Napájecí systémy pro telekomunikace - úsporné a vysoce dostupné

Společnost BENNING již desítky let dodává střídavé a stejnosměrné napájecí zdroje na bázi baterií různým provozovatelům mobilních a pevných sítí po celém světě a investuje velké prostředky do vývoje vysoce účinných napájecích zdrojů pro energeticky úsporný a spolehlivý provoz.

Dnes je společnost BENNING považována za jednoho z předních dodavatelů vysoce účinných napájecích zdrojů pro bezpečný provoz systémů informačních a telekomunikačních technologií. Pro sestavení kompletních napájecích systémů jsou k dispozici jednotlivé moduly různých výkonů. Pomocí paralelního zapojení lze sestavit telekomunikační napájecí systémy až do několika tisíc ampérů.

Efektivní základ pro to tvoří naše:

Nejvyšší provozní bezpečnost a maximální dostupnost
 • Vysoká spolehlivost
 • Krátké doby oprav (MTTR)
 • Provozně bezpečná modularita hot-swap nebo hot-plug
 • Decentralizovaná paralelní architektura
 • Vzdálené monitorování přes TCP/IP
 • Maximální kvalita dodávky
Minimalizované provozní náklady (na systém, údržbu a životní prostředí).
 • Vysoká účinnost i při částečném zatížení
 • Udržitelná investiční jistota díky škálovatelnosti "pay as you grow".
 • Nízké nároky na instalaci, uvedení do provozu a rozšíření
Uživatelský prostor umožňuje optimální využití
 • Extrémně vysoká hustota výkonu, a tedy nízké nároky na prostor v místě instalace
 • Koncepce variabilních komponentů sestávající z usměrňovačů, střídačů, EUE, měničů stejnosměrného proudu a dalších.

Systémy telekomunikačních usměrňovačů

Modulární usměrňovací systémy pro telekomunikace

In many areas of telecommunication, information, network and data technology, electrical consumers are used that must be secured against the failure of the public grid by a backup power supply. For this purpose, rectifier devices with batteries connected in parallel have been used for many years.

V mnoha oblastech telekomunikačních, informačních, síťových a datových technologií se používají elektrické spotřebiče, které musí být zabezpečeny proti výpadku veřejné sítě záložním zdrojem energie. K tomuto účelu se již mnoho let používají usměrňovací zařízení s paralelně zapojenými bateriemi.

Usměrňovačová řada určená pro budování spolehlivých telekomunikačních napájecích zdrojů: SLIMLINE 2000 NG, SLIMLINE 3000 NG, TEBECHOP 13500 SE

Telekomunikační napájecí zdroje SLIMLINE NG - cenově výhodné řešení pro každý požadavek.

Modulární telekomunikační napájecí zdroje s usměrňovačem BENNING řady SLIMLINE 2000 NG
Tisková zpráva o výrobku: Tisková zpráva o výrobku: Tisková zpráva o výrobku: Tisková zpráva o výrobku: Tisková zpráva o výrobku: Tisková zpráva o výrobku: Tisková zpráva o výrobku: Tisková zpráva Do 19" 1U nosiče SLIMLINE lze umístit buď pět usměrňovacích modulů 48 V a 2 000 W (SLIMLINE 2000 NG) v kombinaci s řídicí jednotkou SLIMLINE nebo šest usměrňovacích modulů.
Modulární telekomunikační zdroje s usměrňovači BENNING řady SLIMLINE 3000 NG
V případě, že se jedná o zařízení, které se používá pro přenos dat, je možné, že se jedná o zařízení, které se používá pro přenos dat: Do 19" 1U nosiče SLIMLINE Carrier lze umístit buď čtyři usměrňovací moduly po 48 V a 3 000 W (SLIMLINE 3000 NG) v kombinaci s řídicí jednotkou SLIMLINE Controller, nebo pět usměrňovacích modulů.

