

+46 (8) 623 95 89

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
tel

+46 (8) 6239500

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Sweden

SWE BENNING Sweden AB
Försäljning
tel

+46 (8) 623 95 79

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

DNK SCANPOTEC APS
tel

+45 72 44 90 90

mobile

+45 25 21 32 30

address

Centervej 32A
4180 Soroe
Denmark

SVK BENNING Slovensko, s.r.o.
Richard Karaffa
tel

+421 244 459 942

mobile

+421 918 979 900

address

Sliačska 1
831 02 Bratislava
Slovak Republic

SVK BENNING Slovensko, s.r.o.
tel

+421 (0) 2 / 44 45 99 42

address

Sliačska 1
831 02 Bratislava
Slovak Republic

SUI BENNING Power Electronics GmbH
tel

+41 (0) 44 / 8 05 75 75

fax

+41 (0) 44 / 8 05 75 80

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Jürg Badertscher
tel

+41 44 805 75 81

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Thomas Wildhaber
tel

+41 44 805 75 76

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Pantelis Tasikas
tel

+41 44 805 75 74

fax

+41 44 805 75 80

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

TUR BENNING POWER ELEKTRONİK Ltd. Şti.
Kenan Bilgin
tel

+90 216 4457146

address

Uğurmumcu Mh. Akşemsettin cd.
No:56 Aslı Bahçe Sitesi
K:1 D:27 / 34882
Kartal / ISTANBUL
Turkey

UKR BENNING Power Electronics
tel

+38044 5014045

address

3 Sim'yi Sosninykh str.
03148 Kyiv
Ukraine

UKR BENNING Power Electronics
Vasylkiv Bogdan
tel

+380445014045

address

3 Sim'yi Sosninykh str.
03148 Kyiv
Ukraine

UKR BENNING Power Electronics
Oleksii Sribnyi
tel

+380445014045

address

3 Sim'yi Sosninykh str.
03148 Kyiv
Ukraine

BGR Marpex Ltd.
tel

+359 2 964 0840

mobile

+359 888 408 854

fax

+359 2 964 0860

address

67,Cherni vrah Blvd
1407 Sofia
Bulgaria

KAZ Benning Power Electronics Central Asia LLP
Yerzhan Seidahkmetov
tel

+7 701 220 14 18

web

www.benning.kz

address

Al Farabi Avenue 17,
Nurly Tau, 4B, 1601
050051 Almaty
Kazakhstan

MKD
tel

+389 (2) 3052780102

address

Str. Partizanski odredi 155-1/78
1000 Skopje
North Macedonia