Nová řada usměrňovačů SLIMLINE NG pokrývá celou škálu mobilních rádiových aplikací, od mobilní ústředny (MSC) až po řídicí jednotku základnové stanice (BSC) a jednotlivé základnové stanice rádiových buněk (Base Transceiver Station nebo BTS). Napájecí systémy tak zabezpečují celou přenosovou technologii (LTE, 5G, VOIP, TV, servery atd.) proti výpadkům sítě.

Jsou přesně přizpůsobeny požadavkům provozovatelů telekomunikačních sítí. Mezi ně patří např:

 • Nejvyšší provozní bezpečnost
 • Maximální energetická účinnost
 • Uživatelský prostor, který umožňuje optimální využití
 • Flexibilita (platba podle růstu)

Tato generace telekomunikačních usměrňovačů nejenže významně přispívá k nízkým celkovým nákladům na vlastnictví (TCO), ale díky koncepci modulárních komponent také výrazně snižuje náklady a čas potřebný k instalaci nebo údržbě v nových nebo přestavěných rádiových lokalitách.

Telekomunikační usměrňovače řady SLIMLINE NG jsou navrženy pro spolehlivý provoz v následujících výkonových rozsazích:

 • Malé výkony do 4000 W
 • Střední výkony do 34 kW (např. pro mobilní radiostanice)
 • Vysoký výkon až 400 kW (např. pro telekomunikační uzly a distribuční stanice).

Díky vysokému stupni modularizace můžeme ve velmi krátké době naplánovat, nakonfigurovat a dodat telekomunikační napájecí systémy na míru.

Modulární telekomunikační napájecí zdroje s usměrňovači, měniči a MCU
Tlačítka pro připojení k síti: Telekomunikační napájecí zdroje s usměrňovačem (72 kW vpravo nebo 90 kW vlevo) a střídačem (7,5 kVA) v jednom systému a 10,4" dotykový displej systémové řídicí jednotky MCU 3000 zabudovaný ve dveřích skříně.

Telekomunikační usměrňovač řady TEBECHOP 13500 SE

Zásuvná jednotka telekomunikačního usměrňovače 48 V TEBECHOP 13500 SE je vhodná zejména pro zřizování telekomunikačních napájecích systémů s výkony spotřebičů > 50 kW. V 19" stojanu o výšce 3U je vybavena:

 • Třífázové síťové připojení
 • aktivní korekci účiníku (účiník 0,99)
 • konstantní výstupní výkon 13500 W

Tento výkonný telekomunikační usměrňovač je energeticky velmi účinný a pracuje v rozsahu zatížení 25 % až 90 % s velmi vysokou účinností. U systémů s vysokým výkonem přináší použití této řady usměrňovačů odpovídající vysoké úspory elektrické energie.

TEBECHOP SE (48 V DC - 250 A): 19palcový telekomunikační napájecí zdroj
19" usměrňovací modul TEBECHOP 13500 SE (48 V DC - 250 A) pro sestavení stejnosměrných telekomunikačních napájecích zdrojů.

Retrofit

Telecom FIT-FORM-FUNCTION Modernizace stejnosměrných napájecích zdrojů

Společnost BENNING nyní nabízí možnost modernizace FIT-FORM-FUNCTION stávajících stejnosměrných napájecích zdrojů (BENNING) Telecom výměnou starších zásuvných usměrňovacích jednotek za moderní usměrňovací jednotky TEBECHOP SE.

Výhody na první pohled:

 • Vyšší energetická účinnost
 • Snížení nákladů na elektrickou energii
 • Snížení emisí CO2
 • Úspora zdrojů díky dalšímu využití stávající infrastruktury systému (rozváděč, monitorování, kabeláž, pojistky atd.).
 • Nižší investiční náklady ve srovnání s novými systémy
 • Zlepšení dostupnosti systému

Vylepšení jsou možná bez odstávek díky jednoduchému "plug & play".

 

Modernizace telekomunikačních usměrňovačů jednoduchou výměnou jednotlivých komponentů
V případě, že se jedná o zařízení, které je v rozporu se zákonem o elektronických komunikacích, je možné použít tzv: Rychlá a snadná výměna usměrňovačů bez nutnosti měnit systémovou infrastrukturu.

Systémy telekomunikačních měničů

Střídače pro bezpečné a úsporné napájení telekomunikací

Modulární 19" střídače

S kompaktní řadou měničů INVERTRONIC nabízí společnost BENNING bezpečné a cenově výhodné jednofázové modulární systémy měničů. V kombinaci s modulárními systémy usměrňovačů TEBECHOP SE nebo SLIMLINE NG tak vzniká velmi flexibilní a ekonomická platforma pro konstrukci kompletních bateriových záložních zdrojů s nejvyšší dostupností. Tyto telekomunikační zdroje napájení se vyznačují:

 • n+1 redundancí
 • autonomními moduly střídačů (hot plug)
 • rozsáhlými funkcemi hlášení a monitorování
 • EUE a servisní bypass jako samostatné hot plug moduly
 • galvanické oddělení
 • Vysoká účinnost
Blokové schéma znázorňující modulární architekturu telekomunikačního napájecího systému
Blokové schéma s usměrňovači, měniči a měniči stejnosměrného proudu: telekomunikační napájecí systém s modulární architekturou.

Třífázové 19" měniče

V porovnání s třífázovými monoblokovými systémy mají modulární měniče INVERTRONIC menší objem a hmotnost. Paralelní zapojení modulů střídačů s redundancí n+1 pomáhá vytvářet napájecí systémy s nejvyšší dostupností a výkonovým rozsahem 10 kVA - 180 kVA.

Výhody těchto střídačů při zřizování telekomunikačních napájecích zdrojů:

 • lower system volume and weight reduce the required space and simplify transport and installation of the system
 • Snadno škálovatelný výkon systému
 • každý 19" modul měniče má vlastní elektronické spínací zařízení (SBS).
 • Krátká střední doba do opravy (MTTR)
 • Nejvyšší dostupnost díky redundanci n+1
 • vysoká energetická účinnost díky dobrému koeficientu účinnosti systému i při částečném zatížení.
 • menší objem a hmotnost systému snižují potřebný prostor a zjednodušují přepravu a instalaci systému
Střídač (90 kVA) a modul pro zřízení telekomunikačních napájecích zdrojů
Střídač pro připojení k síti: Modulární třífázový střídačový systém INVERTRONIC
Vlevo: 19" stojan na střídače
Vpravo: Modulární systém střídačů pro nastavení telekomunikačních napájecích zdrojů

Telekomunikační systémy UPS

Systémy UPS s maximální dostupností a nákladově efektivním provozem

Narušení nebo výpadky v oblasti dodávek energie mohou mít dalekosáhlé obchodní a finanční důsledky, a to téměř ve všech oblastech hospodářství. Patří sem například IT a datové technologie, automatizace procesů, infrastruktura (včetně zdrojů a dopravy), ropa, plyn a petrochemie a telekomunikace. Výše uvedené oblasti mají své specifické požadavky, které plně splňují spolehlivé, flexibilní a vysoce účinné modulární systémy UPS ENERTRONIC SE.

UPS ENERTRONIC modular SE

V kritických procesních aplikacích nesmí být spolehlivost systému UPS ohrožena výpadky. Proto je každý modul UPS ENERTRONIC modular SE vysoce účinným online UPS (VFI-SS-111). Systém UPS dosahuje dostupnosti 99,9999 %.

Hlavní vlastnosti:

 • velmi krátká doba opravy (MTTR)
 • Hot-Swap
 • redundance n+1
 • Žádný jediný bod selhání
 • Redundantní obvody v každém modulu
 • Decentralizovaná paralelní architektura
 • Až 99% účinnost
 • Jednoduché škálování až do 1000 kW
 • Vstupní účiník ≥ 0,99
 • Velmi vysoká přetížitelnost
Systém UPS ENERTRONIC modular SE s 5 moduly UPS
Včetně popisku: Systém UPS ENERTRONIC modular SE (řada IT)
Modul UPS ENERTRONIC Modular SE v 19palcovém provedení.
ENERTRONIC modular SE, 40 kW modul (řada IT)

Video systému UPS ENERTRONIC modular SE

 • Každý modul UPS je vysoce účinný online UPS (VFI-SS-111).
 • Celkové vstupní zkreslení (THDi) < 3 %, vstupní účiník ≥ 0,99

Kontakt

Žádost o kontakt

Pokud potřebujete pomoci s výběrem vhodného produktu nebo máte další otázky, poradíme vám - zavolejte nám nebo napište e-mail:

Podrobné informace o nakládání s údaji uživatelů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů.

Jaký je součet 7 a 2?
Telekomunikační napájecí zdroje AC a DC pro použití v typických telekomunikačních segmentech, jako je bezpečné napájení vysílacích stanic, spínacích stanic atd.

BENNING - váš kontakt pro telekomunikační usměrňovače, telekomunikační střídače, telekomunikační systémy UPS a systémy napájení AC, DC. Kontaktujte nás! Využijte výhod moderní výkonové elektroniky a flexibilní rozšiřitelnosti, jakož i našeho všestranného servisu a kvality Made in Germany pro telekomunikační napájecí zdroje.

Vaše kontaktní osoba

Odkud jsi? Vyberte zemi svého původu ze seznamu níže a rychle vyhledejte svou osobní kontaktní osobu.

BENNING Dceřiné společnosti - Vyberte své potenciální kontakty kliknutím na jeho příznak.

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
tel

+49 2871 930

address

factory I
Münsterstr. 135-137
factory II
Robert-Bosch-Str. 20
46397 Bocholt
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Nord
tel

+49 33708 31874

fax

+49 33708 31876

address

Ludwig-Erhard-Ring 18a
15827 Dahlewitz
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung West
tel

+49 2871 93513

fax

+49 2871 936513

address

Auf der Brede 60
42477 Radevormwald
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Ost
tel

+49 35245 728544

tel

+49 172 2859286

address

01665 Klipphausen
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Süd
tel

+49 8332 936363

fax

+49 8332 936364

address

Bahnhofstr. 26
87749 Hawangen
Germany

GER BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Niederlassung Soest
tel

+49 2921 9819020

fax

+49 2871 936211

address

59494 Soest
Germany

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Technical Support Hotline
tel

+1 800 910 3601

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Services Support
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
BENNING US Sales
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

USA BENNING Power Electronics, Inc.
Customer Helpdesk
tel

+1 214 553 1444

address

1220 Presidential Drive
Richardson, Texas 75081
U.S.A.

ARG BENNING Conversion de Energía
Ricardo Hartbrecht
tel

+54 911 4937 4987

address

(B1653CIO) Villa Ballester,
BUENOS AIRES

AUT BENNING GmbH Elektrotechnik und Elektronik
Vertrieb Österreich
tel

+43 (0) 2242-32416-0

web

www.benning.at

address

Eduard-Klinger-Str. 9
3423 St. Andrä-Wördern
Austria

BEL BENNING Belgium branch of BENNING Vertriebsges. mbH
tel

+32 (0) 2 / 5 82 87 85

address

Wayenborgstraat 19
2800 Mechelen
Belgium

BEL BENNING Belgium branch of BENNING Vertriebsges. mbH
Technical Support & Service
tel

+32 (0) 2 / 5 82 87 85

address

Wayenborgstraat 19
2800 Mechelen
Belgium

BLR OOO «BENNING Elektrotechnik und Elektronik»
tel

+375 162 512 512

address

Masherova Ave., 6A, 1003
224030 Brest
Belarus

BRA BENNING Conversión de Energía S. A.
Paulo C. Anacleto [Manager – Brazil]
tel

+55 19 98270 0303

address

Campinas BRAZIL

CRO BENNING Zagreb d.o.o.
tel

0038516312280

address

Trnjanska 61
10000 Zagreb
Croatia

CRO BENNING Zagreb d.o.o.
Kresimir Kauric
tel

0038516312280

address

Trnjanska 61
10000 Zagreb
Croatia

CZE BENNING CR, s.r.o.
tel

+420 / 3 26 72 10 03

address

Zahradní ul. 894
293 06 Kosmonosy
Czech Republic

CHN BENNING Power Electronics Beijing Co., Ltd.
tel

+86 (0) 10 / 61 56 85 88

fax

+86 (0) 10 / 61 50 62 00

address

No. 6 Guangyuan Dongjie
Tongzhou Industrial
Development Zone
101113 Beijing
P.R. China

FRA BENNING conversion d’énergie
tel

+33 (0) / 2 32 25 23 94

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Mathieu Tanguy After Sales Service
tel

+33 (0) 2 32 25 12 37

mobile

+33 (0) 6 40 44 29 54

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Nicolas Rougerie [Sales Manager France]
tel

+33 (0) 2 32 25 14 26

mobile

+33 (0) 6 46 71 42 60

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Isabelle Guillot [Sales Executive for Spares and testing instruments for France, Africa & Middle East]
tel

+33 (0) 2 32 25 12 72

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

ARE BENNING Power Systems Middle East
Aznad Khaleel [Sales Manager for Saudi Arabia and Oil & Gaz Middle East]
tel

+971 (0) 2 5463063

mobile

+971 (0) 50 1766972

address

Unit No. 225, Second Floor - Al Fahim Building,
10th Street - Block M4 Mussafah
Abu Dhabi
UAE

FRA BENNING conversion d’énergie
Soufiane Aït Amara [Sales Director France & Africa]
tel

+33 (0) 2 77 68 60 18

mobile

+33 (0) 6 42 71 36 38

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

FRA BENNING conversion d’énergie
Aziz Saber [Sales Manager Africa]
tel

+33 2 77 68 60 14

mobile

+33 6 88 35 23 46

web

www.benning.fr

address

43, avenue Winston Churchill
B.P. 418
27400 Louviers
France

ARE BENNING Power Systems Middle East
Hari Kumar Raman Pillai [Managing Director for Middle East]
tel

+971 (0) 2 5463063

mobile

+971 545 987 987

address

Unit No. 225, Second Floor - Al Fahim Building,
10th Street - Block M4 Mussafah
Abu Dhabi
UAE

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Info
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Service
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Sales
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GBR BENNING Power Electronics UK Ltd
Service
tel

+44 (0) 1189 731506

address

BENNING Power Electronics (UK) Ltd.
Oakley House, Hogwood Lane
Finchampstead
Berkshire
RG 40 4QW
United Kingdom

GRE BENNING Hellas
BENNING Hellas
tel

+30 210 5741137

fax

+30 210 5782554

web

www.benning.gr

address

Chanion 1, Lykovrisi
141 23 Athens
Greece

HUN BENNING Kft. Power Electronics
tel

+36 (0) 33 / 50 76 00

address

Rákóczi út 145
2541 Lábatlan
Hungary

IRL Laor Energy (1993) L.T.D.
tel

+972 9 8912232

web

http://laor-energy.com

address

POB 5026
North Industrial Zone
60920 KADIMA

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Giuliano Rossi
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Antonio Romeo [Area Manager]
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

ITA BENNING Conversione di Energia S.r.L
Alessandro Nalbone [Managing Director]
tel

+39 051 758800

address

Via Cimarosa, 81
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy

NED BENNING NL branch of BENNING Vertriebsges. mbH
Technical Support & Service
tel

+31 (0) 30 / 6 34 60 13

address

Peppelkade 42
3992 AK Houten
Netherlands

NED BENNING NL branch of BENNING Vertriebsges. mbH
tel

+31 (0) 30 / 6 34 60 10

address

Peppelkade 42
3992 AK Houten
Netherlands

POL BENNING Power Electronics Sp. z o.o.
tel

+48 (0) 22 / 7 57 84 53

address

Korczunkowa 30
05-503 Glosków
Poland

POL BENNING Power Electronics Sp. z o.o.
Piotr Białoskórski
tel

48502189036

web

www.benning.biz

address

Korczunkowa 30
05-503 Glosków
Poland

SRB BENNING Power Electronics doo
tel

+381 11 3 16 14 29

address

Dunavskih Virova 5
11186 Beograd
Serbia

SIN BENNING Power Electronics Pte Ltd
tel

+65 / 68 44 31 33

address

85, Defu Lane 10
#05-00
Singapore 539218

SIN BENNING Power Electronics Pte Ltd
tel

+65 / 68 44 31 33

address

85, Defu Lane 10
#05-00
Singapore 539218

ESP BENNING Conversión de Energía S.A.
tel

+34 91 / 6 04 81 10

address

C/Pico de Santa Catalina 2
Pol. Ind. Los Linares
28970 Humanes, Madrid
Spain

SWE BENNING Sweden AB
Order och leveransinformation
tel

+46 (8) 623 95 16

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
Teknisk support, reservdelar
tel

+46 (8) 623 95 89

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

SWE BENNING Sweden AB
tel

+46 (8) 6239500

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Sweden

SWE BENNING Sweden AB
Försäljning
tel

+46 (8) 623 95 79

address

Box 990, Hovslagarev. 33
19129 Sollentuna
Schweden

DNK SCANPOTEC APS
tel

+45 72 44 90 90

mobile

+45 25 21 32 30

address

Centervej 32A
4180 Soroe
Denmark

SVK BENNING Slovensko, s.r.o.
Richard Karaffa
tel

+421 244 459 942

mobile

+421 918 979 900

address

Sliačska 1
831 02 Bratislava
Slovak Republic

SVK BENNING Slovensko, s.r.o.
tel

+421 (0) 2 / 44 45 99 42

address

Sliačska 1
831 02 Bratislava
Slovak Republic

SUI BENNING Power Electronics GmbH
tel

+41 (0) 44 / 8 05 75 75

fax

+41 (0) 44 / 8 05 75 80

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Jürg Badertscher
tel

+41 44 805 75 81

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

SUI BENNING Power Electronics GmbH
Pantelis Tasikas
tel

+41 44 805 75 74

fax

+41 44 805 75 80

web

www.benning.ch

address

Industriestrasse 6
8305 Dietlikon
Switzerland

TUR BENNING POWER ELEKTRONİK Ltd. Şti.
Kenan Bilgin
tel

+90 216 4457146

address

Uğurmumcu Mh. Akşemsettin cd.
No:56 Aslı Bahçe Sitesi
K:1 D:27 / 34882
Kartal / ISTANBUL
Turkey

UKR BENNING Power Electronics
tel

+38044 5014045

address

3 Sim'yi Sosninykh str.
03148 Kyiv
Ukraine

BGR Marpex Ltd.
tel

+359 2 964 0840

mobile

+359 888 408 854

fax

+359 2 964 0860

address

67,Cherni vrah Blvd
1407 Sofia
Bulgaria

KAZ Benning Power Electronics Central Asia LLP
Yerzhan Seidahkmetov
tel

+7 701 220 14 18

web

www.benning.kz

address

Al Farabi Avenue 17,
Nurly Tau, 4B, 1601
050051 Almaty
Kazakhstan

MKD
tel

+389 (2) 3052780102

address

Str. Partizanski odredi 155-1/78
1000 Skopje
North Macedonia